0
Jūsų krepšelis tuščias.
Krepšelis atnaujintas
Nėra galimybes įsigyti nurodyto produkto kiekio.

Pasiteirauti dėl didesnio kiekio

Paieška

Vilniaus Gaono Žydų Istorijos Muziejus
Vilna Gaon Museum of Jewish History

0

Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanotų žydų gelbėtojų sąrašas

 
Publikuota: 2023-09-26

Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanotų žydų gelbėtojų sąrašas
2023 09 26

Eil.Nr
Pavardė
Vardas
Žūvančiųjų
gelbėjimo
kryžiumi
apdovanotas (-a)
 1.  
Abukauskas
Josifas
2020
 1.  
Abukauskienė
Uršulė
2020
 1.  
Adomaitienė
Elena
2006
 1.  
Adomaitis
Jonas
2006
 1.  
Adomavičienė
Marija
2001
 1.  
Adomavičius
Jonas
2001
 1.  
Adomavičiūtė-Povilaitienė
Liudmila
2001
 1.  
Adomavičienė
Juzė
2016
 1.  
Adomavičius
Stasys
2016
 1.  
Adomynaitė-Spitrienė
Natalija
2002
 1.  
Adomynas
Antanas
2002
 1.  
Adomynienė
Ona
2002
 1.  
Agentavičienė-Jakimavičiūtė
Sabina
2016
 1.  
Agentavičius
Stasys
2016
 1.  
Aleknavičienė
Sofija
2001
 1.  
Aleknavičiūtė-Milienė
Bronė
2001
 1.  
Aleksandravičienė
Paulina
2000
 1.  
Andraitis 
Antanas
1993
 1.  
Andriūnienė-Egan
Stefanija
2000
 1.  
Andriuška
Aleksas
1999
 1.  
Andriuškevičienė
Joana
2001
 1.  
Andriuškevičius
Petras
2001
 1.  
Andriuškevičiūtė-Žemaitienė
Eugenija
2001
 1.  
Andriuškevičienė
Anelė
2014
 1.  
Andriuškevičius
Juozas
2014
 1.  
Anevičienė
Antanina
2007
 1.  
Anevičius
Vytautas
2007
 1.  
Anevičius
Jeronimas
2007
 1.  
Anevičiūtė
Juzė
2007
 1.  
Antanaitienė
Ona
2013
 1.  
Antanaitis
Jonas, Kazio
2013
 1.  
Antanaitis
Vincas
2010
 1.  
Antanaitis 
Jonas
2010
 1.  
Antanaitytė
Stanislava
2010
 1.  
Antanaitytė-Petrulaitienė
Veronika
2010
 1.  
Antanavičius
Vladas Povilas
1999
 1.  
Antonovič (Antonowicz)
Jadvyga (Jadwiga)
2001
 1.  
Antonovič (Antonowicz)
Vincentas (Wincenty)
2001
 1.  
Antonowicz (Antonovič)-Bauer
Liucina (Lucyna)
2001
 1.  
Anužienė (Malein) 
Elena
2014
 1.  
Anužienė (Vilnonis) 
Elena
2014
 1.  
Anužis
Česlovas
2014
 1.  
Anužis 
Ignacas
2014
 1.  
Apuokas
Kazys
2015
 1.  
Apuokienė
Juozefa
2015
 1.  
Arimavičienė
Kotryna
2004
 1.  
Arimavičius
Stasys
2002
 1.  
Arimavičius
Jonas
2002
 1.  
Arlauskas
Kazimieras
1999
 1.  
Arlauskienė
Veronika
1999
 1.  
Arvasevičienė
Vlada
2021
 1.  
Arvasevičius
Stanislovas
2021
 1.  
Arvasevičiūtė-Kazlauskienė
Kristina
2021
 1.  
Audėjienė
Ona
2000
 1.  
Audėjus
Juozas
2000
 1.  
Audėjutė-Krutulis
Aldona
2000
 1.  
Austienė
Petronėlė
2013
 1.  
Austys
Leonas
2013
 1.  
Babarskienė 
Jadvyga
1999
 1.  
Babarskis
Alfonsas
1999
 1.  
Babonas
Antanas
2011
 1.  
Bacevičienė-Urbonavičiūtė
Barbora
2021
 1.  
Bagdanavičienė
Katerina
2016
 1.  
Bagdanavičius
Benediktas
2016
 1.  
Bagdonas
Kazimieras
2003
 1.  
Bagdonavičienė
Izabelė
2019
 1.  
Bagdonavičius
Pranas, Mykolo
2019
 1.  
Bagdonavičiūtė-Bukauskienė
Marija
2019
 1.  
Bagdonavičius 
Pranas
2003
 1.  
Bagurskaitė-Nasickienė
Bronislava Danė
2014
 1.  
Bagurskaitė-Šveikauskienė
Aldona
1995
 1.  
Bagurskas
Juozapas
2014
 1.  
Bagurskienė
Marijona
2014
 1.  
Bajarčienė
Magdelena
2015
 1.  
Bajerčius
Konstantinas
1998
 1.  
Bajorinas 
Pranas
2000
 1.  
Bajorinienė
Antanina
2000
 1.  
Bakšienė
Marija
2004
 1.  
Bakšys
Feliksas
1992
 1.  
Balčikonienė
Agota
1995
 1.  
Balčikonis
Antanas
2015
 1.  
Balčinaitė
Petronėlė
2012
 1.  
Balčinas
Jonas
2012
 1.  
Balčinienė
Barbora
2012
 1.  
Balčinienė (Burbaitė)
Stefanija
2012
 1.  
Balčiūnas
Adomas
1999
 1.  
Balčiūnienė
Anelė
1999
 1.  
Balčiūnaitė-Kuprienė
Bronė
2015
 1.  
Balčiūnas
Kazimieras
2016
 1.  
Balčiūnienė
Kazimiera
2016
 1.  
Balčiūnaitė-Grubinskienė
Genovaitė
2016
 1.  
Baliukevič Kesareva
Zofija
1998
 1.  
Baliutienė
Ona
2014
 1.  
Baliutis
Adolfas
2014
 1.  
Balkienė 
Nina
2000
 1.  
Baltuška
Kazys
2019
 1.  
Baltuškienė
Ona
2019
 1.  
Baltutis
Vytautas
2021
 1.  
Balutis
Juozas
2014
 1.  
Banelienė
Veronika
2020
 1.  
Banelis
Antanas
2020
 1.  
Banelis
Jonas
2020
 1.  
Banelis
Juozas
2020
 1.  
Banionienė
Barbora
2021
 1.  
Banionis
Juozas
2021
 1.  
Baradulinas
Vasilijus
2007
 1.  
Barčaitė
Zofija
2002
 1.  
Barčaitė-Kulišauskienė
Aleksandra
2002
 1.  
Barčaitė-Lobšaitienė
Antanina
2002
 1.  
Barčas
Antanas
2002
 1.  
Barčas
Bronislovas
2002
 1.  
Barčas
Stanislovas
2002
 1.  
Barčienė
Marijona
1997
 1.  
Barkienė
Adolfina
2020
 1.  
Barkus
Kostas
2020
 1.  
Bartkevičienė
Stasė
2000
 1.  
Bartkevičius
Juozas
2000
 1.  
Bartkevičienė
Celina
2012
 1.  
Bartkutė
Magdalena
2003
 1.  
Bartnikaitė
Ona
2000
 1.  
Baublienė
Jadvyga
1995
 1.  
Baublys
Petras
2003
 1.  
Baublys
Sergijus
2003
 1.  
Bazienė
Liudvika
2008
 1.  
Bazys
Antanas
2008
 1.  
Bedaukis
Martynas
2019
 1.  
Beiles
Judel Ošer
2001
 1.  
Bendoraitienė
Anastazija
2022
 1.  
Bendoraitis
Juozapas
2022
 1.  
Beinaravičienė
Uršulė
2004
 1.  
Beinaravičius
Vladas
2004
 1.  
Beinaravičiūtė
Marytė
2004
 1.  
Beinaravičiūtė-Jakubelskienė
Jadvyga
2004
 1.  
Beinaravičiūtė-Stakvilevičienė
Elena
2004
 1.  
Beinaris
Pranas
2018
 1.  
Beinorienė
Kotryna
2018
 1.  
Beinorius
Vincentas
2018
 1.  
Beldauskaitė
Vanda
2002
 1.  
Beleckienė
Morta
2001
 1.  
Beleckienė
Petronėlė
2010
 1.  
Beleckis
Bronius
2010
 1.  
Bendorius
Antanas
2019
 1.  
Bendžius
Antanas
2015
 1.  
Bendžiūtė-Petraitienė
Kazimiera
2015
 1.  
Bendžiuvienė
Juzė
2015
 1.  
Benn
Alice
2013
 1.  
Berčiūnaitė-Kaminskienė
Birutė
1998
 1.  
Berčiūnas
Jurgis Aleksandras
1998
 1.  
Berelovičienė
Šeina
1993
 1.  
Bernotaitė
Julija
1999
 1.  
Beržinskas
Antanas
2000
 1.  
Beržinskienė
Viktorija
2000
 1.  
Bieliukas
Kazimieras
2003
 1.  
Bieliukienė
Marija
2003
 1.  
Bieliukienė-Karosienė
Sabina
2003
 1.  
Bieliūnas
Juozas
2007
 1.  
Bieliūnienė (Ragaišienė-Bieliūnienė)
Aleksandra
2007
 1.  
Bielskienė
Ona
2020
 1.  
Bielskienė
Zosė
2002
 1.  
Bielskis
Aleksandras
2002
 1.  
Binkienė
Sofija
1993
 1.  
Binkytė-Mozuriūnienė
Lilijana
1999
 1.  
Bižienė
Janina
2000
 1.  
Bižys
Juozas
2000
 1.  
Byla
Vincentas
2002
 1.  
Byra
Juozapas
2005
 1.  
Byrienė
Stanislava
2005
 1.  
Byra
Juozapas, Juozapo
2005
 1.  
Byraitė-Austienė
Aldona
2005
 1.  
Byraitė-Ukrinienė
Modesta
2005
 1.  
Blažaitienė
Adelė
2016
 1.  
Blažaitis
Antanas
1995
 1.  
Blažaitytė-Liutikienė
Valentina Eugenija
2016
 1.  
Bliūdžius
Petras
2019
 1.  
Bliūdžiuvienė
Antanina
2019
 1.  
Bogdanovič
Regina
2004
 1.  
Bogdanovič
Ignacij
2004
 1.  
Boguslauskas
Antanas
2003
 1.  
Boguslauskienė
Zofija
2019
 1.  
Boguslauskis
Vladas
2019
 1.  
Borevičius
Jonas
2017
 1.  
Borisevičius
Vincentas
2003
 1.  
Boruta
Kazys
1997
 1.  
Bosikas
Kazys
2017
 1.  
Bosikienė
Elžbieta
2017
 1.  
Bosikytė
Elena
2017
 1.  
Bradauskas
Pranas
2005
 1.  
Bradauskienė
Jadvyga
2005
 1.  
Brazienė
Adelė
1998
 1.  
Brazienė (Linkevičiūtė)
Jadvyga
1999
 1.  
Bražėnas
Mindaugas
2001
 1.  
Bražėnienė
Konstancija
2000
 1.  
Bružas
Stanislovas
2013
 1.  
Bružienė
Valerija
2013
 1.  
Budginas
Jonas
2021
 1.  
Budginienė
Zuzana
2021
 1.  
Budreikaitė
Bronė
2009
 1.  
Budvytienė
Elena
2018
 1.  
Budvytis
Antanas
2018
 1.  
Budzinskaitė
Stefanija
2004
 1.  
Budzinskaitė
Benigna
2004
 1.  
Budzinskas
Antanas
2004
 1.  
Budzinskas
Aloyzas
2004
 1.  
Budzinskienė
Benigna
2004
 1.  
Budžinskytė
Genovaitė
2004
 1.  
Buinickas
Juozas
2014
 1.  
Buinickienė
Adelė
2014
 1.  
Bujel
Katarina
2015
 1.  
Bujel
Ignat
2015
 1.  
Bujel-Chaninovič
Leokadija Katerina
2015
 1.  
Bujel-Kovalevskaja
Kristina Genoefa
2015
 1.  
Bukantienė
Anelė
2018
 1.  
Bukantis
Aleksandras
2018
 1.  
Bukauskienė
Stefanija
1997
 1.  
Bukontas
Jeronimas
1992
 1.  
Bukontienė
Marija
1992
 1.  
Bumšas
Bronislovas
2012
 1.  
Buožienė
Petronėlė
2002
 1.  
Buožis
Vincentas
2002
 1.  
Buožytė
Ona
2002
 1.  
Burba
Stanislovas
2005
 1.  
Burbienė
Stanislava
2005
 1.  
Burlakov
Aksentij
2019
 1.  
Burlakov
Fiodor
2019
 1.  
Burlakova
Matriona
2019
 1.  
Busilaitė-Kijauskienė
Danutė Zosė
2011
 1.  
Busilas
Antanas
2011
 1.  
Busilienė
Ona
2011
 1.  
Bušauskaitė-Bužavienė
Kazė
2006
 1.  
Bušauskaitė-Dakinevičienė
Albina
2006
 1.  
Bušauskas
Feliksas, Felikso
2006
 1.  
Bušauskas
Feliksas
2006
 1.  
Bušauskas
Vladas
2006
 1.  
Bušauskienė
Teklė
2006
 1.  
Butas
Michailas
2009
 1.  
Butėnas
Vladas
2010
 1.  
Butkevičienė
Marija
2001
 1.  
Butkevičius
Povilas
2019
 1.  
Butkevičiūtė-Griniuvienė
Ona
1995
 1.  
Butkienė
Veronika
2002
 1.  
Butkus
Jonas
2002
 1.  
Butkus
Rapolas
2002
 1.  
Butvidas
Juozapas
2023
 1.  
Chlopinaitė 
Elena
2000
 1.  
Cijūnaitis
Matas
2003
 1.  
Čalutka
Vincas
2014
 1.  
Čečkevičienė
Zuzana
2003
 1.  
Čečkevičius
Kazys
2003
 1.  
Čeliutkienė
Ona
2014
 1.  
Čelutko
Leonas
2014
 1.  
Černiauskas
Bronislovas
2005
 1.  
Černiauskienė
Ona
2005
 1.  
Černiauskytė-Dugnienė
Genovaitė
2005
 1.  
Česnavičienė
Marija
2002
 1.  
Česnavičius
Antanas
2002
 1.  
Česnovič (Czesnowicz)
Zofija
2002
 1.  
Čiegienė (Uznytė)
Julija
2020
 1.  
Čiurlionienė 
Sofija
1999
 1.  
Čiuželienė
Aniceta
2006
 1.  
Čiuželis
Feliksas
2006
 1.  
Čižinauskaitė-Alimova
Birutė
2018
 1.  
Čižinauskas
Jonas
2018
 1.  
Čižinauskienė
Ona
1994
 1.  
Dagilienė
Marija
1993
 1.  
Dagilis
Antanas
1993
 1.  
Dailidavičienė
Uršulė
1999
 1.  
Dailidavičius
Vincas
1999
 1.  
Dailidavičius
Algimantas
2001
 1.  
Dainauskas
Juozas
2004
 1.  
Dainauskienė
Bronislava
2004
 1.  
Dainauskas
Petras
2004
 1.  
Damanskaitė 
Stanislava
2006
 1.  
Damanskaitė-Tarasevičienė
Valerija
2006
 1.  
Damanskas
Petras
2006
 1.  
Damanskienė
Pranė
2006
 1.  
Dapkus
Juozas
2023
 1.  
Darbutas
Jonas
2011
 1.  
Darbutienė-Jučinskienė
Bronislava
2011
 1.  
Daugėla
Vincas
2005
 1.  
Daugėla
Viktoras
2005
 1.  
Daugėlienė
Magdė
2005
 1.  
Daugėla
Feliksas
2016
 1.  
Daugėlienė
Ona
2016
 1.  
Daugevičienė
Zosė
2008
 1.  
Daugevičienė 
Rozalija
2008
 1.  
Daugevičius 
Jonas
2008
 1.  
Daugevičius 
Vladas
2008
 1.  
Daugevičius 
Pranas
2008
 1.  
Daugevičiūtė-Ruoškienė
Janina
2008
 1.  
Daugirda
Romualdas
2004
 1.  
Daugirdienė (Beinaravičiūtė)
Zofija
1993
 1.  
Dauguvietienė-Kuzmina
Olga
2001
 1.  
Dausinienė
Stanislava
2006
 1.  
Dausinas
Stanislovas
2006
 1.  
Dausinienė
Zuzana
2006
 1.  
Dautartas
Juozapas
2003
 1.  
Dautartienė
Julija
1995
 1.  
Davidonis
Eugenijus
1999
 1.  
Demereckaitė
Ona
2000
 1.  
Didikas
Juozas
1999
 1.  
Didikienė
Leosė
1999
 1.  
Dijokaitė (Kerežienė)
Joana
2020
 1.  
Dijokas
Antanas
2020
 1.  
Dijokas
Pranas
2020
 1.  
Dijokienė
Teresė
2020
 1.  
Dimša
Kazimieras
2008
 1.  
Dimšaitė-Palčiauskienė
Antanina
2008
 1.  
Dimšienė
Julija
2008
 1.  
Dobrovolskis
Algirdas Mykolas
1999
 1.  
Dombrovskis (Dąmbrowski)
Konstantinas
1993
 1.  
Domeika
Antanas
2014
 1.  
Domeika
Stanislovas
2014
 1.  
Domeikienė
Marijona
2014
 1.  
Drupas
Vladas
2000
 1.  
Drupienė
Elena
2023
 1.  
Dubininkaitė-Raškevičienė
Ramutė
2005
 1.  
Dubininkas
Justinas
1999
 1.  
Dubininkienė
Marijona
1999
 1.  
Dubinskienė
Magdalena
2007
 1.  
Dudziec
Jadwiga
2021
 1.  
Dušauskas Duž
Klavdij
2004
 1.  
Dušauskienė Duž
Jelena
2004
 1.  
Effertas
Petras
2005
 1.  
Effertienė
Veronika
2005
 1.  
Eidintaitė-Ružienė
Adolfina
2006
 1.  
Eidintas
Pranas
2014
 1.  
Eidintienė
Agota
2014
 1.  
Eidintienė
Zofija
2006
 1.  
Eigelytė
Stefanija
2002
 1.  
Eimontas
Jonas
2012
 1.  
Elijošaitienė
Ona
2003
 1.  
Elijošaitis 
Pranas
1992
 1.  
Elijošaitis 
Bronius
2003
 1.  
Emartaitė-Jankauskienė
Lionė
2019
 1.  
Emartas
Zigmas
2019
 1.  
Emartienė
Sabina
2019
 1.  
Endrikienė
Antanina
1997
 1.  
Endzinas
Arnoldas
2011
 1.  
Endzinienė
Antanina
2011
 1.  
Ereminas
Feliksas
2012
 1.  
Ermanienė
Anastazija
2003
 1.  
Ermanienė
Kristina
2003
 1.  
Ermanis
Alfredas
2003
 1.  
Ermanis
Povilas
2003
 1.  
Esertas
Artūras
1999
 1.  
Fedaravičienė
Birutė
2003
 1.  
Fedaravičius
Petras
2003
 1.  
Fedecka
Marija
2003
 1.  
Fugalevičiūtė
Natalija
1999
 1.  
Gadeikytė
Julija 
1993
 1.  
Gaigalaitė 
Stefanija
2013
 1.  
Gaigalienė
Juzefa
2013
 1.  
Gailiūnaitė-Apulskienė
Konstancija
2002
 1.  
Gailiūnas
Kazimieras
2002
 1.  
Gailiūnienė
Petronėlė
2002
 1.  
Gaižauskas
Juozas Jokūbas
2015
 1.  
Gaižauskas
Juozas
2015
 1.  
Gaižauskienė
Stanislava
2015
 1.  
Galdikas
Jurgis
2005
 1.  
Galvydis
Steponas
2019
 1.  
Galvonaitė
Marcelė
2001
 1.  
Garbačiauskaitė-Činikienė
Marijona
2005
 1.  
Garbačiauskaitė-Kireilienė
Adolfina
2005
 1.  
Garbačiauskaitė-Zaorskienė
Ona
2005
 1.  
Garbačiauskas
Steponas
2005
 1.  
Garbačiauskas
Stepas
2005
 1.  
Garbačiauskas
Stasys
2005
 1.  
Garbačiauskienė
Marijona
2005
 1.  
Garška
Juozapas
2012
 1.  
Gasiūnas
Juozapas
1997
 1.  
Gasparavičienė
Veronika
2005
 1.  
Gasparavičius
Alfonsas
2005
 1.  
Gasparavičius (Gasparas)
Antanas
2005
 1.  
Gasparavičiūtė-Račinskaja
Teklia
2005
 1.  
Gaurilavičienė
Domicėlė
2011
 1.  
Gaurilavičius
Tomas
2011
 1.  
Gavelienė
Jadvyga
1999
 1.  
Gavelis
Stasys
1999
 1.  
Gavelis
Antanas
2000
 1.  
Gavelytė-Stražnickienė
Genovaitė
1999
 1.  
Gavėnas
Andrius
2021
 1.  
Gdovskis Andrius
(Gdowski Andrzej)
2006
 1.  
Gecevičienė
Bronislava
2003
 1.  
Gecevičius
Adomas
2003
 1.  
Gedaika 
Petras
2001
 1.  
Gedaikienė (Rimavičiūtė)
Liudvika
2001
 1.  
Gedeikienė 
Bronė
2012
 1.  
Gedeikis
Juozas
2012
 1.  
Gedmantaitė-Ramūnienė
Gražina
2016
 1.  
Gedmantienė
Michalina
1992
 1.  
Gedvilas
Albinas
2006
 1.  
Gedvilienė
Prakseda
2006
 1.  
Gelžinienė
Ona
2002
 1.  
Gelžinis
Jonas
2002
 1.  
Gelžinis
Jonas, Izidoriaus
2002
 1.  
Gembickaitė-Jainschig
Tamara
2000
 1.  
Gembickienė
Ana
2000
 1.  
Gerkienė
Kotrina
2022
 1.  
Gerkytė-Ungailienė
Elena
2022
 1.  
Giedrikas
Juozas
2007
 1.  
Giedrikienė
Emilija
2007
 1.  
Gintalas
Ignas
1993
 1.  
Gintalienė (Platakaitė)
Kristina
1993
 1.  
Girbudas
Petras
1992
 1.  
Girdvainienė
Ona
2013
 1.  
Girdvainis
Kazys
1999
 1.  
Girdvainis
Jonas
2013
 1.  
Girdžius
Pranas
1998
 1.  
Girdžiuvienė
Petronėlė
1998
 1.  
Glaskaitė-Jablonskienė
Janina
2012
 1.  
Glaskienė
Aleksandra
2012
 1.  
Glasko
Kostas
2012
 1.  
Glaveckienė
Anelė
2002
 1.  
Goberienė
Marė
2019
 1.  
Goberis
Petras
2019
 1.  
Gobis
Antanas
2008
 1.  
Golubovienė-Fugalevičiūtė
Lidija
2000
 1.  
Golumbiauskaitė-Vinevičienė
Janina
2005
 1.  
Golumbiauskas (Golombewski)
Bronius (Bronislaw)
2005
 1.  
Golumbiauskas (Golombewski)
Petras (Piotr)
2005
 1.  
Golumbiauskienė (Golombewska)
Frania
2005
 1.  
Gotautas 
Bronius
2000
 1.  
Granskytė
Pranciška
2008
 1.  
Gravrogkas
Antanas
2016
 1.  
Gravrogkienė
Stefanija
2016
 1.  
Graževičienė
Vanda Marija
2018
 1.  
Graževičius
Jonas
1997
 1.  
Graževičiūtė Lukšienė
Vanda
2018
 1.  
Greičius
Jonas
2015
 1.  
Greičiuvienė
Marijona
2015
 1.  
Greimas
Jonas
2005
 1.  
Greimienė
Uršulė
2005
 1.  
Grendienė
Apolonija
1998
 1.  
Gricienė
Felicija
2007
 1.  
Gricius
Vaclovas
2005
 1.  
Gricius
Dominykas
2007
 1.  
Grigaitienė
Elena
1999
 1.  
Grigaitis
Juozas
1999
 1.  
Grigaitis
Zenonas
2007
 1.  
Grigalaitienė
Bronė
1998
 1.  
Grigalaitis
Pranas
1999
 1.  
Grigalaitytė
Onutė
1999
 1.  
Grigalaitytė-Dalungauskienė
Bronė
1999
 1.  
Grigorjeva
Jelena
2005
 1.  
Grigorjeva-Ostjanko
Irina
2005
 1.  
Grigorovič
Semion
2003
 1.  
Grigorovič
Sergej
2003
 1.  
Grincevičienė
Julija
2013
 1.  
Grineveckienė
Kazimiera
1999
 1.  
Grinius
Kazys
1993
 1.  
Griniuvienė
Kristina
1993
 1.  
Grybauskas
Andrius
2020
 1.  
Grybauskienė
Juoganna
2020
 1.  
Gruodytė-Alaunienė
Ona
1999
 1.  
Gruodytė-Petkevičienė
Elena
1999
 1.  
Gružinskienė
Vanda
1994
 1.  
Gudas
Apolinaras
2004
 1.  
Gudas
Juozas
2004
 1.  
Gudas
Petras
2004
 1.  
Gudavičius
Jonas (Jasius)
2010
 1.  
Gudienė
Ona
2004
 1.  
Gugienė
Elena
2012
 1.  
Gugis
Romualdas
2012
 1.  
Gustas
Kazys
1993
 1.  
Gvildienė (Spūdaitė)
Emilija
1993
 1.  
Gvildys
Juozas
1993
 1.  
Haškerienė
Stefanija
2000
 1.  
Haškeris
Maksimilijonas
2000
 1.  
Haškerytė (Misikienė)
Jurgita
2000
 1.  
Holzman
Helene
1999
 1.  
Holzman
Margarita
1999
 1.  
Horodničienė
Marija
1999
 1.  
Horodničius
Henrikas
1999
 1.  
Ibenskienė
Ona
2002
 1.  
Ibenskis
Juozas
2002
 1.  
Ilevič
Vincenta
2001
 1.  
Ilevič
Marija
2001
 1.  
Ilevičius
Enrikas
2023
 1.  
Ilevičiūtė
Antanina
2023
 1.  
Ilevičiūtė
Zosė
2023
 1.  
Ilevičiūtė
Elena
2023
 1.  
Ilgevičienė
Pranciška
2010
 1.  
Ilgevičius
Juozas
2010
 1.  
Ilgevičiūtė-Vaitkūnienė
Eugenija
2010
 1.  
Iliuk
Vladimir
1997
 1.  
Inkratas 
Juozas
2001
 1.  
Ivanauskaitė (Ramanauskienė)
Giedrutė
2007
 1.  
Ivanauskas
Gintautas Juozapas
2007
 1.  
Ivanauskienė
Elena
2007
 1.  
Jablonskienė (Žakevičiūtė)
Jadvyga
1995
 1.  
Jablonskis
Konstantinas
2018
 1.  
Jacinavičaitė
Viktorija
2016
 1.  
Jacinavičiūtė
Elena
2016
 1.  
Jackevičiūtė
Galina
1997
 1.  
Jakas
Leopoldas
2020
 1.  
Jakas
Povilas
2008
 1.  
Jakienė
Aldona
2000
 1.  
Jakienė
Ona
2020
 1.  
Jakimavičienė
Stefanija
2016
 1.  
Jakimavičius
Alfonsas
2016
 1.  
Jakubauskas
Jonas
2022
 1.  
Jakubauskas
Silvestras
2022
 1.  
Jakubauskienė
Magdalena
2022
 1.  
Jakubauskaitė-Tamulionienė
Teresė Marija
2022
 1.  
Janavičius (Janavičienė)
Vanda
2014
 1.  
Jankienė
Stasė
2003
 1.  
Jankovska (Jankowska)
Bronislava
2011
 1.  
Jankovska (Jankowska)-Mežanec
Galina
2011
 1.  
Jankovskis (Jankowski)
Leonardas
2011
 1.  
Jankus
Augustinas
2003
 1.  
Janonienė
Marijona
2010
 1.  
Janonienė (Žvironaitė)
Ona
2004
 1.  
Janonis
Antanas
1993
 1.  
Janonis
Jonas
2004
 1.  
Janonis
Simonas
2010
 1.  
Janonytė-Lelienė
Vera
2004
 1.  
Janonytė-Trasauskienė
Elena
1993
 1.  
Janulaitienė
Bronė
2009
 1.  
Janulaitis
Jonas
2009
 1.  
Janulaitytė-Lilienė
Bronė Eugenija
2009
 1.  
Janus (Janušauskas)
Matas
2014
 1.  
Janus (Janušauskienė)
Tamara
2014
 1.  
Januška
Antanas
2022
 1.  
Januškienė
Zofija
2022
 1.  
Januška
Petras
2022
 1.  
Januškienė
Petrė
2022
 1.  
Januškytė
Marė
2022
 1.  
Januškevičienė
Antanina
2001
 1.  
Januškevičius
Vladas
2001
 1.  
Januškevičiūtė-Mačiulienė
Janina
2001
 1.  
Jarmala
Karolis
2008
 1.  
Jarmolavičiūtė-Veicman
Stefa
1998
 1.  
Jaruckis
Zenonas
2020
 1.  
Jaruckytė
Liuda
2020
 1.  
Jaruševičienė (Jaroševičienė)
Marcelė
2016
 1.  
Jaruševičius (Jaroševičius)
Antanas
2016
 1.  
Jasaitienė
Sofija
2001
 1.  
Jasaitis
Domas
2001
 1.  
Jaselskienė
Elena
1995
 1.  
Jaskelevičienė
Marija
2012
 1.  
Jaskelevičius
Ipolitas
2012
 1.  
Jaskelevičiūtė-Karaliūnienė
Bronislava
2012
 1.  
Jasulaitienė
Elena
2000
 1.  
Jegorova-Melioranskaja
Natalija
1999
 1.  
Jievaltas
Romas
2016
 1.  
Jievaltienė
Elzė
2016
 1.  
Jocas
Jonas
2003
 1.  
Jocevičienė
Emilija
2009
 1.  
Jocevičius
Bronius
2009
 1.  
Jocienė
Ona
2003
 1.  
Jocienė-Basienė
Marija
2020
 1.  
Jokubaitienė
Elena
2002
 1.  
Jokubaitis
Vincas
2002
 1.  
Jokūbauskis 
Stanislovas
2001
 1.  
Jonaitis
Henrikas
2017
 1.  
Jonaitis (Janavičius)
Kazys
2014
 1.  
Jonikienė (Vaišvilienė)
Stasė
2021
 1.  
Jonikytė
Kotryna
2017
 1.  
Jonynas
Jonas
1999
 1.  
Jonynas
Zigmas
2014
 1.  
Jonynienė
Antanina
2014
 1.  
Jucevičius
Stasys
2021
 1.  
Juknelevičienė
Elena
2012
 1.  
Juknelevičius
Adomas
2012
 1.  
Juknelevičius
Jonas
2019
 1.  
Juodagalvienė
Emilija
2012
 1.  
Juodagalvis
Vincas
2012
 1.  
Juodagalvytė-Kiselienė
Marija
2012
 1.  
Juodka
Vytautas
1998
 1.  
Jurevičienė
Juzefa
2007
 1.  
Jurevičienė (Jurevičiūtė)
Valerija
2007
 1.  
Jurevičienė (Šneiderytė)
Adelė
2013
 1.  
Jurevičius
Jonas
2007
 1.  
Jurevičius
Jonas, Jono
2007
 1.  
Jurevičius
Petras
2013
 1.  
Jurevičiūtė
Birutė
2007
 1.  
Jurevičiūtė-Motiejūnienė
Vanda
2007
 1.  
Jurevičiūtė-Sudeikienė
Leonija
1994
 1.  
Jurkienė
Marija
2008
 1.  
Jurkšaitienė
Marijona
2002
 1.  
Jurkšaitis
Juozapas
2008
 1.  
Jurkus
Danielius
2008
 1.  
Jusas
Mykolas
2011
 1.  
Jusienė
Uršulė
2011
 1.  
Juška
Antanas
2001
 1.  
Juškevič
Anastasija
2001
 1.  
Juškevič
Michail
2001
 1.  
Juškienė
Petronėlė
2015
 1.  
Juškys
Leopoldas
2015
 1.  
Kačanauskas
Antanas
2022
 1.  
Kačanauskienė-Slavinskaitė
Apolonija
2022
 1.  
Kačergius
Klemensas
2013
 1.  
Kairienė (Leonaitė)
Ona
2001
 1.  
Kalendra
Andrejus
1997
 1.  
Kalendraitė-Jakutienė
Morta
2005
 1.  
Kalendraitė-Levinskienė
Meilutė Zofija
2005
 1.  
Kalendraitė-Surkienė
Viktorija
2005
 1.  
Kalendraitė-Žiaurienė
Nijolė
2005
 1.  
Kalendrienė
Monika
2005
 1.  
Kalinkienė
Veronika
2003
 1.  
Kamarauskaitė
Ona
2000
 1.  
Kancevičius 
Pranas
2000
 1.  
Kaniava
Konstantinas
2019
 1.  
Kaniavienė
Stasė
2019
 1.  
Karalevičienė
Stanislava
2008
 1.  
Karalevičius
Pranas
1998
 1.  
Karalevičius
Leonardas Genrikas
2008
 1.  
Karalevičiūtė-Čepanonienė
Elena
2008
 1.  
Karaška
Juozas
1998
 1.  
Karaškienė
Elena
1998
 1.  
Karbauskienė
Genovaitė
2023
 1.  
Kareiva
Pranas
2018
 1.  
Kareivienė
Emilija
2018
 1.  
Karosas
Mykolas
2016
 1.  
Karpavičienė
Alevtina
2010
 1.  
Karpavičius
Povilas
2010
 1.  
Karuža
Petras
2021
 1.  
Karužienė
Ona
2021
 1.  
Karvelienė
Domicelė
2015
 1.  
Kasilauskis (Kasilowski)
Jonas (Jan)
2023
 1.  
Kasilovskaja (Kasilowska)
Apolonija (Apolonia)
2023
 1.  
Kasilowska-Gaidienė
Marijana
2023
 1.  
Kasilowska-Kislovskaja
Janina
2023
 1.  
Kasilowska-Kunadorów
Jadwiga
2023
 1.  
Kasperaitienė
Sofija
2002
 1.  
Kasperaitis
Pranas
2002
 1.  
Kasperaitis
Pranas, Prano
2022
 1.  
Kasperavičienė
Marijona
2023
 1.  
Kasperavičius
Izidorius
2023
 1.  
Kasperavičius
Motiejus
2023
 1.  
Kasperavičius
Vincas
2023
 1.  
Kasperavičiūtė
Marijona
2023
 1.  
Kasperavičiūtė
Ona
2023
 1.  
Kašinskas
Pijus
2001
 1.  
Kašinskienė
Magdalena
2001
 1.  
Katinskaitė
Kotryna
2006
 1.  
Katinskaitė-Doveikienė
Ona
2006
 1.  
Katinskas
Juozas
2006
 1.  
Katinskienė
Marija
2006
 1.  
Kauneckas
Vytautas
1993
 1.  
Kaušaitė (Kaušytė)
Elena
2000
 1.  
Kaušinis
Klemensas
2002
 1.  
Kavaliauskas
Kazimieras
2000
 1.  
Kavaliauskienė
Ona
2003
 1.  
Kazakevičienė
Zuzana
2012
 1.  
Kazakevičius
Vincas
2012
 1.  
Kazakevičiūtė-Juknelevičienė
Jadvyga
2012
 1.  
Kazanskienė
Olga
1993
 1.  
Kazanskis
Edvardas
2010
 1.  
Kazanskytė-Burkauskienė
Elena
2010
 1.  
Kazanskytė-Gargasienė
Edita
2010
 1.  
Kazlauskaitė
Teofilė
2003
 1.  
Kazlauskaitė-Lugauskienė
Aldona
2017
 1.  
Kazlauskas
Pranas
2013
 1.  
Kazlauskas
Juozas, Juozo
2017
 1.  
Kazlauskas
Juozas
2017
 1.  
Kazlauskienė
Liudvika
2013
 1.  
Kazlauskienė
Domicelė
2017
 1.  
Kazlauskienė (Sondeckytė)
Eugenija
2017
 1.  
Kepežinskienė (Rinkevičiūtė)
Eugenija Marijona
1995
 1.  
Kėrienė
Elena
2003
 1.  
Kėrys
Povilas
2003
 1.  
Kėrytė-Mizerienė
Aldona
2003
 1.  
Kėrytė-Varnelienė
Birutė
2003
 1.  
Kerpauskaitė-Burneckienė
Genė
2009
 1.  
Kerpauskas 
Juozas
1992
 1.  
Kerpauskienė
Adolfina
2009
 1.  
Kęsminienė (Šmitaitė)
Zofija
2011
 1.  
Kibelaitė
Juozapa
2002
 1.  
Kiličiauskaitė-Lipinskienė
Filomena
2018
 1.  
Kiličiauskienė (Matuzevičiūtė)
Veronika
2012
 1.  
Kilikevičienė
Adelė
2018
 1.  
Kilikevičius
Pijus
2000
 1.  
Kirvelienė (Žvironaitė)
Emilija
2004
 1.  
Kirvelis
Jonas
1992
 1.  
Kislauskienė-Dambrauskaitė
Regina
1992
 1.  
Kleiba
Adolfas
2012
 1.  
Klimaitė-Radavičienė
Felicija
2005
 1.  
Klimas
Petras
2005
 1.  
Klimienė
Felicijana
2005
 1.  
Kondratavičienė
Konstancija
2023
 1.  
Kondratavičius
Pranas
2023
 1.  
Korablikova
Fetinija
2002
 1.  
Korablikova
Jevdokija
2002
 1.  
Korovacka
Izabela
2014
 1.  
Korovacki
Silvestr
2014
 1.  
Korsakas
Vytautas
2000
 1.  
Korsakas
Antanas
2011
 1.  
Korsakas
Algirdas
2011
 1.  
Korsakienė
Ona
2011
 1.  
Korzienė
Emilija
2019
 1.  
Koszczyc
Monika
2009
 1.  
Koszczyc
Ludwik
2009
 1.  
Koženiauskas
Kazimieras
2015
 1.  
Krasnickas
Jonas
2019
 1.  
Krasnickienė
Marijona
2019
 1.  
Kriaunevičienė
Elena
2001
 1.  
Kriaunevičius
Antanas
2001
 1.  
Kriaunevičius
Vaclovas
2001
 1.  
Kriaunevičiūtė-Smailienė
Stefanija
2001
 1.  
Krikščiūnas
Jurgis
1998
 1.  
Krikščiūnas
Kazimieras
2012
 1.  
Krikščiūnienė
Ona
1998
 1.  
Kriskienė
Barbora
2016
 1.  
Kriskus
Pranas
2016
 1.  
Kriskutė-Skarbalienė
Zuzana
2016
 1.  
Krivičius
Stanislovas
1998
 1.  
Krulickas
Viktoras
1995
 1.  
Krulickienė
Viktorija
1995
 1.  
Kruminis-Łozowska
Maria
2019
 1.  
Kruminis-Łozowski
Antoni
2019
 1.  
Krušinskas
Eugenijus
2021
 1.  
Krušinskienė
Ona, gim. 1876
2021
 1.  
Krušinskienė
Ona, gim. 1906
2021
 1.  
Kšanavičienė
Barbora
2001
 1.  
Kšanavičius
Vytautas
2001
 1.  
Kšanavičius
Stasys
2001
 1.  
Kubiliūtė
Marcelė
2020
 1.  
Kudžma
Andrius
2003
 1.  
Kukolewska (Kukolevskaja)
Zofia
2023
 1.  
Kukolewski (Kukolevskij)
Jan (Ivan)
2023
 1.  
Kumpaitis
Jurgis
2001
 1.  
Kumpaitytė-Jonaitienė
Ona
2001
 1.  
Kumpaitytė-Juškienė
Adelė
2001
 1.  
Kumpaitytė-Šamanskienė
Genė
2001
 1.  
Kupraitienė
Ieva
2015
 1.  
Kupraitis
Jonas
2015
 1.  
Kupraitis
Juozas
2015
 1.  
Kupraitis
Antanas
2015
 1.  
Kuprienė
Ieva
2020
 1.  
Kuprys
Povilas
2020
 1.  
Kupstas
Aleksandras
2008
 1.  
Kurliandskis
Stasys
2014
 1.  
Kurpauskas
Pranas (Pranciškus)
2009
 1.  
Kurpauskienė
Marijona
2009
 1.  
Kutorga
Viktoras
2001
 1.  
Kutorgienė-Buivydaitė
Elena
2001
 1.  
Kuzminskaja
Viktorija
2003
 1.  
Kuzminskaja Petrusevič
Apolonija
2003
 1.  
Kuzminskij
Aleksandr
2002
 1.  
Kuzminskij
Bronislav
2003
 1.  
Kuzminskij
Anton
2003
 1.  
Kuzminskij
Leonard
2003
 1.  
Kuzminskij
Stanislav
2003
 1.  
Kuzminskij
Edmundas-Otonas
2003
 1.  
Kvedaravičienė
Teofilė
2001
 1.  
Kvedaravičius
Vladas
2001
 1.  
Kvedaravičiūtė-Dudkevičienė
Monika
2001
 1.  
Labanauskas
Jonas
2019
 1.  
Labanauskienė
Marcelė
2019
 1.  
Ladigienė 
Stefanija
1992
 1.  
Landsbergienė
Ona
1992
 1.  
Lapinskas
Vincas
2012
 1.  
Lapinskienė
Konstancija
2012
 1.  
Laptevienė
Jekaterina
2002
 1.  
Larionova-Gembickaitė
Tatjana
2000
 1.  
Larionovas
Valentinas
2014
 1.  
Lastienė 
Petronėlė
2004
 1.  
Lašienė
Uršulė
1995
 1.  
Laucevičius
Pranas
1998
 1.  
Laucevičiūtė-Baužienė
Jadvyga
1995
 1.  
Lauraitienė
Elena
2014
 1.  
Laurinavičienė
Elena
2010
 1.  
Laurinavičius
Bronislovas
1993
 1.  
Laurinavičius
Pranas
2010
 1.  
Laurinavičius
Jonas
2010
 1.  
Lazauskas
Juozas
2001
 1.  
Lazauskienė
Ona
2001
 1.  
Lazdauskas
Stasys
2014
 1.  
Lazdauskas
Antanas
2016
 1.  
Lazdauskienė
Monika
2016
 1.  
Legantienė
Michalina
2004
 1.  
Lenktys
Jaronimas
2011
 1.  
Leonavičienė 
Ona
1994
 1.  
Leščinskas
Stanislovas Vytautas
2002
 1.  
Leščinskienė
Marija
2002
 1.  
Lešinskienė (Žvinklevičienė)
Ona
2021
 1.  
Levanaitė-Pečiulienė
Genovaitė
2012
 1.  
Levanienė
Elena
2012
 1.  
Levinienė
Antonina
2007
 1.  
Levinskas
Edvardas
1997
 1.  
Levinskas
Leonas
2005
 1.  
Levinskienė (Vilandaitė)
Teresė
2005
 1.  
Levulienė
Albina
1993
 1.  
Levulis
Fulgentas
2004
 1.  
Levulis
Vladas
2004
 1.  
Lickūnaitė-Gumbienė
Michalina
2001
 1.  
Liepinaitienė
Jadvyga
1994
 1.  
Likevičienė
Natalija
2005
 1.  
Likevičius
Vytautas
2005
 1.  
Lileika
Petras
2021
 1.  
Lileikienė
Elena
2021
 1.  
Lingė
Jonas
1999
 1.  
Lingienė
Stasė
1999
 1.  
Lipniūnas
Alfonsas
2022
 1.  
Lisauskaitė-Adomianec
Sofija
2000
 1.  
Liubinienė
Antanina
1994
 1.  
Liutkauskas
Jonas
2002
 1.  
Liutkauskienė
Izabelė
2002
 1.  
Liutkienė
Pranciška
2014
 1.  
Liutkutė-Janušienė
Stanislava
2014
 1.  
Liutkutė-Kriaučiūnienė
Zofija
2014
 1.  
Lopečienė
Zofija
2022
 1.  
Lopečius
Bronislovas
2022
 1.  
Lopečius
Antanas
2022
 1.  
Lučiūnaitė
Veronika
2008
 1.  
Lučiūnaitė-Kazakauskienė
Mikalina
2008
 1.  
Lučiūnaitė-Martinkėnienė
Elena
2008
 1.  
Lučiūnas
Cezaris
2008
 1.  
Lučiūnas
Antanas
2008
 1.  
Lučiūnas
Jonas
2008
 1.  
Luinienė
Janina
2002
 1.  
Lukaševičienė
Mikalina
2008
 1.  
Lukaševičius
Antanas
2008
 1.  
Lukaševičius
Stasys
2008
 1.  
Lukaševičius
Jonas
2008
 1.  
Lukaševičiūtė-Daugevičienė
Gabrinė
2008
 1.  
Lukaševičiūtė-Semaškienė
Juzė
2008
 1.  
Lukauskas
Mikas
2006
 1.  
Lukauskienė (Stankevičiūtė, Raclauskienė)
Elena
2006
 1.  
Lukoševičienė
Monika
2005
 1.  
Lukoševičius
Bronius
2005
 1.  
Lukošienė
Barbora
2015
 1.  
Lukošiūnienė
Pranciška
2015
 1.  
Lukošius
Kazimieras
2015
 1.  
Lukša
Vincas
2001
 1.  
Lukša
Kazys
2002
 1.  
Lukšienė
Julija Meilytė
2023
 1.  
Lupšicienė (Novodzelskytė)
Šeina
1993
 1.  
Macaitienė
Antanina
2003
 1.  
Macenavičienė
Marija
2003
 1.  
Macenavičius
Antanas
2003
 1.  
Macijauskaitė 
Violeta
1994
 1.  
Macijauskaitė
Liudvika
2004
 1.  
Macijauskaitė
Germana
2005
 1.  
Macijauskas
Petras
2004
 1.  
Macijauskas
Zenonas
2004
 1.  
Macijauskas
Robertas
2004
 1.  
Macijauskas
Jonas Juozas
2005
 1.  
Macijauskas (Maciejovskis)
Polikarpas
2005
 1.  
Macijauskienė
Felicija
2005
 1.  
Macijauskienė
Katerina
2005
 1.  
Mackevičius
Leonas
2004
 1.  
Mačiokienė
Juzė
2023
 1.  
Malakauskas
Kostas
2010
 1.  
Malakauskienė
Kotryna
2010
 1.  
Mališauskas
Henrikas
2001
 1.  
Mališauskas
Enrikas
2001
 1.  
Mališauskienė
Marija
2001
 1.  
Margaitienė
Eleonora
2004
 1.  
Margaitis 
Antanas
2004
 1.  
Markevičienė
Elena
2015
 1.  
Markevičius
Juozapas
1992
 1.  
Markevičius
Jonas
2001
 1.  
Markevičius
Vladas
2015
 1.  
Markevičius 
Romas
2015
 1.  
Markevičiūtė-Rytmetienė
Marijona
2015
 1.  
Markovskij
Chariton
2002
 1.  
Martinkus
Vaclovas
1992
 1.  
Martul
Juzefa
2001
 1.  
Martul
Kazimieras
2001
 1.  
Martul-Budrikienė
Liucija (Leonarda)
2001
 1.  
Masalevičienė
Monika
2003
 1.  
Masalevičius
Vladislovas
2003
 1.  
Masalevičius
Jonas
2003
 1.  
Matiukevič (Maciukiewicz)
Konstantin (Konstanty)
2008
 1.  
Matjošaitenė-Biliūnienė
Julija
2002
 1.  
Matjošaitis
Stasys
2023
 1.  
Matora
Anna
1999
 1.  
Matulevičienė
Ona
2007
 1.  
Matulevičiūtė-Kubertavičienė
Petronėlė Stanislava
2007
 1.  
Matulionis
Teofilius
2003
 1.  
Matuzevičienė
Elena
2012
 1.  
Matuzevičius
Antanas
2002
 1.  
Matuzevičiūtė-Briliuvienė
Antonina
2002
 1.  
Matuzevičiūtė-Valiukienė
Julijona
2012
 1.  
Matuzevičiūtė-Jankevičienė
Aurelija
2022
 1.  
Mažylienė
Antanina
1993
 1.  
Mažylis
Pranas
1993
 1.  
Mažylytė-Rasteikienė
Liūda
2006
 1.  
Medėmienė (Šemetienė)
Marija
2022
 1.  
Meškauskaitė Jakštienė
Stefa
2006
 1.  
Meškauskas
Pranas
2006
 1.  
Meškauskas
Petras
2006
 1.  
Meškauskas
Antanas
2006
 1.  
Meškauskas
Teodoras
2006
 1.  
Meškauskienė
Ona
2006
 1.  
Meškauskienė
Zosia
2006
 1.  
Meškėnas
Josifas
2013
 1.  
Meškėnas
Agripina
2013
 1.  
Mežinskienė
Bronislava
1995
 1.  
Mickevič
Zofija
2009
 1.  
Mickevič
Aleksandr
2009
 1.  
Mieželienė
Juzefa
2001
 1.  
Mieželis
Vladas
2001
 1.  
Mikalajūnas
Povilas
2018
 1.  
Mikalauskaitė
Ona
2007
 1.  
Mikalauskaitė
Genė
2007
 1.  
Mikalauskas
Kazimieras
2007
 1.  
Mikalauskas
Antanas
2011
 1.  
Mikalauskienė
Stasė
1995
 1.  
Mikalauskienė
Agota
2007
 1.  
Miklaševičienė
Marijona
2001
 1.  
Miklaševičius
Petras
2001
 1.  
Mikolaitienė
Felicija
2005
 1.  
Mikolaitis
Vincas
2005
 1.  
Mikolaitytė-Gelumbauskienė
Dalia
2005
 1.  
Mikolajun
Zuzana
2018
 1.  
Mikolajun
Silvestr
2018
 1.  
Mikšienė
Elena
2002
 1.  
Mikšytė
Teofilė
2003
 1.  
Mikuličienė
Ona
2013
 1.  
Mikuličius
Petras
2013
 1.  
Mikulska
Marija
2002
 1.  
Milaševičienė
Marija
2005
 1.  
Milaševičius
Vaclovas
2005
 1.  
Milaševičiūtė-Dambrauskienė
Irena
2005
 1.  
Mimas
Antanas
2013
 1.  
Mimienė
Stanislava
2013
 1.  
Miniotas
Leonardas
2010
 1.  
Miniotienė
Elžbieta Barbora
2007
 1.  
Miniotienė
Ona
2010
 1.  
Minkevičienė
Ekaterina (Kotryna)
1999
 1.  
Minkevičius
Sergejus
1999
 1.  
Misevičius
Pranas
2000
 1.  
Misevičius
Antanas
2000
 1.  
Misevičius
Jonas
2000
 1.  
Misevičiūtė-Noreikienė
Ksavera
2000
 1.  
Misiūnaitė
Agota
2013
 1.  
Mitkienė
Leokadija
2016
 1.  
Mitkienė (Mikšaitė)
Jadvyga
1995
 1.  
Mitkus
Stanislovas
1994
 1.  
Mižutavičienė
Stanislava
2014
 1.  
Mižutavičius
Dominykas
2014
 1.  
Mocienė
Ona
2003
 1.  
Mocius
Juozas
2003
 1.  
Mockaitytė
Elena
2022
 1.  
Molskienė (Maslauskaitė)
Petronėlė
2001
 1.  
Molskis
Feliksas
2001
 1.  
Molskytė-Nėniuvienė
Genė
2001
 1.  
Mongirdienė
Olga
2007
 1.  
Montvilaitė
Elena
1994
 1.  
Mordosas
Bronislavas
2002
 1.  
Mordosienė
Marijona (Marija)
2002
 1.  
Morkūnaitė-Graževičienė
Česlava
2009
 1.  
Morkūnaitė-Razienė
Irena
2009
 1.  
Morkūnas
Henrikas
2009
 1.  
Morkūnas
Vaclovas
2009
 1.  
Morkūnas
Edvardas
2009
 1.  
Morkūnas
Mečislovas
2009
 1.  
Morkūnienė
Bronislava
2009
 1.  
Mosteikienė
Liuda
2003
 1.  
Mosteikis
Aleksas
2003
 1.  
Mostovič
Stanislava
1999
 1.  
Mošinskas
Algirdas
2000
 1.  
Mošinskienė-Didžiulytė 
Halina
2000
 1.  
Mozelis
Juozas
1998
 1.  
Mozūraitienė
Ona
2005
 1.  
Mozūraitis
Zenonas
2005
 1.  
Mozūraitis
Alfonsas
2005
 1.  
Mozūraitis 
Jonas
2005
 1.  
Mozūraitytė-Čepienė
Mefodija
2005
 1.  
Mozūraitytė-Leskauskienė
Zuzana
2005
 1.  
Mucininkaitė-Giniotienė
Rita
2019
 1.  
Mucininkaitė-Prazauskienė
Livija
2019
 1.  
Mucininkas
Albertas
1993
 1.  
Mucininkienė
Alvina
2019
 1.  
Muralienė
Jadvyga
2006
 1.  
Muralis
Juozas
2006
 1.  
Muralytė-Armalienė
Lakštutė Regina
2006
 1.  
Mureika
Stasys Vladas
2007
 1.  
Mureika
Juozapas
2007
 1.  
Mureikaitė (Blažienė)
Matilda Gražina
2007
 1.  
Mureikienė
Ona
2007
 1.  
Murinas
Vincas
2005
 1.  
Murinienė
Emilija
2005
 1.  
Murma
Izidorius
2000
 1.  
Murmaitė-Čeponienė
Vanda
2000
 1.  
Muselienė
Polia
1993
 1.  
Musteikienė-Miltakienė
Eugenija
2000
 1.  
Naginė
Vytautas
2000
 1.  
Naginienė
Stasė
2000
 1.  
Naglytė-Vadauskienė
Lidija
2000
 1.  
Naktinienė
Veronika
2012
 1.  
Naktinis
Jurgis
2012
 1.  
Narsutienė
Ona
2018
 1.  
Našliūnas
Alfonsas
2015
 1.  
Našliūnienė
Aleksandra
2015
 1.  
Navickaitė-Motiejūnienė
Stasė
2000
 1.  
Navickienė
Ona
2000
 1.  
Navienė
Stasė
2011
 1.  
Navikas
Antanas
2002
 1.  
Navikienė (Kaušinytė)
Ona
2002
 1.  
Navys
Stasys
2011
 1.  
Norbutas
Povilas
1995
 1.  
Norbutienė
Ona
2011
 1.  
Norkevičienė
Ona
2007
 1.  
Norkevičius
Stasys
2007
 1.  
Norkevičius
Vladislovas
2007
 1.  
Norkienė
Stefanija
2018
 1.  
Norkus
Antanas
2018
 1.  
Norkutė
Stasė
2007
 1.  
Norvaišaitytė-Radzevičienė
Aldona
1993
 1.  
Orda
Georgij (Jerzy)
2023
 1.  
Orentaitė-Zefienė
Elena
2005
 1.  
Orentas
Vladas
2005
 1.  
Orentienė
Monika
2005
 1.  
Osipavičius
Izidorius
2012
 1.  
Pagojienė
Julijona
2005
 1.  
Pagojus
Julius
2005
 1.  
Pagojus
Baltramiejus
2005
 1.  
Pagojutė
Domicėlė
2004
 1.  
Pajaujienė
Emilija
1998
 1.  
Pajaujis
Juozas
1998
 1.  
Pajedaitė
Bronė
2001
 1.  
Pakutinskas
Stasys
1999
 1.  
Palčinskas
Stasys
1993
 1.  
Palčinskas
Alfonsas
1993
 1.  
Paleninas
Vaclovas
2012
 1.  
Palkauskas
Kazys
2003
 1.  
Palkauskas
Vladas
2003
 1.  
Palkauskienė
Marija
2003
 1.  
Paluckas
Stanislovas
2022
 1.  
Paluckienė
Liudovika
2000
 1.  
Papšys
Juozas
1994
 1.  
Paškauskas 
Vaclovas
2009
 1.  
Paškauskienė 
Ona
2009
 1.  
Paškevič
Marija
2004
 1.  
Paškevič-Tomaševskaja
Elžbieta Sofija
2004
 1.  
Paukštys
Bronislovas (Bronius)
1999
 1.  
Paukštys
Juozas
1999
 1.  
Paulauskas
Kazimieras
2004
 1.  
Paulauskas
Izidorius
2010
 1.  
Paulauskienė
Bronislava
2010
 1.  
Paulavičienė
Antanina
2008
 1.  
Paulavičius
Kleopas
1995
 1.  
Paulavičius
Jonas Kęstutis
1998
 1.  
Paulavičius
Jonas
2008
 1.  
Paulavičiūtė
Danutė
2008
 1.  
Pečiulis
Petras
1992
 1.  
Pečkaitienė
Juzė
2010
 1.  
Pečkaitis
Konstantinas
2010
 1.  
Pečkytė
Ona
2013
 1.  
Pekarskytė-Pakalniškienė
Neonila
1999
 1.  
Petkevičienė (Jablonskytė)
Julija
2000
 1.  
Petkevičius
Tadas
2000
 1.  
Petraitienė
Ona
2017
 1.  
Petrašiūnas
Balys
2000
 1.  
Petrašiūnienė
Galina
1994
 1.  
Petrauskaitė-Jagutienė
Stasė
2013
 1.  
Petrauskas
Pranas
2020
 1.  
Petrauskienė
Palmira
2020
 1.  
Petrauskas
Kipras
1993
 1.  
Petrauskas
Jonas
2009
 1.  
Petrauskienė
Lidija
2000
 1.  
Petrauskienė
Marija
2009
 1.  
Petrauskienė
Juzefa
2013
 1.  
Petrauskienė (Žalinkevičaitė)
Elena
1993
 1.  
Petravičienė-Virisel
Klaudija
2004
 1.  
Petravičius
Romanas Antanas
2004
 1.  
Petrulis
Juozas
2012
 1.  
Pietrovska
Marija
1999
 1.  
Pietrovskis
Stanislovas
1999
 1.  
Pikčiūnas
Antanas
2016
 1.  
Pikčiūnienė
Julija
2016
 1.  
Plekavičienė
Joana
2001
 1.  
Plekavičius
Antanas
2001
 1.  
Plekavičiūtė-Vaitiekūnienė
Elena
2001
 1.  
Plokšto
Vladislav (Vladislovas)
1993
 1.  
Plokšto
Uršulė
1993
 1.  
Plokšto
Ryšard Jan
2017
 1.  
Pocienė
Petronėlė
2015
 1.  
Pocius
Bronius
2000
 1.  
Pocius
Vincentas
2015
 1.  
Pociūtė-Januškienė
Ona
2000
 1.  
Pociūtė-Jaškienė
Zofija
2000
 1.  
Pociūtė-Mančinskienė
Stanislava
2000
 1.  
Pocius
Tadas
2021
 1.  
Poliakas
Jonas
2016
 1.  
Poliakienė
Teodora
2016
 1.  
Polianinienė
Teklė
2012
 1.  
Polonskis
Vladislovas
2013
 1.  
Poniškaitienė
Ona
2000
 1.  
Poniškaitis
Antanas Pranciškus
2000
 1.  
Poniškaitis
Jonas
2000
 1.  
Poška
Antanas
1998
 1.  
Povilaika
Petras
2007
 1.  
Povilaikaitė (Babinskienė)
Konstancija
2007
 1.  
Povilaikienė
Ona
2007
 1.  
Požėla
Vladas
1995
 1.  
Prapuolenienė
Emilija
1999
 1.  
Preišegalavičius
Kazimieras
2014
 1.  
Preišogalavičius
Vincas
1993
 1.  
Premeneckaitė-Jonušienė
Genė
2001
 1.  
Premeneckas
Vytautas
2001
 1.  
Premeneckas
Jonas Juozas
2002
 1.  
Premeneckienė
Aleksandra
2001
 1.  
Prialgauskas
Anicetas
1997
 1.  
Prialgauskas
Kazimieras
1997
 1.  
Proškevičienė
Stanislava
1994
 1.  
Prošogalavičienė
Justina
2014
 1.  
Prošogalavičius
Nikodemas
2014
 1.  
Pukaitė
Genovaitė
2000
 1.  
Pukaitė
Albina
2000
 1.  
Pukaitė
Regina
2006
 1.  
Pukas
Juozapas
2006
 1.  
Pukienė
Marijona
2006
 1.  
Pupšytė-Laurinaitienė
Genė
1997
 1.  
Puras
Vincas
1993
 1.  
Puras
Aleksandras
1993
 1.  
Pustelnikovaitė-Kunkulienė
Raisa
2001
 1.  
Pustelnikovaitė-Šimanienė
Ana
2000
 1.  
Pustelnikovas
Borisas
2000
 1.  
Pusvaškis
Jonas
1993
 1.  
Račiūnas
Vincentas
2006
 1.  
Radavičienė
Juzefa
2002
 1.  
Radavičius
Danielius (Dionizas)
2002
 1.  
Radlinskaitė-Asanavičienė
Elena
2008
 1.  
Radlinskas
Jonas
2008
 1.  
Radlinskienė
Felicija
2008
 1.  
Radzevičienė
Elena
2020
 1.  
Radzevičius
Pranas
2020
 1.  
Radzvilas
Alfonsas
2007
 1.  
Radzvilavičius
Bronislovas
2008
 1.  
Radzvilavičius
Aleksandras
2008
 1.  
Ragaišis
Stasys
1994
 1.  
Ragauskas
Antanas
2003
 1.  
Ragauskienė
Ona
2003
 1.  
Ragauskis
Ignas
2015
 1.  
Rajeckienė (Matutienė)
Genovaitė
1994
 1.  
Rajunčaitė
Olimpija
2002
 1.  
Rakevičienė
Teklė
2007
 1.  
Rakevičius
Česlovas
1993
 1.  
Rakevičius 
Zenonas
2000
 1.  
Rakevičius 
Algimantas
2000
 1.  
Rakevičius
Jaroslavas
2007
 1.  
Rakevičius
Juozas
2007
 1.  
Rakovska
Malvina
1997
 1.  
Rakovskis
Romualdas
2018
 1.  
Ramonas
Vincentas
2015
 1.  
Ratkevičius
Jokūbas
1997
 1.  
Rauba
Adolfina
1999
 1.  
Rauda
Petras
2003
 1.  
Rekašienė 
Stanislava
2002
 1.  
Rekašius 
Vincas
2002
 1.  
Renčinauskienė 
Natalija
1994
 1.  
Riaukaitė
Alfonsa
2000
 1.  
Riaukienė 
Justina
2000
 1.  
Rimavičienė
Juzefa
2001
 1.  
Rimkevičienė
Ona
2001
 1.  
Rimkevičius
Bronius
2001
 1.  
Rimša
Petras
2013
 1.  
Rimša
Jurgis
2013
 1.  
Rimša
Juozas
2013
 1.  
Rimšaitė
Rozalija
1995
 1.  
Rimšienė
Justina
2013
 1.  
Rimšienė
Ona
2013
 1.  
Rimulaitienė
Elena
2003
 1.  
Rimulaitis
Steponas
2003
 1.  
Rinkevičienė
Elena
2007
 1.  
Rinkevičius
Vytautas
2007
 1.  
Rondomanskienė
Felicija
2004
 1.  
Rondomanskis
Andrius
2004
 1.  
Rondomanskis
Andrius, Andriaus
2004
 1.  
Rondomanskis
Vytautas
2004
 1.  
Rozentalienė
Ronia
1993
 1.  
Rudaitis
Izidorius Pranas
1992
 1.  
Rudėnaitė-Araminienė
Stasė
2011
 1.  
Rudėnas
Kazimieras
2011
 1.  
Rudėnienė
Veronika
2011
 1.  
Rudminaitienė
Veronika
2012
 1.  
Rudminaitis
Alfonsas
1994
 1.  
Rudminaitis
Simonas
2012
 1.  
Rudzevičiūtė-Aukštakienė
Petronėlė
2016
 1.  
Rudzianskienė
Marijona
2007
 1.  
Rupeikaitė
Veronika
2023
 1.  
Rupeikytė
Kazimiera
2023
 1.  
Ruseckaitė-Papreckienė
Julija
2018
 1.  
Ruseckas
Antanas
2018
 1.  
Ruseckienė
Elzė
2018
 1.  
Rusteikaitė
Marija
1992
 1.  
Rutkauskaitė-Viktaravičienė
Janina
2004
 1.  
Rutkauskas 
Juozas
2000
 1.  
Rutkūnas
Benediktas
2003
 1.  
Ruzgaitė-Staputienė
Stasė
2023
 1.  
Ruzgienė
Marcijona
2002
 1.  
Ruzgienė
Stanislava
2003
 1.  
Ruzgienė
Leokadija
2010
 1.  
Ruzgys
Kazimieras
2002
 1.  
Ruzgys
Jonas
2003
 1.  
Ruzgys
Aurimas Kazimieras
2010
 1.  
Ruzgys
Juozas
2023
 1.  
Ruzgytė-Bimbirienė
Eglė Marytė
2010
 1.  
Sabas
Jonas
2017
 1.  
Sabienė
Zosė
2017
 1.  
Sadauskas
Jonas
1993
 1.  
Sadauskas
Bernardas
2005
 1.  
Sadauskas
Jonas, Juozo
2009
 1.  
Sadauskienė
Elena
1993
 1.  
Sadauskienė
Elena, Motiejaus
2005
 1.  
Sadauskienė
Domicėlė
2009
 1.  
Salenekas
Juozas
1999
 1.  
Salenekienė
Matilda
1999
 1.  
Samboras
Antanas
2009
 1.  
Samborienė
Elžbieta Vanda
2009
 1.  
Samoškienė (Slavinskaitė)
Antanina
2022
 1.  
Samuolytė-Liutkevičienė
Ona
2001
 1.  
Sankienė
Zofija
2004
 1.  
Sankutė-Toliušienė
Teresė
2004
 1.  
Sarpalienė
Adelė
2002
 1.  
Sarpalius
Vladas
2002
 1.  
Sasnauskas
Antanas
2008
 1.  
Sasnauskienė
Marė
2008
 1.  
Satkevičienė
Valerija
1994
 1.  
Satkevičius
Eduardas
2007
 1.  
Savickas
Vincas
2018
 1.  
Savickienė
Kastulė
2018
 1.  
Savickis
Jurgis
2021
 1.  
Senkevič
Juzefa
2001
 1.  
Senkevič
Bronislav
2001
 1.  
Senkevič
Adam
2001
 1.  
Sezemanas
Vasilijus
1995
 1.  
Simanavičius
Balys
1999
 1.  
Simokaitienė
Zofija
1999
 1.  
Simokaitis
Juozas
1999
 1.  
Simutienė
Marijona
2011
 1.  
Simutis
Feliksas
2011
 1.  
Sindikaitis
Benediktas
1999
 1.  
Sindikaitytė-Minelgienė
Stasė
1999
 1.  
Skačkauskaitė-Vaičiūnienė
Antanina
1993
 1.  
Skeltys
Antanas
2001
 1.  
Skripkauskas
Viktoras
2011
 1.  
Skripkauskienė
Bronė
2011
 1.  
Smetona
Antanas
2022
 1.  
Smetonienė
Jadvyga
1995
 1.  
Smilgevičienė
Domicelė
2005
 1.  
Smilgevičius
Zenonas
2005
 1.  
Sokolovskaja
Viktorija
2009
 1.  
Sokolovskaja-Baranovskaja
Vincenta Jadvyga
2009
 1.  
Sokolovskaja-Korolkow
Melania
2009
 1.  
Sokolovskaja-Pščelovska
Teklia
2009
 1.  
Sokolovskij
Konstantin
2009
 1.  
Sondeckaitė-Kniukštienė
Valerija
2017
 1.  
Sondeckaitė-Zokaitienė
Aldona
2017
 1.  
Sondeckas
Laurinas
2017
 1.  
Sondeckas
Laurinas, Laurino
2017
 1.  
Sondeckienė
Rozalija
2017
 1.  
Sondeckis
Jackus
1995
 1.  
Songaila
Alfonsas
1992
 1.  
Sperlingienė
Judit
2013
 1.  
Spudas
Ignacas
2016
 1.  
Sruoga
Balys
2002
 1.  
Sruogienė
Vanda
2002
 1.  
Stakauskas
Juozas
1995
 1.  
Stanaitė-Rutienė
Olimpija
2011
 1.  
Stanaitienė
Konstancija
2014
 1.  
Stanaitis
Motiejus
2014
 1.  
Stanaitytė-Barniškienė
Genovaitė
2019
 1.  
Stanevičienė
Zofija
2000
 1.  
Stanevičienė
Jadvyga
2019
 1.  
Stanevičius
Antanas
1999
 1.  
Stanevičius
Stanislovas
2000
 1.  
Stanevičius
Zigmas
2019
 1.  
Stanionienė
Sofija
2013
 1.  
Stanionis
Jonas
2013
 1.  
Stankevičienė
Joana
1999
 1.  
Stankevičienė
Antanina
2003
 1.  
Stankevičienė
Uršulė
2018
 1.  
Stankevičius
Jonas
1999
 1.  
Stankevičius
Stanislovas
2003
 1.  
Stankevičiūtė
Marija
2005
 1.  
Starkienė
Elena
2003
 1.  
Starkus
Antanas
2003
 1.  
Stasiulis
Juozapas
2009
 1.  
Stasiūnaitienė
Ona
2016
 1.  
Stasiūnaitis
Juozas
2016
 1.  
Stašaitienė
Agnė
2000
 1.  
Stašaitis
Jonas
2000
 1.  
Stašaitis
Juozas
2000
 1.  
Staševičius
Jonas
2009
 1.  
Staškevičienė
Zofija
2004
 1.  
Staškus
Adolfas
2004
 1.  
Staškevičienė (Papšienė)
Paulina
2022
 1.  
Staškevičiūtė
Aniceta
2022
 1.  
Staškevičiūtė-Barkauskienė
Bronislava
2022
 1.  
Staškevičiūtė-Pašakarnienė
Zuzana
2022
 1.  
Staškevičiūtė-Remeikienė
Genovaitė
2022
 1.  
Statkevičiūtė
Elena
2009
 1.  
Steponavičienė 
Michalina
2002
 1.  
Steponavičius 
Jonas
2002
 1.  
Steponavičiūtė (Pliopienė)
Leonarda
2020
 1.  
Steponavičiūtė (Ožekauskienė)
Irena
2020
 1.  
Steponavičienė
Vaclava
2010
 1.  
Steponavičius
Izidorius
2010
 1.  
Stongvila
Stanislovas
2014
 1.  
Stongvilienė
Agota
2014
 1.  
Stonkienė
Marijona
1999
 1.  
Stonkus
Povilas
1999
 1.  
Stonkutė-Skierienė
Zosė
2011
 1.  
Straupienė
Bronislova
1999
 1.  
Straupis
Juozas
1999
 1.  
Straupytė-Jereminienė
Bronislava Birutė
2019
 1.  
Strikaitienė
Stefanija
2013
 1.  
Strikaitis
Antanas
2013
 1.  
Strimaitienė
Veronika
2001
 1.  
Strimaitis
Stasys
2001
 1.  
Strimaitytė-Markauskienė
Laima
2001
 1.  
Strimaitytė-Putnienė
Milda
2001
 1.  
Stružanovska
Janina
2016
 1.  
Stulpinas 
Boleslovas
1993
 1.  
Stulpinas
Jonas
2006
 1.  
Stulpinas
Stasys
2010
 1.  
Stulpinienė
Joana
2006
 1.  
Stulpinienė
Ona
2013
 1.  
Stūronas
Juozas
2015
 1.  
Stūronienė-Bajorinienė
Palionė
2015
 1.  
Sugihara
Chiune
1993
 1.  
Survilaitė
Vladislava
2008
 1.  
Survilienė
Elena
2008
 1.  
Sutkienė
Cecilija
2005
 1.  
Sutkus
Antanas
1998
 1.  
Sutkus
Kazimieras
2005
 1.  
Sutkuvienė
Jadvyga
1998
 1.  
Sviderskis 
Stasys
1995
 1.  
Sviderskis 
Alfonsas
2000
 1.  
Svilas
Ričardas
2003
 1.  
Svilienė
Elžbieta
2003
 1.  
Svobonas
Jonas
2021
 1.  
Svobonienė
Petronėlė
2021
 1.  
Szpakowski
Arkadiusz
2011
 1.  
Šaikūnas
Mykolas
2011
 1.  
Šaikūnienė
Domicėlė
2011
 1.  
Šalaviejienė
Ieva
1997
 1.  
Šalkauskas
Antanas
2004
 1.  
Šalkauskas
Pranas
2004
 1.  
Šalkauskas
Jonas
2004
 1.  
Šalkauskienė
Aleksandra
2004
 1.  
Šalkauskienė
Vanda
2017
 1.  
Šalkauskis
Juozapas
2004
 1.  
Šalkauskis
Kazys
2017
 1.  
Šaterienė
Ida
1993
 1.  
Šatūnas
Stasys
2001
 1.  
Šatūnienė
Ona
2001
 1.  
Šaudvytienė
Genovaitė
1999
 1.  
Šaudvytis
Pranas
1999
 1.  
Šaulienė
Domicėlė
2005
 1.  
Šaulienė
Marcijona
2005
 1.  
Šaulys
Pranciškus
2005
 1.  
Šaulys
Napoleonas
2005
 1.  
Šepetys
Ignas
1994
 1.  
Šeputienė
Ona
2022
 1.  
Šereika
Stasys
1992
 1.  
Šiaulienė
Zofija
2005
 1.  
Šiaulys
Julijonas
2005
 1.  
Šileikienė
Stefanija
2005
 1.  
Šimaitė
Ona
2002
 1.  
Šimelienė
Jadvyga
2007
 1.  
Šimelis
Mykolas
2007
 1.  
Šimkevičienė
Felicija
2020
 1.  
Šimkevičius
Petras
2020
 1.  
Šimkevičiūtė (Markauskienė)
Vladė
2020
 1.  
Šimkienė
Vlada
2005
 1.  
Šimkus
Antanas
2005
 1.  
Šimkienė
Petronėlė
2015
 1.  
Šimkus
Baltramiejus
2006
 1.  
Šimkutė-Daugintienė
Aniceta Ona
2006
 1.  
Šimkus
Danielius
2015
 1.  
Šimkus
Pranas
2015
 1.  
Šimkienė
Ona
2022
 1.  
Šimkus
Stasys
2022
 1.  
Šimkutė-Jankauskienė
Ona
2022
 1.  
Šiupienienė
Ona
2017
 1.  
Šiupienis
Pranas
2017
 1.  
Šiupienis
Vytautas Juozas
2017
 1.  
Šiupšinskaitė-Tamašauskienė
Marcelė
2008
 1.  
Šiupšinskas
Aleksas
2008
 1.  
Šiupšinskienė
Izabelė
2008
 1.  
Šleževičienė
Uršulė
1993
 1.  
Šleževičius
Vladas
1993
 1.  
Šmidas (Schmid)
Anton
2000
 1.  
Šneiderienė
Antonina
2013
 1.  
Šneideris
Juozas
2013
 1.  
Šneideris
Stasys
2013
 1.  
Štaraitė
Uršulė
1994
 1.  
Šukienė
Sofija Eleonora 
2005
 1.  
Šukšta (Szukszta)
Vaclovas (Waclaw)
2006
 1.  
Šukštienė (Szukszta)
Halina
2006
 1.  
Šulcas
Zenonas
2014
 1.  
Šulcienė
Kotryna
2014
 1.  
Šupenienė
Stefa
2017
 1.  
Šupenis
Antanas
2017
 1.  
Švarc
Sidija Liuba
2008
 1.  
Šveistys
Pranas
2010
 1.  
Švogžlys-Milžinas
Nikodemas
2000
 1.  
Talačka
Mykolas
1993
 1.  
Talačka
Juozapas
2008
 1.  
Talačka
Simonas
2008
 1.  
Talačkienė
Ona
2008
 1.  
Talkevičiūtė
Helena
2016
 1.  
Tallat-Kelpša
Stanislovas
1997
 1.  
Tallat-Kelpša
Jurgis
1997
 1.  
Tallat-Kelpša
Justinas Vytautas
2020
 1.  
Tallat-Kelpšienė
Agota
2020
 1.  
Tallat-Kelpšienė
Antanina
2020
 1.  
Tamašauskas
Kazys
2000
 1.  
Tamašauskas
Vytautas
2000
 1.  
Tamašauskienė
Jadvyga
2000
 1.  
Tamašauskienė (Vikniutė-Burbaitė)
Birutė
2005
 1.  
Tamaševičienė
Petronėlė
2020
 1.  
Tamoševičius
Albertas
2020
 1.  
Tamošiūnas
Povilas
2003
 1.  
Tarapaitė-Juzikienė
Stefanija
2009
 1.  
Tarapaitė-Šliburienė
Janina
2009
 1.  
Tarapas (Tarapavičius)
Stasys
2009
 1.  
Tarapienė 
Anelė
1998
 1.  
Tarasevič
Polina
2009
 1.  
Tarvainytė
Rozalija
2010
 1.  
Taškūnas
Vladislovas
2011
 1.  
Tautavičienė
Stanislava
2002
 1.  
Tautavičius
Zenonas
2002
 1.  
Tautavičius
Stasys
2002
 1.  
Teišerskis
Jonas
2000
 1.  
Tekorius
Antanas
1993
 1.  
Teniukas 
Juozas, Juozo
1997
 1.  
Teniukas 
Juozas
2011
 1.  
Teniukas 
Petras
2011
 1.  
Teniukienė
Ona
2011
 1.  
Teniukienė 
Valerija
2011
 1.  
Tercijonas
Vincas
2000
 1.  
Toliušienė 
Petronėlė
2010
 1.  
Toliušis
Pranas
2010
 1.  
Toliušis 
Dominykas
2010
 1.  
Toliušytė-Girskienė
Ona
2010
 1.  
Tomonis
Stasys
1995
 1.  
Totoraitienė
Antosė
2017
 1.  
Totoraitis
Juozas
2017
 1.  
Tumėnas
Antanas
2017
 1.  
Tumėnienė
Janina
2017
 1.  
Tumosa
Stasys
2003
 1.  
Tumosienė
Petrė
2003
 1.  
Tupikas
Alfonsas
2011
 1.  
Tupikas
Ignas
2011
 1.  
Tupikienė
Petronėlė 
2011
 1.  
Tverjonaitė-Jurgilienė
Bronė
2010
 1.  
Tverjonaitė-Švalkūnienė
Rozalija
2010
 1.  
Uborevičienė
Elena
1992
 1.  
Uleckas
Juozas
2017
 1.  
Uleckienė
Magdė
2017
 1.  
Umbrasas
Stasys Valentinas
2002
 1.  
Umbrasas
Algirdas Jokūbas
2002
 1.  
Umbrasienė (Kaušinytė)
Elena
2002
 1.  
Urbanovič (Urbanowicz)
Marija
1997
 1.  
Urbelienė-Unikauskienė
Petronėlė
2004
 1.  
Urbelis
Adomas
2004
 1.  
Urbonaitė-Damanskienė
Ona
2011
 1.  
Urbonas
Andrius
1999
 1.  
Urbonas 
Juozas
1999
 1.  
Urbonienė
Marija
1999
 1.  
Urbonienė (Dabulevičiūtė)
Marija
2007
 1.  
Užemeckas
Antanas
2010
 1.  
Užemeckienė (Tarvainytė)
Veronika
2010
 1.  
Užemeckytė-Bernikienė
Petronėlė
2010
 1.  
Vagnorienė
Stanislava
2004
 1.  
Vagnorius
Povilas
2004
 1.  
Vagnoriūtė-Kepalienė
Stasė
2004
 1.  
Vaicekauskaitė-Visockienė
Janina
1995
 1.  
Vaicekavičius
Jonas
2000
 1.  
Vaicekavičiūtė
Zofija
2000
 1.  
Vaičiulienė
Marija
2021
 1.  
Vaičiulis
Juozas
2021
 1.  
Vaidotas
Leonas
2021
 1.  
Vaidotienė
Stanislava
2021
 1.  
Vainauskienė 
Ona
1994
 1.  
Vainokytė-Banilienė
Zofija
2002
 1.  
Vaišnorienė 
Bronė
1994
 1.  
Vaišvilas
Leonas
2021
 1.  
Vaišvylas
Stasys
2021
 1.  
Vaitiekūnas
Antanas
2014
 1.  
Vaitkaitytė-Ruzgienė
Stasė
2004
 1.  
Vaitkaitytė-Vansauskienė
Bronė
2004
 1.  
Vaitkevičienė
Antanina
2002
 1.  
Vaitkevičius
Liucijonas
2002
 1.  
Vaitkevičius
Antanas
2002
 1.  
Vaitkevičienė
Ona
2022
 1.  
Vaitkevičius
Adomas
2022
 1.  
Vaitkūnaitė-Nagienė
Birutė
2017
 1.  
Valaitienė
Agota
2014
 1.  
Valaitis
Feliksas
2014
 1.  
Valatkienė
Domicelė
1999
 1.  
Valčiukas
Povilas
2007
 1.  
Valčiukienė
Antanina
2007
 1.  
Valeikaitė-Markonienė
Milda Emilija
2016
 1.  
Valeikienė
Malvina
2016
 1.  
Valenta
Bronius
1999
 1.  
Valinčienė
Valerija
2001
 1.  
Valinčius
Antanas
2001
 1.  
Valintelienė
Akvilina
2015
 1.  
Valintėlis
Eduardas
2015
 1.  
Valintėlytė-Čyžauskienė
Elvyra
2015
 1.  
Valintėlytė-Kežienė
Regina Stasė
2015
 1.  
Valionienė 
Teofilė
1994
 1.  
Valionis
Vincas
2005
 1.  
Valionis
Vincentas Gracijus
2005
 1.  
Valiušaitienė
Ona
2005
 1.  
Valiušaitis
Bronislovas
2005
 1.  
Vanagaitė-Kaknevičienė
Janina
1997
 1.  
Vanagaitė-Petersonienė
Stasė
1997
 1.  
Vanagaitė-Petraitienė
Stefanija
1997
 1.  
Vanagas
Adolfas
1997
 1.  
Vansovičienė
Natalija
2012
 1.  
Vansovičius
Jonas
2012
 1.  
Vansovičiūtė-Grigaliūnienė
Janina
2012
 1.  
Varčikas 
Vladas
1999
 1.  
Varnauskas
Kazys
2004
 1.  
Varnauskienė
Bronislava
2004
 1.  
Vasiliauskas 
Ignas
1993
 1.  
Vasiliauskienė
Marija
1993
 1.  
Vasiliauskas
Jonas
1999
 1.  
Vasiliauskas
Andrius
2012
 1.  
Vasiliauskienė
Kotryna
2012
 1.  
Vasiliauskienė
Anastazija
1995
 1.  
Vasiliauskienė
Serafina
1999
 1.  
Vasiliauskas
Jonas
2023
 1.  
Vasiliauskienė
Elena
2023
 1.  
Vasiljeva
Sofija
2009
 1.  
Vaškevič
Josif
2013
 1.  
Vedegytė-Butkienė
Janina
2007
 1.  
Vėlutis
Motiejus
2009
 1.  
Venckevičienė
Ona
2007
 1.  
Venckevičius
Pranas
2007
 1.  
Venckevičiūtė-Černiauskienė
Julijona
2007
 1.  
Venckevičiūtė-Pikturnienė
Apolonija Anastazija
2007
 1.  
Venckus
Pranas
2020
 1.  
Venclauskaitė
Gražbylė
2000
 1.  
Venclauskaitė 
Danutė
2000
 1.  
Venclauskienė 
Stanislava
2000
 1.  
Vidmantas
Jurgis
2005
 1.  
Vidmantienė (Vaitkevičaitė)
Konstancija
2005
 1.  
Vidugirienė
Elena
2017
 1.  
Vidugiris
Zbignevas
2017
 1.  
Viesnauskaitė
Ona
2005
 1.  
Vigantienė
Emilija
2023
 1.  
Vilandaitė
Lilija
2005
 1.  
Vilčinskas
Vincas
2023
 1.  
Vilčinskas
Vladas
2023
 1.  
Vilčinskienė
Marija
2023
 1.  
Viščienė
Marijona
2011
 1.  
Viščius
Domas
2011
 1.  
Viščiūtė-Ambraziūnienė
Jadvyga
2011
 1.  
Viščiūtė-Medziukienė
Elena
2011
 1.  
Viščiūtė-Smolenskienė
Janina
2011
 1.  
Vitkauskas 
Arėjas
2000
 1.  
Vitkauskas
Povilas
2006
 1.  
Vitkauskas
Juozas
2006
 1.  
Vitkauskienė 
Julija
2000
 1.  
Vitkauskienė
Rachelė
2006
 1.  
Vitkevičienė 
Emilija
2009
 1.  
Vitkevičius 
Kazys
2009
 1.  
Vitonytė
Pranciška
1994
 1.  
Vyšniauskaitė-Balniuvienė
Aldona Natalija
2004
 1.  
Vyšniauskas
Algirdas
2004
 1.  
Vyšniauskienė
Kostė
1997
 1.  
Vyšniauskienė
Natalija
2004
 1.  
Vobolevičienė
Helena
1994
 1.  
Vobolevičius
Vincas
2005
 1.  
Vocelka
Pranas
2001
 1.  
Vokietaitienė 
Ona
1999
 1.  
Vokietaitis
Antanas
1999
 1.  
Vokietaitytė-Paškevičienė
Stanislava
1999
 1.  
Volskienė
Stanislava
2021
 1.  
Volskis
Antanas
2021
 1.  
Vonžodas
Aleksandras
2012
 1.  
Vonžodienė
Malvina
2012
 1.  
Voroneckaja
Marija
2018
 1.  
Voroneckaja-Labul
Bronislava
2018
 1.  
Voroneckaja-Prokopovič
Sofija
2018
 1.  
Voroneckaja-Sinkevič
Elena
2018
 1.  
Voroneckij
Josif
2018
 1.  
Voroneckis
Viktoras
2018
 1.  
Voveraitienė
Marė
2017
 1.  
Voveraitis
Jonas
2017
 1.  
Zabarauskienė
Karolina
1997
 1.  
Zabielavičienė (Pelanytė)
Emilija
1998
 1.  
Zabielavičius
Juozas
1998
 1.  
Zabukienė (Šlepetytė)
Leokadija
2018
 1.  
Zajančkovska (Zajaczkowska)
Filomena
1998
 1.  
Zajančkovskis (Zajaczkowski)
Bronislavas
1998
 1.  
Zakarevičienė
Scholia
2020
 1.  
Zakarevičius
Juozas
2020
 1.  
Zaksaitė
Marijona
2006
 1.  
Zaksaitė-Vileikienė
Ona
2006
 1.  
Zaksas
Pranas
2006
 1.  
Zaronas
Jonas
2010
 1.  
Zaronienė
Petronėlė
2010
 1.  
Zasimauskas 
Stasys
2005
 1.  
Zasimauskienė
Petronėlė
2005
 1.  
Zaveckas
Juozas
2016
 1.  
Zaveckienė
Marcelė
2016
 1.  
Zelba
Jonas
2010
 1.  
Zelbienė
Aleksandra
2010
 1.  
Zelčiūtė-Holecek
Marija
2013
 1.  
Zelčiūtė-Vaičiūnas
Stefanija
2013
 1.  
Zienowicz
Helena
1993
 1.  
Zienowicz–Zagała
Maria Janina
2023
 1.  
Zinčenkienė 
Elena
2002
 1.  
Zrelskienė
Viktorija
2005
 1.  
Zrelskis
Steponas
2005
 1.  
Zrielskis
Mečislovas
2005
 1.  
Zubovas
Vladimiras
1999
 1.  
Zubovienė (Čiurlionytė)
Danutė Sofija
1999
 1.  
Zubrienė
Matilda
1993
 1.  
Zubrys
Antanas
1993
 1.  
Zwartendijk
Jan
2012
 1.  
Žakovičius (Žakavičius)
Vytautas
2001
 1.  
Žarnauskas
Teofilis
2004
 1.  
Žarnauskienė
Marė
2004
 1.  
Želvys
Kostas
1997
 1.  
Želvys
Juozapas
2003
 1.  
Žemaitaitienė (Šneiderytė)
Natalija
2013
 1.  
Žemaitaitis 
Petras
2013
 1.  
Žemaitienė
Ona
2001
 1.  
Žemaitis
Vladas
1992
 1.  
Žemaitis
Jonas
1999
 1.  
Žemaitis
Leopoldas
2001
 1.  
Žemaitis
Apolinaras
2001
 1.  
Žilėnas
Mamertas
2000
 1.  
Žilėnas 
Kazimieras
2000
 1.  
Žilėnienė
Apolonija
2000
 1.  
Žilevičienė
Liudvika
2017
 1.  
Žilevičius
Mateušas
2017
 1.  
Žilevičius
Adomas
2017
 1.  
Žilevičienė
Petronėlė
2017
 1.  
Žilevičius
Stasys
2017
 1.  
Žilevičiūtė-Brazauskienė
Stasė
1995
 1.  
Žilevičius
Albinas
1995
 1.  
Žilevičienė (Zilius)
Ona
2020
 1.  
Žilevičienė
Adolfina
2020
 1.  
Žilevičius
Danielius
2020
 1.  
Žilinskas
Edvardas
2021
 1.  
Žilinskas
Kazys
2021
 1.  
Žilinskienė
Uršulė
2021
 1.  
Žilytė
Barbora
2016
 1.  
Žiuromskienė
Veronika
2011
 1.  
Žiuromskis
Juozapas
2011
 1.  
Žiužnienė
Adelė
2007
 1.  
Žiužnys
Jeronimas
2007
 1.  
Žukauskas
Stasys
2003
 1.  
Žukauskas
Kipras
2006
 1.  
Žukauskienė
Julija
2006
 1.  
Žukauskas
Aloyzas
2006
 1.  
Žukauskaitė-Furmonavičienė
Genovaitė
2006
 1.  
Žukauskas
Kazys
2008
 1.  
Žukauskas
Alfonsas
2012
 1.  
Žukauskienė
Pranė
2012
 1.  
Žukauskas
Valentinas
2001
 1.  
Žukauskienė
Uršulė
2001
 1.  
Žuramskis
Pranas
2011
 1.  
Žvanska (Żwanska)
Halina
2003
 1.  
Žvikas
Liudvikas
2011
 1.  
Žvikienė
Jadvyga
2011
 1.  
Žvinklevičius
Jonas
2021
 1.  
Žvironaitė
Veronika
2004
 1.  
Žvironas
Antanas
1992
 
 
ančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanotų žydų gelbėtojų sąrašas
2023 09 26
Eil.Nr
Pavardė
Vardas
Žūvančiųjų
gelbėjimo
kryžiumi
apdovanotas (-a)
 1.  
Abukauskas
Josifas
2020
 1.  
Abukauskienė
Uršulė
2020
 1.  
Adomaitienė
Elena
2006
 1.  
Adomaitis
Jonas
2006
 1.  
Adomavičienė
Marija
2001
 1.  
Adomavičius
Jonas
2001
 1.  
Adomavičiūtė-Povilaitienė
Liudmila
2001
 1.  
Adomavičienė
Juzė
2016
 1.  
Adomavičius
Stasys
2016
 1.  
Adomynaitė-Spitrienė
Natalija
2002
 1.  
Adomynas
Antanas
2002
 1.  
Adomynienė
Ona
2002
 1.  
Agentavičienė-Jakimavičiūtė
Sabina
2016
 1.  
Agentavičius
Stasys
2016
 1.  
Aleknavičienė
Sofija
2001
 1.  
Aleknavičiūtė-Milienė
Bronė
2001
 1.  
Aleksandravičienė
Paulina
2000
 1.  
Andraitis 
Antanas
1993
 1.  
Andriūnienė-Egan
Stefanija
2000
 1.  
Andriuška
Aleksas
1999
 1.  
Andriuškevičienė
Joana
2001
 1.  
Andriuškevičius
Petras
2001
 1.  
Andriuškevičiūtė-Žemaitienė
Eugenija
2001
 1.  
Andriuškevičienė
Anelė
2014
 1.  
Andriuškevičius
Juozas
2014
 1.  
Anevičienė
Antanina
2007
 1.  
Anevičius
Vytautas
2007
 1.  
Anevičius
Jeronimas
2007
 1.  
Anevičiūtė
Juzė
2007
 1.  
Antanaitienė
Ona
2013
 1.  
Antanaitis
Jonas, Kazio
2013
 1.  
Antanaitis
Vincas
2010
 1.  
Antanaitis 
Jonas
2010
 1.  
Antanaitytė
Stanislava
2010
 1.  
Antanaitytė-Petrulaitienė
Veronika
2010
 1.  
Antanavičius
Vladas Povilas
1999
 1.  
Antonovič (Antonowicz)
Jadvyga (Jadwiga)
2001
 1.  
Antonovič (Antonowicz)
Vincentas (Wincenty)
2001
 1.  
Antonowicz (Antonovič)-Bauer
Liucina (Lucyna)
2001
 1.  
Anužienė (Malein) 
Elena
2014
 1.  
Anužienė (Vilnonis) 
Elena
2014
 1.  
Anužis
Česlovas
2014
 1.  
Anužis 
Ignacas
2014
 1.  
Apuokas
Kazys
2015
 1.  
Apuokienė
Juozefa
2015
 1.  
Arimavičienė
Kotryna
2004
 1.  
Arimavičius
Stasys
2002
 1.  
Arimavičius
Jonas
2002
 1.  
Arlauskas
Kazimieras
1999
 1.  
Arlauskienė
Veronika
1999
 1.  
Arvasevičienė
Vlada
2021
 1.  
Arvasevičius
Stanislovas
2021
 1.  
Arvasevičiūtė-Kazlauskienė
Kristina
2021
 1.  
Audėjienė
Ona
2000
 1.  
Audėjus
Juozas
2000
 1.  
Audėjutė-Krutulis
Aldona
2000
 1.  
Austienė
Petronėlė
2013
 1.  
Austys
Leonas
2013
 1.  
Babarskienė 
Jadvyga
1999
 1.  
Babarskis
Alfonsas
1999
 1.  
Babonas
Antanas
2011
 1.  
Bacevičienė-Urbonavičiūtė
Barbora
2021
 1.  
Bagdanavičienė
Katerina
2016
 1.  
Bagdanavičius
Benediktas
2016
 1.  
Bagdonas
Kazimieras
2003
 1.  
Bagdonavičienė
Izabelė
2019
 1.  
Bagdonavičius
Pranas, Mykolo
2019
 1.  
Bagdonavičiūtė-Bukauskienė
Marija
2019
 1.  
Bagdonavičius 
Pranas
2003
 1.  
Bagurskaitė-Nasickienė
Bronislava Danė
2014
 1.  
Bagurskaitė-Šveikauskienė
Aldona
1995
 1.  
Bagurskas
Juozapas
2014
 1.  
Bagurskienė
Marijona
2014
 1.  
Bajarčienė
Magdelena
2015
 1.  
Bajerčius
Konstantinas
1998
 1.  
Bajorinas 
Pranas
2000
 1.  
Bajorinienė
Antanina
2000
 1.  
Bakšienė
Marija
2004
 1.  
Bakšys
Feliksas
1992
 1.  
Balčikonienė
Agota
1995
 1.  
Balčikonis
Antanas
2015
 1.  
Balčinaitė
Petronėlė
2012
 1.  
Balčinas
Jonas
2012
 1.  
Balčinienė
Barbora
2012
 1.  
Balčinienė (Burbaitė)
Stefanija
2012
 1.  
Balčiūnas
Adomas
1999
 1.  
Balčiūnienė
Anelė
1999
 1.  
Balčiūnaitė-Kuprienė
Bronė
2015
 1.  
Balčiūnas
Kazimieras
2016
 1.  
Balčiūnienė
Kazimiera
2016
 1.  
Balčiūnaitė-Grubinskienė
Genovaitė
2016
 1.  
Baliukevič Kesareva
Zofija
1998
 1.  
Baliutienė
Ona
2014
 1.  
Baliutis
Adolfas
2014
 1.  
Balkienė 
Nina
2000
 1.  
Baltuška
Kazys
2019
 1.  
Baltuškienė
Ona
2019
 1.  
Baltutis
Vytautas
2021
 1.  
Balutis
Juozas
2014
 1.  
Banelienė
Veronika
2020
 1.  
Banelis
Antanas
2020
 1.  
Banelis
Jonas
2020
 1.  
Banelis
Juozas
2020
 1.  
Banionienė
Barbora
2021
 1.  
Banionis
Juozas
2021
 1.  
Baradulinas
Vasilijus
2007
 1.  
Barčaitė
Zofija
2002
 1.  
Barčaitė-Kulišauskienė
Aleksandra
2002
 1.  
Barčaitė-Lobšaitienė
Antanina
2002
 1.  
Barčas
Antanas
2002
 1.  
Barčas
Bronislovas
2002
 1.  
Barčas
Stanislovas
2002
 1.  
Barčienė
Marijona
1997
 1.  
Barkienė
Adolfina
2020
 1.  
Barkus
Kostas
2020
 1.  
Bartkevičienė
Stasė
2000
 1.  
Bartkevičius
Juozas
2000
 1.  
Bartkevičienė
Celina
2012
 1.  
Bartkutė
Magdalena
2003
 1.  
Bartnikaitė
Ona
2000
 1.  
Baublienė
Jadvyga
1995
 1.  
Baublys
Petras
2003
 1.  
Baublys
Sergijus
2003
 1.  
Bazienė
Liudvika
2008
 1.  
Bazys
Antanas
2008
 1.  
Bedaukis
Martynas
2019
 1.  
Beiles
Judel Ošer
2001
 1.  
Bendoraitienė
Anastazija
2022
 1.  
Bendoraitis
Juozapas
2022
 1.  
Beinaravičienė
Uršulė
2004
 1.  
Beinaravičius
Vladas
2004
 1.  
Beinaravičiūtė
Marytė
2004
 1.  
Beinaravičiūtė-Jakubelskienė
Jadvyga
2004
 1.  
Beinaravičiūtė-Stakvilevičienė
Elena
2004
 1.  
Beinaris
Pranas
2018
 1.  
Beinorienė
Kotryna
2018
 1.  
Beinorius
Vincentas
2018
 1.  
Beldauskaitė
Vanda
2002
 1.  
Beleckienė
Morta
2001
 1.  
Beleckienė
Petronėlė
2010
 1.  
Beleckis
Bronius
2010
 1.  
Bendorius
Antanas
2019
 1.  
Bendžius
Antanas
2015
 1.  
Bendžiūtė-Petraitienė
Kazimiera
2015
 1.  
Bendžiuvienė
Juzė
2015
 1.  
Benn
Alice
2013
 1.  
Berčiūnaitė-Kaminskienė
Birutė
1998
 1.  
Berčiūnas
Jurgis Aleksandras
1998
 1.  
Berelovičienė
Šeina
1993
 1.  
Bernotaitė
Julija
1999
 1.  
Beržinskas
Antanas
2000
 1.  
Beržinskienė
Viktorija
2000
 1.  
Bieliukas
Kazimieras
2003
 1.  
Bieliukienė
Marija
2003
 1.  
Bieliukienė-Karosienė
Sabina
2003
 1.  
Bieliūnas
Juozas
2007
 1.  
Bieliūnienė (Ragaišienė-Bieliūnienė)
Aleksandra
2007
 1.  
Bielskienė
Ona
2020
 1.  
Bielskienė
Zosė
2002
 1.  
Bielskis
Aleksandras
2002
 1.  
Binkienė
Sofija
1993
 1.  
Binkytė-Mozuriūnienė
Lilijana
1999
 1.  
Bižienė
Janina
2000
 1.  
Bižys
Juozas
2000
 1.  
Byla
Vincentas
2002
 1.  
Byra
Juozapas
2005
 1.  
Byrienė
Stanislava
2005
 1.  
Byra
Juozapas, Juozapo
2005
 1.  
Byraitė-Austienė
Aldona
2005
 1.  
Byraitė-Ukrinienė
Modesta
2005
 1.  
Blažaitienė
Adelė
2016
 1.  
Blažaitis
Antanas
1995
 1.  
Blažaitytė-Liutikienė
Valentina Eugenija
2016
 1.  
Bliūdžius
Petras
2019
 1.  
Bliūdžiuvienė
Antanina
2019
 1.  
Bogdanovič
Regina
2004
 1.  
Bogdanovič
Ignacij
2004
 1.  
Boguslauskas
Antanas
2003
 1.  
Boguslauskienė
Zofija
2019
 1.  
Boguslauskis
Vladas
2019
 1.  
Borevičius
Jonas
2017
 1.  
Borisevičius
Vincentas
2003
 1.  
Boruta
Kazys
1997
 1.  
Bosikas
Kazys
2017
 1.  
Bosikienė
Elžbieta
2017
 1.  
Bosikytė
Elena
2017
 1.  
Bradauskas
Pranas
2005
 1.  
Bradauskienė
Jadvyga
2005
 1.  
Brazienė
Adelė
1998
 1.  
Brazienė (Linkevičiūtė)
Jadvyga
1999
 1.  
Bražėnas
Mindaugas
2001
 1.  
Bražėnienė
Konstancija
2000
 1.  
Bružas
Stanislovas
2013
 1.  
Bružienė
Valerija
2013
 1.  
Budginas
Jonas
2021
 1.  
Budginienė
Zuzana
2021
 1.  
Budreikaitė
Bronė
2009
 1.  
Budvytienė
Elena
2018
 1.  
Budvytis
Antanas
2018
 1.  
Budzinskaitė
Stefanija
2004
 1.  
Budzinskaitė
Benigna
2004
 1.  
Budzinskas
Antanas
2004
 1.  
Budzinskas
Aloyzas
2004
 1.  
Budzinskienė
Benigna
2004
 1.  
Budžinskytė
Genovaitė
2004
 1.  
Buinickas
Juozas
2014
 1.  
Buinickienė
Adelė
2014
 1.  
Bujel
Katarina
2015
 1.  
Bujel
Ignat
2015
 1.  
Bujel-Chaninovič
Leokadija Katerina
2015
 1.  
Bujel-Kovalevskaja
Kristina Genoefa
2015
 1.  
Bukantienė
Anelė
2018
 1.  
Bukantis
Aleksandras
2018
 1.  
Bukauskienė
Stefanija
1997
 1.  
Bukontas
Jeronimas
1992
 1.  
Bukontienė
Marija
1992
 1.  
Bumšas
Bronislovas
2012
 1.  
Buožienė
Petronėlė
2002
 1.  
Buožis
Vincentas
2002
 1.  
Buožytė
Ona
2002
 1.  
Burba
Stanislovas
2005
 1.  
Burbienė
Stanislava
2005
 1.  
Burlakov
Aksentij
2019
 1.  
Burlakov
Fiodor
2019
 1.  
Burlakova
Matriona
2019
 1.  
Busilaitė-Kijauskienė
Danutė Zosė
2011
 1.  
Busilas
Antanas
2011
 1.  
Busilienė
Ona
2011
 1.  
Bušauskaitė-Bužavienė
Kazė
2006
 1.  
Bušauskaitė-Dakinevičienė
Albina
2006
 1.  
Bušauskas
Feliksas, Felikso
2006
 1.  
Bušauskas
Feliksas
2006
 1.  
Bušauskas
Vladas
2006
 1.  
Bušauskienė
Teklė
2006
 1.  
Butas
Michailas
2009
 1.  
Butėnas
Vladas
2010
 1.  
Butkevičienė
Marija
2001
 1.  
Butkevičius
Povilas
2019
 1.  
Butkevičiūtė-Griniuvienė
Ona
1995
 1.  
Butkienė
Veronika
2002
 1.  
Butkus
Jonas
2002
 1.  
Butkus
Rapolas
2002
 1.  
Butvidas
Juozapas
2023
 1.  
Chlopinaitė 
Elena
2000
 1.  
Cijūnaitis
Matas
2003
 1.  
Čalutka
Vincas
2014
 1.  
Čečkevičienė
Zuzana
2003
 1.  
Čečkevičius
Kazys
2003
 1.  
Čeliutkienė
Ona
2014
 1.  
Čelutko
Leonas
2014
 1.  
Černiauskas
Bronislovas
2005
 1.  
Černiauskienė
Ona
2005
 1.  
Černiauskytė-Dugnienė
Genovaitė
2005
 1.  
Česnavičienė
Marija
2002
 1.  
Česnavičius
Antanas
2002
 1.  
Česnovič (Czesnowicz)
Zofija
2002
 1.  
Čiegienė (Uznytė)
Julija
2020
 1.  
Čiurlionienė 
Sofija
1999
 1.  
Čiuželienė
Aniceta
2006
 1.  
Čiuželis
Feliksas
2006
 1.  
Čižinauskaitė-Alimova
Birutė
2018
 1.  
Čižinauskas
Jonas
2018
 1.  
Čižinauskienė
Ona
1994
 1.  
Dagilienė
Marija
1993
 1.  
Dagilis
Antanas
1993
 1.  
Dailidavičienė
Uršulė
1999
 1.  
Dailidavičius
Vincas
1999
 1.  
Dailidavičius
Algimantas
2001
 1.  
Dainauskas
Juozas
2004
 1.  
Dainauskienė
Bronislava
2004
 1.  
Dainauskas
Petras
2004
 1.  
Damanskaitė 
Stanislava
2006
 1.  
Damanskaitė-Tarasevičienė
Valerija
2006
 1.  
Damanskas
Petras
2006
 1.  
Damanskienė
Pranė
2006
 1.  
Dapkus
Juozas
2023
 1.  
Darbutas
Jonas
2011
 1.  
Darbutienė-Jučinskienė
Bronislava
2011
 1.  
Daugėla
Vincas
2005
 1.  
Daugėla
Viktoras
2005
 1.  
Daugėlienė
Magdė
2005
 1.  
Daugėla
Feliksas
2016
 1.  
Daugėlienė
Ona
2016
 1.  
Daugevičienė
Zosė
2008
 1.  
Daugevičienė 
Rozalija
2008
 1.  
Daugevičius 
Jonas
2008
 1.  
Daugevičius 
Vladas
2008
 1.  
Daugevičius 
Pranas
2008
 1.  
Daugevičiūtė-Ruoškienė
Janina
2008
 1.  
Daugirda
Romualdas
2004
 1.  
Daugirdienė (Beinaravičiūtė)
Zofija
1993
 1.  
Dauguvietienė-Kuzmina
Olga
2001
 1.  
Dausinienė
Stanislava
2006
 1.  
Dausinas
Stanislovas
2006
 1.  
Dausinienė
Zuzana
2006
 1.  
Dautartas
Juozapas
2003
 1.  
Dautartienė
Julija
1995
 1.  
Davidonis
Eugenijus
1999
 1.  
Demereckaitė
Ona
2000
 1.  
Didikas
Juozas
1999
 1.  
Didikienė
Leosė
1999
 1.  
Dijokaitė (Kerežienė)
Joana
2020
 1.  
Dijokas
Antanas
2020
 1.  
Dijokas
Pranas
2020
 1.  
Dijokienė
Teresė
2020
 1.  
Dimša
Kazimieras
2008
 1.  
Dimšaitė-Palčiauskienė
Antanina
2008
 1.  
Dimšienė
Julija
2008
 1.  
Dobrovolskis
Algirdas Mykolas
1999
 1.  
Dombrovskis (Dąmbrowski)
Konstantinas
1993
 1.  
Domeika
Antanas
2014
 1.  
Domeika
Stanislovas
2014
 1.  
Domeikienė
Marijona
2014
 1.  
Drupas
Vladas
2000
 1.  
Drupienė
Elena
2023
 1.  
Dubininkaitė-Raškevičienė
Ramutė
2005
 1.  
Dubininkas
Justinas
1999
 1.  
Dubininkienė
Marijona
1999
 1.  
Dubinskienė
Magdalena
2007
 1.  
Dudziec
Jadwiga
2021
 1.  
Dušauskas Duž
Klavdij
2004
 1.  
Dušauskienė Duž
Jelena
2004
 1.  
Effertas
Petras
2005
 1.  
Effertienė
Veronika
2005
 1.  
Eidintaitė-Ružienė
Adolfina
2006
 1.  
Eidintas
Pranas
2014
 1.  
Eidintienė
Agota
2014
 1.  
Eidintienė
Zofija
2006
 1.  
Eigelytė
Stefanija
2002
 1.  
Eimontas
Jonas
2012
 1.  
Elijošaitienė
Ona
2003
 1.  
Elijošaitis 
Pranas
1992
 1.  
Elijošaitis 
Bronius
2003
 1.  
Emartaitė-Jankauskienė
Lionė
2019
 1.  
Emartas
Zigmas
2019
 1.  
Emartienė
Sabina
2019
 1.  
Endrikienė
Antanina
1997
 1.  
Endzinas
Arnoldas
2011
 1.  
Endzinienė
Antanina
2011
 1.  
Ereminas
Feliksas
2012
 1.  
Ermanienė
Anastazija
2003
 1.  
Ermanienė
Kristina
2003
 1.  
Ermanis
Alfredas
2003
 1.  
Ermanis
Povilas
2003
 1.  
Esertas
Artūras
1999
 1.  
Fedaravičienė
Birutė
2003
 1.  
Fedaravičius
Petras
2003
 1.  
Fedecka
Marija
2003
 1.  
Fugalevičiūtė
Natalija
1999
 1.  
Gadeikytė
Julija 
1993
 1.  
Gaigalaitė 
Stefanija
2013
 1.  
Gaigalienė
Juzefa
2013
 1.  
Gailiūnaitė-Apulskienė
Konstancija
2002
 1.  
Gailiūnas
Kazimieras
2002
 1.  
Gailiūnienė
Petronėlė
2002
 1.  
Gaižauskas
Juozas Jokūbas
2015
 1.  
Gaižauskas
Juozas
2015
 1.  
Gaižauskienė
Stanislava
2015
 1.  
Galdikas
Jurgis
2005
 1.  
Galvydis
Steponas
2019
 1.  
Galvonaitė
Marcelė
2001
 1.  
Garbačiauskaitė-Činikienė
Marijona
2005
 1.  
Garbačiauskaitė-Kireilienė
Adolfina
2005
 1.  
Garbačiauskaitė-Zaorskienė
Ona
2005
 1.  
Garbačiauskas
Steponas
2005
 1.  
Garbačiauskas
Stepas
2005
 1.  
Garbačiauskas
Stasys
2005
 1.  
Garbačiauskienė
Marijona
2005
 1.  
Garška
Juozapas
2012
 1.  
Gasiūnas
Juozapas
1997
 1.  
Gasparavičienė
Veronika
2005
 1.  
Gasparavičius
Alfonsas
2005
 1.  
Gasparavičius (Gasparas)
Antanas
2005
 1.  
Gasparavičiūtė-Račinskaja
Teklia
2005
 1.  
Gaurilavičienė
Domicėlė
2011
 1.  
Gaurilavičius
Tomas
2011
 1.  
Gavelienė
Jadvyga
1999
 1.  
Gavelis
Stasys
1999
 1.  
Gavelis
Antanas
2000
 1.  
Gavelytė-Stražnickienė
Genovaitė
1999
 1.  
Gavėnas
Andrius
2021
 1.  
Gdovskis Andrius
(Gdowski Andrzej)
2006
 1.  
Gecevičienė
Bronislava
2003
 1.  
Gecevičius
Adomas
2003
 1.  
Gedaika 
Petras
2001
 1.  
Gedaikienė (Rimavičiūtė)
Liudvika
2001
 1.  
Gedeikienė 
Bronė
2012
 1.  
Gedeikis
Juozas
2012
 1.  
Gedmantaitė-Ramūnienė
Gražina
2016
 1.  
Gedmantienė
Michalina
1992
 1.  
Gedvilas
Albinas
2006
 1.  
Gedvilienė
Prakseda
2006
 1.  
Gelžinienė
Ona
2002
 1.  
Gelžinis
Jonas
2002
 1.  
Gelžinis
Jonas, Izidoriaus
2002
 1.  
Gembickaitė-Jainschig
Tamara
2000
 1.  
Gembickienė
Ana
2000
 1.  
Gerkienė
Kotrina
2022
 1.  
Gerkytė-Ungailienė
Elena
2022
 1.  
Giedrikas
Juozas
2007
 1.  
Giedrikienė
Emilija
2007
 1.  
Gintalas
Ignas
1993
 1.  
Gintalienė (Platakaitė)
Kristina
1993
 1.  
Girbudas
Petras
1992
 1.  
Girdvainienė
Ona
2013
 1.  
Girdvainis
Kazys
1999
 1.  
Girdvainis
Jonas
2013
 1.  
Girdžius
Pranas
1998
 1.  
Girdžiuvienė
Petronėlė
1998
 1.  
Glaskaitė-Jablonskienė
Janina
2012
 1.  
Glaskienė
Aleksandra
2012
 1.  
Glasko
Kostas
2012
 1.  
Glaveckienė
Anelė
2002
 1.  
Goberienė
Marė
2019
 1.  
Goberis
Petras
2019
 1.  
Gobis
Antanas
2008
 1.  
Golubovienė-Fugalevičiūtė
Lidija
2000
 1.  
Golumbiauskaitė-Vinevičienė
Janina
2005
 1.  
Golumbiauskas (Golombewski)
Bronius (Bronislaw)
2005
 1.  
Golumbiauskas (Golombewski)
Petras (Piotr)
2005
 1.  
Golumbiauskienė (Golombewska)
Frania
2005
 1.  
Gotautas 
Bronius
2000
 1.  
Granskytė
Pranciška
2008
 1.  
Gravrogkas
Antanas
2016
 1.  
Gravrogkienė
Stefanija
2016
 1.  
Graževičienė
Vanda Marija
2018
 1.  
Graževičius
Jonas
1997
 1.  
Graževičiūtė Lukšienė
Vanda
2018
 1.  
Greičius
Jonas
2015
 1.  
Greičiuvienė
Marijona
2015
 1.  
Greimas
Jonas
2005
 1.  
Greimienė
Uršulė
2005
 1.  
Grendienė
Apolonija
1998
 1.  
Gricienė
Felicija
2007
 1.  
Gricius
Vaclovas
2005
 1.  
Gricius
Dominykas
2007
 1.  
Grigaitienė
Elena
1999
 1.  
Grigaitis
Juozas
1999
 1.  
Grigaitis
Zenonas
2007
 1.  
Grigalaitienė
Bronė
1998
 1.  
Grigalaitis
Pranas
1999
 1.  
Grigalaitytė
Onutė
1999
 1.  
Grigalaitytė-Dalungauskienė
Bronė
1999
 1.  
Grigorjeva
Jelena
2005
 1.  
Grigorjeva-Ostjanko
Irina
2005
 1.  
Grigorovič
Semion
2003
 1.  
Grigorovič
Sergej
2003
 1.  
Grincevičienė
Julija
2013
 1.  
Grineveckienė
Kazimiera
1999
 1.  
Grinius
Kazys
1993
 1.  
Griniuvienė
Kristina
1993
 1.  
Grybauskas
Andrius
2020
 1.  
Grybauskienė
Juoganna
2020
 1.  
Gruodytė-Alaunienė
Ona
1999
 1.  
Gruodytė-Petkevičienė
Elena
1999
 1.  
Gružinskienė
Vanda
1994
 1.  
Gudas
Apolinaras
2004
 1.  
Gudas
Juozas
2004
 1.  
Gudas
Petras
2004
 1.  
Gudavičius
Jonas (Jasius)
2010
 1.  
Gudienė
Ona
2004
 1.  
Gugienė
Elena
2012
 1.  
Gugis
Romualdas
2012
 1.  
Gustas
Kazys
1993
 1.  
Gvildienė (Spūdaitė)
Emilija
1993
 1.  
Gvildys
Juozas
1993
 1.  
Haškerienė
Stefanija
2000
 1.  
Haškeris
Maksimilijonas
2000
 1.  
Haškerytė (Misikienė)
Jurgita
2000
 1.  
Holzman
Helene
1999
 1.  
Holzman
Margarita
1999
 1.  
Horodničienė
Marija
1999
 1.  
Horodničius
Henrikas
1999
 1.  
Ibenskienė
Ona
2002
 1.  
Ibenskis
Juozas
2002
 1.  
Ilevič
Vincenta
2001
 1.  
Ilevič
Marija
2001
 1.  
Ilevičius
Enrikas
2023
 1.  
Ilevičiūtė
Antanina
2023
 1.  
Ilevičiūtė
Zosė
2023
 1.  
Ilevičiūtė
Elena
2023
 1.  
Ilgevičienė
Pranciška
2010
 1.  
Ilgevičius
Juozas
2010
 1.  
Ilgevičiūtė-Vaitkūnienė
Eugenija
2010
 1.  
Iliuk
Vladimir
1997
 1.  
Inkratas 
Juozas
2001
 1.  
Ivanauskaitė (Ramanauskienė)
Giedrutė
2007
 1.  
Ivanauskas
Gintautas Juozapas
2007
 1.  
Ivanauskienė
Elena
2007
 1.  
Jablonskienė (Žakevičiūtė)
Jadvyga
1995
 1.  
Jablonskis
Konstantinas
2018
 1.  
Jacinavičaitė
Viktorija
2016
 1.  
Jacinavičiūtė
Elena
2016
 1.  
Jackevičiūtė
Galina
1997
 1.  
Jakas
Leopoldas
2020
 1.  
Jakas
Povilas
2008
 1.  
Jakienė
Aldona
2000
 1.  
Jakienė
Ona
2020
 1.  
Jakimavičienė
Stefanija
2016
 1.  
Jakimavičius
Alfonsas
2016
 1.  
Jakubauskas
Jonas
2022
 1.  
Jakubauskas
Silvestras
2022
 1.  
Jakubauskienė
Magdalena
2022
 1.  
Jakubauskaitė-Tamulionienė
Teresė Marija
2022
 1.  
Janavičius (Janavičienė)
Vanda
2014
 1.  
Jankienė
Stasė
2003
 1.  
Jankovska (Jankowska)
Bronislava
2011
 1.  
Jankovska (Jankowska)-Mežanec
Galina
2011
 1.  
Jankovskis (Jankowski)
Leonardas
2011
 1.  
Jankus
Augustinas
2003
 1.  
Janonienė
Marijona
2010
 1.  
Janonienė (Žvironaitė)
Ona
2004
 1.  
Janonis
Antanas
1993
 1.  
Janonis
Jonas
2004
 1.  
Janonis
Simonas
2010
 1.  
Janonytė-Lelienė
Vera
2004
 1.  
Janonytė-Trasauskienė
Elena
1993
 1.  
Janulaitienė
Bronė
2009
 1.  
Janulaitis
Jonas
2009
 1.  
Janulaitytė-Lilienė
Bronė Eugenija
2009
 1.  
Janus (Janušauskas)
Matas
2014
 1.  
Janus (Janušauskienė)
Tamara
2014
 1.  
Januška
Antanas
2022
 1.  
Januškienė
Zofija
2022
 1.  
Januška
Petras
2022
 1.  
Januškienė
Petrė
2022
 1.  
Januškytė
Marė
2022
 1.  
Januškevičienė
Antanina
2001
 1.  
Januškevičius
Vladas
2001
 1.  
Januškevičiūtė-Mačiulienė
Janina
2001
 1.  
Jarmala
Karolis
2008
 1.  
Jarmolavičiūtė-Veicman
Stefa
1998
 1.  
Jaruckis
Zenonas
2020
 1.  
Jaruckytė
Liuda
2020
 1.  
Jaruševičienė (Jaroševičienė)
Marcelė
2016
 1.  
Jaruševičius (Jaroševičius)
Antanas
2016
 1.  
Jasaitienė
Sofija
2001
 1.  
Jasaitis
Domas
2001
 1.  
Jaselskienė
Elena
1995
 1.  
Jaskelevičienė
Marija
2012
 1.  
Jaskelevičius
Ipolitas
2012
 1.  
Jaskelevičiūtė-Karaliūnienė
Bronislava
2012
 1.  
Jasulaitienė
Elena
2000
 1.  
Jegorova-Melioranskaja
Natalija
1999
 1.  
Jievaltas
Romas
2016
 1.  
Jievaltienė
Elzė
2016
 1.  
Jocas
Jonas
2003
 1.  
Jocevičienė
Emilija
2009
 1.  
Jocevičius
Bronius
2009
 1.  
Jocienė
Ona
2003
 1.  
Jocienė-Basienė
Marija
2020
 1.  
Jokubaitienė
Elena
2002
 1.  
Jokubaitis
Vincas
2002
 1.  
Jokūbauskis 
Stanislovas
2001
 1.  
Jonaitis
Henrikas
2017
 1.  
Jonaitis (Janavičius)
Kazys
2014
 1.  
Jonikienė (Vaišvilienė)
Stasė
2021
 1.  
Jonikytė
Kotryna
2017
 1.  
Jonynas
Jonas
1999
 1.  
Jonynas
Zigmas
2014
 1.  
Jonynienė
Antanina
2014
 1.  
Jucevičius
Stasys
2021
 1.  
Juknelevičienė
Elena
2012
 1.  
Juknelevičius
Adomas
2012
 1.  
Juknelevičius
Jonas
2019
 1.  
Juodagalvienė
Emilija
2012
 1.  
Juodagalvis
Vincas
2012
 1.  
Juodagalvytė-Kiselienė
Marija
2012
 1.  
Juodka
Vytautas
1998
 1.  
Jurevičienė
Juzefa
2007
 1.  
Jurevičienė (Jurevičiūtė)
Valerija
2007
 1.  
Jurevičienė (Šneiderytė)
Adelė
2013
 1.  
Jurevičius
Jonas
2007
 1.  
Jurevičius
Jonas, Jono
2007
 1.  
Jurevičius
Petras
2013
 1.  
Jurevičiūtė
Birutė
2007
 1.  
Jurevičiūtė-Motiejūnienė
Vanda
2007
 1.  
Jurevičiūtė-Sudeikienė
Leonija
1994
 1.  
Jurkienė
Marija
2008
 1.  
Jurkšaitienė
Marijona
2002
 1.  
Jurkšaitis
Juozapas
2008
 1.  
Jurkus
Danielius
2008
 1.  
Jusas
Mykolas
2011
 1.  
Jusienė
Uršulė
2011
 1.  
Juška
Antanas
2001
 1.  
Juškevič
Anastasija
2001
 1.  
Juškevič
Michail
2001
 1.  
Juškienė
Petronėlė
2015
 1.  
Juškys
Leopoldas
2015
 1.  
Kačanauskas
Antanas
2022
 1.  
Kačanauskienė-Slavinskaitė
Apolonija
2022
 1.  
Kačergius
Klemensas
2013
 1.  
Kairienė (Leonaitė)
Ona
2001
 1.  
Kalendra
Andrejus
1997
 1.  
Kalendraitė-Jakutienė
Morta
2005
 1.  
Kalendraitė-Levinskienė
Meilutė Zofija
2005
 1.  
Kalendraitė-Surkienė
Viktorija
2005
 1.  
Kalendraitė-Žiaurienė
Nijolė
2005
 1.  
Kalendrienė
Monika
2005
 1.  
Kalinkienė
Veronika
2003
 1.  
Kamarauskaitė
Ona
2000
 1.  
Kancevičius 
Pranas
2000
 1.  
Kaniava
Konstantinas
2019
 1.  
Kaniavienė
Stasė
2019
 1.  
Karalevičienė
Stanislava
2008
 1.  
Karalevičius
Pranas
1998
 1.  
Karalevičius
Leonardas Genrikas
2008
 1.  
Karalevičiūtė-Čepanonienė
Elena
2008
 1.  
Karaška
Juozas
1998
 1.  
Karaškienė
Elena
1998
 1.  
Karbauskienė
Genovaitė
2023
 1.  
Kareiva
Pranas
2018
 1.  
Kareivienė
Emilija
2018
 1.  
Karosas
Mykolas
2016
 1.  
Karpavičienė
Alevtina
2010
 1.  
Karpavičius
Povilas
2010
 1.  
Karuža
Petras
2021
 1.  
Karužienė
Ona
2021
 1.  
Karvelienė
Domicelė
2015
 1.  
Kasilauskis (Kasilowski)
Jonas (Jan)
2023
 1.  
Kasilovskaja (Kasilowska)
Apolonija (Apolonia)
2023
 1.  
Kasilowska-Gaidienė
Marijana
2023
 1.  
Kasilowska-Kislovskaja
Janina
2023
 1.  
Kasilowska-Kunadorów
Jadwiga
2023
 1.  
Kasperaitienė
Sofija
2002
 1.  
Kasperaitis
Pranas
2002
 1.  
Kasperaitis
Pranas, Prano
2022
 1.  
Kasperavičienė
Marijona
2023
 1.  
Kasperavičius
Izidorius
2023
 1.  
Kasperavičius
Motiejus
2023
 1.  
Kasperavičius
Vincas
2023
 1.  
Kasperavičiūtė
Marijona
2023
 1.  
Kasperavičiūtė
Ona
2023
 1.  
Kašinskas
Pijus
2001
 1.  
Kašinskienė
Magdalena
2001
 1.  
Katinskaitė
Kotryna
2006
 1.  
Katinskaitė-Doveikienė
Ona
2006
 1.  
Katinskas
Juozas
2006
 1.  
Katinskienė
Marija
2006
 1.  
Kauneckas
Vytautas
1993
 1.  
Kaušaitė (Kaušytė)
Elena
2000
 1.  
Kaušinis
Klemensas
2002
 1.  
Kavaliauskas
Kazimieras
2000
 1.  
Kavaliauskienė
Ona
2003
 1.  
Kazakevičienė
Zuzana
2012
 1.  
Kazakevičius
Vincas
2012
 1.  
Kazakevičiūtė-Juknelevičienė
Jadvyga
2012
 1.  
Kazanskienė
Olga
1993
 1.  
Kazanskis
Edvardas
2010
 1.  
Kazanskytė-Burkauskienė
Elena
2010
 1.  
Kazanskytė-Gargasienė
Edita
2010
 1.  
Kazlauskaitė
Teofilė
2003
 1.  
Kazlauskaitė-Lugauskienė
Aldona
2017
 1.  
Kazlauskas
Pranas
2013
 1.  
Kazlauskas
Juozas, Juozo
2017
 1.  
Kazlauskas
Juozas
2017
 1.  
Kazlauskienė
Liudvika
2013
 1.  
Kazlauskienė
Domicelė
2017
 1.  
Kazlauskienė (Sondeckytė)
Eugenija
2017
 1.  
Kepežinskienė (Rinkevičiūtė)
Eugenija Marijona
1995
 1.  
Kėrienė
Elena
2003
 1.  
Kėrys
Povilas
2003
 1.  
Kėrytė-Mizerienė
Aldona
2003
 1.  
Kėrytė-Varnelienė
Birutė
2003
 1.  
Kerpauskaitė-Burneckienė
Genė
2009
 1.  
Kerpauskas 
Juozas
1992
 1.  
Kerpauskienė
Adolfina
2009
 1.  
Kęsminienė (Šmitaitė)
Zofija
2011
 1.  
Kibelaitė
Juozapa
2002
 1.  
Kiličiauskaitė-Lipinskienė
Filomena
2018
 1.  
Kiličiauskienė (Matuzevičiūtė)
Veronika
2012
 1.  
Kilikevičienė
Adelė
2018
 1.  
Kilikevičius
Pijus
2000
 1.  
Kirvelienė (Žvironaitė)
Emilija
2004
 1.  
Kirvelis
Jonas
1992
 1.  
Kislauskienė-Dambrauskaitė
Regina
1992
 1.  
Kleiba
Adolfas
2012
 1.  
Klimaitė-Radavičienė
Felicija
2005
 1.  
Klimas
Petras
2005
 1.  
Klimienė
Felicijana
2005
 1.  
Kondratavičienė
Konstancija
2023
 1.  
Kondratavičius
Pranas
2023
 1.  
Korablikova
Fetinija
2002
 1.  
Korablikova
Jevdokija
2002
 1.  
Korovacka
Izabela
2014
 1.  
Korovacki
Silvestr
2014
 1.  
Korsakas
Vytautas
2000
 1.  
Korsakas
Antanas
2011
 1.  
Korsakas
Algirdas
2011
 1.  
Korsakienė
Ona
2011
 1.  
Korzienė
Emilija
2019
 1.  
Koszczyc
Monika
2009
 1.  
Koszczyc
Ludwik
2009
 1.  
Koženiauskas
Kazimieras
2015
 1.  
Krasnickas
Jonas
2019
 1.  
Krasnickienė
Marijona
2019
 1.  
Kriaunevičienė
Elena
2001
 1.  
Kriaunevičius
Antanas
2001
 1.  
Kriaunevičius
Vaclovas
2001
 1.  
Kriaunevičiūtė-Smailienė
Stefanija
2001
 1.  
Krikščiūnas
Jurgis
1998
 1.  
Krikščiūnas
Kazimieras
2012
 1.  
Krikščiūnienė
Ona
1998
 1.  
Kriskienė
Barbora
2016
 1.  
Kriskus
Pranas
2016
 1.  
Kriskutė-Skarbalienė
Zuzana
2016
 1.  
Krivičius
Stanislovas
1998
 1.  
Krulickas
Viktoras
1995
 1.  
Krulickienė
Viktorija
1995
 1.  
Kruminis-Łozowska
Maria
2019
 1.  
Kruminis-Łozowski
Antoni
2019
 1.  
Krušinskas
Eugenijus
2021
 1.  
Krušinskienė
Ona, gim. 1876
2021
 1.  
Krušinskienė
Ona, gim. 1906
2021
 1.  
Kšanavičienė
Barbora
2001
 1.  
Kšanavičius
Vytautas
2001
 1.  
Kšanavičius
Stasys
2001
 1.  
Kubiliūtė
Marcelė
2020
 1.  
Kudžma
Andrius
2003
 1.  
Kukolewska (Kukolevskaja)
Zofia
2023
 1.  
Kukolewski (Kukolevskij)
Jan (Ivan)
2023
 1.  
Kumpaitis
Jurgis
2001
 1.  
Kumpaitytė-Jonaitienė
Ona
2001
 1.  
Kumpaitytė-Juškienė
Adelė
2001
 1.  
Kumpaitytė-Šamanskienė
Genė
2001
 1.  
Kupraitienė
Ieva
2015
 1.  
Kupraitis
Jonas
2015
 1.  
Kupraitis
Juozas
2015
 1.  
Kupraitis
Antanas
2015
 1.  
Kuprienė
Ieva
2020
 1.  
Kuprys
Povilas
2020
 1.  
Kupstas
Aleksandras
2008
 1.  
Kurliandskis
Stasys
2014
 1.  
Kurpauskas
Pranas (Pranciškus)
2009
 1.  
Kurpauskienė
Marijona
2009
 1.  
Kutorga
Viktoras
2001
 1.  
Kutorgienė-Buivydaitė
Elena
2001
 1.  
Kuzminskaja
Viktorija
2003
 1.  
Kuzminskaja Petrusevič
Apolonija
2003
 1.  
Kuzminskij
Aleksandr
2002
 1.  
Kuzminskij
Bronislav
2003
 1.  
Kuzminskij
Anton
2003
 1.  
Kuzminskij
Leonard
2003
 1.  
Kuzminskij
Stanislav
2003
 1.  
Kuzminskij
Edmundas-Otonas
2003
 1.  
Kvedaravičienė
Teofilė
2001
 1.  
Kvedaravičius
Vladas
2001
 1.  
Kvedaravičiūtė-Dudkevičienė
Monika
2001
 1.  
Labanauskas
Jonas
2019
 1.  
Labanauskienė
Marcelė
2019
 1.  
Ladigienė 
Stefanija
1992
 1.  
Landsbergienė
Ona
1992
 1.  
Lapinskas
Vincas
2012
 1.  
Lapinskienė
Konstancija
2012
 1.  
Laptevienė
Jekaterina
2002
 1.  
Larionova-Gembickaitė
Tatjana
2000
 1.  
Larionovas
Valentinas
2014
 1.  
Lastienė 
Petronėlė
2004
 1.  
Lašienė
Uršulė
1995
 1.  
Laucevičius
Pranas
1998
 1.  
Laucevičiūtė-Baužienė
Jadvyga
1995
 1.  
Lauraitienė
Elena
2014
 1.  
Laurinavičienė
Elena
2010
 1.  
Laurinavičius
Bronislovas
1993
 1.  
Laurinavičius
Pranas
2010
 1.  
Laurinavičius
Jonas
2010
 1.  
Lazauskas
Juozas
2001
 1.  
Lazauskienė
Ona
2001
 1.  
Lazdauskas
Stasys
2014
 1.  
Lazdauskas
Antanas
2016
 1.  
Lazdauskienė
Monika
2016
 1.  
Legantienė
Michalina
2004
 1.  
Lenktys
Jaronimas
2011
 1.  
Leonavičienė 
Ona
1994
 1.  
Leščinskas
Stanislovas Vytautas
2002
 1.  
Leščinskienė
Marija
2002
 1.  
Lešinskienė (Žvinklevičienė)
Ona
2021
 1.  
Levanaitė-Pečiulienė
Genovaitė
2012
 1.  
Levanienė
Elena
2012
 1.  
Levinienė
Antonina
2007
 1.  
Levinskas
Edvardas
1997
 1.  
Levinskas
Leonas
2005
 1.  
Levinskienė (Vilandaitė)
Teresė
2005
 1.  
Levulienė
Albina
1993
 1.  
Levulis
Fulgentas
2004
 1.  
Levulis
Vladas
2004
 1.  
Lickūnaitė-Gumbienė
Michalina
2001
 1.  
Liepinaitienė
Jadvyga
1994
 1.  
Likevičienė
Natalija
2005
 1.  
Likevičius
Vytautas
2005
 1.  
Lileika
Petras
2021
 1.  
Lileikienė
Elena
2021
 1.  
Lingė
Jonas
1999
 1.  
Lingienė
Stasė
1999
 1.  
Lipniūnas
Alfonsas
2022
 1.  
Lisauskaitė-Adomianec
Sofija
2000
 1.  
Liubinienė
Antanina
1994
 1.  
Liutkauskas
Jonas
2002
 1.  
Liutkauskienė
Izabelė
2002
 1.  
Liutkienė
Pranciška
2014
 1.  
Liutkutė-Janušienė
Stanislava
2014
 1.  
Liutkutė-Kriaučiūnienė
Zofija
2014
 1.  
Lopečienė
Zofija
2022
 1.  
Lopečius
Bronislovas
2022
 1.  
Lopečius
Antanas
2022
 1.  
Lučiūnaitė
Veronika
2008
 1.  
Lučiūnaitė-Kazakauskienė
Mikalina
2008
 1.  
Lučiūnaitė-Martinkėnienė
Elena
2008
 1.  
Lučiūnas
Cezaris
2008
 1.  
Lučiūnas
Antanas
2008
 1.  
Lučiūnas
Jonas
2008
 1.  
Luinienė
Janina
2002
 1.  
Lukaševičienė
Mikalina
2008
 1.  
Lukaševičius
Antanas
2008
 1.  
Lukaševičius
Stasys
2008
 1.  
Lukaševičius
Jonas
2008
 1.  
Lukaševičiūtė-Daugevičienė
Gabrinė
2008
 1.  
Lukaševičiūtė-Semaškienė
Juzė
2008
 1.  
Lukauskas
Mikas
2006
 1.  
Lukauskienė (Stankevičiūtė, Raclauskienė)
Elena
2006
 1.  
Lukoševičienė
Monika
2005
 1.  
Lukoševičius
Bronius
2005
 1.  
Lukošienė
Barbora
2015
 1.  
Lukošiūnienė
Pranciška
2015
 1.  
Lukošius
Kazimieras
2015
 1.  
Lukša
Vincas
2001
 1.  
Lukša
Kazys
2002
 1.  
Lukšienė
Julija Meilytė
2023
 1.  
Lupšicienė (Novodzelskytė)
Šeina
1993
 1.  
Macaitienė
Antanina
2003
 1.  
Macenavičienė
Marija
2003
 1.  
Macenavičius
Antanas
2003
 1.  
Macijauskaitė 
Violeta
1994
 1.  
Macijauskaitė
Liudvika
2004
 1.  
Macijauskaitė
Germana
2005
 1.  
Macijauskas
Petras
2004
 1.  
Macijauskas
Zenonas
2004
 1.  
Macijauskas
Robertas
2004
 1.  
Macijauskas
Jonas Juozas
2005
 1.  
Macijauskas (Maciejovskis)
Polikarpas
2005
 1.  
Macijauskienė
Felicija
2005
 1.  
Macijauskienė
Katerina
2005
 1.  
Mackevičius
Leonas
2004
 1.  
Mačiokienė
Juzė
2023
 1.  
Malakauskas
Kostas
2010
 1.  
Malakauskienė
Kotryna
2010
 1.  
Mališauskas
Henrikas
2001
 1.  
Mališauskas
Enrikas
2001
 1.  
Mališauskienė
Marija
2001
 1.  
Margaitienė
Eleonora
2004
 1.  
Margaitis 
Antanas
2004
 1.  
Markevičienė
Elena
2015
 1.  
Markevičius
Juozapas
1992
 1.  
Markevičius
Jonas
2001
 1.  
Markevičius
Vladas
2015
 1.  
Markevičius 
Romas
2015
 1.  
Markevičiūtė-Rytmetienė
Marijona
2015
 1.  
Markovskij
Chariton
2002
 1.  
Martinkus
Vaclovas
1992
 1.  
Martul
Juzefa
2001
 1.  
Martul
Kazimieras
2001
 1.  
Martul-Budrikienė
Liucija (Leonarda)
2001
 1.  
Masalevičienė
Monika
2003
 1.  
Masalevičius
Vladislovas
2003
 1.  
Masalevičius
Jonas
2003
 1.  
Matiukevič (Maciukiewicz)
Konstantin (Konstanty)
2008
 1.  
Matjošaitenė-Biliūnienė
Julija
2002
 1.  
Matjošaitis
Stasys
2023
 1.  
Matora
Anna
1999
 1.  
Matulevičienė
Ona
2007
 1.  
Matulevičiūtė-Kubertavičienė
Petronėlė Stanislava
2007
 1.  
Matulionis
Teofilius
2003
 1.  
Matuzevičienė
Elena
2012
 1.  
Matuzevičius
Antanas
2002
 1.  
Matuzevičiūtė-Briliuvienė
Antonina
2002
 1.  
Matuzevičiūtė-Valiukienė
Julijona
2012
 1.  
Matuzevičiūtė-Jankevičienė
Aurelija
2022
 1.  
Mažylienė
Antanina
1993
 1.  
Mažylis
Pranas
1993
 1.  
Mažylytė-Rasteikienė
Liūda
2006
 1.  
Medėmienė (Šemetienė)
Marija
2022
 1.  
Meškauskaitė Jakštienė
Stefa
2006
 1.  
Meškauskas
Pranas
2006
 1.  
Meškauskas
Petras
2006
 1.  
Meškauskas
Antanas
2006
 1.  
Meškauskas
Teodoras
2006
 1.  
Meškauskienė
Ona
2006
 1.  
Meškauskienė
Zosia
2006
 1.  
Meškėnas
Josifas
2013
 1.  
Meškėnas
Agripina
2013
 1.  
Mežinskienė
Bronislava
1995
 1.  
Mickevič
Zofija
2009
 1.  
Mickevič
Aleksandr
2009
 1.  
Mieželienė
Juzefa
2001
 1.  
Mieželis
Vladas
2001
 1.  
Mikalajūnas
Povilas
2018
 1.  
Mikalauskaitė
Ona
2007
 1.  
Mikalauskaitė
Genė
2007
 1.  
Mikalauskas
Kazimieras
2007
 1.  
Mikalauskas
Antanas
2011
 1.  
Mikalauskienė
Stasė
1995
 1.  
Mikalauskienė
Agota
2007
 1.  
Miklaševičienė
Marijona
2001
 1.  
Miklaševičius
Petras
2001
 1.  
Mikolaitienė
Felicija
2005
 1.  
Mikolaitis
Vincas
2005
 1.  
Mikolaitytė-Gelumbauskienė
Dalia
2005
 1.  
Mikolajun
Zuzana
2018
 1.  
Mikolajun
Silvestr
2018
 1.  
Mikšienė
Elena
2002
 1.  
Mikšytė
Teofilė
2003
 1.  
Mikuličienė
Ona
2013
 1.  
Mikuličius
Petras
2013
 1.  
Mikulska
Marija
2002
 1.  
Milaševičienė
Marija
2005
 1.  
Milaševičius
Vaclovas
2005
 1.  
Milaševičiūtė-Dambrauskienė
Irena
2005
 1.  
Mimas
Antanas
2013
 1.  
Mimienė
Stanislava
2013
 1.  
Miniotas
Leonardas
2010
 1.  
Miniotienė
Elžbieta Barbora
2007
 1.  
Miniotienė
Ona
2010
 1.  
Minkevičienė
Ekaterina (Kotryna)
1999
 1.  
Minkevičius
Sergejus
1999
 1.  
Misevičius
Pranas
2000
 1.  
Misevičius
Antanas
2000
 1.  
Misevičius
Jonas
2000
 1.  
Misevičiūtė-Noreikienė
Ksavera
2000
 1.  
Misiūnaitė
Agota
2013
 1.  
Mitkienė
Leokadija
2016
 1.  
Mitkienė (Mikšaitė)
Jadvyga
1995
 1.  
Mitkus
Stanislovas
1994
 1.  
Mižutavičienė
Stanislava
2014
 1.  
Mižutavičius
Dominykas
2014
 1.  
Mocienė
Ona
2003
 1.  
Mocius
Juozas
2003
 1.  
Mockaitytė
Elena
2022
 1.  
Molskienė (Maslauskaitė)
Petronėlė
2001
 1.  
Molskis
Feliksas
2001
 1.  
Molskytė-Nėniuvienė
Genė
2001
 1.  
Mongirdienė
Olga
2007
 1.  
Montvilaitė
Elena
1994
 1.  
Mordosas
Bronislavas
2002
 1.  
Mordosienė
Marijona (Marija)
2002
 1.  
Morkūnaitė-Graževičienė
Česlava
2009
 1.  
Morkūnaitė-Razienė
Irena
2009
 1.  
Morkūnas
Henrikas
2009
 1.  
Morkūnas
Vaclovas
2009
 1.  
Morkūnas
Edvardas
2009
 1.  
Morkūnas
Mečislovas
2009
 1.  
Morkūnienė
Bronislava
2009
 1.  
Mosteikienė
Liuda
2003
 1.  
Mosteikis
Aleksas
2003
 1.  
Mostovič
Stanislava
1999
 1.  
Mošinskas
Algirdas
2000
 1.  
Mošinskienė-Didžiulytė 
Halina
2000
 1.  
Mozelis
Juozas
1998
 1.  
Mozūraitienė
Ona
2005
 1.  
Mozūraitis
Zenonas
2005
 1.  
Mozūraitis
Alfonsas
2005
 1.  
Mozūraitis 
Jonas
2005
 1.  
Mozūraitytė-Čepienė
Mefodija
2005
 1.  
Mozūraitytė-Leskauskienė
Zuzana
2005
 1.  
Mucininkaitė-Giniotienė
Rita
2019
 1.  
Mucininkaitė-Prazauskienė
Livija
2019
 1.  
Mucininkas
Albertas
1993
 1.  
Mucininkienė
Alvina
2019
 1.  
Muralienė
Jadvyga
2006
 1.  
Muralis
Juozas
2006
 1.  
Muralytė-Armalienė
Lakštutė Regina
2006
 1.  
Mureika
Stasys Vladas
2007
 1.  
Mureika
Juozapas
2007
 1.  
Mureikaitė (Blažienė)
Matilda Gražina
2007
 1.  
Mureikienė
Ona
2007
 1.  
Murinas
Vincas
2005
 1.  
Murinienė
Emilija
2005
 1.  
Murma
Izidorius
2000
 1.  
Murmaitė-Čeponienė
Vanda
2000
 1.  
Muselienė
Polia
1993
 1.  
Musteikienė-Miltakienė
Eugenija
2000
 1.  
Naginė
Vytautas
2000
 1.  
Naginienė
Stasė
2000
 1.  
Naglytė-Vadauskienė
Lidija
2000
 1.  
Naktinienė
Veronika
2012
 1.  
Naktinis
Jurgis
2012
 1.  
Narsutienė
Ona
2018
 1.  
Našliūnas
Alfonsas
2015
 1.  
Našliūnienė
Aleksandra
2015
 1.  
Navickaitė-Motiejūnienė
Stasė
2000
 1.  
Navickienė
Ona
2000
 1.  
Navienė
Stasė
2011
 1.  
Navikas
Antanas
2002
 1.  
Navikienė (Kaušinytė)
Ona
2002
 1.  
Navys
Stasys
2011
 1.  
Norbutas
Povilas
1995
 1.  
Norbutienė
Ona
2011
 1.  
Norkevičienė
Ona
2007
 1.  
Norkevičius
Stasys
2007
 1.  
Norkevičius
Vladislovas
2007
 1.  
Norkienė
Stefanija
2018
 1.  
Norkus
Antanas
2018
 1.  
Norkutė
Stasė
2007
 1.  
Norvaišaitytė-Radzevičienė
Aldona
1993
 1.  
Orda
Georgij (Jerzy)
2023
 1.  
Orentaitė-Zefienė
Elena
2005
 1.  
Orentas
Vladas
2005
 1.  
Orentienė
Monika
2005
 1.  
Osipavičius
Izidorius
2012
 1.  
Pagojienė
Julijona
2005
 1.  
Pagojus
Julius
2005
 1.  
Pagojus
Baltramiejus
2005
 1.  
Pagojutė
Domicėlė
2004
 1.  
Pajaujienė
Emilija
1998
 1.  
Pajaujis
Juozas
1998
 1.  
Pajedaitė
Bronė
2001
 1.  
Pakutinskas
Stasys
1999
 1.  
Palčinskas
Stasys
1993
 1.  
Palčinskas
Alfonsas
1993
 1.  
Paleninas
Vaclovas
2012
 1.  
Palkauskas
Kazys
2003
 1.  
Palkauskas
Vladas
2003
 1.  
Palkauskienė
Marija
2003
 1.  
Paluckas
Stanislovas
2022
 1.  
Paluckienė
Liudovika
2000
 1.  
Papšys
Juozas
1994
 1.  
Paškauskas 
Vaclovas
2009
 1.  
Paškauskienė 
Ona
2009
 1.  
Paškevič
Marija
2004
 1.  
Paškevič-Tomaševskaja
Elžbieta Sofija
2004
 1.  
Paukštys
Bronislovas (Bronius)
1999
 1.  
Paukštys
Juozas
1999
 1.  
Paulauskas
Kazimieras
2004
 1.  
Paulauskas
Izidorius
2010
 1.  
Paulauskienė
Bronislava
2010
 1.  
Paulavičienė
Antanina
2008
 1.  
Paulavičius
Kleopas
1995
 1.  
Paulavičius
Jonas Kęstutis
1998
 1.  
Paulavičius
Jonas
2008
 1.  
Paulavičiūtė
Danutė
2008
 1.  
Pečiulis
Petras
1992
 1.  
Pečkaitienė
Juzė
2010
 1.  
Pečkaitis
Konstantinas
2010
 1.  
Pečkytė
Ona
2013
 1.  
Pekarskytė-Pakalniškienė
Neonila
1999
 1.  
Petkevičienė (Jablonskytė)
Julija
2000
 1.  
Petkevičius
Tadas
2000
 1.  
Petraitienė
Ona
2017
 1.  
Petrašiūnas
Balys
2000
 1.  
Petrašiūnienė
Galina
1994
 1.  
Petrauskaitė-Jagutienė
Stasė
2013
 1.  
Petrauskas
Pranas
2020
 1.  
Petrauskienė
Palmira
2020
 1.  
Petrauskas
Kipras
1993
 1.  
Petrauskas
Jonas
2009
 1.  
Petrauskienė
Lidija
2000
 1.  
Petrauskienė
Marija
2009
 1.  
Petrauskienė
Juzefa
2013
 1.  
Petrauskienė (Žalinkevičaitė)
Elena
1993
 1.  
Petravičienė-Virisel
Klaudija
2004
 1.  
Petravičius
Romanas Antanas
2004
 1.  
Petrulis
Juozas
2012
 1.  
Pietrovska
Marija
1999
 1.  
Pietrovskis
Stanislovas
1999
 1.  
Pikčiūnas
Antanas
2016
 1.  
Pikčiūnienė
Julija
2016
 1.  
Plekavičienė
Joana
2001
 1.  
Plekavičius
Antanas
2001
 1.  
Plekavičiūtė-Vaitiekūnienė
Elena
2001
 1.  
Plokšto
Vladislav (Vladislovas)
1993
 1.  
Plokšto
Uršulė
1993
 1.  
Plokšto
Ryšard Jan
2017
 1.  
Pocienė
Petronėlė
2015
 1.  
Pocius
Bronius
2000
 1.  
Pocius
Vincentas
2015
 1.  
Pociūtė-Januškienė
Ona
2000
 1.  
Pociūtė-Jaškienė
Zofija
2000
 1.  
Pociūtė-Mančinskienė
Stanislava
2000
 1.  
Pocius
Tadas
2021
 1.  
Poliakas
Jonas
2016
 1.  
Poliakienė
Teodora
2016
 1.  
Polianinienė
Teklė
2012
 1.  
Polonskis
Vladislovas
2013
 1.  
Poniškaitienė
Ona
2000
 1.  
Poniškaitis
Antanas Pranciškus
2000
 1.  
Poniškaitis
Jonas
2000
 1.  
Poška
Antanas
1998
 1.  
Povilaika
Petras
2007
 1.  
Povilaikaitė (Babinskienė)
Konstancija
2007
 1.  
Povilaikienė
Ona
2007
 1.  
Požėla
Vladas
1995
 1.  
Prapuolenienė
Emilija
1999
 1.  
Preišegalavičius
Kazimieras
2014
 1.  
Preišogalavičius
Vincas
1993
 1.  
Premeneckaitė-Jonušienė
Genė
2001
 1.  
Premeneckas
Vytautas
2001
 1.  
Premeneckas
Jonas Juozas
2002
 1.  
Premeneckienė
Aleksandra
2001
 1.  
Prialgauskas
Anicetas
1997
 1.  
Prialgauskas
Kazimieras
1997
 1.  
Proškevičienė
Stanislava
1994
 1.  
Prošogalavičienė
Justina
2014
 1.  
Prošogalavičius
Nikodemas
2014
 1.  
Pukaitė
Genovaitė
2000
 1.  
Pukaitė
Albina
2000
 1.  
Pukaitė
Regina
2006
 1.  
Pukas
Juozapas
2006
 1.  
Pukienė
Marijona
2006
 1.  
Pupšytė-Laurinaitienė
Genė
1997
 1.  
Puras
Vincas
1993
 1.  
Puras
Aleksandras
1993
 1.  
Pustelnikovaitė-Kunkulienė
Raisa
2001
 1.  
Pustelnikovaitė-Šimanienė
Ana
2000
 1.  
Pustelnikovas
Borisas
2000
 1.  
Pusvaškis
Jonas
1993
 1.  
Račiūnas
Vincentas
2006
 1.  
Radavičienė
Juzefa
2002
 1.  
Radavičius
Danielius (Dionizas)
2002
 1.  
Radlinskaitė-Asanavičienė
Elena
2008
 1.  
Radlinskas
Jonas
2008
 1.  
Radlinskienė
Felicija
2008
 1.  
Radzevičienė
Elena
2020
 1.  
Radzevičius
Pranas
2020
 1.  
Radzvilas
Alfonsas
2007
 1.  
Radzvilavičius
Bronislovas
2008
 1.  
Radzvilavičius
Aleksandras
2008
 1.  
Ragaišis
Stasys
1994
 1.  
Ragauskas
Antanas
2003
 1.  
Ragauskienė
Ona
2003
 1.  
Ragauskis
Ignas
2015
 1.  
Rajeckienė (Matutienė)
Genovaitė
1994
 1.  
Rajunčaitė
Olimpija
2002
 1.  
Rakevičienė
Teklė
2007
 1.  
Rakevičius
Česlovas
1993
 1.  
Rakevičius 
Zenonas
2000
 1.  
Rakevičius 
Algimantas
2000
 1.  
Rakevičius
Jaroslavas
2007
 1.  
Rakevičius
Juozas
2007
 1.  
Rakovska
Malvina
1997
 1.  
Rakovskis
Romualdas
2018
 1.  
Ramonas
Vincentas
2015
 1.  
Ratkevičius
Jokūbas
1997
 1.  
Rauba
Adolfina
1999
 1.  
Rauda
Petras
2003
 1.  
Rekašienė 
Stanislava
2002
 1.  
Rekašius 
Vincas
2002
 1.  
Renčinauskienė 
Natalija
1994
 1.  
Riaukaitė
Alfonsa
2000
 1.  
Riaukienė 
Justina
2000
 1.  
Rimavičienė
Juzefa
2001
 1.  
Rimkevičienė
Ona
2001
 1.  
Rimkevičius
Bronius
2001
 1.  
Rimša
Petras
2013
 1.  
Rimša
Jurgis
2013
 1.  
Rimša
Juozas
2013
 1.  
Rimšaitė
Rozalija
1995
 1.  
Rimšienė
Justina
2013
 1.  
Rimšienė
Ona
2013
 1.  
Rimulaitienė
Elena
2003
 1.  
Rimulaitis
Steponas
2003
 1.  
Rinkevičienė
Elena
2007
 1.  
Rinkevičius
Vytautas
2007
 1.  
Rondomanskienė
Felicija
2004
 1.  
Rondomanskis
Andrius
2004
 1.  
Rondomanskis
Andrius, Andriaus
2004
 1.  
Rondomanskis
Vytautas
2004
 1.  
Rozentalienė
Ronia
1993
 1.  
Rudaitis
Izidorius Pranas
1992
 1.  
Rudėnaitė-Araminienė
Stasė
2011
 1.  
Rudėnas
Kazimieras
2011
 1.  
Rudėnienė
Veronika
2011
 1.  
Rudminaitienė
Veronika
2012
 1.  
Rudminaitis
Alfonsas
1994
 1.  
Rudminaitis
Simonas
2012
 1.  
Rudzevičiūtė-Aukštakienė
Petronėlė
2016
 1.  
Rudzianskienė
Marijona
2007
 1.  
Rupeikaitė
Veronika
2023
 1.  
Rupeikytė
Kazimiera
2023
 1.  
Ruseckaitė-Papreckienė
Julija
2018
 1.  
Ruseckas
Antanas
2018
 1.  
Ruseckienė
Elzė
2018
 1.  
Rusteikaitė
Marija
1992
 1.  
Rutkauskaitė-Viktaravičienė
Janina
2004
 1.  
Rutkauskas 
Juozas
2000
 1.  
Rutkūnas
Benediktas
2003
 1.  
Ruzgaitė-Staputienė
Stasė
2023
 1.  
Ruzgienė
Marcijona
2002
 1.  
Ruzgienė
Stanislava
2003
 1.  
Ruzgienė
Leokadija
2010
 1.  
Ruzgys
Kazimieras
2002
 1.  
Ruzgys
Jonas
2003
 1.  
Ruzgys
Aurimas Kazimieras
2010
 1.  
Ruzgys
Juozas
2023
 1.  
Ruzgytė-Bimbirienė
Eglė Marytė
2010
 1.  
Sabas
Jonas
2017
 1.  
Sabienė
Zosė
2017
 1.  
Sadauskas
Jonas
1993
 1.  
Sadauskas
Bernardas
2005
 1.  
Sadauskas
Jonas, Juozo
2009
 1.  
Sadauskienė
Elena
1993
 1.  
Sadauskienė
Elena, Motiejaus
2005
 1.  
Sadauskienė
Domicėlė
2009
 1.  
Salenekas
Juozas
1999
 1.  
Salenekienė
Matilda
1999
 1.  
Samboras
Antanas
2009
 1.  
Samborienė
Elžbieta Vanda
2009
 1.  
Samoškienė (Slavinskaitė)
Antanina
2022
 1.  
Samuolytė-Liutkevičienė
Ona
2001
 1.  
Sankienė
Zofija
2004
 1.  
Sankutė-Toliušienė
Teresė
2004
 1.  
Sarpalienė
Adelė
2002
 1.  
Sarpalius
Vladas
2002
 1.  
Sasnauskas
Antanas
2008
 1.  
Sasnauskienė
Marė
2008
 1.  
Satkevičienė
Valerija
1994
 1.  
Satkevičius
Eduardas
2007
 1.  
Savickas
Vincas
2018
 1.  
Savickienė
Kastulė
2018
 1.  
Savickis
Jurgis
2021
 1.  
Senkevič
Juzefa
2001
 1.  
Senkevič
Bronislav
2001
 1.  
Senkevič
Adam
2001
 1.  
Sezemanas
Vasilijus
1995
 1.  
Simanavičius
Balys
1999
 1.  
Simokaitienė
Zofija
1999
 1.  
Simokaitis
Juozas
1999
 1.  
Simutienė
Marijona
2011
 1.  
Simutis
Feliksas
2011
 1.  
Sindikaitis
Benediktas
1999
 1.  
Sindikaitytė-Minelgienė
Stasė
1999
 1.  
Skačkauskaitė-Vaičiūnienė
Antanina
1993
 1.  
Skeltys
Antanas
2001
 1.  
Skripkauskas
Viktoras
2011
 1.  
Skripkauskienė
Bronė
2011
 1.  
Smetona
Antanas
2022
 1.  
Smetonienė
Jadvyga
1995
 1.  
Smilgevičienė
Domicelė
2005
 1.  
Smilgevičius
Zenonas
2005
 1.  
Sokolovskaja
Viktorija
2009
 1.  
Sokolovskaja-Baranovskaja
Vincenta Jadvyga
2009
 1.  
Sokolovskaja-Korolkow
Melania
2009
 1.  
Sokolovskaja-Pščelovska
Teklia
2009
 1.  
Sokolovskij
Konstantin
2009
 1.  
Sondeckaitė-Kniukštienė
Valerija
2017
 1.  
Sondeckaitė-Zokaitienė
Aldona
2017
 1.  
Sondeckas
Laurinas
2017
 1.  
Sondeckas
Laurinas, Laurino
2017
 1.  
Sondeckienė
Rozalija
2017
 1.  
Sondeckis
Jackus
1995
 1.  
Songaila
Alfonsas
1992
 1.  
Sperlingienė
Judit
2013
 1.  
Spudas
Ignacas
2016
 1.  
Sruoga
Balys
2002
 1.  
Sruogienė
Vanda
2002
 1.  
Stakauskas
Juozas
1995
 1.  
Stanaitė-Rutienė
Olimpija
2011
 1.  
Stanaitienė
Konstancija
2014
 1.  
Stanaitis
Motiejus
2014
 1.  
Stanaitytė-Barniškienė
Genovaitė
2019
 1.  
Stanevičienė
Zofija
2000
 1.  
Stanevičienė
Jadvyga
2019
 1.  
Stanevičius
Antanas
1999
 1.  
Stanevičius
Stanislovas
2000
 1.  
Stanevičius
Zigmas
2019
 1.  
Stanionienė
Sofija
2013
 1.  
Stanionis
Jonas
2013
 1.  
Stankevičienė
Joana
1999
 1.  
Stankevičienė
Antanina
2003
 1.  
Stankevičienė
Uršulė
2018
 1.  
Stankevičius
Jonas
1999
 1.  
Stankevičius
Stanislovas
2003
 1.  
Stankevičiūtė
Marija
2005
 1.  
Starkienė
Elena
2003
 1.  
Starkus
Antanas
2003
 1.  
Stasiulis
Juozapas
2009
 1.  
Stasiūnaitienė
Ona
2016
 1.  
Stasiūnaitis
Juozas
2016
 1.  
Stašaitienė
Agnė
2000
 1.  
Stašaitis
Jonas
2000
 1.  
Stašaitis
Juozas
2000
 1.  
Staševičius
Jonas
2009
 1.  
Staškevičienė
Zofija
2004
 1.  
Staškus
Adolfas
2004
 1.  
Staškevičienė (Papšienė)
Paulina
2022
 1.  
Staškevičiūtė
Aniceta
2022
 1.  
Staškevičiūtė-Barkauskienė
Bronislava
2022
 1.  
Staškevičiūtė-Pašakarnienė
Zuzana
2022
 1.  
Staškevičiūtė-Remeikienė
Genovaitė
2022
 1.  
Statkevičiūtė
Elena
2009
 1.  
Steponavičienė 
Michalina
2002
 1.  
Steponavičius 
Jonas
2002
 1.  
Steponavičiūtė (Pliopienė)
Leonarda
2020
 1.  
Steponavičiūtė (Ožekauskienė)
Irena
2020
 1.  
Steponavičienė
Vaclava
2010
 1.  
Steponavičius
Izidorius
2010
 1.  
Stongvila
Stanislovas
2014
 1.  
Stongvilienė
Agota
2014
 1.  
Stonkienė
Marijona
1999
 1.  
Stonkus
Povilas
1999
 1.  
Stonkutė-Skierienė
Zosė
2011
 1.  
Straupienė
Bronislova
1999
 1.  
Straupis
Juozas
1999
 1.  
Straupytė-Jereminienė
Bronislava Birutė
2019
 1.  
Strikaitienė
Stefanija
2013
 1.  
Strikaitis
Antanas
2013
 1.  
Strimaitienė
Veronika
2001
 1.  
Strimaitis
Stasys
2001
 1.  
Strimaitytė-Markauskienė
Laima
2001
 1.  
Strimaitytė-Putnienė
Milda
2001
 1.  
Stružanovska
Janina
2016
 1.  
Stulpinas 
Boleslovas
1993
 1.  
Stulpinas
Jonas
2006
 1.  
Stulpinas
Stasys
2010
 1.  
Stulpinienė
Joana
2006
 1.  
Stulpinienė
Ona
2013
 1.  
Stūronas
Juozas
2015
 1.  
Stūronienė-Bajorinienė
Palionė
2015
 1.  
Sugihara
Chiune
1993
 1.  
Survilaitė
Vladislava
2008
 1.  
Survilienė
Elena
2008
 1.  
Sutkienė
Cecilija
2005
 1.  
Sutkus
Antanas
1998
 1.  
Sutkus
Kazimieras
2005
 1.  
Sutkuvienė
Jadvyga
1998
 1.  
Sviderskis 
Stasys
1995
 1.  
Sviderskis 
Alfonsas
2000
 1.  
Svilas
Ričardas
2003
 1.  
Svilienė
Elžbieta
2003
 1.  
Svobonas
Jonas
2021
 1.  
Svobonienė
Petronėlė
2021
 1.  
Szpakowski
Arkadiusz
2011
 1.  
Šaikūnas
Mykolas
2011
 1.  
Šaikūnienė
Domicėlė
2011
 1.  
Šalaviejienė
Ieva
1997
 1.  
Šalkauskas
Antanas
2004
 1.  
Šalkauskas
Pranas
2004
 1.  
Šalkauskas
Jonas
2004
 1.  
Šalkauskienė
Aleksandra
2004
 1.  
Šalkauskienė
Vanda
2017
 1.  
Šalkauskis
Juozapas
2004
 1.  
Šalkauskis
Kazys
2017
 1.  
Šaterienė
Ida
1993
 1.  
Šatūnas
Stasys
2001
 1.  
Šatūnienė
Ona
2001
 1.  
Šaudvytienė
Genovaitė
1999
 1.  
Šaudvytis
Pranas
1999
 1.  
Šaulienė
Domicėlė
2005
 1.  
Šaulienė
Marcijona
2005
 1.  
Šaulys
Pranciškus
2005
 1.  
Šaulys
Napoleonas
2005
 1.  
Šepetys
Ignas
1994
 1.  
Šeputienė
Ona
2022
 1.  
Šereika
Stasys
1992
 1.  
Šiaulienė
Zofija
2005
 1.  
Šiaulys
Julijonas
2005
 1.  
Šileikienė
Stefanija
2005
 1.  
Šimaitė
Ona
2002
 1.  
Šimelienė
Jadvyga
2007
 1.  
Šimelis
Mykolas
2007
 1.  
Šimkevičienė
Felicija
2020
 1.  
Šimkevičius
Petras
2020
 1.  
Šimkevičiūtė (Markauskienė)
Vladė
2020
 1.  
Šimkienė
Vlada
2005
 1.  
Šimkus
Antanas
2005
 1.  
Šimkienė
Petronėlė
2015
 1.  
Šimkus
Baltramiejus
2006
 1.  
Šimkutė-Daugintienė
Aniceta Ona
2006
 1.  
Šimkus
Danielius
2015
 1.  
Šimkus
Pranas
2015
 1.  
Šimkienė
Ona
2022
 1.  
Šimkus
Stasys
2022
 1.  
Šimkutė-Jankauskienė
Ona
2022
 1.  
Šiupienienė
Ona
2017
 1.  
Šiupienis
Pranas
2017
 1.  
Šiupienis
Vytautas Juozas
2017
 1.  
Šiupšinskaitė-Tamašauskienė
Marcelė
2008
 1.  
Šiupšinskas
Aleksas
2008
 1.  
Šiupšinskienė
Izabelė
2008
 1.  
Šleževičienė
Uršulė
1993
 1.  
Šleževičius
Vladas
1993
 1.  
Šmidas (Schmid)
Anton
2000
 1.  
Šneiderienė
Antonina
2013
 1.  
Šneideris
Juozas
2013
 1.  
Šneideris
Stasys
2013
 1.  
Štaraitė
Uršulė
1994
 1.  
Šukienė
Sofija Eleonora 
2005
 1.  
Šukšta (Szukszta)
Vaclovas (Waclaw)
2006
 1.  
Šukštienė (Szukszta)
Halina
2006
 1.  
Šulcas
Zenonas
2014
 1.  
Šulcienė
Kotryna
2014
 1.  
Šupenienė
Stefa
2017
 1.  
Šupenis
Antanas
2017
 1.  
Švarc
Sidija Liuba
2008
 1.  
Šveistys
Pranas
2010
 1.  
Švogžlys-Milžinas
Nikodemas
2000
 1.  
Talačka
Mykolas
1993
 1.  
Talačka
Juozapas
2008
 1.  
Talačka
Simonas
2008
 1.  
Talačkienė
Ona
2008
 1.  
Talkevičiūtė
Helena
2016
 1.  
Tallat-Kelpša
Stanislovas
1997
 1.  
Tallat-Kelpša
Jurgis
1997
 1.  
Tallat-Kelpša
Justinas Vytautas
2020
 1.  
Tallat-Kelpšienė
Agota
2020
 1.  
Tallat-Kelpšienė
Antanina
2020
 1.  
Tamašauskas
Kazys
2000
 1.  
Tamašauskas
Vytautas
2000
 1.  
Tamašauskienė
Jadvyga
2000
 1.  
Tamašauskienė (Vikniutė-Burbaitė)
Birutė
2005
 1.  
Tamaševičienė
Petronėlė
2020
 1.  
Tamoševičius
Albertas
2020
 1.  
Tamošiūnas
Povilas
2003
 1.  
Tarapaitė-Juzikienė
Stefanija
2009
 1.  
Tarapaitė-Šliburienė
Janina
2009
 1.  
Tarapas (Tarapavičius)
Stasys
2009
 1.  
Tarapienė 
Anelė
1998
 1.  
Tarasevič
Polina
2009
 1.  
Tarvainytė
Rozalija
2010
 1.  
Taškūnas
Vladislovas
2011
 1.  
Tautavičienė
Stanislava
2002
 1.  
Tautavičius
Zenonas
2002
 1.  
Tautavičius
Stasys
2002
 1.  
Teišerskis
Jonas
2000
 1.  
Tekorius
Antanas
1993
 1.  
Teniukas 
Juozas, Juozo
1997
 1.  
Teniukas 
Juozas
2011
 1.  
Teniukas 
Petras
2011
 1.  
Teniukienė
Ona
2011
 1.  
Teniukienė 
Valerija
2011
 1.  
Tercijonas
Vincas
2000
 1.  
Toliušienė 
Petronėlė
2010
 1.  
Toliušis
Pranas
2010
 1.  
Toliušis 
Dominykas
2010
 1.  
Toliušytė-Girskienė
Ona
2010
 1.  
Tomonis
Stasys
1995
 1.  
Totoraitienė
Antosė
2017
 1.  
Totoraitis
Juozas
2017
 1.  
Tumėnas
Antanas
2017
 1.  
Tumėnienė
Janina
2017
 1.  
Tumosa
Stasys
2003
 1.  
Tumosienė
Petrė
2003
 1.  
Tupikas
Alfonsas
2011
 1.  
Tupikas
Ignas
2011
 1.  
Tupikienė
Petronėlė 
2011
 1.  
Tverjonaitė-Jurgilienė
Bronė
2010
 1.  
Tverjonaitė-Švalkūnienė
Rozalija
2010
 1.  
Uborevičienė
Elena
1992
 1.  
Uleckas
Juozas
2017
 1.  
Uleckienė
Magdė
2017
 1.  
Umbrasas
Stasys Valentinas
2002
 1.  
Umbrasas
Algirdas Jokūbas
2002
 1.  
Umbrasienė (Kaušinytė)
Elena
2002
 1.  
Urbanovič (Urbanowicz)
Marija
1997
 1.  
Urbelienė-Unikauskienė
Petronėlė
2004
 1.  
Urbelis
Adomas
2004
 1.  
Urbonaitė-Damanskienė
Ona
2011
 1.  
Urbonas
Andrius
1999
 1.  
Urbonas 
Juozas
1999
 1.  
Urbonienė
Marija
1999
 1.  
Urbonienė (Dabulevičiūtė)
Marija
2007
 1.  
Užemeckas
Antanas
2010
 1.  
Užemeckienė (Tarvainytė)
Veronika
2010
 1.  
Užemeckytė-Bernikienė
Petronėlė
2010
 1.  
Vagnorienė
Stanislava
2004
 1.  
Vagnorius
Povilas
2004
 1.  
Vagnoriūtė-Kepalienė
Stasė
2004
 1.  
Vaicekauskaitė-Visockienė
Janina
1995
 1.  
Vaicekavičius
Jonas
2000
 1.  
Vaicekavičiūtė
Zofija
2000
 1.  
Vaičiulienė
Marija
2021
 1.  
Vaičiulis
Juozas
2021
 1.  
Vaidotas
Leonas
2021
 1.  
Vaidotienė
Stanislava
2021
 1.  
Vainauskienė 
Ona
1994
 1.  
Vainokytė-Banilienė
Zofija
2002
 1.  
Vaišnorienė 
Bronė
1994
 1.  
Vaišvilas
Leonas
2021
 1.  
Vaišvylas
Stasys
2021
 1.  
Vaitiekūnas
Antanas
2014
 1.  
Vaitkaitytė-Ruzgienė
Stasė
2004
 1.  
Vaitkaitytė-Vansauskienė
Bronė
2004
 1.  
Vaitkevičienė
Antanina
2002
 1.  
Vaitkevičius
Liucijonas
2002
 1.  
Vaitkevičius
Antanas
2002
 1.  
Vaitkevičienė
Ona
2022
 1.  
Vaitkevičius
Adomas
2022
 1.  
Vaitkūnaitė-Nagienė
Birutė
2017
 1.  
Valaitienė
Agota
2014
 1.  
Valaitis
Feliksas
2014
 1.  
Valatkienė
Domicelė
1999
 1.  
Valčiukas
Povilas
2007
 1.  
Valčiukienė
Antanina
2007
 1.  
Valeikaitė-Markonienė
Milda Emilija
2016
 1.  
Valeikienė
Malvina
2016
 1.  
Valenta
Bronius
1999
 1.  
Valinčienė
Valerija
2001
 1.  
Valinčius
Antanas
2001
 1.  
Valintelienė
Akvilina
2015
 1.  
Valintėlis
Eduardas
2015
 1.  
Valintėlytė-Čyžauskienė
Elvyra
2015
 1.  
Valintėlytė-Kežienė
Regina Stasė
2015
 1.  
Valionienė 
Teofilė
1994
 1.  
Valionis
Vincas
2005
 1.  
Valionis
Vincentas Gracijus
2005
 1.  
Valiušaitienė
Ona
2005
 1.  
Valiušaitis
Bronislovas
2005
 1.  
Vanagaitė-Kaknevičienė
Janina
1997
 1.  
Vanagaitė-Petersonienė
Stasė
1997
 1.  
Vanagaitė-Petraitienė
Stefanija
1997
 1.  
Vanagas
Adolfas
1997
 1.  
Vansovičienė
Natalija
2012
 1.  
Vansovičius
Jonas
2012
 1.  
Vansovičiūtė-Grigaliūnienė
Janina
2012
 1.  
Varčikas 
Vladas
1999
 1.  
Varnauskas
Kazys
2004
 1.  
Varnauskienė
Bronislava
2004
 1.  
Vasiliauskas 
Ignas
1993
 1.  
Vasiliauskienė
Marija
1993
 1.  
Vasiliauskas
Jonas
1999
 1.  
Vasiliauskas
Andrius
2012
 1.  
Vasiliauskienė
Kotryna
2012
 1.  
Vasiliauskienė
Anastazija
1995
 1.  
Vasiliauskienė
Serafina
1999
 1.  
Vasiliauskas
Jonas
2023
 1.  
Vasiliauskienė
Elena
2023
 1.  
Vasiljeva
Sofija
2009
 1.  
Vaškevič
Josif
2013
 1.  
Vedegytė-Butkienė
Janina
2007
 1.  
Vėlutis
Motiejus
2009
 1.  
Venckevičienė
Ona
2007
 1.  
Venckevičius
Pranas
2007
 1.  
Venckevičiūtė-Černiauskienė
Julijona
2007
 1.  
Venckevičiūtė-Pikturnienė
Apolonija Anastazija
2007
 1.  
Venckus
Pranas
2020
 1.  
Venclauskaitė
Gražbylė
2000
 1.  
Venclauskaitė 
Danutė
2000
 1.  
Venclauskienė 
Stanislava
2000
 1.  
Vidmantas
Jurgis
2005
 1.  
Vidmantienė (Vaitkevičaitė)
Konstancija
2005
 1.  
Vidugirienė
Elena
2017
 1.  
Vidugiris
Zbignevas
2017
 1.  
Viesnauskaitė
Ona
2005
 1.  
Vigantienė
Emilija
2023
 1.  
Vilandaitė
Lilija
2005
 1.  
Vilčinskas
Vincas
2023
 1.  
Vilčinskas
Vladas
2023
 1.  
Vilčinskienė
Marija
2023
 1.  
Viščienė
Marijona
2011
 1.  
Viščius
Domas
2011
 1.  
Viščiūtė-Ambraziūnienė
Jadvyga
2011
 1.  
Viščiūtė-Medziukienė
Elena
2011
 1.  
Viščiūtė-Smolenskienė
Janina
2011
 1.  
Vitkauskas 
Arėjas
2000
 1.  
Vitkauskas
Povilas
2006
 1.  
Vitkauskas
Juozas
2006
 1.  
Vitkauskienė 
Julija
2000
 1.  
Vitkauskienė
Rachelė
2006
 1.  
Vitkevičienė 
Emilija
2009
 1.  
Vitkevičius 
Kazys
2009
 1.  
Vitonytė
Pranciška
1994
 1.  
Vyšniauskaitė-Balniuvienė
Aldona Natalija
2004
 1.  
Vyšniauskas
Algirdas
2004
 1.  
Vyšniauskienė
Kostė
1997
 1.  
Vyšniauskienė
Natalija
2004
 1.  
Vobolevičienė
Helena
1994
 1.  
Vobolevičius
Vincas
2005
 1.  
Vocelka
Pranas
2001
 1.  
Vokietaitienė 
Ona
1999
 1.  
Vokietaitis
Antanas
1999
 1.  
Vokietaitytė-Paškevičienė
Stanislava
1999
 1.  
Volskienė
Stanislava
2021
 1.  
Volskis
Antanas
2021
 1.  
Vonžodas
Aleksandras
2012
 1.  
Vonžodienė
Malvina
2012
 1.  
Voroneckaja
Marija
2018
 1.  
Voroneckaja-Labul
Bronislava
2018
 1.  
Voroneckaja-Prokopovič
Sofija
2018
 1.  
Voroneckaja-Sinkevič
Elena
2018
 1.  
Voroneckij
Josif
2018
 1.  
Voroneckis
Viktoras
2018
 1.  
Voveraitienė
Marė
2017
 1.  
Voveraitis
Jonas
2017
 1.  
Zabarauskienė
Karolina
1997
 1.  
Zabielavičienė (Pelanytė)
Emilija
1998
 1.  
Zabielavičius
Juozas
1998
 1.  
Zabukienė (Šlepetytė)
Leokadija
2018
 1.  
Zajančkovska (Zajaczkowska)
Filomena
1998
 1.  
Zajančkovskis (Zajaczkowski)
Bronislavas
1998
 1.  
Zakarevičienė
Scholia
2020
 1.  
Zakarevičius
Juozas
2020
 1.  
Zaksaitė
Marijona
2006
 1.  
Zaksaitė-Vileikienė
Ona
2006
 1.  
Zaksas
Pranas
2006
 1.  
Zaronas
Jonas
2010
 1.  
Zaronienė
Petronėlė
2010
 1.  
Zasimauskas 
Stasys
2005
 1.  
Zasimauskienė
Petronėlė
2005
 1.  
Zaveckas
Juozas
2016
 1.  
Zaveckienė
Marcelė
2016
 1.  
Zelba
Jonas
2010
 1.  
Zelbienė
Aleksandra
2010
 1.  
Zelčiūtė-Holecek
Marija
2013
 1.  
Zelčiūtė-Vaičiūnas
Stefanija
2013
 1.  
Zienowicz
Helena
1993
 1.  
Zienowicz–Zagała
Maria Janina
2023
 1.  
Zinčenkienė 
Elena
2002
 1.  
Zrelskienė
Viktorija
2005
 1.  
Zrelskis
Steponas
2005
 1.  
Zrielskis
Mečislovas
2005
 1.  
Zubovas
Vladimiras
1999
 1.  
Zubovienė (Čiurlionytė)
Danutė Sofija
1999
 1.  
Zubrienė
Matilda
1993
 1.  
Zubrys
Antanas
1993
 1.  
Zwartendijk
Jan
2012
 1.  
Žakovičius (Žakavičius)
Vytautas
2001
 1.  
Žarnauskas
Teofilis
2004
 1.  
Žarnauskienė
Marė
2004
 1.  
Želvys
Kostas
1997
 1.  
Želvys
Juozapas
2003
 1.  
Žemaitaitienė (Šneiderytė)
Natalija
2013
 1.  
Žemaitaitis 
Petras
2013
 1.  
Žemaitienė
Ona
2001
 1.  
Žemaitis
Vladas
1992
 1.  
Žemaitis
Jonas
1999
 1.  
Žemaitis
Leopoldas
2001
 1.  
Žemaitis
Apolinaras
2001
 1.  
Žilėnas
Mamertas
2000
 1.  
Žilėnas 
Kazimieras
2000
 1.  
Žilėnienė
Apolonija
2000
 1.  
Žilevičienė
Liudvika
2017
 1.  
Žilevičius
Mateušas
2017
 1.  
Žilevičius
Adomas
2017
 1.  
Žilevičienė
Petronėlė
2017
 1.  
Žilevičius
Stasys
2017
 1.  
Žilevičiūtė-Brazauskienė
Stasė
1995
 1.  
Žilevičius
Albinas
1995
 1.  
Žilevičienė (Zilius)
Ona
2020
 1.  
Žilevičienė
Adolfina
2020
 1.  
Žilevičius
Danielius
2020
 1.  
Žilinskas
Edvardas
2021
 1.  
Žilinskas
Kazys
2021
 1.  
Žilinskienė
Uršulė
2021
 1.  
Žilytė
Barbora
2016
 1.  
Žiuromskienė
Veronika
2011
 1.  
Žiuromskis
Juozapas
2011
 1.  
Žiužnienė
Adelė
2007
 1.  
Žiužnys
Jeronimas
2007
 1.  
Žukauskas
Stasys
2003
 1.  
Žukauskas
Kipras
2006
 1.  
Žukauskienė
Julija
2006
 1.  
Žukauskas
Aloyzas
2006
 1.  
Žukauskaitė-Furmonavičienė
Genovaitė
2006
 1.  
Žukauskas
Kazys
2008
 1.  
Žukauskas
Alfonsas
2012
 1.  
Žukauskienė
Pranė
2012
 1.  
Žukauskas
Valentinas
2001
 1.  
Žukauskienė
Uršulė
2001
 1.  
Žuramskis
Pranas
2011
 1.  
Žvanska (Żwanska)
Halina
2003
 1.  
Žvikas
Liudvikas
2011
 1.  
Žvikienė
Jadvyga
2011
 1.  
Žvinklevičius
Jonas
2021
 1.  
Žvironaitė
Veronika
2004
 1.  
Žvironas
Antanas
1992
 
 
 
smart foreash
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti prisijungusius vartotojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
Sutinku Išvalyti slapukus ir išeiti