0
Jūsų krepšelis tuščias.
Krepšelis atnaujintas
Nėra galimybes įsigyti nurodyto produkto kiekio.

Pasiteirauti dėl didesnio kiekio

Paieška

Vilniaus Gaono Žydų Istorijos Muziejus
Vilna Gaon Museum of Jewish History

0

Privatumo politika

 

Patvirtinta Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus

2022-04-11 direktoriaus įsakymu Nr. v-28
 
 
VILNIAUS GAONO ŽYDŲ ISTORIJOS MUZIEJAUS
 SVETAINĖS WWW.JMUSEUM.LT IR INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS PRIVATUMO POLITIKA
 
 
Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus (toliau – Muziejus) internetinės svetainės www.jmuseum.lt (toliau – Svetainė) ir internetinės parduotuvės duomenų privatumo politika (toliau – Privatumo politika) taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos Muziejui pateikia Svetainės bei Muziejaus internetinės parduotuvės lankytojai bei naudotojai, naudodamiesi Muziejaus teikiamomis paslaugomis, arba kuriuos Muziejus renka ir tvarko Svetainės lankytojams lankantis Muziejaus Svetainėje.
 
Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su Svetainės lankytoju.
 
Svetainės lankytojas (toliau – Lankytojas) – tai fizinis asmuo, kuris siekia įsigyti Muziejaus prekes ar paslaugas, susipažinti su Svetainėje teikiama kitokio pobūdžio informacija, ir kurio asmens duomenis Muziejus gauna ir naudoja.
 
Muziejus renka, tvarko ir saugo visus Lankytojo asmens duomenis, vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais  teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teisinę apsaugą bei Muziejaus veiklą ir jo teikiamas paslaugas. Muziejus neperduoda renkamų, tvarkomų ir saugomų Lankytojų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtų įpareigotas įstatymais, kitais teisės aktais arba jei tai būtina Muziejaus paslaugoms suteikti, arba jei Lankytojas aiškiai sutiktų, kad jo asmens duomenys būtų perduodami.
 
Muziejus gerbia Lankytojų privatumą ir saugo jų asmens duomenis, kuriuos Lankytojai pateikia Muziejui ir kuriuos Muziejus surenka, taip, kaip nurodyta Privatumo politikoje. Toliau Privatumo politikoje detalizuojami Lankytojų asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslai bei Muziejaus Lankytojų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo būdai ir tvarka.
 
Prekyba
Muziejaus bilietus, leidinius ir kitus suvenyrus Lankytojai gali įsigyti Muziejaus padaliniuose, bilietų kasose, Muziejaus internetinėje parduotuvėje.
 
Perkant prekes Muziejaus internetinėje parduotuvėje, Muziejus renka šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, pristatymo adresą.
 
Lankytojų pateikti duomenys yra naudojami tik tokiais tikslais: kad Muziejus galėtų įvykdyti užsakymą ir gauti apmokėjimą už jį per „Paysera“, bankų ar kitų kredito įstaigų (Luminor, Swedbank, SEB, Šiaulių bankas, Revolut, Citadele, Medicinos bankas, Lietuvos centrinė kredito unija, N26) mokėjimo sistemas, Paypost ir Lietuvos pašto skyriuose, Maxima, Perlo paslaugos, Paprastu pavedimu ar grynaisiais banke. Be Lankytojų leidimo šie duomenys nebus naudojami jokiems kitiems tikslams, nebus perduodami ar parduodami trečiosioms šalims, nesusijusioms su Muziejaus tiesioginių paslaugų teikimu.
 
Muziejus nekaupia pirkėjų prisijungimo prie mokėjimo sistemos duomenų. Prisijungimo prie mokėjimo sistemos „Paysera“ duomenis pirkėjas įveda „Paysera“ ar kitų mokėjimo sistemų interneto svetainėje, todėl Muziejui ši informacija yra neprieinama. Su „Paysera“ asmens duomenų privatumo politika galima susipažinti, paspaudus šią nuorodą: https://www.paysera.lt/v2/lt-LT/sutartys/privatumo-politika-2020

Lankytojas, pirkdamas paslaugas ar prekes, užtikrina, kad jo pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Lankytojas, keisdamas ar pildydamas duomenis apie save, privalo pateikti tik teisingus duomenis. Bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų duomenų pateikimo, tenka Lankytojui.
 
Atsiliepimai
Muziejus tvarko Lankytojų atsiliepimų turinį ir kontaktinius duomenis – vardą (slapyvardį) bei, el. pašto adresą bei telefono numerį (pastarasis kontaktas nėra privalomas), jei atsiliepimai yra pateikiami Svetainėje, tam skirtoje formoje ir yra išreiškiamas Lankytojo sutikimas dėl duomenų tvarkymo. Šiuos Lankytojų asmens duomenis Muziejus tvarkys siekiant atsižvelgti į Lankytojų nuomones ir pastebėjimus ir taip tobulinti Muziejaus veiklą. Šie asmens duomenys tvarkomi teikiant atsiliepimus išreiškiamų Lankytojų sutikimų pagrindu. Atsiliepimo duomenys saugomi.
 
Multimedijų gidas
Multimedijų gidas yra internetinė svetainė, kurią Muziejaus lankytojas gali pasiekti naudodamasis savo mobiliojo įrenginio naršykle arba Muziejaus suteiktu planšetiniu kompiuteriu. Multimedijų gidas yra skirtas suteikti lankytojui informacijos (vaizdo, garso įrašų, nuotraukų ar tekstiniu formatu) apie Muziejuje esančius objektus.
 
Jeigu Lankytojas išreiškia norą gauti naujienlaiškius, multimedijų gido svetainėje arba Muziejaus kasoje galima juos užsiprenumeruoti, pateikiant Lankytojo vardą, , bei elektroninio pašto adresą. Lankytojas turi teisę atsisakyti nuojienlaiškio.
 
Lankytojo asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo bendroje nuojienlaiškio gavėjų sistemoje pagrindas tiesioginės rinkodaros tikslu yra Lankytojo sutikimas gauti naujienlaiškius.
 
Slapukų politika
Siekiant užtikrinti kokybišką ir spartų naršymą Svetainėje, yra naudojami slapukai. Slapukai – tai nedideli informacijos failai, kurie yra siunčiami į naršyklę ir saugomi Lankytojo kompiuteryje, mobiliajame telefone ar kitame įrenginyje, kurį naudojant, yra lankomasi Svetainėje. Kaskart Lankytojui lankantis toje pačioje interneto svetainėje, slapukai vėl siunčia informaciją į Svetainę.
 
Lankytojas išreiškia sutikimą su visais slapukais, arba su jais nesutinka. Atsisakant naudotis Svetainės slapukais, Muziejus neturi galimybės užtikrinti naudojimosi Svetaine. Visais atvejais pasitelkdamas slapukus, Muziejus asmens duomenis renka remdamasis Lankytojo sutikimu, išskyrus tuos duomenis, kuriuos Muziejus renka naudodamas privalomuosius slapukus.
 
Svetainėje yra naudojami šio tipo slapukai:
 
Privalomieji slapukai
Šie slapukai yra būtini tam, kad Lankytojai galėtų naršyti Svetainėje, naudotis ja ir jos funkcijomis.
 
Funkciniai slapukai
Funkciniai slapukai įrašo informaciją apie Lankytojų pasirinkimus ir leidžia pritaikyti Svetainės naudojimą pagal Lankytojų poreikius. Muziejus funkcinius slapukus naudoja tam, kad įsimintų Lankytojų pasirinkimus dėl kalbos, šalies ar kitų naršyklės nuostatų ir suteiktų personalizuotas ar patobulintas lankytojų pasirinktas funkcijas tam, kad kitą kartą apsilankius Svetainėje, Lankytojams nereikėtų visos šios informacijos suvesti dar kartą. Pavyzdžiui, Muziejus taip pat gali sekti Lankytojo naršyklės nuostatas, siekdamas tinkamai pavaizduoti Svetainę Lankytojo ekrane. Jei Lankytojas ištrins funkcinius slapukus, visi pasirinkimai ar pasirinkti nustatymai nebus išsaugoti tolesnių apsilankymų metu.
 
Statistinių duomenų / veikimą gerinantys slapukai
Šiuos slapukus Muziejus naudoja informacijos apie tai, kaip Lankytojai naudojasi Svetaine, rinkimui. Šie statistiniai duomenys suteikia Muziejui informacijos, kaip dažnai lankomasi Svetainėje, kiek laiko joje praleidžiama, kaip dažnai naudojamasi Svetainės funkcijomis. Tai leidžia Muziejui tobulinti Svetainės struktūrą, naršymą joje, kad naršymas Svetainėje būtų kaip įmanoma patogesnis vartotojui. Muziejus gali stebėti, ar Lankytojai susiduria su kokiomis nors klaidomis, ir nustatyti, kurias Svetainės dalis reikia koreguoti.
 
Reklamos slapukai
Šie slapukai naudojami reklamos kampanijų pateikimui ir rezultatyvumui įvertinti bei Lankytojams pateikiamos reklamos kiekiui riboti. Trečiųjų šalių reklamos skelbėjai, reklamos tinklai, duomenų mainų, rinkos analizės ir kitų paslaugų teikėjai į Lankytojų įrenginį gali įrašyti trečiųjų šalių tikslinius reklaminius slapukus.
 
Konkretūs Svetainėje naudojami slapukai
Slapukų pavadinimai
Tikslas, įskiepis, paskirtis
Galiojimas *
PHPSESSID
Sesijos slapukas, reikalingas svetainės veikimui užtikrinti.
Sesijos trukmė
weUseCookiesForget, AgreedToPrivPolicy
Slapukai, skirti sutikimo su privatumo ir slapukų politika funkcionalumui.
2 ar daugiau metų
_gat_gtag, _gid, _ga ir kiti
Google paslaugų slapukai (Analytics, Maps ir pan.).
Įvairus
__atuvs, __atuvc, sshs, loc, uvc ir kiti
AddThis įskiepio slapukai, kurie yra naudojami greitam turinio pasidalinimui internete.
14 mėn. ar daugiau.
Kiti, galimai čia nepaminėti, slapukai
Naudojami lankytojų naršymo patirčiai ar turinio redagavimui pagerinti.
Įvairus
* Slapukus, jų kiekį, galiojimo trukmę ir pan. slapukų kūrėjai gali keisti savo nuožiūra, todėl ši informacija yra tik orientacinio pobūdžio ir gali keistis.
 
Kai kurių Svetainėje naudojamų slapukų detalizavimas
 
Google Analytics ir Google Tag Manager
Svetainėse taip pat yra tam tikrų komponentų, kuriuos perduoda „Google Analytics“ – „Google Inc.“ teikiama žiniatinklio srauto analizės paslauga. Tai trečiosios šalies slapukai, kurie renkami ir tvarkomi anonimiškai, siekiant stebėti ir gerinti pagrindinės svetainės veikimą (veikimo gerinimo slapukas). „Google Analytics“ naudoja slapukus anonimiškai informacijai apie Svetainės naudotojų veiksmus rinkti ir analizuoti. Šią informaciją renka „Google Analytics“, kuri ją apdoroja, siekdama parengti ataskaitas svetainės savininkams apie svetainėje vykdomą veiklą. Išsamesnė informacija pateikiama šiose tinklavietėse: http://www.google.com/policies/privacy/ ir https://www.google.it/policies/privacy/partners/.
 
Lankytojai gali savo nuožiūra panaikinti „Google Analytics“ diegimą savo naršyklėje, pasirinkdami „Google“ „pasirinkimo“ (angl. opt-out) komponentą. Norėdami išjungti „Google Analytics“, Lankytojai turi spausti šią nuorodą https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 
Facebook Pixel
Šį Slapuką išsaugo „Facebook“. Jis leidžia įvertinti, optimizuoti ir kurti auditorijas reklamos kampanijoms, kurios naudojamos „Facebook“ svetainėje. Visų pirma jis leidžia matyti, kiek vartotojų keičia įrenginius, bandydami pasiekti Interneto svetaines ir „Facebook“, siekiant užtikrinti, kad Interneto svetainės „Facebook“ reklamą matytų tie Svetainės vartotojai, kuriems tokia reklama bus labiausiai aktuali remiantis vartotojo peržiūrėtu ir naudotu turiniu. Išsamesnė informacija apie „Facebook Pixel“ pateikta tinklavietėje https://en-gb.facebook.com/business/help/651294705016616. „Facebook“ naudojamų slapukų ir „Facebook Pixel Re-Marketing“ Lankytojai turi galimybę atsisakyti savo Facebook paskyros nuostatose.
 
Slapukais renkama ši informacija:
Muziejus patvirtina, kad jokie asmens duomenys, leidžiantys nustatyti Lankytojų tapatybę, nėra renkami ir visa surinkta informacija yra naudojama tik srauto analizės tikslais. Naudodamasis slapukais, Muziejus renka šią informaciją:
·         bendras apsilankiusių Lankytojų skaičius;
·         Lankytojo praleistas laikas puslapyje;
·         Lankytojų peržiūrėtas puslapių skaičius / skaičius per sesiją;
·         naujų / senų lankytojų santykis;
·         kokia naršykle buvo aplankytas puslapis, jos versija ir kalba;
·         vietovė, iš kurios buvo aplankytas puslapis;
·         įrenginys, kuriuo buvo peržiūrėtas puslapis (stacionarus kompiuteris, planšetinis kompiuteris ar mobilusis telefonas);
·         kokiu būdu buvo patekta į puslapį (tiesiogiai įrašius naršyklėje internetinį adresą, per paieškos sistemas („Google“, „Bing“ ir kt.), per socialinius tinklus („Facebook“ ir pan.), per kitas nuorodas.​
 
Slapukų valdymas
Slapukus Lankytojai gali tvarkyti ir (arba) ištrinti savo nuožiūra. Savo kompiuteryje Lankytojai turi galimybę ištrinti visus išsaugotus slapukus, o daugumoje naršyklių Lankytojai gali pasirinkti, kad slapukai nebūtų išsaugomi. Svarbu prisiminti, kad išjungus slapukus, Lankytojai gali netekti galimybės naudotis daugybe funkcijų, kurios taip pat būtinos interneto svetainių veikimui. Daugiau informacijos apie slapukus galima rasti interneto svetainėje www.aboutcookies.org, kurioje pateikta detalesnė ir nepriklausoma informacija apie tai, kaip išjungti slapukus naršyklės parametrų skiltyje ir kaip Lankytojo kompiuteryje pašalinti jau esančius slapukus. Norint pašalinti slapukus iš mobiliojo telefono, reikia vadovautis konkretaus modelio mobiliojo telefono naudojimo instrukcija.
 
Duomenų saugojimo terminas
Visus Lankytojų asmens duomenis, kuriuos Muziejus renka aukščiau nurodytomis priemonėmis, Muziejus tvarko ir saugo ne ilgiau, nei reikalinga Privatumo politikoje nurodytais tikslais.
 
Lankytojų asmens duomenis (vardas, el. paštas) tiesioginės rinkodaros tikslais Muziejus saugo ir tvarko teisės aktuose ir Privatumo politikoje nustatytais terminais. Lankytojai bet kada gali atsisakyti Muziejaus naujienlaiškių, kreipdamiesi el. paštu muziejus@jmuseum.lt arba tiesiog paspaudę mygtuką „Atsisakyti naujienlaiškio“, kurį gali rasti kiekvieno Muziejaus siunčiamo naujienlaiškio apačioje.
 
Privatumo politikoje numatytais atvejais nustatomi kiti asmens duomenų saugojimo terminai, nei numato teisės aktuose, tačiau ne ilgesni už numatytuosius teisės aktuose.
 
Duomenų perdavimas
Lankytojų asmens duomenų valdytojas yra biudžetinė įstaiga Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus (registracijos adresas Naugarduko g. 10, Vilnius). Lankytojų asmens duomenys nebus atskleisti jokiems asmenims, išskyrus Muziejaus partnerius, be kurių negali būti sklandžiai teikiamos paslaugos, aprašytos Privatumo politikoje. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių ir interneto svetainės administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Lankytojų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pavyzdžiui, policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikus teisės aktus.
 
Duomenų nepateikimo pasekmės
Lankytojas turi teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas Privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti. Dėl šios priežasties Lankytojui nepateikus savo asmens duomenų, Muziejui gali nepavykti įgyvendinti Privatumo politikoje išvardintų tikslų. Nesutikdami pateikti savo duomenų prekybos atveju, Lankytojai neturi galimybės įsigyti prekių internetu.
 
Nesutinkant su Muziejaus svetainėje naudojamais slapukais, Lankytojai negalės naršyti Muziejaus internetiniame tinklalapyje.
Nesutikdami pateikti savo duomenis prekybos internetiniais bilietais atveju – Lankytojai negalės įsigyti bilieto internetu.
 
Asmens duomenų apsauga
Tvarkydamas asmens duomenis, Muziejus laikosi asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.
 
Muziejus imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos ir nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų.
 
Lankytojų teisės
Lankytojai turi šias teises, susijusias su jų asmens duomenimis:
1) prašyti, kad Muziejus leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
2) teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
3) teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
4) teisę atšaukti sutikimą;
5) teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Lankytojai gali pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į Muziejų šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.
 
Kontaktinė informacija
Siekdami pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su Lankytojų asmens duomenimis, arba iškilus klausimams dėl šios Privatumo politikos, Lankytojai gali kreiptis jiems patogiu būdu nurodytais kontaktais:
Biudžetinė įstaiga Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, juridinio asmens kodas 190757374
Naugarduko g. 10, Vilnius, Tel: (85) 231 2357   Tel: 8 6903 7224 El. paštas: muziejus@jmuseum.lt.
 
Galiojimas ir pakeitimai
Ši Privatumo politika galioja nuo 2022 m. balandžio  12 d. Ji gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų ir Muziejaus veiklos pokyčius. Muziejus Privatumo politikos pakeitimus skelbia Svetainėje www.jmuseum.lt, joje patalpinant atnaujintą Privatumo politikos redakciją. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje momento.
 
______________
 
smart foreash