0
Jūsų krepšelis tuščias.
Krepšelis atnaujintas
Nėra galimybes įsigyti nurodyto produkto kiekio.

Pasiteirauti dėl didesnio kiekio

Paieška

Vilniaus Gaono Žydų Istorijos Muziejus
Vilna Gaon Museum of Jewish History

0

LIETUVOS PILIEČIŲ – PASAULIO TAUTŲ TEISUOLIŲ SĄRAŠAS

 
Publikuota: 2022-12-01

LIETUVOS PILIEČIAI – PASAULIO TAUTŲ TEISUOLIAI APDOVANOTI JAD VAŠEM ATMINIMO MEDALIAIS IR GARBĖS RAŠTAIS

 
 1.  
Adomynas Antanas
1997
 1.  
Adomynienė Ona
1997
 1.  
Adomynaitė-Spitrienė Natalija
1997
 1.  
Alekna Povilas
2012
 1.  
Aleknienė Paulina
2012
 1.  
Aleknavičienė Sofija
2006
 1.  
Aleknavičiūtė-Milienė Bronė
2006
 1.  
Aleksandravičienė Paulina
1980
 1.  
Andraitis Antanas
1994
 1.  
Andriuškevičienė Joana
2011
 1.  
Andriuškevičius Petras
2011
 1.  
Anevičienė Antanina
2009
 1.  
Anevičius Jeronimas
2009
 1.  
Anevičius Vytautas
2009
 1.  
Anevičiūtė Juzė
2009
 1.  
Antanaitis Vincas
1979
 1.  
Antanaitis Jonas
1979
 1.  
Antanaitytė Stasė
1979
 1.  
Antanaitytė (Petrulaitienė) Veronika
1979
 1.  
Anužienė Elena
2000
 1.  
Anužienė Elena (marti)
2000
 1.  
Anužis Ignas
2000
 1.  
Anužis Česlovas
2000
 1.  
Arlauskas Kazimieras
2009
 1.  
Arlauskienė Veronika
2009
 1.  
Audėjienė Ona
1970
 1.  
Audėjus Juozas
1970
 1.  
Augustinavičienė Ona
1998
 1.  
Augustinavičius Juozas
1998
 1.  
Babarskienė Jadvyga
2000
 1.  
Babarskis Alfonsas
2000
 1.  
Babonas Antanas
2011
 1.  
Bagdonavičius Pranas
1992
 1.  
Bagurskas Juozas
2020
 1.  
Bagurskienė Marijona
2020
 1.  
Bajorinas Pranas
1982
 1.  
Bakšas Kazys
2004
 1.  
Bakšienė Marytė
2004
 1.  
Balčikonienė Agota
1994
 1.  
Balčikonis Antanas
1994
 1.  
Balčinas Jonas
1995
 1.  
Balčinienė Barbora
1995
 1.  
Balčinaitė Petronėlė
1995
 1.  
Balčinienė Stefanija
1995
 1.  
Balčiūnas Adomas
1994
 1.  
Balčiūnienė Anelė
1994
 1.  
Baliutis Adolfas
2013
 1.  
Baliutienė Ona
2013
 1.  
Balkienė Nina
1994
 1.  
Baltutis Vytas
1980
 1.  
Balutis Juozas
2013
 1.  
Bartkevičienė Stasė
1980
 1.  
Bartkevičius Juozas
1980
 1.  
Baublys Petras
1977
 1.  
Baublys Sergijus
1977
 1.  
Baublienė Jadvyga
1977
 1.  
Beinaravičienė Uršulė
1992
 1.  
Beinaravičius Vladas
1998
 1.  
Beinaris Pranas
2018
 1.  
Beinorienė Kotryna
2018
 1.  
Beleckienė Morta
2000
 1.  
Beleckienė Petronėlė
1982
 1.  
Berčiūnaitė-Kaminskienė Birutė
1996
 1.  
Berčiūnas Jurgis
1996
 1.  
Bernotaitė Julija
2007
 1.  
Bielskienė Ona
1998
 1.  
Bielskienė Zosė
2004
 1.  
Bielskis Aleksandras
2004
 1.  
Bieliūnienė-Ragaišienė Aleksandra
1998
 1.  
Binkienė Sofija
1967
 1.  
Binkis Kazys
1988
 1.  
Binkytė-Mozūriūnienė Lilijana
1988
 1.  
Binkytė-Nacevičiūtė Irena
1988
 1.  
Binkis Gerardas
1988
 1.  
Binkytė Eleonora
1988
 1.  
Bižienė Janina
2004
 1.  
Bižys Juozas
2004
 1.  
Blažaitienė Adelė
2015
 1.  
Blažaitis Antanas
2015
 1.  
Blažaitytė-Liutikienė Valentina
2015
 1.  
Byla Vincas
1996
 1.  
Byra Juozapas
2006
 1.  
Byrienė Stanislava
2006
 1.  
Boguslauskas Antanas
1992
 1.  
Bradauskas Pranas
2005
 1.  
Bradauskienė Jadvyga
2005
 1.  
Bražėnienė Konstancija
1970
 1.  
Bružas Stanislovas
2000
 1.  
Bružienė Valerija
2000
 1.  
Budreikaitė Bronė
2011
 1.  
Budzinskas Antanas
2006
 1.  
Budzinskienė Benigna
2006
 1.  
Budzinskaitė Benigna
2006
 1.  
Budzinskaitė Stefanija
2006
 1.  
Buknienė Stasė
2006
 1.  
Buknys Raimondas
2006
 1.  
Bukontas Jeronimas
1995
 1.  
Bukontienė Marija
1995
 1.  
Buožienė Petronėlė
2011
 1.  
Buožis Vincentas
2011
 1.  
Burba Stanislovas
2007
 1.  
Burbienė Stanislava
2007
 1.  
Bušauskas Feliksas
2007
 1.  
Bušauskienė Teklė
2007
 1.  
Bušauskaitė-Bužavienė Kazė
2007
 1.  
Bušauskaitė-Dakinevičienė Albina                   
2007
 1.  
Bušauskas Feliksas (sūnus)
2007
 1.  
Butkevičienė Marija
1998
 1.  
Butkevičiūtė (Griniuvienė) Ona
1998
 1.  
Butkevičienė Juozapota
1998
 1.  
Butkevičius Karolis
1998
 1.  
Butkevičienė Teklė
1998
 1.  
Butkevičius Jonas
1998
 1.  
Butkienė Petronė
1981
 1.  
Chlopinaitė Elena
1974
 1.  
Čaikovski Juzef
1983
 1.  
Čaikovski (žmona)
1983
 1.  
Čečkevičienė Zuzana
2006
 1.  
Čečkevičius Kazys
2006
 1.  
Černiauskas Bronislovas
1993
 1.  
Černiauskienė Ona
1993
 1.  
Černiauskytė-Dugnienė Genovaitė
1993
 1.  
Česnavičienė Marija
1995
 1.  
Česnavičius Antanas
1995
 1.  
Čiurlionienė Sofija
1991
 1.  
Čižinauskas Jonas
1992
 1.  
Čižinauskienė Ona
1992
 1.  
Čižinauskaitė Birutė
1992
 1.  
Dailidavičienė Uršulė
1996
 1.  
Dailidavičius Vincas
1996
 1.  
Dailidavičius Algimantas
2004
 1.  
Dainauskas Juozas
2004
 1.  
Dainauskienė Bronislava
2004
 1.  
Dainauskas Petras
2004
 1.  
Damanskaitė Stanislava
2006
 1.  
Damanskas Petras
2006
 1.  
Damanskienė Pranė
2006
 1.  
Daugėla Vincas
2005
 1.  
Daugevičienė Rozalija
2008
 1.  
Daugevičius Jonas
2008
 1.  
Daugevičienė Zosė
2008
 1.  
Daugevičius Pranas
2008
 1.  
Daugevičius Vladas
2008
 1.  
Daugevičiūtė-Ruoškienė Janina
2008
 1.  
Dauguvietienė-Kuzmina Olga
1985
 1.  
Dauguvietytė-Kudabienė Elena
1985
 1.  
Dauguvietytė-Dubrovski Anastasija
1985
 1.  
Dausinienė Stanislava
2006
 1.  
Dautartas Juozas
2004
 1.  
Dautartienė Julija
2004
 1.  
Dimša Kazimieras
2009
 1.  
Dimšienė Julija
2009
 1.  
Dimšaitė Antanina (Palčiauskienė)
2009
 1.  
Dimšaitė Gabrielė (Prakelienė)
2009
 1.  
Dobilaitė Matilda
2009
 1.  
Drupas Vladas
1981
 1.  
Dubininkas Justinas
2005
 1.  
Dubininkienė Marijona
2005
 1.  
Dubinikaitė-Raškevičienė Ramutė
2005
 1.  
Dužinskaitė-Šervienė Elžbieta
1997
 1.  
Eičas Pranas
2019
 1.  
Eigelytė Stefanija
1997
 1.  
Eimontas Jonas
2013
 1.  
Elijošaitienė Ona
1994
 1.  
Elijošaitis Bronius
1994
 1.  
Elijošaitis Pranas
1994
 1.  
Ereminas Feliksas
2012
 1.  
Esertas Artūras
1995
 1.  
Fugalevičiūtė Natalija
2005
 1.  
Gadeikis Pranas
1997
 1.  
Gadeikytė Julija 
1997
 1.  
Gadlevska Helena
1983
 1.  
Gadlevski Juzef
1983
 1.  
Gaigalaitė Stefanija
1999
 1.  
Gaigalienė Juzefa
1999
 1.  
Gailiūnas Kazimieras
2004
 1.  
Gailiūnienė Petronėlė
2004
 1.  
Gaižauskas Juozas
2019
 1.  
Gaižauskienė Stanislava
2019
 1.  
Galvonaitė Marcelė
1996
 1.  
Garbačiauskas Steponas
2008
 1.  
Garbačiauskienė Marijona
2008
 1.  
Gasiūnas Juozas
1997
 1.  
Gasparavičienė Veronika
2005
 1.  
Gasparavičius Alfonsas
2005
 1.  
Gavelienė Jadvyga
2001
 1.  
Gavelis Stasys
2001
 1.  
Gecevičienė Bronislava
1991
 1.  
Gecevičius Adomas
1991
 1.  
Gedaika Petras
1998
 1.  
Gedaikienė Liudvika
1998
 1.  
Gedeikienė Bronė
1999
 1.  
Gedeikis Juozas
1999
 1.  
Gedmantienė Michalina
1993
 1.  
Gelžinienė Ona
2011
 1.  
Gelžinis Jonas
2011
 1.  
Gembickienė Ana
2013
 1.  
Gembickaitė Tamara-Jainschig
2013
 1.  
Gintalas Ignas
1998
 1.  
Gintalas Juozas
1998
 1.  
Gintalienė Kristina
1998
 1.  
Girbudas Petras
2005
 1.  
Girdvainis Jonas
2010
 1.  
Girdvainienė Ona
2010
 1.  
Gylienė Aleksandra
1983
 1.  
Gylys Leonas
1983
 1.  
Glaveckienė Anelė
1998
 1.  
Glaveckas Juozas
2004
 1.  
Gobis Antanas
1979
 1.  
Golubovienė Lidija
2005
 1.  
Gotautas Bronius
1974
 1.  
Granskytė Pranciška
2006
 1.  
Graževičienė Vanda Marija
1995
 1.  
Graževičius Jonas
1995
 1.  
Graževičiūtė Vanda
1995
 1.  
Greičius Jonas
2014
 1.  
Greičiuvienė Marijona
2014
 1.  
Greizė Haroldas
2004
 1.  
Greizienė Jevgenija
2004
 1.  
Grendienė Apolonija
2005
 1.  
Grigaitis Zenonas
1994
 1.  
Grigalaitienė Bronė
1991
 1.  
Grigalaitis Pranas
1991
 1.  
Grigonienė Felicija
1996
 1.  
Grigonis Juozas
1996
 1.  
Grigorjeva Jelena
2004
 1.  
Grigorjeva-Ostjanko Irina
2004
 1.  
Grincevičienė Julija
2005
 1.  
Grinius Kazys
2015
 1.  
Griniuvienė Kristina
2015
 1.  
Grybauskas Andrius
1996
 1.  
Gudaitienė Juzė
1978
 1.  
Gulbinovič Aleksandr
1983
 1.  
Gulbinovič Veronika
1983
 1.  
Hanfman Andrej
1985
 1.  
Hanfman-Dauguvietytė Darija
1985
 1.  
Ibenskienė Ona
1980
 1.  
Ibenskis Juozas
1980
 1.  
Inkratas Juozas
1985
 1.  
Ivanauskienė Elena
1984
 1.  
Ivanauskaitė Giedrutė
1984
 1.  
Ivanauskas Gintautas Juozapas
1992
 1.  
Jablonskienė Jadvyga
2000
 1.  
Jacinavičaitė Viktorija
2015
 1.  
Jacinavičiutė Elena
2015
 1.  
Jagutienė Stasė
2014
 1.  
Jakas Leopoldas
1992
 1.  
Jakienė Aldona
1992
 1.  
Jakienė Ona
1992
 1.  
Jakas Povilas
2008
 1.  
Janavičienė Anelė
2008
 1.  
Jankauskienė-Šimkutė Ona
1996
 1.  
Jankienė Stasė
1991
 1.  
Jankus Augustinas
1991
 1.  
Janonienė (Žvironaitė) Ona
2005
 1.  
Janonis Jonas
2005
 1.  
Janonytė (Lelienė) Vera
2005
 1.  
Janonytė (Šukienė) Genovaitė
2005
 1.  
Janušauskas Vincas
2005
 1.  
Janušauskienė Ona
2005
 1.  
Jarmala Karolis
2008
 1.  
Jaselskienė Elena
1977
 1.  
Jaselskis Vladas
1977
 1.  
Jasulaitienė Elena
2000
 1.  
Jegorova Natalija
2005
 1.  
Jemeljanova Anastasija
2000
 1.  
Jocienė-Basienė Marija
1998
 1.  
Jokubauskis Stanislovas
1999
 1.  
Jonaitis Henrikas
1980
 1.  
Jonaitis (Janavičius) Kazys
2013
 1.  
Janavičius (Janavičienė) Vanda
2013
 1.  
Jucevičius Stasys
1980
 1.  
Juknelevičienė Elena
2018
 1.  
Juknelevičius Adomas
2018
 1.  
Juodgalvienė Emilija
1997
 1.  
Juodgalvis Vincas
1997
 1.  
Juodgalvytė-Kiselienė Marija
1997
 1.  
Jurevičienė Adelė
1979
 1.  
Jurevičius Petras
1979
 1.  
Jurevičienė Juzefa
1997
 1.  
Jurevičius Jonas
1997
 1.  
Jurevičiūtė (Sudeikienė) Leonija
1997
 1.  
Jurkienė Marija
2001
 1.  
Jurkus Danielius
2001
 1.  
Jurkšaitienė Marijona
1990
 1.  
Jurkšaitis Juozas
1990
 1.  
Jusas Mykolas
2009
 1.  
Jusienė Uršulė
2009
 1.  
Juškevič Anastasija
1980
 1.  
Juškevič Michail
1980
 1.  
Kairienė Ona
2005
 1.  
Kairys Steponas
2005
 1.  
Kalendra Andrejus
2008
 1.  
Kalendraitė (Jakutienė) Morta
2008
 1.  
Kalendraitė (Levinskienė) Zofija
2008
 1.  
Kalendraitė (Surkienė) Viktorija
2008
 1.  
Kalendrienė Monika
2008
 1.  
Kalinkienė Veronika
2000
 1.  
Kancevičienė Zosė
2000
 1.  
Kancevičius Pranas
2000
 1.  
Karalevičius Pranas
2011
 1.  
Karalevičienė Stanislava
2011
 1.  
Karaška Juozas
2007
 1.  
Karaškienė Elena
2007
 1.  
Kareiva Pranas
1997
 1.  
Karpavičienė Alevtina
1995
 1.  
Karpavičius Povilas
1995
 1.  
Karosas Mykolas
2018
 1.  
Karvelytė Valerija
2012
 1.  
Kasperaitienė Sofija
1991
 1.  
Kasperaitis Pranas
1991
 1.  
Kašinskas Pijus
1978
 1.  
Kašinskienė Magdalena
1978
 1.  
Katinskaitė Kotryna
2006
 1.  
Katinskas Juozas
2006
 1.  
Kauneckas Vytautas
2006
 1.  
Kaušaitė Elena
2004
 1.  
Kaušinis Klemensas
1996
 1.  
Kavaliauskas Kazimieras
2000
 1.  
Kavaliauskienė Ona
2011
 1.  
Kazakevičienė Zuzana
2018
 1.  
Kazakevičius Vincas
2018
 1.  
Kazanskienė Olga
2007
 1.  
Kazanskis Edvardas
2007
 1.  
Kazanskytė (Gargasienė) Edita
2007
 1.  
Kazlauskaitė Teofilė
1985
 1.  
Kazlauskas Juozas
1996
 1.  
Kazlauskienė Eugenija
1996
 1.  
Kėrienė Elena
1994
 1.  
Kėrys Povilas
1994
 1.  
Kerpauskas Juozas
1981
 1.  
Kerpauskienė Adolfina
1981
 1.  
Kibelaitė Juozapa
1997
 1.  
Kilikevičius Pijus
1978
 1.  
Kirvelienė Emilija
2005
 1.  
Kislauskienė-Dambrauskaitė Regina
1993
 1.  
Kleiba Adolfas
1996
 1.  
Klimas Petras
1993
 1.  
Klimienė Felicijana
1993
 1.  
Klimaitė-Radavičienė Felicija
1993
 1.  
Korsakas Vytautas
1990
 1.  
Korsakas Antanas
2011
 1.  
Korsakienė Ona
2011
 1.  
Krasnickienė Marijona
2018
 1.  
Krasnickas Jonas
2018
 1.  
Krištopavičienė Bronislava
2006
 1.  
Krivičius Stanislovas
1998
 1.  
Kručinskas Vladas
1969
 1.  
Krulickas Jonas
1993
 1.  
Krulickienė Viktorija
1993
 1.  
Krulickas Viktoras
1993
 1.  
Kšanavičienė Barbora
2005
 1.  
Kšanavičius Stasys,
2005
 1.  
Kšanavičius Vytautas
2005
 1.  
Kudžma Andrius
1993
 1.  
Kulevičiūtė Stefanija
2006
 1.  
Kunčaitis Antanas
1996
 1.  
Kupraitis Antanas
1980
 1.  
Kupraitis Jonas
1980
 1.  
Kupraitis Juozas
1980
 1.  
Kuprėnas Kazys
1980
 1.  
Kurpauskas Pranas
1981
 1.  
Kurpauskienė Marytė
1981
 1.  
Kutorga Viktoras
1982
 1.  
Kutorgienė-Buivydaitė Elena
1982
 1.  
Kvedaravičienė Teofilė
2006
 1.  
Kvedaravičius Vladas
2006
 1.  
Ladigienė Stefanija
1992
 1.  
Landsbergienė Ona
1995
 1.  
Lapinskas Vincas
2011
 1.  
Lapinskienė Konstancija
2011
 1.  
Larionovas Valentinas
2013
 1.  
Larionova (Gembickaitė) Tatjana
2013
 1.  
Lastienė Petronėlė
2000
 1.  
Lašienė Uršulė
1997
 1.  
Laucevičienė Ona
2005
 1.  
Laucevičiūtė-Baužienė Jadvyga
2005
 1.  
Laurinavičienė Elena                                                          
2010
 1.  
Laurinavičius Bronislovas                            
2010
 1.  
Laurinavičius Pranas                                    
2010
 1.  
Legantienė Michalina
2004
 1.  
Leonavičienė Ona
1999
 1.  
Leonavičius Eduardas
1999
 1.  
Leščinskienė Marija
1995
 1.  
Levinienė Antonina
2013
 1.  
Levinskas Edvardas
2012
 1.  
Levinskienė Teresė
2012
 1.  
Levulienė Albina
2004
 1.  
Levulis Vladas
2004
 1.  
Levulis Fulgentas
2004
 1.  
Likevičienė Natalija
1996
 1.  
Likevičius Vytautas
1996
 1.  
Lingė Jonas                                                   
2010
 1.  
Lingienė Stasė                                               
2010
 1.  
Liškienė Stanislava
2004
 1.  
Liškus Stanislovas
2004
 1.  
Liutkevič Janina
1983
 1.  
Liutkevič Ignacij
1983
 1.  
Lučiūnas Cezaris                                          
2010
 1.  
Lučiūnaitė (Kazakauskienė) Mikalina         
2010
 1.  
Lučiūnaitė (Martinkėnienė) Elena               
2010
 1.  
Lučiūnas Antanas                                         
2010
 1.  
Lučiūnas Jonas                                             
2010
 1.  
Lukaševičienė Mikalina
2008
 1.  
Lukaševičius Antanas
2008
 1.  
Lukaševičius Jonas
2008
 1.  
Lukaševičius Stasys 
2008
 1.  
Lukaševičiūtė-Daugevičienė Gabrinė
2008
 1.  
Lukaševičiūtė-Semaškienė Juzė
2008
 1.  
Lukauskas Mikas
2006
 1.  
Lukauskienė Elena
2006
 1.  
Lukoševičienė Monika
2006
 1.  
Lukoševičius Bronius
2006
 1.  
Macenavičienė Marija
1976
 1.  
Macenavičius Antanas
1976
 1.  
Macijauskas (Maciejovskis) Polikarpas
2005
 1.  
Macijauskas Petras
2005
 1.  
Macijauskaitė Violeta
2005
 1.  
Macijauskaitė Liudvika
2005
 1.  
Macijauskas Robertas
2005
 1.  
Macijauskas Zenonas
2005
 1.  
Maladauskas Petras
1979
 1.  
Maladauskienė Uršulė
1979
 1.  
Mališauskas Henrikas
1996
 1.  
Mališauskienė Marija
1996
 1.  
Marčiulionienė Valė
2007
 1.  
Marčiulionis Jurgis
2007
 1.  
Margaitienė Eleonora
1991
 1.  
Margaitis Antanas
1991
 1.  
Markevičius Juozapas
1991
 1.  
Markevičienė Elena
1991
 1.  
Markevičius Vladas
1991
 1.  
Markevičiūtė Marijona
1991
 1.  
Markevičius Jonas
1991
 1.  
Markevičius Romas
1991
 1.  
Markevičiūtė-Stanevičienė Valerija
1991
 1.  
Markovskij Chariton
1992
 1.  
Markovskaja Aleksandra
1992
 1.  
Markovskaja Ana
1992
 1.  
Markovskaja Mavra
1992
 1.  
Markovskij Ivan
1992
 1.  
Markovskij Mitrofan
1992
 1.  
Martinkus Vaclovas
1995
 1.  
Martul Juzefa
1993
 1.  
Martul-Budrikienė Liucija
1993
 1.  
Masevič Justin
1983
 1.  
Masevič (žmona)
1983
 1.  
Matora Ana
2000
 1.  
Matulevičienė Ona
1991
 1.  
Matuzevičienė Elena
1981
 1.  
Matuzevičius Antanas
1981
 1.  
Matuzevičiūtė-Briliuvienė Antanina
1981
 1.  
Matuzevičiūtė-Kiličiauskienė Veronika
2005
 1.  
Matuzevičiūtė-Valiukienė Julijona
2005
 1.  
Mažylienė Antanina
2006
 1.  
Mažylis Pranas
2006
 1.  
Meškauskas Pranas
2005
 1.  
Meškauskienė Ona
2005
 1.  
Meškauskaitė-Jakštienė Stefa
2005
 1.  
Meškauskas Antanas
2005
 1.  
Meškauskas Petras
2005
 1.  
Meškauskienė Zosia
2005
 1.  
Meškauskas Teodoras
2005
 1.  
Meškėnas Josifas
2013
 1.  
Meškėnas (Meškėnienė) Agripina
2013
 1.  
Meškenienė Ana
2000
 1.  
Michailova Jelizaveta
1992
 1.  
Michailovas Aleksejus
1992
 1.  
Mikalauskas Antanas
1994
 1.  
Mikalauskienė Stasė
1994
 1.  
Miklaševičienė Marijona
1996
 1.  
Miklaševičius Petras
1996
 1.  
Mikolaitienė Felicija
2005
 1.  
Mikolaitis Vincas
2005
 1.  
Mikša Vincas
2005
 1.  
Mikšienė Marija
2005
 1.  
Mikšta Piotras
2008
 1.  
Mikšto-Romaslovskaja Ana
2008
 1.  
Mikuličienė Ona
1995
 1.  
Mikuličius Petras
1995
 1.  
Milaševičienė Marija
2005
 1.  
Miniotas Leonardas
1996
 1.  
Miniotienė Ona
1996
 1.  
Miniotienė Elžbieta Barbora
1982
 1.  
Minkevičienė Ekaterina (Kotryna)
1990
 1.  
Minkevičius Sergejus
1990
 1.  
Mitkienė Jadvyga
2005
 1.  
Mitkus Jeronimas
2005
 1.  
Mitkienė Leokadija
1995
 1.  
Mitkus Stanislovas
1995
 1.  
Mižutavičienė Stanislava
2016
 1.  
Mižutavičius Dominykas
2016
 1.  
Mockaitytė Elena
1996
 1.  
Mongirdienė Olga
2011
 1.  
Montvila
2006
 1.  
Montvilienė Halina
2006
 1.  
Mordosas Bronislavas
1995
 1.  
Mordosienė Marijona
1995
 1.  
Morkūnas Vaclovas
1995
 1.  
Morkūnienė Bronislava
1995
 1.  
Morkūnaitė (Graževičienė) Česlava
1995
 1.  
Morkūnas Edvardas
1995
 1.  
Morkūnas Mečislovas
1995
 1.  
Mošinskienė-Didžiulytė Halina
1982
 1.  
Mozūraitienė Ona
1976
 1.  
Mozūraitis Jonas
1976
 1.  
Mozūraitis Alfonsas
1976
 1.  
Mozūraitis Zenonas
1976
 1.  
Mozūraitytė (Čepienė) Mefodija
1976
 1.  
Mozūraitytė (Leskauskienė) Zuzana
1976
 1.  
Mozurkienė Kazimiera
2007
 1.  
Muralienė Jadvyga
1997
 1.  
Murauskas Gediminas
2004
 1.  
Murinas Vincas
2005
 1.  
Murinienė Emilija
2005
 1.  
Naginė Vytautas
2000
 1.  
Naginienė Stasė
2000
 1.  
Naglytė -Vadauskienė Lidija
2002
 1.  
Navickaitė-Motiejūnienė Stasė
2000
 1.  
Navickienė Ona
2000
 1.  
Navienė Stasė
1997
 1.  
Navys Stasys
1997
 1.  
Norbutienė Ona
2011
 1.  
Norkus Antanas
2015
 1.  
Norkuvienė Stefanija
2015
 1.  
Norvaišaitienė Uršulė
2001
 1.  
Norvaišaitis Juozas
2001
 1.  
Norvaišaitytė (Radzevičienė) Aldona
2001
 1.  
Olšvang (Osauskaitė,Osowska) Jozefa
1974
 1.  
Pagojienė Julijona
2006
 1.  
Pagojus Julius
2006
 1.  
Pagojus Baltramiejus
2006
 1.  
Pagojutė Domicėlė
2006
 1.  
Pajedaitė Bronė
2000
 1.  
Palkauskas Kazys
1996
 1.  
Palkauskienė Marija
1996
 1.  
Palkauskas Vladas
1996
 1.  
Paluckienė Liudovika
2018
 1.  
Paluckas Stanislovas
2018
 1.  
Papšys Juozas
1994
 1.  
Paškauskas Vaclovas
1998
 1.  
Paškauskauskienė Ona
1998
 1.  
Paškevič Marija
1999
 1.  
Paškevič-Tomaševskaja Elžbieta
1999
 1.  
Paukštė Zosia
1999
 1.  
Paukštys Bronislovas
1977
 1.  
Paukštys Juozas
1977
 1.  
Paulauskienė Bronislava
1982
 1.  
Paulavičienė Antanina
1983
 1.  
Paulavičius Jonas
1983
 1.  
Paulavičius Jonas Kęstutis
1983
 1.  
Paulavičiūtė Danutė
1983
 1.  
Pečkytė Ona
2005
 1.  
Pekarskienė Eugenija
2000
 1.  
Pekarskis Viktoras
2000
 1.  
Pekarskytė-Pakalniškienė Neonila
2000
 1.  
Petkevičienė (Jablonskytė) Julija
2001
 1.  
Petkevičius Tadas
2001
 1.  
Petrauskas Kipras
1999
 1.  
Petrauskienė-Žalinkevičaitė Elena
1999
 1.  
Petrauskienė Lidija (Balkienės sesuo)
1994
 1.  
Petrauskienė Juzefa
2014
 1.  
Pietrik Antonina
1990
 1.  
Petrulis Juozas
1980
 1.  
Pikčiūnas Antanas
1995
 1.  
Pikčiūnienė Julija
2004
 1.  
Platajs Lidija
1993
 1.  
Plekavičienė Joana
2008
 1.  
Plekavičius Antanas
2008
 1.  
Plokšto Uršulė
1994
 1.  
Plokšto Vladislav
1994
 1.  
Pocius Antanas
2019
 1.  
Pocius Vincentas
2019
 1.  
Pocienė Petronėlė
2019
 1.  
Pocienė Stefa
1981
 1.  
Pocius Tadas
2021
 1.  
Pocienė (Urbanavičiūtė-Bacevičienė) Barbora
2021
 1.  
Poniškaitienė Ona
2005
 1.  
Poniškaitis Jonas
2005
 1.  
Poniškaitis Antanas Pranciškus
2005
 1.  
Poška Antanas
2000
 1.  
Povilaika Petras
2011
 1.  
Povilaikienė Ona
2011
 1.  
Povilaikaitė-Babinskienė Konstancija
2011
 1.  
Požėla Vladas
1980
 1.  
Preišogalavičius Kazimieras
2013
 1.  
Preišogalavičienė Justina
2013
 1.  
Preišogalavičius Nikodemas
2013
 1.  
Premeneckaitė-Jonušienė Genė
1999
 1.  
Premeneckienė Aleksandra
2001
 1.  
Premeneckas Jonas Juozas
2001
 1.  
Premeneckas Vytautas
2001
 1.  
Pukaitė Genovaitė
1967
 1.  
Pukas Juozapas
2005
 1.  
Pukienė Marijona
2005
 1.  
Pupšytė-Laurinaitienė Genė
1997
 1.  
Račinskas Kazimieras
1999
 1.  
Račinskienė Konstancija
1999
 1.  
Račiūnas Antanas
2007
 1.  
Račiūnienė Ona
2007
 1.  
Račiūnas Antanas, Antano
2007
 1.  
Račiūnas Petras
2007
 1.  
Račiūnas Vincentas
2007
 1.  
Radavičienė Juzefa
1997
 1.  
Radavičius Danielius (Dionizas)
1997
 1.  
Radlinskas Jonas
2000
 1.  
Radlinskienė Felicija
2000
 1.  
Ragauskas Antanas
1991
 1.  
Ragauskienė Ona
1991
 1.  
Rakevičius Jaroslavas
1976
 1.  
Rakevičius Algimantas
1994
 1.  
Rakevičius Česlovas
1993
 1.  
Rakevičius Juozas
1993
 1.  
Rakevičius Zenonas
1994
 1.  
Ramanauskas Juozas
1983
 1.  
Ramanauskienė Sofija
1983
 1.  
Radamanskienė-Adamaitienė Aleksandra
2006
 1.  
Rauba Adolfina
1983
 1.  
Rauba Henrikas
1983
 1.  
Rauba Izabelė
1983
 1.  
Rauba Vladislav
1983
 1.  
Rekašienė Stanislava
1994
 1.  
Rekašius Vincas
1994
 1.  
Renčinauskienė Natalija
1995
 1.  
Riaukaitė Alfonsa
2001
 1.  
Riaukienė Justina
2001
 1.  
Rimavičienė Juzefa
1998
 1.  
Rimša Juozas
2012
 1.  
Rimšienė Justina
2012
 1.  
Rimša Jurgis
2013
 1.  
Rimšienė Ona
2013
 1.  
Rinkevič Jadvyga
1983
 1.  
Rinkevič Jan
1983
 1.  
Rinkevičienė Elena
1976
 1.  
Rinkevičius Vytautas
1976
 1.  
Rudėnas Kazimieras
2013
 1.  
Rudėnienė Veronika
2013
 1.  
Rudminaitienė Veronika                             
2004
 1.  
Rudminaitis Simonas
2004
 1.  
Rudminaitis Alfonsas
2004
 1.  
Rudzevičiūtė-Aukštakienė Petrutė
1996
 1.  
Rudzianskienė Marijona
2006
 1.  
Rusteikaitė Marija
1996
 1.  
Rutkauskaitė-Viktaravičienė Janina
2004
 1.  
Rutkauskas Juozas
1996
 1.  
Ruzgienė Stanislava
1979
 1.  
Ruzgys Jonas 
1979
 1.  
Ruzgienė Leokadija                                      
2010
 1.  
Ruzgys Aurimas Kazimieras                        
2010
 1.  
Ruzgytė (Bimbirienė) Eglė Marytė              
2010
 1.  
Ruzgytė (Bukauskienė) Meilė Onytė           
2010
 1.  
Ruzgys Kazimieras
2020
 1.  
Ruzgienė Marcijona
2020
 1.  
Salenekas Juozas
2000
 1.  
Salenekienė Matilda
2000
 1.  
Samboras Antanas
1980
 1.  
Samborienė Elžbieta Vanda
1980
 1.  
Sankienė Zofija
1994
 1.  
Sankutė (Miškinienė) Janina
1994
 1.  
Sankutė (Toliušienė) Teresė
1994
 1.  
Sarpalienė Adelė
1978
 1.  
Sarpalius Vladas
1978
 1.  
Satkevičius Eduardas
2011
 1.  
Satkevičienė Valerija
2011
 1.  
Saunoris Jonas
1994
 1.  
Savickas Jonas
1982
 1.  
Savickienė Marija
1982
 1.  
Savickas Vincas
1978
 1.  
Savickienė Kastulė
1978
 1.  
Simanavičius Balys
2015
 1.  
Simokaitienė Zofija
1992
 1.  
Simokaitis Juozas
1992
 1.  
Sindikaitis Benediktas
2007
 1.  
Sindikaitytė (Minelgienė) Stasė
2007
 1.  
Skačkauskaitė-Vaičiūnienė Antanina
1993
 1.  
Skeltys Antanas
2005
 1.  
Skirkienė Marijona
2011
 1.  
Skirvainytė Anelė
1980
 1.  
Skripkauskienė Bronė
2011
 1.  
Skripkauskas Viktoras
2011
 1.  
Sondeckis Jackus
1996
 1.  
Sondeckienė Rozalija
1996
 1.  
Songaila Alfonsas
1992
 1.  
Stakauskas Juozas
1974
 1.  
Stanevičienė Julija
1993
 1.  
Stanevičius Vincas
1993
 1.  
Stanevičius Vytautas
1993
 1.  
Stanevičiūtė Birutė
1993
 1.  
Stanielko Julija
1995
 1.  
Stanienė Magdalena
2011
 1.  
Stankevič (žmona) 
1983
 1.  
Stankevič Jan
1983
 1.  
Stankevič Veronika
1995
 1.  
Stankevičienė Antanina
2008
 1.  
Stankevičius Stanislovas
2008
 1.  
Stankevičienė Uršulė
1978
 1.  
Starkus Antanas
2012
 1.  
Starkienė Elena
2012
 1.  
Stasiūnaitienė Ona
2004
 1.  
Stasiūnaitis Juozas
1995
 1.  
Stašaitienė Agnė
2005
 1.  
Stašaitis Juozas
2005
 1.  
Stašaitis Jonas
2005
 1.  
Staškevičienė-Papšienė Paulina
1994
 1.  
Staškevičiūtė Aniceta
1994
 1.  
Staškevičiūtė-Pašakarnienė Zuzana
1994
 1.  
Staškevičienė Zofija
2004
 1.  
Staškus Adolfas
2004
 1.  
Statauskas Jonas
1996
 1.  
Statauskienė Stasė
1996
 1.  
Statkevičiūtė Elena
1984
 1.  
Steponavičienė Michalina
1995
 1.  
Steponavičius Jonas
1995
 1.  
Stongvilienė Agota
2006
 1.  
Stonkienė Marijona
2011
 1.  
Stonkus Povilas
2011
 1.  
Straupienė Bronislava
1981
 1.  
Straupis Juozas
1981
 1.  
Strimaitienė Ona
1992
 1.  
Strimaitis Juozas
1992
 1.  
Strimaitienė Veronika
1994
 1.  
Strimaitis Stasys
1994
 1.  
Strimaitytė-Putnienė Milda
1994
 1.  
Stulpinas Boleslovas
1993
 1.  
Stulpinienė Ona
1993
 1.  
Stulpinas Jonas
2008
 1.  
Stulpinienė Joana
2008
 1.  
Stūronas Juozas
2019
 1.  
Stūronienė-Bajorinienė Petronėlė
2019
 1.  
Survilaitė Vladislava                                    
2008
 1.  
Survilienė Elena
2008
 1.  
Sutkienė Cecilija
2005
 1.  
Sutkus Kazimieras
2005
 1.  
Sviderskis Alfonsas
1980
 1.  
Sviderskis Stasys
1997
 1.  
Svilienė Elžbieta
2006
 1.  
Šaikūnas Mykolas
2010
 1.  
Šaikūnienė Domicelė
2010
 1.  
Šalaviejienė Ieva
2000
 1.  
Šalkauskas Antanas
2005
 1.  
Šalkauskienė Aleksandra
2005
 1.  
Šatūnas Stasys
2000
 1.  
Šatūnienė Ona
2000
 1.  
Šaudvytienė Genovaitė
1999
 1.  
Šaudvytis Pranas
1999
 1.  
Šaulienė Domicėlė
2006
 1.  
Šaulys Pranciškus
2006
 1.  
Šaulienė Marcijona
2006
 1.  
Šaulys Napoleonas
2006
 1.  
Šereika Stasys
2002
 1.  
Šiaulienė Zofija
2006
 1.  
Šiaulys Julijonas
2006
 1.  
Šimaitė Ona
1966
 1.  
Šimelienė Jadvyga
1983
 1.  
Šimelis Mykolas
1983
 1.  
Šimkienė Vlada
2005
 1.  
Šimkienė Petronėlė
2019
 1.  
Šimkus Pranas
2019
 1.  
Šimkus Antanas
2005
 1.  
Šleževičienė Uršulė
1994
 1.  
Šleževičius Vladas
1994
 1.  
Šneiderienė Antonina
1979
 1.  
Šneideris Juozas
1979
 1.  
Špokaitė-Juodvalkienė, Pranė
2006
 1.  
Šukienė Sofija Eleonora 
2006
 1.  
Šveistys Pranas
1982
 1.  
Talačka Juozapas
1994
 1.  
Talačka Simonas
1994
 1.  
Talačkienė Ona
1994
 1.  
Talačka Mykolas
1994
 1.  
Talkevičiūtė Helena
2012
 1.  
Tallat-Kelpša Jurgis
1997
 1.  
Tallat-Kelpša Stanislovas
1997
 1.  
Tallat-Kelpšienė Agota
1997
 1.  
Tallat-Kelpšienė Antanina
1997
 1.  
Tamašauskas Kazys
2000
 1.  
Tamašauskienė Jadvyga
2000
 1.  
Tamošiūnas Povilas
2011
 1.  
Tarapienė Anelė
1983
 1.  
Tarapaitė (Bersėnienė) Elena
1983
 1.  
Tarapaitė (Šliburienė) Janina
1983
 1.  
Tarapas (Tarapavičius) Stasys
1983
 1.  
Tarasevič Polina
2013
 1.  
Tarvainytė Rozalija
1996
 1.  
Taškūnas Vladislovas
1994
 1.  
Tautavičienė Stanislava
2002
 1.  
Tautavičius Zenonas
2002
 1.  
Tautavičius Stasys
2002
 1.  
Teišerskis Jonas
2000
 1.  
Tekorienė Regina
2002
 1.  
Tekorius Antanas
2002
 1.  
Teniukas Juozas
2000
 1.  
Teniukienė Ona
2000
 1.  
Teniukas Petras
2000
 1.  
Teniukas Juozas, Juozo
2000
 1.  
Teniukienė Valerija
2000
 1.  
Toliušienė Petronėlė
1996
 1.  
Toliušis Dominykas
1996
 1.  
Trinkūnas Juozas
1999
 1.  
Trinkūnienė Domicėlė
1999
 1.  
Truskovski Piotr
2001
 1.  
Truskovski-Vitkovska Anela
2001
 1.  
Tupikas Ignas
2000
 1.  
Tupikienė Petronėlė 
2000
 1.  
Tverjonaitė (Švalkūnienė) Rozalija
1998
 1.  
Tverjonaitė (Jurgilienė) Bronė
1998
 1.  
Uborevičienė Elena
1995
 1.  
Umbrasienė (Kaušinytė) Elena
2006
 1.  
Urbelienė-Unikauskienė Petronėlė
2004
 1.  
Urbelis Adomas
2004
 1.  
Urbelienė Ona
2006
 1.  
Urbelis Bronius
2006
 1.  
Urbelytė Elena
2006
 1.  
Urbonaitė Ona
1997
 1.  
Urbonas Andrius
1997
 1.  
Urbonas Juozas
1997
 1.  
Urbonienė Marija
1997
 1.  
Užemeckas Antanas
1996
 1.  
Užemeckienė (Tarvainytė) Veronika
1996
 1.  
Užemeckytė (Bernikienė) Petronėlė
1996
 1.  
Vagnorienė Stanislava
2006
 1.  
Vagnorius Povilas
2006
 1.  
Vaicekauskaitė Janina
1995
 1.  
Vaicekauskas Jonas
1995
 1.  
Vaicekauskienė Vladislava
1995
 1.  
Vainauskas Aleksandras
1995
 1.  
Vainauskienė Ona
1995
 1.  
Vaišnoras Adolfas
1990
 1.  
Vaišnorienė Bronė
1990
 1.  
Vaitkaitytė- Ruzgienė Stasė
2005
 1.  
Vaitkaitytė -Vansauskienė Bronė
2005
 1.  
Vaitkus Jonas
2007
 1.  
Vaitkūnaitė-Nagienė Birutė
1994
 1.  
Valčiukas Povilas
2007
 1.  
Valčiukienė Antanina
2007
 1.  
Vansovičius Jonas
2011
 1.  
Vansovičienė Natalija
2011
 1.  
Vansovičiūtė – Grigaliūnienė Janina
2011
 1.  
Valionienė Teofilė
1996
 1.  
Valionis Vincas
1996
 1.  
Varčikas Vladas
1988
 1.  
Vasiliauskienė Anastazija
2013
 1.  
Vasiliauskaitė Stanislava
1997
 1.  
Vasiliauskienė Veronika
1997
 1.  
Vasiliauskas Vladas
1997
 1.  
Vasiliauskas Ignas
1999
 1.  
Vasiliauskienė Marija
1999
 1.  
Vasiljeva Ustinja
1999
 1.  
Vaškienė Klara
2008
 1.  
Vaškys Augustas
2008
 1.  
Vaškytė (Matviejienė) Zelma
2008
 1.  
Venclauskienė Stanislava
1995
 1.  
Venclauskaitė Danutė
1995
 1.  
Venclauskaitė Gražbylė
1995
 1.  
Vidmantas Jurgis
2013
 1.  
Vidmantienė (Vaitkevičaitė) Konstancija
2013
 1.  
Viesnauskaitė Ona
2005
 1.  
Vilandaitė Lilija
2012
 1.  
Viščienė Marijona
2018
 1.  
Viščius Domas
2018
 1.  
Vitkauskienė Julija
1966
 1.  
Vitkauskas Arėjas
1966
 1.  
Vitkauskas Juozas
2006
 1.  
Vitkauskas Povilas
2006
 1.  
Vitkauskienė Rachelė
2006
 1.  
Vitkevičienė Emilija
1997
 1.  
Vitkevičius Kazys
1997
 1.  
Vyšniauskienė Natalija
2005
 1.  
Vyšniauskas Algirdas
2005
 1.  
Vyšniauskas Stanislovas
1995
 1.  
Vyšniauskienė Rožė
1995
 1.  
Vobolevičienė Helena
2006
 1.  
Vobolevičius Vincas
2006
 1.  
Vocelka Pranas
2013
 1.  
Vokietaitienė Ona
2000
 1.  
Vokietaitis Antanas
2000
 1.  
Vokietaitytė-Paškevičienė Stanislava
2000
 1.  
Volskienė Stanislava
2021
 1.  
Volskis Antanas
2021
 1.  
Vonžodas Aleksandras
2013
 1.  
Vonžodienė Malvina
2013
 1.  
Zabielavičius Juozas
2003
 1.  
Zaksaitė (Vileikienė) Ona
2007
 1.  
Zaksaitė Marijona
2007
 1.  
Zaksas Pranas
2007
 1.  
Zaronas Jonas
1982
 1.  
Zaronienė Petronėlė
1982
 1.  
Zasimauskas Stasys
1992
 1.  
Zasimauskienė Petronėlė
1992
 1.  
Zaveckas Juozas
2015
 1.  
Zaveckienė Marcelė
2015
 1.  
Zelba Jonas
1997
 1.  
Zelbienė Aleksandra
1997
 1.  
Zelčiūtė Holecek Marija
2012
 1.  
Zrelskienė Viktorija
2004
 1.  
Zrelskis Steponas
2004
 1.  
Zubovas Vladimiras
1991
 1.  
Zubovienė (Čiurlionytė) Danutė Sofija
1991
 1.  
Zubrienė Matilda
2014
 1.  
Zubrys Antanas
2014
 1.  
Žakovičius (Žakavičius) Vytautas
2002
 1.  
Žarnauskas Teofilis
2004
 1.  
Žarnauskienė Marė
2004
 1.  
Žemaitaitienė (Šneiderytė) Natalija
1979
 1.  
Žemaitaitis Petras
1979
 1.  
Žemaitis Vladas
1974
 1.  
Žemeckienė Antanina
1996
 1.  
Žilėnas Kazimieras
1999
 1.  
Žilėnienė Apolonija
1999
 1.  
Žilevičienė Adolfina
2006
 1.  
Žilevičienė (Žilius) Ona
2006
 1.  
Žilevičius Danielius
2006
 1.  
Žilevičienė Ona
1995
 1.  
Žilevičius Jonas
1995
 1.  
Žilevičius Adomas
1994
 1.  
Žilevičius Stasys
1994
 1.  
Žiužnienė Adelė
1994
 1.  
Žiužnys Jeronimas
1994
 1.  
Žukauskas Kazys
2008
 1.  
Žukauskas Kipras
2006
 1.  
Žukauskienė Julija
2006
 1.  
Žukauskas Stasys
1991
 1.  
Žvinklevičius Jonas
2021
 1.  
Žvinklevičienė (Lešinskienė) Ona
2021
 1.  
Žvironaitė Veronika
2000
 
2022 m. gruodžio 01 d. dienos duomenimis 925 Lietuvos piliečiai Jad Vašem pripažinti Pasaulio Tautų Teisuoliais.
Pasaulio Tautų Teisuolių sąrašą sudarė VGŽIM žydų gelbėtojų atminimo įamžinimo projekto vadovė Danutė Selčinskaja
 

 

LIETUVOS PILIEČIAI – PASAULIO TAUTŲ TEISUOLIAI APDOVANOTI JAD VAŠEM ATMINIMO MEDALIAIS IR GARBĖS RAŠTAIS   
 
 
 1.  
Adomynas Antanas
1997
 1.  
Adomynienė Ona
1997
 1.  
Adomynaitė-Spitrienė Natalija
1997
 1.  
Alekna Povilas
2012
 1.  
Aleknienė Paulina
2012
 1.  
Aleknavičienė Sofija
2006
 1.  
Aleknavičiūtė-Milienė Bronė
2006
 1.  
Aleksandravičienė Paulina
1980
 1.  
Andraitis Antanas
1994
 1.  
Andriuškevičienė Joana
2011
 1.  
Andriuškevičius Petras
2011
 1.  
Anevičienė Antanina
2009
 1.  
Anevičius Jeronimas
2009
 1.  
Anevičius Vytautas
2009
 1.  
Anevičiūtė Juzė
2009
 1.  
Antanaitis Vincas
1979
 1.  
Antanaitis Jonas
1979
 1.  
Antanaitytė Stasė
1979
 1.  
Antanaitytė (Petrulaitienė) Veronika
1979
 1.  
Anužienė Elena
2000
 1.  
Anužienė Elena (marti)
2000
 1.  
Anužis Ignas
2000
 1.  
Anužis Česlovas
2000
 1.  
Arlauskas Kazimieras
2009
 1.  
Arlauskienė Veronika
2009
 1.  
Audėjienė Ona
1970
 1.  
Audėjus Juozas
1970
 1.  
Augustinavičienė Ona
1998
 1.  
Augustinavičius Juozas
1998
 1.  
Babarskienė Jadvyga
2000
 1.  
Babarskis Alfonsas
2000
 1.  
Babonas Antanas
2011
 1.  
Bagdonavičius Pranas
1992
 1.  
Bagurskas Juozas
2020
 1.  
Bagurskienė Marijona
2020
 1.  
Bajorinas Pranas
1982
 1.  
Bakšas Kazys
2004
 1.  
Bakšienė Marytė
2004
 1.  
Balčikonienė Agota
1994
 1.  
Balčikonis Antanas
1994
 1.  
Balčinas Jonas
1995
 1.  
Balčinienė Barbora
1995
 1.  
Balčinaitė Petronėlė
1995
 1.  
Balčinienė Stefanija
1995
 1.  
Balčiūnas Adomas
1994
 1.  
Balčiūnienė Anelė
1994
 1.  
Baliutis Adolfas
2013
 1.  
Baliutienė Ona
2013
 1.  
Balkienė Nina
1994
 1.  
Baltutis Vytas
1980
 1.  
Balutis Juozas
2013
 1.  
Bartkevičienė Stasė
1980
 1.  
Bartkevičius Juozas
1980
 1.  
Baublys Petras
1977
 1.  
Baublys Sergijus
1977
 1.  
Baublienė Jadvyga
1977
 1.  
Beinaravičienė Uršulė
1992
 1.  
Beinaravičius Vladas
1998
 1.  
Beinaris Pranas
2018
 1.  
Beinorienė Kotryna
2018
 1.  
Beleckienė Morta
2000
 1.  
Beleckienė Petronėlė
1982
 1.  
Berčiūnaitė-Kaminskienė Birutė
1996
 1.  
Berčiūnas Jurgis
1996
 1.  
Bernotaitė Julija
2007
 1.  
Bielskienė Ona
1998
 1.  
Bielskienė Zosė
2004
 1.  
Bielskis Aleksandras
2004
 1.  
Bieliūnienė-Ragaišienė Aleksandra
1998
 1.  
Binkienė Sofija
1967
 1.  
Binkis Kazys
1988
 1.  
Binkytė-Mozūriūnienė Lilijana
1988
 1.  
Binkytė-Nacevičiūtė Irena
1988
 1.  
Binkis Gerardas
1988
 1.  
Binkytė Eleonora
1988
 1.  
Bižienė Janina
2004
 1.  
Bižys Juozas
2004
 1.  
Blažaitienė Adelė
2015
 1.  
Blažaitis Antanas
2015
 1.  
Blažaitytė-Liutikienė Valentina
2015
 1.  
Byla Vincas
1996
 1.  
Byra Juozapas
2006
 1.  
Byrienė Stanislava
2006
 1.  
Boguslauskas Antanas
1992
 1.  
Bradauskas Pranas
2005
 1.  
Bradauskienė Jadvyga
2005
 1.  
Bražėnienė Konstancija
1970
 1.  
Bružas Stanislovas
2000
 1.  
Bružienė Valerija
2000
 1.  
Budreikaitė Bronė
2011
 1.  
Budzinskas Antanas
2006
 1.  
Budzinskienė Benigna
2006
 1.  
Budzinskaitė Benigna
2006
 1.  
Budzinskaitė Stefanija
2006
 1.  
Buknienė Stasė
2006
 1.  
Buknys Raimondas
2006
 1.  
Bukontas Jeronimas
1995
 1.  
Bukontienė Marija
1995
 1.  
Buožienė Petronėlė
2011
 1.  
Buožis Vincentas
2011
 1.  
Burba Stanislovas
2007
 1.  
Burbienė Stanislava
2007
 1.  
Bušauskas Feliksas
2007
 1.  
Bušauskienė Teklė
2007
 1.  
Bušauskaitė-Bužavienė Kazė
2007
 1.  
Bušauskaitė-Dakinevičienė Albina                   
2007
 1.  
Bušauskas Feliksas (sūnus)
2007
 1.  
Butkevičienė Marija
1998
 1.  
Butkevičiūtė (Griniuvienė) Ona
1998
 1.  
Butkevičienė Juozapota
1998
 1.  
Butkevičius Karolis
1998
 1.  
Butkevičienė Teklė
1998
 1.  
Butkevičius Jonas
1998
 1.  
Butkienė Petronė
1981
 1.  
Chlopinaitė Elena
1974
 1.  
Čaikovski Juzef
1983
 1.  
Čaikovski (žmona)
1983
 1.  
Čečkevičienė Zuzana
2006
 1.  
Čečkevičius Kazys
2006
 1.  
Černiauskas Bronislovas
1993
 1.  
Černiauskienė Ona
1993
 1.  
Černiauskytė-Dugnienė Genovaitė
1993
 1.  
Česnavičienė Marija
1995
 1.  
Česnavičius Antanas
1995
 1.  
Čiurlionienė Sofija
1991
 1.  
Čižinauskas Jonas
1992
 1.  
Čižinauskienė Ona
1992
 1.  
Čižinauskaitė Birutė
1992
 1.  
Dailidavičienė Uršulė
1996
 1.  
Dailidavičius Vincas
1996
 1.  
Dailidavičius Algimantas
2004
 1.  
Dainauskas Juozas
2004
 1.  
Dainauskienė Bronislava
2004
 1.  
Dainauskas Petras
2004
 1.  
Damanskaitė Stanislava
2006
 1.  
Damanskas Petras
2006
 1.  
Damanskienė Pranė
2006
 1.  
Daugėla Vincas
2005
 1.  
Daugevičienė Rozalija
2008
 1.  
Daugevičius Jonas
2008
 1.  
Daugevičienė Zosė
2008
 1.  
Daugevičius Pranas
2008
 1.  
Daugevičius Vladas
2008
 1.  
Daugevičiūtė-Ruoškienė Janina
2008
 1.  
Dauguvietienė-Kuzmina Olga
1985
 1.  
Dauguvietytė-Kudabienė Elena
1985
 1.  
Dauguvietytė-Dubrovski Anastasija
1985
 1.  
Dausinienė Stanislava
2006
 1.  
Dautartas Juozas
2004
 1.  
Dautartienė Julija
2004
 1.  
Dimša Kazimieras
2009
 1.  
Dimšienė Julija
2009
 1.  
Dimšaitė Antanina (Palčiauskienė)
2009
 1.  
Dimšaitė Gabrielė (Prakelienė)
2009
 1.  
Dobilaitė Matilda
2009
 1.  
Drupas Vladas
1981
 1.  
Dubininkas Justinas
2005
 1.  
Dubininkienė Marijona
2005
 1.  
Dubinikaitė-Raškevičienė Ramutė
2005
 1.  
Dužinskaitė-Šervienė Elžbieta
1997
 1.  
Eičas Pranas
2019
 1.  
Eigelytė Stefanija
1997
 1.  
Eimontas Jonas
2013
 1.  
Elijošaitienė Ona
1994
 1.  
Elijošaitis Bronius
1994
 1.  
Elijošaitis Pranas
1994
 1.  
Ereminas Feliksas
2012
 1.  
Esertas Artūras
1995
 1.  
Fugalevičiūtė Natalija
2005
 1.  
Gadeikis Pranas
1997
 1.  
Gadeikytė Julija 
1997
 1.  
Gadlevska Helena
1983
 1.  
Gadlevski Juzef
1983
 1.  
Gaigalaitė Stefanija
1999
 1.  
Gaigalienė Juzefa
1999
 1.  
Gailiūnas Kazimieras
2004
 1.  
Gailiūnienė Petronėlė
2004
 1.  
Gaižauskas Juozas
2019
 1.  
Gaižauskienė Stanislava
2019
 1.  
Galvonaitė Marcelė
1996
 1.  
Garbačiauskas Steponas
2008
 1.  
Garbačiauskienė Marijona
2008
 1.  
Gasiūnas Juozas
1997
 1.  
Gasparavičienė Veronika
2005
 1.  
Gasparavičius Alfonsas
2005
 1.  
Gavelienė Jadvyga
2001
 1.  
Gavelis Stasys
2001
 1.  
Gecevičienė Bronislava
1991
 1.  
Gecevičius Adomas
1991
 1.  
Gedaika Petras
1998
 1.  
Gedaikienė Liudvika
1998
 1.  
Gedeikienė Bronė
1999
 1.  
Gedeikis Juozas
1999
 1.  
Gedmantienė Michalina
1993
 1.  
Gelžinienė Ona
2011
 1.  
Gelžinis Jonas
2011
 1.  
Gembickienė Ana
2013
 1.  
Gembickaitė Tamara-Jainschig
2013
 1.  
Gintalas Ignas
1998
 1.  
Gintalas Juozas
1998
 1.  
Gintalienė Kristina
1998
 1.  
Girbudas Petras
2005
 1.  
Girdvainis Jonas
2010
 1.  
Girdvainienė Ona
2010
 1.  
Gylienė Aleksandra
1983
 1.  
Gylys Leonas
1983
 1.  
Glaveckienė Anelė
1998
 1.  
Glaveckas Juozas
2004
 1.  
Gobis Antanas
1979
 1.  
Golubovienė Lidija
2005
 1.  
Gotautas Bronius
1974
 1.  
Granskytė Pranciška
2006
 1.  
Graževičienė Vanda Marija
1995
 1.  
Graževičius Jonas
1995
 1.  
Graževičiūtė Vanda
1995
 1.  
Greičius Jonas
2014
 1.  
Greičiuvienė Marijona
2014
 1.  
Greizė Haroldas
2004
 1.  
Greizienė Jevgenija
2004
 1.  
Grendienė Apolonija
2005
 1.  
Grigaitis Zenonas
1994
 1.  
Grigalaitienė Bronė
1991
 1.  
Grigalaitis Pranas
1991
 1.  
Grigonienė Felicija
1996
 1.  
Grigonis Juozas
1996
 1.  
Grigorjeva Jelena
2004
 1.  
Grigorjeva-Ostjanko Irina
2004
 1.  
Grincevičienė Julija
2005
 1.  
Grinius Kazys
2015
 1.  
Griniuvienė Kristina
2015
 1.  
Grybauskas Andrius
1996
 1.  
Gudaitienė Juzė
1978
 1.  
Gulbinovič Aleksandr
1983
 1.  
Gulbinovič Veronika
1983
 1.  
Hanfman Andrej
1985
 1.  
Hanfman-Dauguvietytė Darija
1985
 1.  
Ibenskienė Ona
1980
 1.  
Ibenskis Juozas
1980
 1.  
Inkratas Juozas
1985
 1.  
Ivanauskienė Elena
1984
 1.  
Ivanauskaitė Giedrutė
1984
 1.  
Ivanauskas Gintautas Juozapas
1992
 1.  
Jablonskienė Jadvyga
2000
 1.  
Jacinavičaitė Viktorija
2015
 1.  
Jacinavičiutė Elena
2015
 1.  
Jagutienė Stasė
2014
 1.  
Jakas Leopoldas
1992
 1.  
Jakienė Aldona
1992
 1.  
Jakienė Ona
1992
 1.  
Jakas Povilas
2008
 1.  
Janavičienė Anelė
2008
 1.  
Jankauskienė-Šimkutė Ona
1996
 1.  
Jankienė Stasė
1991
 1.  
Jankus Augustinas
1991
 1.  
Janonienė (Žvironaitė) Ona
2005
 1.  
Janonis Jonas
2005
 1.  
Janonytė (Lelienė) Vera
2005
 1.  
Janonytė (Šukienė) Genovaitė
2005
 1.  
Janušauskas Vincas
2005
 1.  
Janušauskienė Ona
2005
 1.  
Jarmala Karolis
2008
 1.  
Jaselskienė Elena
1977
 1.  
Jaselskis Vladas
1977
 1.  
Jasulaitienė Elena
2000
 1.  
Jegorova Natalija
2005
 1.  
Jemeljanova Anastasija
2000
 1.  
Jocienė-Basienė Marija
1998
 1.  
Jokubauskis Stanislovas
1999
 1.  
Jonaitis Henrikas
1980
 1.  
Jonaitis (Janavičius) Kazys
2013
 1.  
Janavičius (Janavičienė) Vanda
2013
 1.  
Jucevičius Stasys
1980
 1.  
Juknelevičienė Elena
2018
 1.  
Juknelevičius Adomas
2018
 1.  
Juodgalvienė Emilija
1997
 1.  
Juodgalvis Vincas
1997
 1.  
Juodgalvytė-Kiselienė Marija
1997
 1.  
Jurevičienė Adelė
1979
 1.  
Jurevičius Petras
1979
 1.  
Jurevičienė Juzefa
1997
 1.  
Jurevičius Jonas
1997
 1.  
Jurevičiūtė (Sudeikienė) Leonija
1997
 1.  
Jurkienė Marija
2001
 1.  
Jurkus Danielius
2001
 1.  
Jurkšaitienė Marijona
1990
 1.  
Jurkšaitis Juozas
1990
 1.  
Jusas Mykolas
2009
 1.  
Jusienė Uršulė
2009
 1.  
Juškevič Anastasija
1980
 1.  
Juškevič Michail
1980
 1.  
Kairienė Ona
2005
 1.  
Kairys Steponas
2005
 1.  
Kalendra Andrejus
2008
 1.  
Kalendraitė (Jakutienė) Morta
2008
 1.  
Kalendraitė (Levinskienė) Zofija
2008
 1.  
Kalendraitė (Surkienė) Viktorija
2008
 1.  
Kalendrienė Monika
2008
 1.  
Kalinkienė Veronika
2000
 1.  
Kancevičienė Zosė
2000
 1.  
Kancevičius Pranas
2000
 1.  
Karalevičius Pranas
2011
 1.  
Karalevičienė Stanislava
2011
 1.  
Karaška Juozas
2007
 1.  
Karaškienė Elena
2007
 1.  
Kareiva Pranas
1997
 1.  
Karpavičienė Alevtina
1995
 1.  
Karpavičius Povilas
1995
 1.  
Karosas Mykolas
2018
 1.  
Karvelytė Valerija
2012
 1.  
Kasperaitienė Sofija
1991
 1.  
Kasperaitis Pranas
1991
 1.  
Kašinskas Pijus
1978
 1.  
Kašinskienė Magdalena
1978
 1.  
Katinskaitė Kotryna
2006
 1.  
Katinskas Juozas
2006
 1.  
Kauneckas Vytautas
2006
 1.  
Kaušaitė Elena
2004
 1.  
Kaušinis Klemensas
1996
 1.  
Kavaliauskas Kazimieras
2000
 1.  
Kavaliauskienė Ona
2011
 1.  
Kazakevičienė Zuzana
2018
 1.  
Kazakevičius Vincas
2018
 1.  
Kazanskienė Olga
2007
 1.  
Kazanskis Edvardas
2007
 1.  
Kazanskytė (Gargasienė) Edita
2007
 1.  
Kazlauskaitė Teofilė
1985
 1.  
Kazlauskas Juozas
1996
 1.  
Kazlauskienė Eugenija
1996
 1.  
Kėrienė Elena
1994
 1.  
Kėrys Povilas
1994
 1.  
Kerpauskas Juozas
1981
 1.  
Kerpauskienė Adolfina
1981
 1.  
Kibelaitė Juozapa
1997
 1.  
Kilikevičius Pijus
1978
 1.  
Kirvelienė Emilija
2005
 1.  
Kislauskienė-Dambrauskaitė Regina
1993
 1.  
Kleiba Adolfas
1996
 1.  
Klimas Petras
1993
 1.  
Klimienė Felicijana
1993
 1.  
Klimaitė-Radavičienė Felicija
1993
 1.  
Korsakas Vytautas
1990
 1.  
Korsakas Antanas
2011
 1.  
Korsakienė Ona
2011
 1.  
Krasnickienė Marijona
2018
 1.  
Krasnickas Jonas
2018
 1.  
Krištopavičienė Bronislava
2006
 1.  
Krivičius Stanislovas
1998
 1.  
Kručinskas Vladas
1969
 1.  
Krulickas Jonas
1993
 1.  
Krulickienė Viktorija
1993
 1.  
Krulickas Viktoras
1993
 1.  
Kšanavičienė Barbora
2005
 1.  
Kšanavičius Stasys,
2005
 1.  
Kšanavičius Vytautas
2005
 1.  
Kudžma Andrius
1993
 1.  
Kulevičiūtė Stefanija
2006
 1.  
Kunčaitis Antanas
1996
 1.  
Kupraitis Antanas
1980
 1.  
Kupraitis Jonas
1980
 1.  
Kupraitis Juozas
1980
 1.  
Kuprėnas Kazys
1980
 1.  
Kurpauskas Pranas
1981
 1.  
Kurpauskienė Marytė
1981
 1.  
Kutorga Viktoras
1982
 1.  
Kutorgienė-Buivydaitė Elena
1982
 1.  
Kvedaravičienė Teofilė
2006
 1.  
Kvedaravičius Vladas
2006
 1.  
Ladigienė Stefanija
1992
 1.  
Landsbergienė Ona
1995
 1.  
Lapinskas Vincas
2011
 1.  
Lapinskienė Konstancija
2011
 1.  
Larionovas Valentinas
2013
 1.  
Larionova (Gembickaitė) Tatjana
2013
 1.  
Lastienė Petronėlė
2000
 1.  
Lašienė Uršulė
1997
 1.  
Laucevičienė Ona
2005
 1.  
Laucevičiūtė-Baužienė Jadvyga
2005
 1.  
Laurinavičienė Elena                                                          
2010
 1.  
Laurinavičius Bronislovas                            
2010
 1.  
Laurinavičius Pranas                                    
2010
 1.  
Legantienė Michalina
2004
 1.  
Leonavičienė Ona
1999
 1.  
Leonavičius Eduardas
1999
 1.  
Leščinskienė Marija
1995
 1.  
Levinienė Antonina
2013
 1.  
Levinskas Edvardas
2012
 1.  
Levinskienė Teresė
2012
 1.  
Levulienė Albina
2004
 1.  
Levulis Vladas
2004
 1.  
Levulis Fulgentas
2004
 1.  
Likevičienė Natalija
1996
 1.  
Likevičius Vytautas
1996
 1.  
Lingė Jonas                                                   
2010
 1.  
Lingienė Stasė                                               
2010
 1.  
Liškienė Stanislava
2004
 1.  
Liškus Stanislovas
2004
 1.  
Liutkevič Janina
1983
 1.  
Liutkevič Ignacij
1983
 1.  
Lučiūnas Cezaris                                          
2010
 1.  
Lučiūnaitė (Kazakauskienė) Mikalina         
2010
 1.  
Lučiūnaitė (Martinkėnienė) Elena               
2010
 1.  
Lučiūnas Antanas                                         
2010
 1.  
Lučiūnas Jonas                                             
2010
 1.  
Lukaševičienė Mikalina
2008
 1.  
Lukaševičius Antanas
2008
 1.  
Lukaševičius Jonas
2008
 1.  
Lukaševičius Stasys 
2008
 1.  
Lukaševičiūtė-Daugevičienė Gabrinė
2008
 1.  
Lukaševičiūtė-Semaškienė Juzė
2008
 1.  
Lukauskas Mikas
2006
 1.  
Lukauskienė Elena
2006
 1.  
Lukoševičienė Monika
2006
 1.  
Lukoševičius Bronius
2006
 1.  
Macenavičienė Marija
1976
 1.  
Macenavičius Antanas
1976
 1.  
Macijauskas (Maciejovskis) Polikarpas
2005
 1.  
Macijauskas Petras
2005
 1.  
Macijauskaitė Violeta
2005
 1.  
Macijauskaitė Liudvika
2005
 1.  
Macijauskas Robertas
2005
 1.  
Macijauskas Zenonas
2005
 1.  
Maladauskas Petras
1979
 1.  
Maladauskienė Uršulė
1979
 1.  
Mališauskas Henrikas
1996
 1.  
Mališauskienė Marija
1996
 1.  
Marčiulionienė Valė
2007
 1.  
Marčiulionis Jurgis
2007
 1.  
Margaitienė Eleonora
1991
 1.  
Margaitis Antanas
1991
 1.  
Markevičius Juozapas
1991
 1.  
Markevičienė Elena
1991
 1.  
Markevičius Vladas
1991
 1.  
Markevičiūtė Marijona
1991
 1.  
Markevičius Jonas
1991
 1.  
Markevičius Romas
1991
 1.  
Markevičiūtė-Stanevičienė Valerija
1991
 1.  
Markovskij Chariton
1992
 1.  
Markovskaja Aleksandra
1992
 1.  
Markovskaja Ana
1992
 1.  
Markovskaja Mavra
1992
 1.  
Markovskij Ivan
1992
 1.  
Markovskij Mitrofan
1992
 1.  
Martinkus Vaclovas
1995
 1.  
Martul Juzefa
1993
 1.  
Martul-Budrikienė Liucija
1993
 1.  
Masevič Justin
1983
 1.  
Masevič (žmona)
1983
 1.  
Matora Ana
2000
 1.  
Matulevičienė Ona
1991
 1.  
Matuzevičienė Elena
1981
 1.  
Matuzevičius Antanas
1981
 1.  
Matuzevičiūtė-Briliuvienė Antanina
1981
 1.  
Matuzevičiūtė-Kiličiauskienė Veronika
2005
 1.  
Matuzevičiūtė-Valiukienė Julijona
2005
 1.  
Mažylienė Antanina
2006
 1.  
Mažylis Pranas
2006
 1.  
Meškauskas Pranas
2005
 1.  
Meškauskienė Ona
2005
 1.  
Meškauskaitė-Jakštienė Stefa
2005
 1.  
Meškauskas Antanas
2005
 1.  
Meškauskas Petras
2005
 1.  
Meškauskienė Zosia
2005
 1.  
Meškauskas Teodoras
2005
 1.  
Meškėnas Josifas
2013
 1.  
Meškėnas (Meškėnienė) Agripina
2013
 1.  
Meškenienė Ana
2000
 1.  
Michailova Jelizaveta
1992
 1.  
Michailovas Aleksejus
1992
 1.  
Mikalauskas Antanas
1994
 1.  
Mikalauskienė Stasė
1994
 1.  
Miklaševičienė Marijona
1996
 1.  
Miklaševičius Petras
1996
 1.  
Mikolaitienė Felicija
2005
 1.  
Mikolaitis Vincas
2005
 1.  
Mikša Vincas
2005
 1.  
Mikšienė Marija
2005
 1.  
Mikšta Piotras
2008
 1.  
Mikšto-Romaslovskaja Ana
2008
 1.  
Mikuličienė Ona
1995
 1.  
Mikuličius Petras
1995
 1.  
Milaševičienė Marija
2005
 1.  
Miniotas Leonardas
1996
 1.  
Miniotienė Ona
1996
 1.  
Miniotienė Elžbieta Barbora
1982
 1.  
Minkevičienė Ekaterina (Kotryna)
1990
 1.  
Minkevičius Sergejus
1990
 1.  
Mitkienė Jadvyga
2005
 1.  
Mitkus Jeronimas
2005
 1.  
Mitkienė Leokadija
1995
 1.  
Mitkus Stanislovas
1995
 1.  
Mižutavičienė Stanislava
2016
 1.  
Mižutavičius Dominykas
2016
 1.  
Mockaitytė Elena
1996
 1.  
Mongirdienė Olga
2011
 1.  
Montvila
2006
 1.  
Montvilienė Halina
2006
 1.  
Mordosas Bronislavas
1995
 1.  
Mordosienė Marijona
1995
 1.  
Morkūnas Vaclovas
1995
 1.  
Morkūnienė Bronislava
1995
 1.  
Morkūnaitė (Graževičienė) Česlava
1995
 1.  
Morkūnas Edvardas
1995
 1.  
Morkūnas Mečislovas
1995
 1.  
Mošinskienė-Didžiulytė Halina
1982
 1.  
Mozūraitienė Ona
1976
 1.  
Mozūraitis Jonas
1976
 1.  
Mozūraitis Alfonsas
1976
 1.  
Mozūraitis Zenonas
1976
 1.  
Mozūraitytė (Čepienė) Mefodija
1976
 1.  
Mozūraitytė (Leskauskienė) Zuzana
1976
 1.  
Mozurkienė Kazimiera
2007
 1.  
Muralienė Jadvyga
1997
 1.  
Murauskas Gediminas
2004
 1.  
Murinas Vincas
2005
 1.  
Murinienė Emilija
2005
 1.  
Naginė Vytautas
2000
 1.  
Naginienė Stasė
2000
 1.  
Naglytė -Vadauskienė Lidija
2002
 1.  
Navickaitė-Motiejūnienė Stasė
2000
 1.  
Navickienė Ona
2000
 1.  
Navienė Stasė
1997
 1.  
Navys Stasys
1997
 1.  
Norbutienė Ona
2011
 1.  
Norkus Antanas
2015
 1.  
Norkuvienė Stefanija
2015
 1.  
Norvaišaitienė Uršulė
2001
 1.  
Norvaišaitis Juozas
2001
 1.  
Norvaišaitytė (Radzevičienė) Aldona
2001
 1.  
Olšvang (Osauskaitė,Osowska) Jozefa
1974
 1.  
Pagojienė Julijona
2006
 1.  
Pagojus Julius
2006
 1.  
Pagojus Baltramiejus
2006
 1.  
Pagojutė Domicėlė
2006
 1.  
Pajedaitė Bronė
2000
 1.  
Palkauskas Kazys
1996
 1.  
Palkauskienė Marija
1996
 1.  
Palkauskas Vladas
1996
 1.  
Paluckienė Liudovika
2018
 1.  
Paluckas Stanislovas
2018
 1.  
Papšys Juozas
1994
 1.  
Paškauskas Vaclovas
1998
 1.  
Paškauskauskienė Ona
1998
 1.  
Paškevič Marija
1999
 1.  
Paškevič-Tomaševskaja Elžbieta
1999
 1.  
Paukštė Zosia
1999
 1.  
Paukštys Bronislovas
1977
 1.  
Paukštys Juozas
1977
 1.  
Paulauskienė Bronislava
1982
 1.  
Paulavičienė Antanina
1983
 1.  
Paulavičius Jonas
1983
 1.  
Paulavičius Jonas Kęstutis
1983
 1.  
Paulavičiūtė Danutė
1983
 1.  
Pečkytė Ona
2005
 1.  
Pekarskienė Eugenija
2000
 1.  
Pekarskis Viktoras
2000
 1.  
Pekarskytė-Pakalniškienė Neonila
2000
 1.  
Petkevičienė (Jablonskytė) Julija
2001
 1.  
Petkevičius Tadas
2001
 1.  
Petrauskas Kipras
1999
 1.  
Petrauskienė-Žalinkevičaitė Elena
1999
 1.  
Petrauskienė Lidija (Balkienės sesuo)
1994
 1.  
Petrauskienė Juzefa
2014
 1.  
Pietrik Antonina
1990
 1.  
Petrulis Juozas
1980
 1.  
Pikčiūnas Antanas
1995
 1.  
Pikčiūnienė Julija
2004
 1.  
Platajs Lidija
1993
 1.  
Plekavičienė Joana
2008
 1.  
Plekavičius Antanas
2008
 1.  
Plokšto Uršulė
1994
 1.  
Plokšto Vladislav
1994
 1.  
Pocius Antanas
2019
 1.  
Pocius Vincentas
2019
 1.  
Pocienė Petronėlė
2019
 1.  
Pocienė Stefa
1981
 1.  
Pocius Tadas
2021
 1.  
Pocienė (Urbanavičiūtė-Bacevičienė) Barbora
2021
 1.  
Poniškaitienė Ona
2005
 1.  
Poniškaitis Jonas
2005
 1.  
Poniškaitis Antanas Pranciškus
2005
 1.  
Poška Antanas
2000
 1.  
Povilaika Petras
2011
 1.  
Povilaikienė Ona
2011
 1.  
Povilaikaitė-Babinskienė Konstancija
2011
 1.  
Požėla Vladas
1980
 1.  
Preišogalavičius Kazimieras
2013
 1.  
Preišogalavičienė Justina
2013
 1.  
Preišogalavičius Nikodemas
2013
 1.  
Premeneckaitė-Jonušienė Genė
1999
 1.  
Premeneckienė Aleksandra
2001
 1.  
Premeneckas Jonas Juozas
2001
 1.  
Premeneckas Vytautas
2001
 1.  
Pukaitė Genovaitė
1967
 1.  
Pukas Juozapas
2005
 1.  
Pukienė Marijona
2005
 1.  
Pupšytė-Laurinaitienė Genė
1997
 1.  
Račinskas Kazimieras
1999
 1.  
Račinskienė Konstancija
1999
 1.  
Račiūnas Antanas
2007
 1.  
Račiūnienė Ona
2007
 1.  
Račiūnas Antanas, Antano
2007
 1.  
Račiūnas Petras
2007
 1.  
Račiūnas Vincentas
2007
 1.  
Radavičienė Juzefa
1997
 1.  
Radavičius Danielius (Dionizas)
1997
 1.  
Radlinskas Jonas
2000
 1.  
Radlinskienė Felicija
2000
 1.  
Ragauskas Antanas
1991
 1.  
Ragauskienė Ona
1991
 1.  
Rakevičius Jaroslavas
1976
 1.  
Rakevičius Algimantas
1994
 1.  
Rakevičius Česlovas
1993
 1.  
Rakevičius Juozas
1993
 1.  
Rakevičius Zenonas
1994
 1.  
Ramanauskas Juozas
1983
 1.  
Ramanauskienė Sofija
1983
 1.  
Radamanskienė-Adamaitienė Aleksandra
2006
 1.  
Rauba Adolfina
1983
 1.  
Rauba Henrikas
1983
 1.  
Rauba Izabelė
1983
 1.  
Rauba Vladislav
1983
 1.  
Rekašienė Stanislava
1994
 1.  
Rekašius Vincas
1994
 1.  
Renčinauskienė Natalija
1995
 1.  
Riaukaitė Alfonsa
2001
 1.  
Riaukienė Justina
2001
 1.  
Rimavičienė Juzefa
1998
 1.  
Rimša Juozas
2012
 1.  
Rimšienė Justina
2012
 1.  
Rimša Jurgis
2013
 1.  
Rimšienė Ona
2013
 1.  
Rinkevič Jadvyga
1983
 1.  
Rinkevič Jan
1983
 1.  
Rinkevičienė Elena
1976
 1.  
Rinkevičius Vytautas
1976
 1.  
Rudėnas Kazimieras
2013
 1.  
Rudėnienė Veronika
2013
 1.  
Rudminaitienė Veronika                             
2004
 1.  
Rudminaitis Simonas
2004
 1.  
Rudminaitis Alfonsas
2004
 1.  
Rudzevičiūtė-Aukštakienė Petrutė
1996
 1.  
Rudzianskienė Marijona
2006
 1.  
Rusteikaitė Marija
1996
 1.  
Rutkauskaitė-Viktaravičienė Janina
2004
 1.  
Rutkauskas Juozas
1996
 1.  
Ruzgienė Stanislava
1979
 1.  
Ruzgys Jonas 
1979
 1.  
Ruzgienė Leokadija                                      
2010
 1.  
Ruzgys Aurimas Kazimieras                        
2010
 1.  
Ruzgytė (Bimbirienė) Eglė Marytė              
2010
 1.  
Ruzgytė (Bukauskienė) Meilė Onytė           
2010
 1.  
Ruzgys Kazimieras
2020
 1.  
Ruzgienė Marcijona
2020
 1.  
Salenekas Juozas
2000
 1.  
Salenekienė Matilda
2000
 1.  
Samboras Antanas
1980
 1.  
Samborienė Elžbieta Vanda
1980
 1.  
Sankienė Zofija
1994
 1.  
Sankutė (Miškinienė) Janina
1994
 1.  
Sankutė (Toliušienė) Teresė
1994
 1.  
Sarpalienė Adelė
1978
 1.  
Sarpalius Vladas
1978
 1.  
Satkevičius Eduardas
2011
 1.  
Satkevičienė Valerija
2011
 1.  
Saunoris Jonas
1994
 1.  
Savickas Jonas
1982
 1.  
Savickienė Marija
1982
 1.  
Savickas Vincas
1978
 1.  
Savickienė Kastulė
1978
 1.  
Simanavičius Balys
2015
 1.  
Simokaitienė Zofija
1992
 1.  
Simokaitis Juozas
1992
 1.  
Sindikaitis Benediktas
2007
 1.  
Sindikaitytė (Minelgienė) Stasė
2007
 1.  
Skačkauskaitė-Vaičiūnienė Antanina
1993
 1.  
Skeltys Antanas
2005
 1.  
Skirkienė Marijona
2011
 1.  
Skirvainytė Anelė
1980
 1.  
Skripkauskienė Bronė
2011
 1.  
Skripkauskas Viktoras
2011
 1.  
Sondeckis Jackus
1996
 1.  
Sondeckienė Rozalija
1996
 1.  
Songaila Alfonsas
1992
 1.  
Stakauskas Juozas
1974
 1.  
Stanevičienė Julija
1993
 1.  
Stanevičius Vincas
1993
 1.  
Stanevičius Vytautas
1993
 1.  
Stanevičiūtė Birutė
1993
 1.  
Stanielko Julija
1995
 1.  
Stanienė Magdalena
2011
 1.  
Stankevič (žmona) 
1983
 1.  
Stankevič Jan
1983
 1.  
Stankevič Veronika
1995
 1.  
Stankevičienė Antanina
2008
 1.  
Stankevičius Stanislovas
2008
 1.  
Stankevičienė Uršulė
1978
 1.  
Starkus Antanas
2012
 1.  
Starkienė Elena
2012
 1.  
Stasiūnaitienė Ona
2004
 1.  
Stasiūnaitis Juozas
1995
 1.  
Stašaitienė Agnė
2005
 1.  
Stašaitis Juozas
2005
 1.  
Stašaitis Jonas
2005
 1.  
Staškevičienė-Papšienė Paulina
1994
 1.  
Staškevičiūtė Aniceta
1994
 1.  
Staškevičiūtė-Pašakarnienė Zuzana
1994
 1.  
Staškevičienė Zofija
2004
 1.  
Staškus Adolfas
2004
 1.  
Statauskas Jonas
1996
 1.  
Statauskienė Stasė
1996
 1.  
Statkevičiūtė Elena
1984
 1.  
Steponavičienė Michalina
1995
 1.  
Steponavičius Jonas
1995
 1.  
Stongvilienė Agota
2006
 1.  
Stonkienė Marijona
2011
 1.  
Stonkus Povilas
2011
 1.  
Straupienė Bronislava
1981
 1.  
Straupis Juozas
1981
 1.  
Strimaitienė Ona
1992
 1.  
Strimaitis Juozas
1992
 1.  
Strimaitienė Veronika
1994
 1.  
Strimaitis Stasys
1994
 1.  
Strimaitytė-Putnienė Milda
1994
 1.  
Stulpinas Boleslovas
1993
 1.  
Stulpinienė Ona
1993
 1.  
Stulpinas Jonas
2008
 1.  
Stulpinienė Joana
2008
 1.  
Stūronas Juozas
2019
 1.  
Stūronienė-Bajorinienė Petronėlė
2019
 1.  
Survilaitė Vladislava                                    
2008
 1.  
Survilienė Elena
2008
 1.  
Sutkienė Cecilija
2005
 1.  
Sutkus Kazimieras
2005
 1.  
Sviderskis Alfonsas
1980
 1.  
Sviderskis Stasys
1997
 1.  
Svilienė Elžbieta
2006
 1.  
Šaikūnas Mykolas
2010
 1.  
Šaikūnienė Domicelė
2010
 1.  
Šalaviejienė Ieva
2000
 1.  
Šalkauskas Antanas
2005
 1.  
Šalkauskienė Aleksandra
2005
 1.  
Šatūnas Stasys
2000
 1.  
Šatūnienė Ona
2000
 1.  
Šaudvytienė Genovaitė
1999
 1.  
Šaudvytis Pranas
1999
 1.  
Šaulienė Domicėlė
2006
 1.  
Šaulys Pranciškus
2006
 1.  
Šaulienė Marcijona
2006
 1.  
Šaulys Napoleonas
2006
 1.  
Šereika Stasys
2002
 1.  
Šiaulienė Zofija
2006
 1.  
Šiaulys Julijonas
2006
 1.  
Šimaitė Ona
1966
 1.  
Šimelienė Jadvyga
1983
 1.  
Šimelis Mykolas
1983
 1.  
Šimkienė Vlada
2005
 1.  
Šimkienė Petronėlė
2019
 1.  
Šimkus Pranas
2019
 1.  
Šimkus Antanas
2005
 1.  
Šleževičienė Uršulė
1994
 1.  
Šleževičius Vladas
1994
 1.  
Šneiderienė Antonina
1979
 1.  
Šneideris Juozas
1979
 1.  
Špokaitė-Juodvalkienė, Pranė
2006
 1.  
Šukienė Sofija Eleonora 
2006
 1.  
Šveistys Pranas
1982
 1.  
Talačka Juozapas
1994
 1.  
Talačka Simonas
1994
 1.  
Talačkienė Ona
1994
 1.  
Talačka Mykolas
1994
 1.  
Talkevičiūtė Helena
2012
 1.  
Tallat-Kelpša Jurgis
1997
 1.  
Tallat-Kelpša Stanislovas
1997
 1.  
Tallat-Kelpšienė Agota
1997
 1.  
Tallat-Kelpšienė Antanina
1997
 1.  
Tamašauskas Kazys
2000
 1.  
Tamašauskienė Jadvyga
2000
 1.  
Tamošiūnas Povilas
2011
 1.  
Tarapienė Anelė
1983
 1.  
Tarapaitė (Bersėnienė) Elena
1983
 1.  
Tarapaitė (Šliburienė) Janina
1983
 1.  
Tarapas (Tarapavičius) Stasys
1983
 1.  
Tarasevič Polina
2013
 1.  
Tarvainytė Rozalija
1996
 1.  
Taškūnas Vladislovas
1994
 1.  
Tautavičienė Stanislava
2002
 1.  
Tautavičius Zenonas
2002
 1.  
Tautavičius Stasys
2002
 1.  
Teišerskis Jonas
2000
 1.  
Tekorienė Regina
2002
 1.  
Tekorius Antanas
2002
 1.  
Teniukas Juozas
2000
 1.  
Teniukienė Ona
2000
 1.  
Teniukas Petras
2000
 1.  
Teniukas Juozas, Juozo
2000
 1.  
Teniukienė Valerija
2000
 1.  
Toliušienė Petronėlė
1996
 1.  
Toliušis Dominykas
1996
 1.  
Trinkūnas Juozas
1999
 1.  
Trinkūnienė Domicėlė
1999
 1.  
Truskovski Piotr
2001
 1.  
Truskovski-Vitkovska Anela
2001
 1.  
Tupikas Ignas
2000
 1.  
Tupikienė Petronėlė 
2000
 1.  
Tverjonaitė (Švalkūnienė) Rozalija
1998
 1.  
Tverjonaitė (Jurgilienė) Bronė
1998
 1.  
Uborevičienė Elena
1995
 1.  
Umbrasienė (Kaušinytė) Elena
2006
 1.  
Urbelienė-Unikauskienė Petronėlė
2004
 1.  
Urbelis Adomas
2004
 1.  
Urbelienė Ona
2006
 1.  
Urbelis Bronius
2006
 1.  
Urbelytė Elena
2006
 1.  
Urbonaitė Ona
1997
 1.  
Urbonas Andrius
1997
 1.  
Urbonas Juozas
1997
 1.  
Urbonienė Marija
1997
 1.  
Užemeckas Antanas
1996
 1.  
Užemeckienė (Tarvainytė) Veronika
1996
 1.  
Užemeckytė (Bernikienė) Petronėlė
1996
 1.  
Vagnorienė Stanislava
2006
 1.  
Vagnorius Povilas
2006
 1.  
Vaicekauskaitė Janina
1995
 1.  
Vaicekauskas Jonas
1995
 1.  
Vaicekauskienė Vladislava
1995
 1.  
Vainauskas Aleksandras
1995
 1.  
Vainauskienė Ona
1995
 1.  
Vaišnoras Adolfas
1990
 1.  
Vaišnorienė Bronė
1990
 1.  
Vaitkaitytė- Ruzgienė Stasė
2005
 1.  
Vaitkaitytė -Vansauskienė Bronė
2005
 1.  
Vaitkus Jonas
2007
 1.  
Vaitkūnaitė-Nagienė Birutė
1994
 1.  
Valčiukas Povilas
2007
 1.  
Valčiukienė Antanina
2007
 1.  
Vansovičius Jonas
2011
 1.  
Vansovičienė Natalija
2011
 1.  
Vansovičiūtė – Grigaliūnienė Janina
2011
 1.  
Valionienė Teofilė
1996
 1.  
Valionis Vincas
1996
 1.  
Varčikas Vladas
1988
 1.  
Vasiliauskienė Anastazija
2013
 1.  
Vasiliauskaitė Stanislava
1997
 1.  
Vasiliauskienė Veronika
1997
 1.  
Vasiliauskas Vladas
1997
 1.  
Vasiliauskas Ignas
1999
 1.  
Vasiliauskienė Marija
1999
 1.  
Vasiljeva Ustinja
1999
 1.  
Vaškienė Klara
2008
 1.  
Vaškys Augustas
2008
 1.  
Vaškytė (Matviejienė) Zelma
2008
 1.  
Venclauskienė Stanislava
1995
 1.  
Venclauskaitė Danutė
1995
 1.  
Venclauskaitė Gražbylė
1995
 1.  
Vidmantas Jurgis
2013
 1.  
Vidmantienė (Vaitkevičaitė) Konstancija
2013
 1.  
Viesnauskaitė Ona
2005
 1.  
Vilandaitė Lilija
2012
 1.  
Viščienė Marijona
2018
 1.  
Viščius Domas
2018
 1.  
Vitkauskienė Julija
1966
 1.  
Vitkauskas Arėjas
1966
 1.  
Vitkauskas Juozas
2006
 1.  
Vitkauskas Povilas
2006
 1.  
Vitkauskienė Rachelė
2006
 1.  
Vitkevičienė Emilija
1997
 1.  
Vitkevičius Kazys
1997
 1.  
Vyšniauskienė Natalija
2005
 1.  
Vyšniauskas Algirdas
2005
 1.  
Vyšniauskas Stanislovas
1995
 1.  
Vyšniauskienė Rožė
1995
 1.  
Vobolevičienė Helena
2006
 1.  
Vobolevičius Vincas
2006
 1.  
Vocelka Pranas
2013
 1.  
Vokietaitienė Ona
2000
 1.  
Vokietaitis Antanas
2000
 1.  
Vokietaitytė-Paškevičienė Stanislava
2000
 1.  
Volskienė Stanislava
2021
 1.  
Volskis Antanas
2021
 1.  
Vonžodas Aleksandras
2013
 1.  
Vonžodienė Malvina
2013
 1.  
Zabielavičius Juozas
2003
 1.  
Zaksaitė (Vileikienė) Ona
2007
 1.  
Zaksaitė Marijona
2007
 1.  
Zaksas Pranas
2007
 1.  
Zaronas Jonas
1982
 1.  
Zaronienė Petronėlė
1982
 1.  
Zasimauskas Stasys
1992
 1.  
Zasimauskienė Petronėlė
1992
 1.  
Zaveckas Juozas
2015
 1.  
Zaveckienė Marcelė
2015
 1.  
Zelba Jonas
1997
 1.  
Zelbienė Aleksandra
1997
 1.  
Zelčiūtė Holecek Marija
2012
 1.  
Zrelskienė Viktorija
2004
 1.  
Zrelskis Steponas
2004
 1.  
Zubovas Vladimiras
1991
 1.  
Zubovienė (Čiurlionytė) Danutė Sofija
1991
 1.  
Zubrienė Matilda
2014
 1.  
Zubrys Antanas
2014
 1.  
Žakovičius (Žakavičius) Vytautas
2002
 1.  
Žarnauskas Teofilis
2004
 1.  
Žarnauskienė Marė
2004
 1.  
Žemaitaitienė (Šneiderytė) Natalija
1979
 1.  
Žemaitaitis Petras
1979
 1.  
Žemaitis Vladas
1974
 1.  
Žemeckienė Antanina
1996
 1.  
Žilėnas Kazimieras
1999
 1.  
Žilėnienė Apolonija
1999
 1.  
Žilevičienė Adolfina
2006
 1.  
Žilevičienė (Žilius) Ona
2006
 1.  
Žilevičius Danielius
2006
 1.  
Žilevičienė Ona
1995
 1.  
Žilevičius Jonas
1995
 1.  
Žilevičius Adomas
1994
 1.  
Žilevičius Stasys
1994
 1.  
Žiužnienė Adelė
1994
 1.  
Žiužnys Jeronimas
1994
 1.  
Žukauskas Kazys
2008
 1.  
Žukauskas Kipras
2006
 1.  
Žukauskienė Julija
2006
 1.  
Žukauskas Stasys
1991
 1.  
Žvinklevičius Jonas
2021
 1.  
Žvinklevičienė (Lešinskienė) Ona
2021
 1.  
Žvironaitė Veronika
2000
 
2022 m. gruodžio 01 d. dienos duomenimis 925 Lietuvos piliečiai Jad Vašem pripažinti Pasaulio Tautų Teisuoliais.
Pasaulio Tautų Teisuolių sąrašą sudarė VGŽIM žydų gelbėtojų atminimo įamžinimo projekto vadovė Danutė Selčinskaja
 

 

 
smart foreash
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti prisijungusius vartotojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
Sutinku Išvalyti slapukus ir išeiti