Neįgaliems  Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus
Valstybės biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ „Registrų centras“
Įstaigos kodas 190757374
Naugarduko g. 10/2, LT 01309, Vilnius
Tel: (85) 231 2357
Faks: (85) 231 2358
El. paštas: muziejus@jmuseum.lt
A. s. : LT347044060001122261, AB SEB bankas
Nėra PVM mokėtojas
APIE MUZIEJŲ
DOKUMENTAI
KONTAKTAI
PATALPŲ NUOMA
ISTORINIAI TYRIMAI
EKSPOZICIJOS
VEIKIANČIOS PARODOS :::
VIRTUALIOS PARODOS
KILNOJAMOS PARODOS
ŽYDŲ GELBĖTOJŲ CEREMONIJOS
EDUKACIJA
LEIDINIAI
Publikacijos internete
ĮVYKIŲ ARCHYVAS
NUORODOS
MUZIEJAUS FINANSAVIMAS
MŪSŲ PARTNERIAI

Tolerancijos centre, Naugarduko g. 10/2

RUMUNIJOS PASAULIO TAUTŲ TEISUOLIAI

Holokausto metu didelė Rumunijos žydų bendruomenės dalis buvo išžudyta nacių, jų sąjungininkų ir kolaborantų, vykdžiusių sistemingą Europos žydų persekiojimą ir naikinimą valstybiniu lygiu. Žydų žudynės ir trėmimai vyko Besarabijoje, Bukovinoje ir Dorohoi apygardoje. Kaip žydų žudynių laukas tarnavo Rumunijos kontroliuota Transnistrija.

Žydų, Holokausto metu nužudytų Rumunijoje ir jos kontroliuotose teritorijose, skaičius nėra tiksliai nustatytas. Elie Wiesel nacionalinio Rumunijos Holokausto studijų instituto skaičiavimais, apie 280.000-380.000 Rumunijos ir Ukrainos žydų žuvo ar buvo nužudyti Rumunijoje ir jos kontroliuotose teritorijose, apie 135.000 Rumunijos žydų – Transilvanijoje, dar maždaug 5.000 Rumunijos žydų karo pabaigos nesulaukė kitose šalyse.

Dokumentuose užfiksuota atvejų, kai rumunai – tiek civiliai, tiek kariškiai – gelbėjo žydus. Nors daug jų buvo pripažinti Pasaulio tautų teisuoliais, Rumunijos teisuolių skaičius išlieka nedidelis. Kaip ir kitose šalyse, taip ir Rumunijoje yra asmenų, atitinkančių Jad Vašem keliamus kriterijus, tačiau teisuoliais nepaskelbtų.

Jad Vašem pripažinti Rumunijos žydų gelbėtojai priklauso skirtingoms amžiaus, socialinėms ir išsilavinimo grupėms. Jie buvo valstiečiai, darbininkai, vaistininkai, advokatai, mokytojai, karininkai, žandarai, diplomatai ir aukštuomenės nariai, kaip kad karalienė motina Elena, griežtai pasmerkusiai planuojamą žydų deportaciją. Visai neseniai Pasaulio tautų teisuoliu pripažintas tėvas Petre Gheorghe, krikščionių ortodoksų šventikas, padėjęs į Transnistriją deportuotiems žydams. Nors Holokaustą išgyvenusieji liudijo ir apie kitus žydus gelbėjusius šventikus, Pasaulio tautų teisuolio vardo suteikimas jiems dar nebuvo svarstytas.

 


ANDRZEJAUS STRUMILLO TAPYTOS „PSALMĖS“ SKAMBĖS TOLERANCIJOS CENTRE

2016 m. spalio 27 d., 17.30 val., Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centre (Naugarduko g. 10 / 2, Vilnius) atidaroma garsaus lenkų tapytojo, grafiko, skulptoriaus, poeto, rašytojo bei scenografo Andrzejaus Strumillo (Andžejaus Strumilos) tapybos paroda „Psalmės“. Dalyvaus ir pats Vilniuje gimęs dailininkas Andrzejus Strumillo, spalio 23-iąją atšventęs 89-ąjį gimtadienį.

Paveikslų ciklas „Psalmės“ tapytas 1988–2010 metais ir skiriamas atstatytai Seinų Baltajai sinagogai, ciklas įamžina Lietuvos ir Lenkijos paribio miesteliuose gyvenusių žydų atminimą. Ciklą įkvėpė Česlovo Milošo (Czeslaw Milosz) 1979 metais iš hebrajų į lenkų kalbą išversta Psalmių knyga. Taip atsirado pirmieji aštuoniolika paveikslų. 1990 metais, apibendrindamas pagrindinį įkvėpimo šaltinį, dailininkas citavo kunigą Juzefą Sadziką (Józef Sadzik), kuris 1979-aisiais parašėČ. Milošo verstai Psalmių knygai įžanginį žodį: „Psalmės – tai tarsi tautos ir individo „tapatybės dokumentas“, be to, puikiai perteikia ir universalųjį žmogaus būties charakterį. Paradoksalu, kad universalaus ir konkretaus priešprieša yra tik tariamas paradoksas psalmėse. Toks paradoksas egzistuoja kiekviename didžiame meno kūrinyje“.

Seinų Baltoji sinagoga buvo pastatyta XIX a. pabaigoje vietoj prieš tai stovėjusios XVIII a. medinės sinagogos. Antrojo pasaulinio karo metais sinagoga buvo nuniokota ir, pasak A. Strumillo, „pasidalijo žydų likimu“: joje buvo kalėjimas, vėliau – trąšų parduotuvė. Klasicizmo ir neogotikos stiliaus maldos namų atstatymas truko 1978–1987 m. 1988-aisiais pastate pradėjo veikti „Menų, kultūrų, tautų paribio centras“.

Kitos keturios drobės nutapytos 2010 metais dailininko parodai Lodzės miesto muziejuje, paroda iš dalies buvo skirta konkursui TANSMAN-2010 – 8-ajam tarptautiniam muzikos asmenybių festivaliui. VVGŽM Tolerancijos centre bus eksponuojami du iš šių naujesniųjų kūrinių, įkvėptų kompozitoriaus Aleksandro Tansmano (Alexandre Tansman) (kurio žydė motina buvo kilusi iš Vilniaus) „Psalmių“ ir Igorio Stravinskio „Psalmių simfonijos“.

Mačkova Rudos gyvenvietėje (Seinai) gyvenantis aukso medaliu „Nusipelnęs kultūrai Gloria Artis“ apdovanotas įvairiapusis menininkas save laiko Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės piliečiu. 2009 metais minėto Lietuvos Tūkstantmečio proga lenkų, lietuvių, baltarusių ir anglų kalbomis buvo išleistas įspūdingas A. Strumillo sudarytas veikalas „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės knyga. Bendrų Europos tradicijų link“ (Paribio fondas, Seinai, 2008 m.). Knygos idėja gimė 2004 metais, kai menininkas A. Strumillo, visuomenės veikėjas Tomas Venclova ir Nobelio literatūros premijos laureatas Česlovas Milošas paskelbė atvirą laišką ir paragino išleisti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Didžiąją Knygą: „Prieš šimtmečius didžiulėje Rytų Europos teritorijoje įsikūrusi lietuvių, lenkų ir rusinų valstybė tapo tautų, kultūrų ir religijų sugyvenimo lygybės ir tolerancijos principu sąlyga.“

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centras – tai didžiausias muziejaus padalinys, kur veikia litvakų dailės, kultūros istorijos, judaikos ekspozicijos. Tolerancijos centre nuolat rengiami edukaciniai užsiėmimai, koncertai, paskaitos, seminarai, laikinos parodos.

Paroda „Psalmės“ VVGŽM Tolerancijos centre veiks iki 2017 m. sausio 27 d.

Parodos kuratorė Ieva Šadzevičienė
Parodos dailininkė Aleksandra Jacovskytė
Organizatorius Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus
Partneriai: Lenkų institutas Vilniuje

Daugiau informacijos:
Ieva Šadzevičienė
VVGŽM Tolerancijos centro vadovė
Tel. (8 5) 262 9666; el.paštas: ieva.sadzeviciene@jmuseum.lt
www.jmuseum.lt


MEDALIAI „ŽENKLAI ATEIČIAI“ TOLERANCIJOS CENTRE

Šiandien, rugsėjo mėn. 21 d., 17.30 val., Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centre (Naugarduko g. 10/2, Vilnius) atidaroma medalių paroda „Ženklai ateičiai. Medaliai iš Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus ir privačių kolekcijų“. Parodojepristatomi septyni garsūs Lietuvos autoriai: Erikas Daugulis, Edmundas Frėjus, Romualdas Inčirauskas, Tamara Janova, Antanas Olbutas, Leo Ray (Levas Raibšteinas) ir Dovydas Zundelovičius. Šiuos dailininkus sieja panašios biografijos, kūrybinė veikla ir draugystė: jie gimė pokarinėje penktojo dešimtmečio Lietuvoje, mokėsi Telšių taikomosios dailės technikume ar Valstybiniame dailės institute Vilniuje, tik baigę mokslus aktyviai ėmė dalyvauti įvairiose trienalėse, parodose ir konkursuose.

Pasak parodos kuratorės dr. Vilmos Gradinskaitės, „medalio meną kuriantys dailininkai yra lyg metraštininkai, atminimo ženklais užrašantys didžius istorinius įvykius ir įamžinantys iškilius žmones ateitiems kartoms. Nors medalių kūryba yra artima monetų kalybai ir dažnai yra laikoma gilias tradicijas turinčiu menu, kiekvienas šios parodos autorius turi savas mėgstamas temas, savą braižą ir modernų požiūrį į tradicinį medalininkystės meną.“

Parodos atidaryme dalyvaus menininkai Tamara Janova ir Antanas Olbutas, taip pat a. a. Edmundo Frėjaus duktė dr. Monika Frėjutė-Rakauskienė, pristatysianti parodoje rodomą 2009 m. video-menininko Henriko Gulbino sukurtą trumpametražį dokumentinį filmuką „Ad Volandum Natus“ (Lot. Gimęs nugalėti). Video siužete užfiksuotos paskutinių Edmundo Frėjaus gyvenimo metų kūrybos akimirkos. Menininkas sukūrė parodoje eksponuojamą atminimo medalį (Sempo Sugihara, 1992), skirtą japonų diplomatui gelbėjusiam žydus Antrojo Pasaulinio karo metais – Chiunei Sugiharai.

Atidarymo renginys skiriamas Lietuvos žydų genocido aukų dienai atminti. Parodos eksponavimo laikotarpiu vyks edukacinės programos moksleiviams – medalių dirbtuvės iš molio. Ekspoziciją bus galima aplankyti iki 2016 m. lapkričio 30 d.
©VVGŽM informacija

Parodos rengėjas: Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus
Parodos kuratorės: Vilma Gradinskaitė, Irina Nikitina
Parodos dizainerė: Viktorija Sideraitė Alon
Daugiau informacijos:
Ieva Šadzevičienė
VVGŽM Tolerancijos centro vadovė
El. paštas: ieva.sadzeviciene@jmuseum.lt
Tel. 8 5 262 9666

 

 

Informacija atnaujinta: 11/17/2016
Informacija
2016.11.10

KAINORAŠTIS

***

Jei norite iš anksto užsisakyti ekskursiją, susisiekite: 
el. p. muziejus@jmuseum.lt (Tolerancijos centras), 
tel. (8 5) 212 7083,
el. p.
muziejus@jmuseum.lt (Holokausto ekspozicija),
tel. +370 699 90 384, 
el. paštas mantas@jmuseum.lt (Panerių memorialinis muziejus)

***

Dėl edukacinės programos VVGŽM kreipkitės 
tel. (8 5) 212 0112, 8 689 86 191, 
el. p.
muziejus@jmuseum.lt

***
Tolerancijos centro darbo laikas:
pirmadienį – ketvirtadienį 10–18 val.,
penktadienį 10–16 val.,
šeštadienį nedirbame,
sekmadienį 10–16 val.

***

Holokausto ekspozicijos darbo laikas:
pirmadienį–ketvirtadienį 9–17 val.,
penktadienį 9–16
val.,
šeštadienį nedirbame,
sekmadienį 10–16
val.

Edukacinė programa Holokausto ekspozicijoje 
(Pamėnkalnio g. 12)

Programa skirta 7–12 klasėms
Edukacinės programos
kaina
1,00 € mokiniui
Informacija ir rezervavimas:
tel. (8 5) 212 7083,

el. paštas milda@holocaustatlas.lt

 ***

Panerių memorialas:
Nuo spalio iki balandžio mėn. muziejus atidaromas pagal pageidavimą
Pirmadienį nedirbame,

antradienį–sekmadienį 9–17 val.

***

Jei norite užsakyti ekskursiją Panerių memoriale,
susisiekite tel. +370 699 90 384 arba elektroniniu paštu mantas@jmuseum.lt 
likus bent dienai iki planuojamos ekskursijos

***
Kviečiame aplankyti nuolatines ekspozicijas Tolerancijos centre:

Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa

Žydų gyvenimas Lietuvoje

Dingęs pasaulis

 Sunaikinto litvakiškojo pasaulio ženklai
Gerardo Bagdonavičiaus kūryboje

***

Bibliotekos darbo laikas:
pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais  – nuo 13.00 iki 17.00 val.
antradieniais, ketvirtadieniais –  nuo 11.00 iki 15.00 val.
Tel. (8 5) 261 3128
,
+370 652 70179

***

DU PROCENTUS PAJAMŲ MOKESČIO SKIRKITE MUZIEJUI
Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejui ir taip paremkite jo veiklą.
Daugiau informacijos

 


 

 


 

 

© Penki Kontinentai 2006. Visos teisės saugomos.