Neįgaliems  Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus
Valstybės biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ „Registrų centras“
Įstaigos kodas 190757374
Naugarduko g. 10/2, LT 01309, Vilnius
Tel: (85) 231 2357
Faks: (85) 231 2358
El. paštas: muziejus@jmuseum.lt
A. s. : LT347044060001122261, AB SEB bankas
Nėra PVM mokėtojas
APIE MUZIEJŲ :::
MISIJA
EKSPOZICINIAI PADALINIAI
VEIKLA
KARJERA
DOKUMENTAI
KONTAKTAI
PATALPŲ NUOMA
ISTORINIAI TYRIMAI
EKSPOZICIJOS
VEIKIANČIOS PARODOS
VIRTUALIOS PARODOS
KILNOJAMOS PARODOS
ŽYDŲ GELBĖTOJŲ CEREMONIJOS
EDUKACIJA
LEIDINIAI
Publikacijos internete
ĮVYKIŲ ARCHYVAS
NUORODOS
PARAMA
MUZIEJUS SOCIALINIUOSE TINKLUOSE
MŪSŲ PARTNERIAI
Tolerancijos centras. Judaika. Istorija. Menas

 

Ekspozicija
Veikiančios parodos
Pastato istorija
Edukacija

Naugarduko g. 10/2, LT-01309, Vilnius
tel. +370 5 212 0112
el. paštas muziejus@jmuseum.lt;
tolerancijos.centras@gmail.com

Mus galite rasti čia

 
Ekspozicijos lankymo laikas  
   
Pirmadienis     10.00–18.00
Antradienis      10.00–18.00
Trečiadienis     10.00–18.00
Ketvirtadienis 10.00–18.00
Penktadienis 10.00–16.00
Šeštadienis Nedirbame 
Sekmadienis 10.00–16.00
   
Bilietų kainos  
   
Suaugusiems 3,00 €
Moksleiviams, studentams, pensininkams iki 80 m., pateikusiems pažymėjimą ir kitoms žemiau nurodytoms grupėms 1,50 €
Tolerancijos centro ir Holokausto ekspozicijos lankymas – „dvigubas bilietas“ 5,00 €
Šeimos – dviejų suaugusiųjų asmenų ir juos lydinčių vaikų iki 10 metų apsilankymui viename iš muziejaus padalinių 5,00 €
Pateikus galiojančius ISIC ir ITIS pažymėjimus taikoma 50 proc. nuolaida bilietams   
   
Ekskursijų kainos  
   
Moksleiviams lietuvių kalba   6,00 €
Moksleiviams užsienio kalba 10,00 €
Grupei iki 15 žmonių lietuvių kalba 12,00 €
Grupei iki 15 žmonių užsienio kalba 16,00 €
Grupei nuo 16 iki 30 žmonių lietuvių kalba  16,00 €
Grupei nuo 16 iki 30 žmonių užsienio kalba 30,00 €
   

Ekspozicijas lanko taikant lengvatinę bilieto kainą:

 
   

mokiniai pateikę galiojantį Tarptautinį mokinio pažymėjimą (toliau – ISIC mokinio);

studentai pateikę galiojantį Tarptautinį studento pažymėjimą (toliau –  ISIC studento);

mokytojai pateikę galiojantį Tarptautinį pedagogo pažymėjimą (toliau – ITIC);

dieninių bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai, konservatorijų mokiniai, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokiniai;

aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, taip pat profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniai;

nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariai, kariai savanoriai;

asmenys, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų);

nuo 1939–1990 m. okupacijų nukentėję asmenys – politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai;

Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;

pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviai – kariai savanoriai ir laisvės kovų dalyviai.

 
Ekspozicijas nemokamai lanko:  
  

ikimokyklinio amžiaus vaikai;

vaikų globos namų auklėtiniai;

asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis);

asmenys, kuriems sukako 80 metų, ir vyresni;

Lietuvos muziejų darbuotojai;

Lietuvos dailės istorikų draugijos (LDID) nariai, pateikę LDID nario pažymėjimą;

Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai;

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir jo teritorinių padalinių darbuotojai;

mokytojai, pateikę Lietuvos Respublikos mokytojo pažymėjimą

 
Papildoma informacija  
    
Lengvatos taikomos tik lankytojui pateikus teisę į lengvatą patvirtinantį dokumentą, išskyrus ikimokyklinio amžiaus vaikus.  
Nemokamai lankyti muziejaus ekspozicijas dieninių bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams, konservatorijų mokiniams, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokiniams Mokslo ir žinių dieną (Rugsėjo 1-ąją).  
Paskutinį mėnesio sekmadienį nuo lapkričio iki balandžio (imtinai) muziejaus lankymas nemokamas.  
Pirmą kiekvieno mėnesio trečiadienį muziejaus ekspozicinius padalinius nemokamai lanko visos moksleivių grupės bei pavieniai moksleiviai, pateikę moksleivių pažymėjimus.  
Tolerancijos centro ekspozicija valstybinių švenčių dienomis nedirba.  
Ekspozicija valstybinių švenčių išvakarėse dirba valanda trumpiau.  
Ekskursijos vedamos lietuvių, rusų, anglų kalbomis.  
Gido paslaugos užsakomos iš anksto el. paštu muziejus@jmuseum.lt , arba telefonais (8 5) 262 9666 (Tolerancijos centras), (8 5) 212 7083 (Holokausto ekspozicija), 8 662 89575 (Panerių memorialas).  
Muziejuje ekskursijas gali vesti tik muziejaus ekskursijų vadovai, ir muziejuje akredituoti miesto gidai, turintys galiojantį leidimą.
Vienkartinis leidimas fotografuoti be teisės platinti. 
 1,50 €
Vienkartinis leidimas filmuoti be teisės platinti.
 5,00 €
Dalyvavimas edukaciniame užsiėmime suaugusiems 2,00 €
Dalyvavimas edukaciniame moksleiviams, studentams, pensininkams, pateikusiems pažymėjimą 1,00 €
Dalyvavimas VVGŽM rengiamuose gidų akreditacijos kursuose 60,00 €
Leidimo vesti ekskursijas VVGŽM ekspozicijoje metinio atnaujinimo mokestis 25,00 €
   
Muziejaus eksponatų atvaizdų rengimo ir naudojimo įkainiai   
   
Kserokopija
A4 formatas
A3 formatas
0,29 €
0,72 €
Skaitmeninis atvaizdas   
Fotografijų ir mažo formato  dokumentų (iki A3 formato)

2,90 €

Skaitmeninis atvaizdas (Jpg, 300 dpi)    
Fotografijų ir mažo formato  dokumentų (iki A3  formato)
Paveikslų, skulptūrų, daiktų, didelio formato dokumentų (per A3)


7,24 €
16,80 €

Skaitmeninis atvaizdas (Tiff, 450 dpi)    
Fotografijų ir mažo formato  dokumentų (iki A3 formato)
Paveikslų, skulptūrų, daiktų, didelio formato dokumentų (per A3)


13,32 €
24,90 €

CD, DVD įrašymas (iki 650 MB)

2,90 €

Skubiam užsakymui taikomas papildomas mokestis, kurį sudaro 100 % užsakymo kainos.
Užsakius ir siunčiant kopijas paštu ar elektroniniu paštu, taikomas papildomas mokestis, kurį sudaro 50 % užsakymo kainos.
Studentams taikoma 50 % nuolaida.

Tolerancijos centre galite pamatyti šias nuolatines parodas:

Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa

Žydų gyvenimas Lietuvoje

Dingęs pasaulis

Sunaikinto litvakiškojo pasaulio ženklai Gerardo Bagdonavičiaus kūryboje

   

MISIJA / VEIKLA

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus padalinys – Tolerancijos centras siekia skleisti Tolerancijos vertybes visuomenėje. Antrojo pasaulinio karo metais įvykęs nenusakomo masto genocidas prieš žydų tautą ir kitų tautinių mažumų naikinimas ir persekiojimas atvėrė baisiausias žmonijos ydas: neapykantą, apatiją, prievartą, rasinę diskriminaciją. Mūsų tikslas – prisidėti prie to, kad ši tragedija niekada nepasikartotų jokiais mastais ar būdais ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Viena efektyviausių galimybių visuomenėje diegti Toleranciją – tai edukacija: istorinės tiesos, minties laisvės, žmogaus teisių, švietimo idealų skleidimas, empatijos kitų kultūrų sklaidai ir tradicijoms ugdymas.

VVGŽM Tolerancijos centre veikianti nuolatinė ekspozicija – tai litvakų dailės ir istorijos kultūros paveldas, atskleidžiantis talentingą Lietuvos potencialą, nuožmiai naikintą antisemitinio genocido ir komunistinių represijų metu. Keičiamos parodos, teminiai renginiai, projektai integruoti į atviros visuomenės kultūrų pažinimo programą ir socialinę kultūros sklaidą, gilinasi į unikalaus istorinio paveldo, vis dar pažeidžiamų pagrindinių žmogaus teisių temas.

VVGŽM Tolerancijos centras vadovaujasi 1995-ųjų UNESCO Tolerancijos principų deklaracija, teigiančia, jog: „Tolerancija – tai vertybė, skatinanti ir brandinanti taiką, o karo kultūrą keičianti taikos kultūra“. Mūsų misija – prisidėti prie unikalaus litvakų kultūrinio, meninio ir istorinio palikimo sklaidos, visuomenės pagarbos tautinių mažumų kultūroms ugdymo, Tolerancijos idėjų įtvirtinimo Lietuvos visuomenėje.

Erdvi Tolerancijos centro salė yra nuomojama konferencijoms, simpoziumams, diskusijoms, seminarams, susitikimams, paskaitoms ir kitiems edukaciniams bei kultūriniams renginiams.

VIZIJA

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centras siekia įsilieti į pasaulinę kultūros sklaidą, neturinčią valstybinių sienų: inicijuoti unikalių kultūrinių vertybių – litvakų meninio ir istorinio paveldo pažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. 

Antrojo pasaulinio karo genocido prieš žydų tautą ir kitas tautines mažumas sukrėsti ir pamokyti privalome diegti Tolerancijos vertybes: bendradarbiaudami su Lietuvos ir užsienio mokslininkais (muziejininkais, istorikais, menotyrininkais, sociologais, edukologais ir pan.) sukurti kultūrinį dialogą tarp praeities, dabarties ir ateities vizijų, edukacijos priemonėmis užtikrinti Tolerancijos sklaidą visuomenėje, netoleruojančioje rasizmo ir antisemitizmo apraiškų bei prietarų.

VVGŽM Tolerancijos centras turi tapti žmogiškojo orumo namais, puoselėjančiais visuotinį idealą – Suvienytųjų Nacijų Organizacijos paskelbtą Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją. Tolerancijos centras siekia įsilieti į atviros Europos kultūrinės sklaidos programą: centre eksponuojamomis nuolatinėmis parodomis, keičiamomis ekspozicijomis, organizuojamais teminiais renginiais šviesti ir lavinti visuomenę, aktyviai kovoti su vis dar pasaulyje tarpstančiais antisemitizmu, ksenofobija, rasizmu.
   

 

 

Informacija atnaujinta: 5/22/2017
Informacija
2017.01.30

KAINORAŠTIS

***

 

Dėl ekskursijų ir edukacinių užsiėmimų muziejaus padaliniuose  prašome susisiekti iš anksto: tel.  tel. 8 663 53322,  
el. p. muziejus@jmuseum.lt

***
Tolerancijos centro darbo laikas:
pirmadienį – ketvirtadienį 10–18 val.,
penktadienį 10–16 val.,
šeštadienį nedirbame,
sekmadienį 10–16 val.

***

Holokausto ekspozicijos darbo laikas:
pirmadienį–ketvirtadienį 9–17 val.,
penktadienį 9–16
val.,
šeštadienį nedirbame,
sekmadienį 10–16
val.

Edukacinė programa Holokausto ekspozicijoje 
(Pamėnkalnio g. 12)

Programa skirta 7–12 klasėms
Edukacinės programos
kaina
1,00 € mokiniui
Informacija ir rezervavimas:
tel. (8 5) 212 7083,

el. paštas
jewishmuseum@jmuseum.lt

 ***

Panerių memorialas:
Nuo spalio iki gegužės mėn. muziejus atidaromas pagal pageidavimą
Pirmadienį nedirbame,

antradienį–sekmadienį 9–17 val.

***

Jei norite užsakyti ekskursiją Panerių memoriale,
susisiekite tel. +370 699 90 384 arba elektroniniu paštu mantas.siksnianas@jmuseum.lt
likus bent dienai iki planuojamos ekskursijos

***
Kviečiame aplankyti nuolatines ekspozicijas Tolerancijos centre:

Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa

Žydų gyvenimas Lietuvoje

Dingęs pasaulis

 Sunaikinto litvakiškojo pasaulio ženklai
Gerardo Bagdonavičiaus kūryboje

***

VVGŽM bibliotekos darbo laikas:
I – 11-15 val.
III – 11-15 val.
V – 11 – 15 val.
II ir IV skaitytojai neaptarnaujami.
Tel. (8 5) 261 3128,
+370 652 70179

***

DU PROCENTUS PAJAMŲ MOKESČIO SKIRKITE MUZIEJUI
Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejui ir taip paremkite jo veiklą.
Daugiau informacijos

 


 

 


 

 

© Penki Kontinentai 2006. Visos teisės saugomos.