Neįgaliems  Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus
Valstybės biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ „Registrų centras“
Įstaigos kodas 190757374
Naugarduko g. 10/2, LT 01309, Vilnius
Tel: (85) 231 2357
Faks: (85) 231 2358
El. paštas: muziejus@jmuseum.lt
A. s. : LT347044060001122261, AB SEB bankas
Nėra PVM mokėtojas
APIE MUZIEJŲ
DOKUMENTAI
KONTAKTAI :::
STRUKTŪROS SCHEMA
KONTAKTAI
DIREKTORIUS
SKYRIAI
PATALPŲ NUOMA
ISTORINIAI TYRIMAI
EKSPOZICIJOS
VEIKIANČIOS PARODOS
VIRTUALIOS PARODOS
KILNOJAMOS PARODOS
ŽYDŲ GELBĖTOJŲ CEREMONIJOS
EDUKACIJA
LEIDINIAI
Publikacijos internete
ĮVYKIŲ ARCHYVAS
NUORODOS
PARAMA
MUZIEJUS SOCIALINIUOSE TINKLUOSE
MŪSŲ PARTNERIAI
2005 04 25 Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiaus įteikimo ceremonija

 

Lietuvos Respublikos Prezidento spaudos centro pranešimas

Prezidentas apdovanojo asmenis, gelbėjusius žydus nuo nacių genocido

Pirmadienis, 2005 balandžio 25 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanojo asmenis, kurie, nepaisydami mirtino pavojaus sau ir savo šeimai, gelbėjo žydus nuo nacių genocido. Apdovanojimai įteikti minint Antrojo pasaulinio karo Holokausto aukų atminimo – Katastrofos – dieną.
Prezidentas pažymėjo, kad žiaurūs to meto įvykiai tapo ne tik išbandymu visoms tautoms bei valstybėms, kuriose naciai bei jų kolaborantai vykdė nusikaltimus, bet ir moralės išmėginimu kiekvienam su tuo susidūrusiam. „Deja, Lietuvoje buvo tokių, kuriems išmėginimas žmogiškumu pasirodė per sunkus. Tačiau buvo ir nemažai tokių, kurie priešinosi tam sužvėrėjimui, slėpė ir gelbėjo žydų tautybės žmones nuo mirtino pavojaus“, - sakė šalies vadovas.
„Jūs, paprasti Lietuvos žmonės, teikėte atsvarą prievartai ir naikinimui, į kurį pasaulį buvo įstūmę pasaulio galingieji politikai, garsiai kalbėję apie garbę ir sąžinę. Tuo tarpu pasaulio garbė ir sąžinė buvo ginama ir gelbėjama Lietuvos ūkininkų įrengtose slėptuvėse“, - kalbėjo V. Adamkus.

 Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus siūlymu, Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus 2005 m. balandžio d. 18 dekretu Nr. 263 Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais apdovanojo 52 asmenis, iš kurių 9 gyvi, o 43 apdovanoti po mirties.

 Remdamiesi autentiškais išsigelbėjusių žmonių liudijimais bei prisiminimais pristatome asmenis, kurių poelgis įvertintas Lietuvos valstybės apdovanojimu – Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.

 

JUOZAPAS BYRA, STANISLAVA BYRIENĖ IR JŲ VAIKAI:

ALDONA AUSTIENĖ, MODESTA UKRINIENĖ IR JUOZAPAS BYRA

Dėl Juozapo ir Stanislavos Byrų, Vaclovo Griciaus, pusbrolių Pranciškaus, Napoleono ir Julijono Šaulių iš Kalnėnų kaimo pristatymo apdovanojimui Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi  į mūsų muziejų kreipėsi buvęs telšiškis Jakovas Gurvičius.

Jakovas Gurvičius karo metais slapstėsi savo gimtajame Telšių mieste, įvairiuose Telšių rajono miesteliuose ir kaimuose. Pabuvojo daugelyje lietuvių valstiečių šeimų, parašė išsamius prisiminimus apie šį savo gyvenimo laikotarpį ir artimųjų likimą.

 

 jakovas gurvicius

Jakovas Gurvičius. Panevėžys 2005 m.

 byros

Stanislava ir Juozapas Byros

 byru apdovanojimas

Stanislavos ir Juozapo Byrų ir savo apdovanojimus priima Modesta Ukrinienė, Aldona Austienė ir Juozapas Byra

Iš Jakovo Gurvičiaus prisiminimų:     

Byros šeima mane laikė kaip savo sūnų, draugavau su visais jų vaikais - Aldona, Modesta, Juozapu. Gyvenau ten laisvai. Visą laiką praleisdavau ponios Dajorienės miške: rinkau uogas, grybus, kuriuos Byrų šeima pristatydavo į Telšių supirkimo punktą, gaudami už tai žibalo ir druskos.

Palikau Byros šeimą savo noru 1943 metų rugsėjį, nes tuomet Vygantiškių ir Kalnėnų kaimuose pradėjo siautėti Šiaulių srities gestapas, atsiųstas ieškoti žydų. Aš galvojau, kad ten pasilikti pavojinga. Nenorėjau rizikuoti savo ir mane slapsčiusios šeimos gyvybėmis.

 

VACLOVAS GRICIUS

 gricius

Vaclovas Gricius pirmoje eilėje viduryje. Prieškarinė nuotrauka

griciu apdovanojimas

Vaclovo Griciaus apdovanojimą priima dukra Laima Jančiauskienė ir anūkė Gabrielė 

Vaclovas Gricius buvo našlaitis, stambių ūkininkų Dajorų augintinis, karo metais gyveno Vygantiškių kaime, Telšių rajone.

 Iš Jakovo Gurvičiaus laiško muziejui:

   /.../Aš susitikau su Vaclovu miške, kuomet gyvenau pas Byras ir rinkau uogas. Vaclovas tada buvo jaunas vyras apie 20 metų amžiaus. Jis žinojo, kad aš esu žydas ir davė man leidimą rinkti uogas privačiame Dajorų miške. Jis dažnai pasikviesdavo mane pas Dajorus, visada svetingai vaišindavo ir net duodavo maisto pasiimti su savimi. Be manęs jis taip pat daug padėjo Desiatnikui Abramui (Adomui), pas Dajorus slapstė Rozą Zivaitę ir padėjo jos seseriai Dorai  Zivaitei.

Kai Šiaulių srities gestapas siautėjo Kalnėnų, Vygantiškių ir Buožėnų kaimuose 1943 m. rugsėjo pradžioje, tai Vaclovas padėjo man ir Rozai Zivaitei surasti naujas slapstymosi vietas. Nors manęs jau nebebuvo Vygantiškėse, bet žinau iš Rozos Zivaitės ir Abramo Desiatniko pasakojimų, kad iki pat vokiečių okupacijos pabaigos jis padėjo slapstytis žydams /.../          

 

NAPOLEONAS ŠAULYS, MARCIJONA ŠAULIENĖ

ZOFIJA ŠIAULIENĖ, JULIJONAS ŠIAULYS

PRANCIŠKUS ŠAULYS, DOMICĖLĖ ŠAULIENĖ

 julijono ir zofijos sauliu apd

Apdovanojimą už tėvus Julijoną ir Zofiją Šiaulius atsiima dukra Marija Kubilienė

napoleono ir marcijonos sauliu apd

Apdovanojimą už tėvus Napoleoną ir Marcijoną Šaulius atsiima dukra Valerija Bužanauskienė (antra iš kairės) ir marti Danutė Šaulienė (dešinėje) 

siauliu seneliu apdovanojimas

Apdovanojimą už senelius Domicėlę ir Pranciškų Šaulius atsiima anūkė Dana Urnienė 

 Iš Jakovo Gurvičiaus prisiminimų:

Kalnėnų kaime gyveno trys pusbroliai Šauliai: Pranciškus, Julijonas ir Napoleonas. Kiekvienas iš jų turėjo savo ūkį, kuriuose 1941-44 metais slapstė žydus. Man žinoma, kad pas juos slapstėsi Abramas Desiatnikas (Adomas), Reizl Šochotienė ir jos jauniausias sūnus Šochotas Jehošua (Stasys). Aš 1943 metais slapsčiausi Kalnėnų ir Vygantiškių (gretimas su Kalnėnais) kaimuose. Aš pats negyvenau pas minėtus brolius Šaulius, bet dažnai pas juos lankydavausi ir susitikdavau su Adomu Desiatniku.  Adomas buvo mano geras vaikystės draugas, pažinojau jį iš  Rainių, Gerulių stovyklų bei Telšių geto laikų. Kai užeidavau pas kurį nors iš pusbrolių Šaulių visi mane svetingai priimdavo, palaikydavo materialiai ir moraliai. Ir aplamai, Kalnėnų, Vygantiškių, Buožėnų kaimuose, kuriuose aš buvau 1943 metais, jaučiausi labai gerai. Nors daugelis kaimiečių žinojo, kad aš esu besislapstantis žydas, niekas manęs neišdavė. Visi stengėsi mums kuo galėdami padėti…”

 
 Apie Kalnėnų, Buožėnų ir Vygantiškių kaimų gyventojų pagalbą žydams liudija ir kitas buvęs telšiškis – Jehošua Šochotas.

Iš 2004.08.11. Jehošua Šochoto laiško muziejui:

1942  metų žiema buvo labai šalta, labai daug buvo sniego. Kalnėnai, kaip ir to kaimo pavadinimas rodo, kad tai labai kalnuotas kaimas. Net ir nelabai jauni žmonės ten slidinėdavo, važiuodavo slidėmis vieni pas kitus. Ir aš su didžiausiu malonumu  slidinėdavau, leisdavausi nuo kalnų kartu su kitais kaimo vaikais, visai jų nesišalindavau, visai nesupratau, kad man geriau svetimų žmonių šalintis.

Po Telšių geto likvidavimo 1941-ųjų gruodį Jehošua Šochotas kartu su broliu Chaimu ir motina Reizl slapstėsi Kalnėnų gyventojo Butvydo ūkyje. Vėliau Jehošua perėjo pas kitus šio kaimo gyventojus – kurį laiką gyveno Napoleono ir Julijono Šaulių šeimose.

Kai Jehošua motina Reizl Šochotienė pabėgo nuo baltaraiščio, kuris atvažiavo į Butvydo ūkį ją suimti, ją priglaudė Napoleono Šaulio šeima – sušildė, pamaitino, pakeitė šlapius rūbus, davė avalynę, nes savo klumpes ji buvo pametusi pusnyne, per kurį bėgo.

 marcijona ir napoleonas sauliai

Marcijona ir Napoleonas Šauliai

julijonas ir zofija sauliai 

Julijonas ir Zofija Šiauliai 1970 m.

 domicele ir pranciskus sauliai

Domicėlė ir Pranciškus Šauliai

 

JULIJONA PAGOJIENĖ

JULIUS PAGOJUS

sochotu gelbetojai 

Šochoto šeimos gelbėtojų Pagojų ir Valiušaičių dukros Joana Stasinauskienė-Pagojutė (antra iš kairės) Gražina Karpuvienė -Valiušaitytė (trečia iš kairės) ir Nijolė Misiūnienė – Valiušaitytė (ketvirta iš kairės) su šeimomis

 

Iš Jehošua Šochoto prisiminimų:

Pagojų šeimoje aš buvau 1942 metais, maždaug penkis mėnesius (birželio-spalio mėn.) Julius Pagojus buvo mano auklės Domicėlės, visus karo metus mane globojusios, brolis. Pagojai buvo mažažemiai neturtingi valstiečiai, jų kuklus ūkelis buvo Vilkaičių kaime netoli Telšių. Šeimoje buvo du vaikai: duktė Joana (Janė) maždaug dviem metais jaunesnė už mane ir dar visai mažas motinos žindomas berniukas Julius. Kai tėvai dirbdavo laukuose, dažnai pasiimdavo ir mus – vaikus kartu su savim. Kol tėvai dirbdavo, mudu su Jane prižiūrėdavome mažąjį broliuką – Juliuką. Kartais pasilikdavome vieni su Juliuku namuose, kadangi jų ūkelis buvo netoli miško, tai dažnai visi kartu eidavome uogauti. Mano buvimo pas Pagojus metu, mano mama buvo, palyginus, netoli – Gedvilų šeimoje. Mama mane retkarčiais lankydavo. 1942-ųjų  rudenį mama mane  pasiėmė pas Gedvilus, buvome jų šeimoje kartu apie pusantro mėnesio. Kurį laiką Pagojų šeimoje buvo ir mano brolis Chaimas, ir Rachelė Taic.  

 pagojiene

Julijona Pagojienė su sūnumi Juliumi

 julius pagojus

Julius Pagojus

    

 

ONA VALIUŠAITIENĖ

BRONISLOVAS VALIUŠAITIS

Mokytojų Bronislovo ir Onos Valiušaičių šeimoje augo keturi vaikai. Ši šeima prieš karą nuomuojosi butą Telšiuose pas Reizel Šochotienę. Šochotų ir Valiušaičių šeimos gražiai sugyveno, vaikai kartu žaisdavo tame pačiame kieme. Nors 1939 metais Valiušaičiai persikėlė į erdvesnį butą, bet užsimezgusieji bičiulystės ir draugystės santykiai nenutrūko. Kai nacių okupacijos metais Reizl Šochotienė su abejais savo sūnumis Chaimu ir Jehošua atsidūrė pavojuje, Valiušaičiai neliko nuošaly, stengėsi kiek įmanoma padėti. Esminė jų pagalba, suvaidinusi didžiulį vaidmenį tolimesniam Šochotų likimui, pasireiškė tada, kai besislapstantiems prireikė legalių dokumentų. Valiušaičiai rado išeitį, abu berniukai gavo oficialius gimimo metrikus, o motina Reizel Šochotienė – suklastotą pasą, kuriame buvo pakeista nuotrauka ir gimimo metai. Šią savo motinos nuotrauką, kaip brangią relikviją, jos sūnus Jehošua Šochotas saugo savo asmeniniame archyve iki šiol. Suklastotus dokumentus Bronislovas ir Ona Valiušaičiai parūpino ir telšiškei Rachelei Taic. 

bronislovas valiusaitis

Bronislavas Valiušaitis 

valiusaiciu apdovanojimas

Apdovanojimą už tėvus Oną ir Bronislavą Valiušaičius priima dukros Gražina Karpuvienė ir Nijolė Misiūnienė

 reizl sochotiene

Reizl Šochotienė. Ši fotografija vokiečių okupacijos metais buvo priklijuota ant Reizl Šochotienės suklastoto paso

 5

Laiminga vaikystė. Prieš karo pradžią kartu su kiemo draugais Kęstučiu ir Nijole Valiušaičiais. Chaimas Šochotas kairėje

 

 

JELENA GRIGORJEVA

IRINA OSTJANKO

 jelena grigorjeva

Jelena Grigorjeva

 grigorjevu apd

 

Savo ir mamos apdovanojimus priima Irina Ostjanko (viduryje) ir dukterėčia Ana Pacevič

irina grigorjeva ir tamara chanovic 

Irina Grigorjeva-Ostjanko ir Tamara Chanovič 1942 m

tamara chanovic 

Išgelbėta Tamara Chanovič savo vestuvių dieną

ira roth

Ira Roth (Reiches - Burak) ir gelbėtoja  Irina Ostjanko

2004 –ųjų rudenį iš Kanados atvyko buvusi vilnietė Ira Roth (Reiches). Ji papasakojo savo išskirtinę istoriją ir paprašė  pristatyti savo ir savo pusserės Tamaros Chanovič gelbėtojas, dvi nepaprastas moteris Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiaus apdovanojimui.

Prieš karą Izraelio ir Idos Reiches šeima gyveno Vilniuje. Izraelis Reiches buvo muzikantas, Ida nedirbo. 1941 03 21 jiems gimė dukrelė Ira. Užėjus vokiečiams, šeima apsigyveno vasarnamyje pas Idos tėvus, šalia Vilniaus. Ten buvo daug žmonių, susirinko visi giminės, seneliai, tetos. Vieną 1941-ųjų rugsėjo naktį visus ten buvusius žmones nuvarė į Vilniaus getą. Mažąją Irą vežimėliu į getą nuvežė teta, mamos brolio žmona Ida Frumkin-Chanovič, kuri turėjo mažą savo dukrelę, irgi 1941 metais  gimusią – Tamarą.       

Tą naktį mažosios Iros tėvai – Ida ir Izraelis pasislėpė pas valstiečius. Juos paguldė kluone ant šieno, tačiau apie 5-tą ryto pakėlė policija, atėjo jų suimti ir vėl varė į Vilniaus getą, pakeliui pagavo dar keletą žmonių. Izraelis liepė Idai bėgti, įstūmė ją į griovį, bėgo ir daugiau žmonių, policija šaudė, tačiau Ida Reiches liko gyva. Savo vyro nei ji, nei kas nors kitas daugiau niekada nebepamatė. Kiek paklaidžiojusi, Ida Reiches nusprendė eiti į getą, kadangi neturėjo kur dėtis. Gete susirado savo gimines ir dukrelę. Iš karto kartu su broliene pradėjo galvoti, kaip paslėpti vaikus. Jos susirado pažįstamą batsiuvį, kuris prižadėjo paieškoti geros moters. Jis ją greitai surado, davė adresą, ir vieną dieną dvi jaunos motinos vienu vežimėliu atvežė savo mergaites į tą patį butą Vilniuje, Kalvarijų 4 bt. 2. Geraširdė moteris Jelena Grigorjeva ir jos dukra Irina sutiko priglausti kūdikius. Jelenos Stepanovnos Grigorjevos ir jos dukros Irinos karštai mylimos ir globojamos, kaip savi vaikai, šioje šeimoje Ira ir Tamara augo ir sulaukė karo pabaigos. Likimas taip lėmė, kad viena iš jų – Ira Reiches su savo tikrąja motina susitiko tik 1957 metais, kai ji, po karo emigravusi į Izraelį, pirmą kartą gavo leidimą aplankyti savo šešiolikmetę dukrą.

 

PRANAS BRADAUSKAS

JADVYGA BRADAUSKIENĖ

bradausku apdov

Apdovanojimą už tėvus priima vaikai Stasė Bondareva, Danutė Didyško ir Algimantas Antanas Bradauskas 

bradauskai

Pranas ir Jadvyga Bradauskai 1971 m 

1943 metais Lazdijų miesto gyventojas Pranas Bradauskas, nuvažiavęs į miesto laukuose esantį savo tvartą šerti gyvulių, surado ten pasislėpusius du jaunus žmones – vyrą ir moterį. Tai buvo iš Kauno geto pabėgę Lazdijų gyventojai – Vulfas (dabar Zeev) ir Riva Michnovskiai. Pranas Bradauskas tame tvarte išpešė šalinės šiaudus ir padarė kambarį tinkamą pabėgėliams slapstytis. Važiuodamas pas gyvulius, jis visada veždavo maisto ir besislapstantiems žmonėms. Iš pradžių šią paslaptį žinojo tik Pranas ir jo žmona Jadvyga. Supratęs, kad paslaptį šeimoje bus sunku išsaugoti, tėvas susišaukė visus vaikus, papasakojo ką jie slepia ir prigrasino, kad vaikai niekam neprasitartų, nes visiems grėsė pražūtis. Taip Zeev ir Riva Michnovskiai, Prano ir Jadvygos Bradauskų globojami, sulaukė karo pabaigos.  

                     

VERONIKA EFFERTIENĖ

PETRAS EFFERTAS

efertu apdovanojimas

Veronikos ir Petro Effertų apdovanojimus priima dukterėčia Dalia Augulytė ir sūnėnas  Tadas Augulis 

 efertai

Veronika ir Petras Effertai

 

Kartu su tėvais – garsiu gydytoju, Vytauto Didžiojo Universiteto profesoriumi Vladimiru Lazersonu, motina Regina ir broliu Viktoru, Kauno gete buvo įkalinta ir jų dukra Tamara. 1944-ųjų pradžioje, kuomet Tamara dirbo žydų brigadoje Gumos fabrike, į fabriko kontorą atėjo stomatologė Bronė Pajėdaitė ir paklausė, ar Tamara nenorėtų pabėgti iš geto ir pasislėpti pas savo buvusią istorijos mokytoją Petronėlę Lastienę. Žinoma, kad Tamara atsakė teigiamai. Jai pavyko pabėgti 1944 metų balandžio 7-tą dieną. Labai jaudindamasi, mergaitė atėjo pas savo mokytoją Petronėlę Lastienę, gyvenusią Donelaičio 14a, Kaune. Čia ji buvo labai šiltai sutikta, tuojau pat gavo fiktyvų gimimo liudijimą Elenos Savickaitės vardu. Kurį laiką pagyvenusi pas Petronėlę Lastienę, vėliau pas kitą karštai mylimą savo mokytoją Veroniką Žvironaitę, galiausiai, saugumo sumetimais, Tamara Lazerson buvo išsiųsta pas Petronėlės Lastienės seserį Verą Effertienę į Pakamačių dvarą Pasvalio rajone, kur laimingai sulaukė karo pabaigos.

lazersonai 

Jie išgyveno  brolis ir sesuo - Viktoras ir Tamara Lazersonai. Vilnius. 1946 m.

Būdama Kauno gete Tamara Lazerson rašė dienoraštį, kurį išsaugojo iki šių dienų.

1975 metais rašytojos Saros Nešamit ir vertėjos Lėjos Barak dėka Tamaros dienoraštis hebrajų kalba pasirodė Izraelyje

1997 m. Lietuvoje Tamaros dienoraštį originalo – lietuvių kalba  išleido Vaga

2001 m. jis buvo išverstas į rusų kalbą – Тетрадь из сожжeнного гето.

 

JURGIS GALDIKAS

 galdikas

Prelatas dr. profesorius Jurgis Galdikas

galdiko apdovanojimas

Apdovanojimą priima prelato Jurgio Galdiko dukterėčia Aldona Marija Lengvinienė 

Lietuvos žmones sujaudino LNK televizijos laida Nepriklausomų paieškų tarnyba, kurios metu Vilniaus Šolom Aleichemo vidurinės mokyklos direktorius Miša Jakobas kreipėsi pagalbos į Lietuvos žmones, ieškodamas savo motinos Frumos Pupsaitės gelbėtojo, Vieviržėnų klebono Jurgio Galdiko giminaičių.

Žymus Žemaitijos šviesuolis, pedagogas, filosofas, mokslų daktaras Jurgis Galdikas į kunigus buvo įšventintas 1907 09 09. Mokėsi užsienyje, vėliau dėstė Telšių kunigų seminarijoje. Karo metais Jurgis Galdikas – Vieviržėnų bažnyčios klebonas.

fruma pupsaite

Prelato Jurgio Galdiko išgelbėta Fruma Pupsaitė ( pirmoje eilėje antra iš dešinės)

Prasidėjus karui, visi Vieviržėnų miestelio žydai buvo suvaryti į Trepkalnio dvarą. Pradžioje žydams buvo leista dirbti pas vietinius vieviržėniškius, tačiau jau po poros savaičių paskelbta, kad lietuviai, kurie slėps žydus, bus nubausti mirties bausme. Visi žydai buvo sugrąžinti į Trepkalnio dvarą ir sušaudyti. Frumai Pupsaitei, kurią buvo priglaudęs kunigas Jurgis Galdikas pasisekė – ji negrįžo į Trepkalnio dvarą, todėl ir liko gyva. Visi Frumos Pupsaitės artimieji – tėvai, dešimt brolių ir seserų buvo nužudyti. Naciams ir jų tarnams pradėjus įtarti, kad kunigas Jurgis Galdikas slepia žydaitę, ją išvežė pas kitus patikimus žmones.

Prelato Jurgio Galdiko išgelbėta Fruma Pupsaitė po karo ištekėjo už Chaimo Jakobo, grįžo gyventi į Telšius, užaugino dvi dukras ir sūnų – dabartinį Vilniaus Šolom Aleichemo vidurinės mokyklos direktorių Mišą Jakobą, kurio pastangų dėka per šią ceremoniją Žūvančiųjų gelbėjimo kryžių už jo motinos Frumos Pupsaitės išgelbėjimą priėmė klebono Jurgio Galdiko dukterėčia Aldona Lengvinienė.

 

DALIA GELUMBAUSKIENĖ, FELICIJA MIKOLAITIENĖ, VINCAS MIKOLAITIS;

VINCAS MURINAS, EMILIJA MURINIENĖ

 mikolaiciu apdovanojimas

Apdovanojimą už save, tėvus ir senelius priima Dalia Gelumbauskienė-Mikolaitytė

mikolaityte ir volpertas 

Dalia Mikolaitytė ir išgelbėtas berniukas Leonas Volpertas (Goldbergas).

 mikolaiciai

Felicija ir Vincas Mikolaičiai

 murinai

Emilija ir Vincas Murinai su anūke Dalia Gelumbauskiene – Mykolaityte

Agronomas Vincas Mikolaitis, jo žmona Felicija, duktė Dalia (dabar Gelumbauskienė) 1943 metais kelis mėnesius savo bute Šiauliuose, Rudės gt. 19 slėpė žemėtvarkos matininką Mozę Barilką. Iškilus mirtinam pavojui, Mozę Barilką pavyko perduoti kitiems gelbėtojams.

1943-ųjų rudenį Mikolaičiai priglaudė iš geto išneštą mažą berniuką Leoną Volpertą, kurį vėliau slaptai išvežė į Šepkaičių ūkį prie Gruzdžių. Šiame ūkyje gyveno Felicijos Mikolaitienės tėvai Vincas ir Emilija Murinai.

1944-ųjų vasarą, frontui artėjant prie Šiaulių, Mikolaičiai ir Murinai suteikė prieglobstį iš Šiaulių geto pabėgusiems Abrašai Šarfanovičiui ir Simonui Giršui. Bėgliai buvo paslėpti Šepkaičių ūkio svirno aruoduose. Visi persekiojami žmonės išgyveno, sulaukė išvadavimo.

Po karo Leoną Volpertą surado ir įsisūnijo jo maskviškiai giminaičiai. Jis tapo Leonidu Goldbergu ir nuo 1947 metų gyvena Maskvoje. Leonidas Goldbergas su Dalia Gelumbauskiene (Mikolaityte) palaiko ryšius iki šių dienų.

Simonas Giršas emigravo į Izraelį ir apsigyveno Jeruzalėje. Abraša Šarfanovičius, karui pasibaigus, išvyko iš Lietuvos. Jo likimas nežinomas.

 

JONAS GREIMAS

URŠULĖ GREIMIENĖ

greimai 

Uršulė ir Jonas Greimai 1957 m.

greimu apdovanojimas 

Apdovanojimą už tėvus priima Rimvydas, Algimantas Antanas ir Gintautas Greimai

Vilkaviškio rajono, Paežerėlių mokyklos mokytojo Jono Greimo vienas gyvenimo tikslų buvo – padėti visiems, kuriems gresia pavojus. Karo metais Jonas Greimas padėjo persekiojamiems žydams.

1942 metais jis slaptai atsivežė iš Kybartų į savo namus Lavitų šeimą, o vėliau 12-13 metų mergaitę. Tai buvo Bela Mirbach, vėliau Upnitcki, kilusi iš Virbalio.

Belos motina Ita Mirbachienė kartu su dukra ir dar keliais žmonėmis slapstėsi mokytojo Igno Vasiliausko ir jo žmonos ir Marijos šeimoje Švitrūnų kaime. Saugumo sumetimais Belą Mirbachaitę kuriam laikui Vasiliauskai nuvežė pas savo bičiulį, Paežerių mokytoją Joną Greimą. Bela tvarkė mokyklėlę, stengėsi neišeiti į lauką, nes mokyklos pastatas buvo arti plento. Jonas ir Uršulė Greimai saugojo mergaitę kaip savo dukrą. Tačiau po poros mėnesių slapstymosi pas Joną ir Uršulę Greimus, Belai teko surasti  kitą vietą ir kuo greičiausiai ją išvežti, nes tarnaitė, išardžiusi mergaitės paltą, rado paslėptas šeimos nuotraukas, iš kurių suprato, kad mergaitė yra žydaitė ir pradėjo garsiai apie tai kaime kalbėti. Bela vėl buvo sugrąžinta pas Vasiliauskus, dar ne vieną pavojingą minutę teko pergyventi besislapstantiems ir jų gelbėtojams, kol jie sulaukė išvadavimo.

Po Jono Greimo ir Uršulės Greimienės mirties ryšys su išgelbėtaisiais nenutrūko, dabar jau Greimų sūnui Algimantui Antanui Greimui iš Izraelio rašo Bela Upnitcki.

 

POLIKARPAS MACIEJOVSKIS (MACIJAUSKAS)

GERMANA MACIJAUSKAITĖ, JONAS JUOZAS MACIJAUSKAS, FELICIJA MACIJAUSKIENĖ, KATERINA MACIJAUSKIENĖ

BRONISLAVAS ČERNIAUSKAS, ONA ČERNIAUSKIENĖ, GENOVAITĖ DUGNIENĖ

PETRAS KLIMAS, FELICIJANA KLIMIENĖ, FELICIJA RADAVIČIENĖ (KLIMUTĖ)

 kunigas macijauskas

Kunigas Polikarpas Maciejovskis (Macijauskas)

rachel kacav ir ester krengel

 

Rachel Kacav ir Esther Krengel. Jas gelbejo kunigas Polikarpas Maciejovskis, gydytojas Petras Girbudas, Klimų šeima

2005-ųjų vasarį Jad Vašem Teisuolių pripažinimo komisija paskelbė Pasaulio Tautų Teisuoliais kunigą Polikarpą Maciejovskį (Macijauską) ir gydytoją Petrą Girbudą. Šių garbingų vyrų, Kelmės rajono gyventojų veikla gelbstint žydus, pirmą kartą aprašyta Sofijos Binkienės knygoje Ir be ginklo kariai  pasirodžiusioje 1967 metais. 

cerniauskai

Ona ir Bronislavas Černiauskai 

klimai

Felicijana ir Petras Klimai 

Kolainių bažnyčios ir vienuolyno rektorius Polikarpas Maciejovskis kartu su Užvenčio gydytoju Petru Girbudu tapo tikrais žydų gelbėjimo organizatoriais Kelmės-Užvenčio regione. Jie susitardavo su vietiniais ūkininkais, parinkdavo atokias, apaugusias medžiais sodybas, į kurias, pasikinkęs arklį, iš Šiaulių geto žydus atveždavo Alfonsas Songaila. Į šią kovą už žmonių gyvybę buvo įtrauktas ne vienas žmogus – tai Klimų, Černiauskų, Šleževičių ir kitų ūkininkų šeimos.

macijauskai

Katerina ir Jonas Juozas Macijauskai 

macijauskaite 

Germana Macijauskaitė

 macijauskiene

Felicija Macijauskienė

 Kartais kunigas Polikarpas Maciejovskis nusiųsdavo žmones pas savo brolį ūkininką Juozą Joną Macijauską, gyvenusį Pakievukų kaime.

Pas Polikarpo Maciejovskio brolį Joną Juozą Macijauską Pakievukų kaime šalia Vaiguvos slapstėsi: Chana Pelcaitė, kilusi iš Telšių – mergaitei buvo 14 metų, kuomet,  prasidėjus karui, buvo sušaudyta visa jos šeima. Čia prieglobstį rado inžinierius Michailas Gutmanas, batsiuvys iš Užvenčio Olšvangas ir jo sesuo Sara, gydytojas Dolnickis.

Taip buvo išgelbėta daug žmonių: Rachelė Kacev, Estera Krengel, Basia Braudienė, Chana Pelcaitė (vėliau Zakienė), suteikta pagalba Šmueliui Chalozinui, Sarai Olšvangaitei-Montvilienei ir daugeliui kitų.

Akmens plokštėje Kražių bažnyčioje, kurios rūsyje palaidotas teologijos magistras Polikarpas Maciejovskis, iškalti šie psalmės žodžiai: „Aš neslėpiau savo širdyje Tavo teisybės. Aš skelbiau Tavo tiesą ir tavo išganymą“. Šie žodžiai ir buvo tauraus žmogaus, kunigo Polikarpo Maciejovskio gyvenimo credo.

radaviciu apdovanojimas

Felicija Klimutė - Radavičienė priima apdovanojimus už save ir tėvus Petrą ir Felicijaną Klimus 

dugnienes apdovanojimas

Genovaitė Dugnienė priima apdovanojimą už save ir tėvus Oną ir Bronislavą Černiauskus 

Šioje ceremonijoje dalyvavo, savo ir savo tėvų apdovanojimus priėmė šios gelbėjimo „grandinės“ dalyvės Felicija Radavičienė (Klimutė) ir Genovaitė Dugnienė (Černiauskytė). Tiek Felicija, tiek Genovaitė puikiai prisimena nepailstančius žydų gelbėjimo organizatorius, šio regiono šviesuolius, daug padėjusius visiems šio krašto žmonėms,  – Kolainių bažnyčios kleboną Polikarpą Maciejovskį (Macijauską) ir Užvenčio gydytoją Petrą Girbudą.

Iš Felicijos Radavičienės(Klimutės) liudijimo:

Vilnius, 2004, lapkričio 2-a diena

Per karą mūsų šeima: tėvas – Juozas Klimas, gimęs 1904 metais, motina - Felicijana Klimienė, gimusi 1901 m., mano brolis Juozas, gimęs 1933 m. ir aš, Felicija, gimusi 1929 m., gyvenome Pabutkalnio kaime, Užvenčio valsčiuje, Kelmės rajone.

Mano tėvas Petras Klimas, prasidėjus karui,  su vežimu iš Luokės atsivežė virš 20 žydų, juos paprašė priimti daktaras Girbudas. Visus apgyvendino daržinėj ant šieno. Kelias dienas pabuvo visi atvežti žydai, o paskui išdalinom po truputį kitiems žmonėms, kitiems ūkininkams– Baliutavičiui, Tarandai, Juškevičiui, Černiauskams, Šarkauskams.

Prisimenu, kad pas mus slapstėsi šie žmonės:

Rachelė Kacavienė, Estera Blecherienė su uošve. Uošvė buvo senutė, vyriausia iš visų pas mus gyvenusių žmonių;

Magidienė su sūnum, apie 6 metukų berniuku. Magidienė po karo išvažiavo gyventi į Afriką (PAR);

Bliuma Šachnovičienė su seserim Chaja irgi buvo pas mus. Po karo ji ištekėjo, gyveno Vilniuje, turėjo du vaikus, vėliau išvažiavo į Izraelį, dabar mirusi. Vaikai – vienas JAV, kitas Izraelyje. Mergaitė gyvena Izraelyje.

Buvo ir du jauni vyrukai iš Kelmės, vienas vardu Jankelis.

Man tada buvo apie 12 metų, vis nešiodavau Rachelės ar kitų žmonių laiškelius jų artimiesiems ar pažįstamiems gyvenusiems pas kitus žmones pvz. pas Valiutavičių, pas Tarandą, taip jie palaikydavo ryšį. Dar aš žmones pervesdavau pas kitus ūkininkus, jei reikėdavo, dažnai eidavom naktimis, per mišką, buvau tada drąsi, nieko nebijojau.

Ilgiau pas mus pasiliko Rachelė ir Estera, gal ir daugiau kas, visų neatsimenu. Dar Magidienė buvo ilgai. Vieną kartą teko Rachelei išbėgti į mišką, nes atėjo šaudytojas Bartkus, o Rachelė tada buvo namie, tai aš jai greitai pasakiau, atidariau langą ir ji nubėgo į mišką. Bartkus gyveno už kokių 5 kilometrų Junkilų kaime. Dar žinau, kad ir Jankauskas šaudė žmones. Jį po karo nušovė, o kur dingo Bartkus nežinau.

Su gelbėtojų Černiauskų dukra Genute Černiauskyte kartu mokiausi Užvenčio vidurinėje mokykloje. Pas Černiauskus irgi vesdavau tuos pačius žmones.

Tai viskas ką aš dabar prisimenu apie žydų gelbėjimą. Susirašinėjau su Kacaviene, dirbau buhaltere, dabar pensininkė.

1993 m. mano tėveliai ir aš apdovanoti Pasaulio Tautų Teisuolio medaliais.

kunigo maciejovskio

Iš dešinės kunigo Polikarpo Maciejovskio (Macijausko) dukterėčia Jadvyga Jonušienė,  Felicija Radavičienė, Jadvygos Jonušienės sūnus Jonas Jonušas ir vyras Remigijus 

Už dėdę – kunigą Polikarpą Maciejovskį, tėvus Kateriną ir Joną Macijauskus, senelę Feliciją Macijauskienę ir tetą Germaną Macijauskaitę apdovanojimus priėmė  Jadvyga Jonušienė ir jos sūnus Jonas Jonušas.

 Polikarpo Maciejovskio bendramintis, pasiaukojamai gelbėjęs žydus, gydytojas Petras Girbudas apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo Kryžiumi 1992 metais.

 Kiti šios gelbėjimo „grandinėlės“ dalyviai apdovanoti – Alfonsas Songaila – 1992 m., Vladas ir Uršulė Šleževičiai – 1993 m.

 
 

ANTANAS PRANCIŠKUS PONIŠKAITIS

poniskaiciai

Stasė Poniškaitienė ir Antanas Pranciškus Poniškaitis priima apdovanojimą 

glikas 

Poniškaičių išgelbėtas Izaokas Glikas. Pokarinė nuotrauka

Jonas ir Ona Poniškaičiai karo metais gyveno Šakių rajone, Žalvėderių kaime. Šeimoje augo septyni vaikai, vyriausias sūnus – Antanas Pranciškus Poniškaitis. 1942-ųjų žiemą kaimynai Dubininkai pas Poniškaičius atvedė Melkę Glikienę su vaikais.

Prieš karą Jankelis ir Mina Glikai su savo vaikais gyveno Kudirkos Naumiestyje. Jankelį Gliką ir vyriausiąjį sūnų Leibą sušaudė karo pradžioje. Mina Glikienė su likusiais gyvais dviems sūnumis – Izaoku ir Kopeliu, dukterimis – Chana-Mina ir Peše-Dvere, pradėjo slapstytis. Jiems padėjo daugelis valstiečių šeimų. Ne vienas Glikų šeimos gelbėtojas jau yra apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi. 2000-ais apdovanoti Jonas ir Ona Poniškaičiai.  

Per šią ceremoniją, išgelbėtajam dr. Izaokui Glikui prašant, apdovanotas vyriausias Jono ir Onos Poniškaičių sūnus Antanas Pranciškus Poniškaitis, kuris visomis išgalėmis stengėsi padėti tėvams. Nors pavojus buvo labai didelis, tačiau visi laimingai sulaukė karo pabaigos

 

STASYS ZASIMAUSKAS, PETRONĖLĖ ZASIMAUSKIENĖ

 zasimausku apdovanojimas

Bernardas Zasimauskas priima tėvų Petronėlės ir Stasio Zasimauskų apdovanojimą

zasimauskai

Petronėlė ir Stasys Zasimauskai 1965 m. 

leibzonu seima

Leibzonų šeima po karo. Vaikai  Ada ir Dovydas, tėvai - Mina ir Efraimas

1943 m. lapkritį į agronomo Simokaičio butą Vytauto prospekte Kaune užėjo buvusi jo žmonos Zofijos Simokaitienės bendradarbė – mokytoja Mina Leibzonienė. Moteris prašėsi pagalbos: kartu su vyru Efraimu, trylikos metų dukra Ada ir septynmečiu Dovydu visi buvo įkalinti Kauno gete.

Juozas Simokaitis išvežė Adą Leibzonaitę į savo sesers Petronėlės Zasimauskienės ūkį Naujatrobių kaime (Kauno raj.).

Stasio ir Petronėlės Zasimauskų šeimoje Ada buvo apgyvendinta kaip giminaitė, atvykusi prižiūrėti vaikų. 

Zofijos Simokaitienės brolis Antanas Boguslauskas nuvežė Miną Leibzonienę su sūnumi Dovydu pas savo tėvus Boguslauskus į Žemaitiją (Mažeikių raj.), kur jie laimingai sulaukė karo pabaigos.

Efraimą Leibzoną slapstė Kauno Šv. Antano bažnyčios klebonas Juozapas Želvys ir kiti žmonės.

Visi Leibzonų šeimos nariai išgyveno, po karo apsigyveno Kaune. Vėliau Ada Leibzonaitė emigravo į Izraelį, o jos brolis Dovydas pasiliko Vilniuje, dirbo inžinieriumi “Elfos” gamykloje.

1992 metais Petronėlei Zasimauskienei ir Stasiui Zasimauskui suteikti Pasaulio Tautų Teisuolio vardai.

 

VIKTORIJA ZRELSKIENĖ, STEPONAS ZRELSKIS, MEČISLOVAS ZRIELSKIS

 zrelsku apdovanojimas

Iš kairės Jonas Vytautas Zrelskis, Pesios ir Isaako sūnus Vladimiras Kacas  ir Mečislovas Zrelskis

 zrelskio apdovanojimas

Mečislovas Zrelskis priima savo apdovanojimą. Brolis Jonas Vytautas Zrelskis (dešinėje) priima tėvų Viktorijos ir Stepono Zrelskių apdovanojimus.

 zrelskiene

Viktorija Zrelskienė apie 24-erių metų amžiaus

  kacas ir zrelskis

Iš kairės Isaakas Kacas ir Steponas Zrelskis

 

Baigiantis 2004-iems, Pasaulio Tautų Teisuoliais pripažinti Steponas Zrelskis ir Viktorija Zrelskienė. Karo metais ši šeima gyveno Kauno rajone, Lapių valsčiuje, Tauralakio dvare. Kai 1943 metais iš Kauno geto pabėgo Isaakas Kacas su žmona Pesia, Steponas Zrelskis ir jo žmona Viktorija stengėsi jiems padėti kuo galėdami: dirbdami naktimis, kad niekas nepastebėtų, įrengė kluone šiaudų kūliais apšildytą slėptuvę, į kurią maistą nešiodavo vaikai –  Jonas, Česlovas ir Mečislovas Zrelskiai. Nors Zrelskiai augino tris savo sūnus, tačiau nepabūgo ir darė viską kas įmanoma, gelbėdami Isaaką ir Pesią Kacus.

NATALIJA LIKEVIČIENĖ, VYTAUTAS LIKEVIČIUS

 likeviciai

Natalija ir Vytautas Likevičiai sutuoktuvių dieną. 1938 m.

 likeviciu apdovanojimas

Natalijos ir Vytauto Likevičių apdovanojimą priima marti Marija Likevičienė

Natalija Likevičienė kartu su savo vyru Vytautu padėjo daugeliui Kauno geto kalinių. Likevičių butas tapo savotiška “tranzitine būstine”, žmonės čia apsistodavo tol, kol jiems buvo surandamos saugesnės vietos. Likevičiai palaikė ryšius su kitais žydų gelbėtojais – Sofija Binkiene, Olga Daugvietiene-Kuzmina, Vladu Varčiku, Prane Špokaite-Juodvalkiene, Petru Baubliu, Danute ir Vladžiu Zubovais, Natalija Jegorova, Helene Holzman, Elena Kutorgiene ir kitais. Vytautas Likevičius dažniausiai išvežiodavo žmones į saugesnes vietas, Natalija Likevičienė rūpindavosi tinkamais dokumentais.

Likevičių dėka surado prieglobstį ir išsigelbėjo  Gita Judelevičiūtė, Kama Ginkas, Estera Elinaitė, Riva Ošerovičienė, Golda Perienė, Roza Stenderienė ir daug kitų.

1996 metais Vytautas  ir Natalija Likevičiai apdovanoti Pasaulio Teisuolių medaliu.

 

JURGIS VIDMANTAS, KONSTANCIJA VIDMANTIENĖ,

MARIJA STANKEVIČIŪTĖ

 vidmantu apdovanojimas

Konstancijos ir Jurgio Vidmantų apdovanojimą priima duktė Gygaja Žekienė

vidmantai 

Konstancija ir Jurgis Vidmantai

 

1944 metų pavasarį, frontui artėjant prie Kauno ir sklindant gandams apie galimą geto likvidavimą, padaugėjo bėglių iš geto. Inžinieriaus Jurgio Vidmanto šeima – žmona Konstancija ir kartu su šia šeima gyvenusi Vidmantų dukters krikšto motina Marija Stankevičiūtė, savo namuose Perkūno alėjoje  Nr. 61 nuo 1944 balandžio iki rugpjūčio slapstė Bronę Subockienę, o šeimos ūkyje Panevėžiuke (netoli Babtų) nuo gegužės vidurio iki rugpjūčio pradžios apgyvendino Bronės Subockienės sūnų Emanuelį Subockį ir jį globojo.
Inž. Jurgio Vidmanto šeima taip pat suteikė pagalbą Goldai Perienei su sūnumi Amosu.

Šių dienų sulaukęs Emanuelis Subockis gyvena Izraelyje, Holono mieste.

 stankeviciute

Marija Stankevičiūtė

                                                           

                                                             *  *  *

Teisuoliai tapo vienintele išsigelbėjimo viltimi persekiojamiems ir negailestingai žudomiems žmonėms.  Šie žmonės nepaisė barbariškų nacių įsakymų: ekstremaliomis sąlygomis parodė didžiulį sumanumą ir ryžtą, įrengdami slėptuves, dalydamiesi paskutiniu duonos kąsniu, jie išgelbėjo ne vieną gyvybę. Todėl ir neužmiršta išgelbėtieji savo gelbėtojų, siunčia prisiminimus, prašydami įamžinti savo gelbėtojų atminimą.

Dėkojame Jakovui Gurvičiui, Jehošua Šochotui, Irai Reiches-Roth, Vulfui (Zeev) ir Rivai Michnovskiams, Tamarai Lazerson-Rostovsky, Belai Upnitcki, Mišai Jakobui, Dovydui Leibzonui, Leonidui Goldbergui, Daliai Gelumbauskienei, dr. Izaokui Glikui, Pasaulio Tautų Teisuolėms – Felicijai Radavičienei (Klimutei) ir Genovaitei Dugnienei  (Černiauskytei), Jadvygai ir Jonui Jonušams, Vladimirui Katz, Emanueliui Subockiui kurių liudijimų ir prisiminimų dėka kilnių žmonių vardai ir darbai neliko užmiršti.

Parengė Danutė Selčinskaja ir Daiva Osipovaitė

Informacija atnaujinta: 12/4/2007
Informacija
2017.01.30

KAINORAŠTIS

***

 

Dėl ekskursijų ir edukacinių užsiėmimų muziejaus padaliniuose  prašome susisiekti iš anksto: tel.  tel. 8 663 53322,  
el. p. muziejus@jmuseum.lt

***
Tolerancijos centro darbo laikas:
pirmadienį – ketvirtadienį 10–18 val.,
penktadienį 10–16 val.,
šeštadienį nedirbame,
sekmadienį 10–16 val.

***

Holokausto ekspozicijos darbo laikas:
pirmadienį–ketvirtadienį 9–17 val.,
penktadienį 9–16
val.,
šeštadienį nedirbame,
sekmadienį 10–16
val.

Edukacinė programa Holokausto ekspozicijoje 
(Pamėnkalnio g. 12)

Programa skirta 7–12 klasėms
Edukacinės programos
kaina
1,00 € mokiniui
Informacija ir rezervavimas:
tel. (8 5) 212 7083,

el. paštas
jewishmuseum@jmuseum.lt

 ***

Panerių memorialas:
Nuo spalio iki gegužės mėn. muziejus atidaromas pagal pageidavimą
Pirmadienį nedirbame,

antradienį–sekmadienį 9–17 val.

***

Jei norite užsakyti ekskursiją Panerių memoriale,
susisiekite tel. +370 699 90 384 arba elektroniniu paštu mantas.siksnianas@jmuseum.lt
likus bent dienai iki planuojamos ekskursijos

***
Kviečiame aplankyti nuolatines ekspozicijas Tolerancijos centre:

Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa

Žydų gyvenimas Lietuvoje

Dingęs pasaulis

 Sunaikinto litvakiškojo pasaulio ženklai
Gerardo Bagdonavičiaus kūryboje

***

VVGŽM bibliotekos darbo laikas:
I – 11-15 val.
III – 11-15 val.
V – 11 – 15 val.
II ir IV skaitytojai neaptarnaujami.
Tel. (8 5) 261 3128,
+370 652 70179

***

DU PROCENTUS PAJAMŲ MOKESČIO SKIRKITE MUZIEJUI
Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejui ir taip paremkite jo veiklą.
Daugiau informacijos

 


 

 


 

 

© Penki Kontinentai 2006. Visos teisės saugomos.