Neįgaliems  Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus
Valstybės biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ „Registrų centras“
Įstaigos kodas 190757374
Naugarduko g. 10/2, LT 01309, Vilnius
Tel: (85) 231 2357
Faks: (85) 231 2358
El. paštas: muziejus@jmuseum.lt
A. s. : LT347044060001122261, AB SEB bankas
Nėra PVM mokėtojas
APIE MUZIEJŲ
DOKUMENTAI
KONTAKTAI :::
STRUKTŪROS SCHEMA
KONTAKTAI
DIREKTORIUS
SKYRIAI
PATALPŲ NUOMA
ISTORINIAI TYRIMAI
EKSPOZICIJOS
VEIKIANČIOS PARODOS
VIRTUALIOS PARODOS
KILNOJAMOS PARODOS
ŽYDŲ GELBĖTOJŲ CEREMONIJOS
EDUKACIJA
LEIDINIAI
Publikacijos internete
ĮVYKIŲ ARCHYVAS
NUORODOS
PARAMA
MUZIEJUS SOCIALINIUOSE TINKLUOSE
MŪSŲ PARTNERIAI
2004 09 28 Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiaus įteikimo ceremonija

Prezidentas apdovanojo žydų gelbėtojus

Prezidento spaudos tarnybos pranešimas

Antradienis, rugsėjo 28 d. (Vilnius). Minint Lietuvos žydų genocido dieną, Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanojo 55 asmenis (iš jų 38 po mirties), kurie Antrojo pasaulinio karo metais gelbėjo žydų tautybės žmones nuo nacių genocido.
“Nėra didesnio žygdarbio kaip išgelbėti kito žmogaus gyvybę. Jūs, Jūsų tėvai ir seneliai išgelbėjo dešimtis, šimtus gyvybių. Gelbėjo rizikuodami brangiausiu turtu – savo gyvybe”, - įteikdamas apdovanojimus sakė valstybės vadovas.
Prezidentas pabrėžė, kad Antrojo pasaulinio karo metu žydų tautą ištiko neregėto mąsto tragedija: “Nacistinės Vokietijos okupuota mūsų šalis neteko daugiau kaip 90 procentų savo tėvynainių – daug šimtmečių šioje žemėje gyvenusios ir klestėjusios žydų bendruomenės. Tai amžina mūsų netektis ir skausmas.”

“Aukų būtų buvę dar daugiau, jeigu ne Jūsų ir Jūsų artimųjų kilnumas, narsa ir pasiaukojimas. Gelbėdami žydus, Jūs išgelbėjote Lietuvos garbę. Apgynėte žmogiškumą net pačiomis nuožmiausiomis karo ir okupacijos sąlygomis, kai už žydų slėpimą grėsė mirtis”, - pažymėjo V. Adamkus.
“Lenkiu galvą, reikšdamas pagarbą žydų gelbėtojams, jau išėjusiems Anapilin. Mes nepamiršime jų vardų. Nepamiršime ir būsime amžinai dėkingi visiems žydų gelbėtojams”, - sakė valstybės vadovas.

 

1967 metais pasirodžiusioje Sofijos Binkienės knygoje Ir be ginklo kariai savo straipsnyje Apie didvyriškumą Icchokas Meras rašė:

Aš kaip maldą tariu pavardes tų žmonių, kurie fašistinės okupacijos metais Kelmėje ir jos apylinkėse slapstė ir gelbėjo keletą žydų vaikų, jų tarpe ir mane, – tai Bronė ir Juozas Dainauskai, Michalina Legantienė, Adomas Urbelis ir Petronėlė Urbelienė-Unikauskienė, Šalkauskai, Stasė Damanskaitė, Stefa Kulevičiūtė, Elena Kaušaitė ir jos seserys, Konstancija Norkaitė, Butkai, Urbeliai, Aleksandra Grišaitė, Žukauskai, Damanskai, Šimuliai ir daugelis kitų, kurių pavardžių aš nežinau.

Aš kaip maldą tariu vardus tų žmonių, pažįstamų ar nepažįstamų, kada nors matytų ar neregėtų, kurie visoje Lietuvoje, miestuose ir miesteliuose, kaimuose ir bažnytkaimiuose, nepaisydami žiauraus teroro, gelbėjo pasmerktuosius mirti.

Aš kaip maldą kartoju vardus tų žmonių, kurie įvairiose Europos šalyse, apimtose rudojo maro, tiesė pagalbos ir draugystės ranką tiems, kuriuos norėta sunaikinti dvasiškai ir fiziškai.

Mes neužmirštame ir niekados neužmiršime. Nei vieni, nei kiti. Ne tik iš dėkingumo ir ne iš pasitenkinimo atlikus taurią žmogišką pareigą. Dar ir dėl atsakomybės. Istorija lieka istorija. Jos lapų, išmirkusių ašarose ir kraujyje, paženklintų kančiomis ir pasiaukojimu, niekam nevalia išplėšti, niekas neturi tokios teisės ir galios tokios.

Mes negalime užmiršti.

(Sudarytoja  Sofija Binkienė. Leidykla  „Mintis“. Vilnius.1967 m. p. 282.)

Dauguma Kelmės rajone žydus gelbėjusių žmonių, kurių pavardes rašytojas Icchokas Meras 1967 metais paminėjo savo straipsnyje knygoje Ir be ginklo kariai, pripažinti Pasaulio Tautų Teisuoliais 2004 metais I.Mero inicijuoto Teisuolių projekto darbo grupės pastangų dėka: Bronislava Dainauskienė, Juozas ir Petras Dainauskai (2004 m.), Michalina Legantienė (2004 m.), Adomas Urbelis ir Petronėlė Urbelienė-Unikauskienė (2004 m.), Elena Kaušaitė (2004 m.), Antanas Šalkauskas ir Aleksandra Šalkauskienė (2005 m.), Petras Damanskas, Pranė Damanskienė ir Stanislava Damanskaitė (2006 m.), Stefanija Kulevičiūtė (2006 m.), Julija Žukauskienė ir Kipras Žukauskas (2006 m.) Ona Urbelienė, Bronius Urbelis ir Elena Urbelytė (2006 m.).

Darbą tęsia memorialinio instituto Jad Vašem ir Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus darbuotojai.

dekrertas 2004 

Per šią ceremoniją apdovanoti: Jehošua Šochoto, jo motinos Reizl ir brolio Chaimo, Rachel Taic, Icchoko Mero ir jos sesers Joninos Meras-Gersh (Meraitės-Geršienės), Vulfo Engelčino, Chanos Etės Engelčinienės ir jų vaikų 12 metų Isaako ir 6,5 metų Mozeso, Idos Šaterienės, Anusės Keilsonaitės, Tamaros Lazerson-Rostovsky, Leo Rozentalio, Izaoko Gliko, Miriam Zaborskienės ir jos  pusbrolio Velerio, Levų šeimos, Idos Krubelnikaitės-Marcus, Miros Dubrovinos ir jos vaikų – Jevgenijaus ir Irinos, Tavitos Abramovič ir jos vaikų Marko ir  Jurijaus, Lizos, Saros ir Benciono Fridkauskų, Beilės Baronienės ir jos dukros Dinos gelbėtojai.

Remdamiesi autentiškais išsigelbėjusių žmonių liudijimais bei prisiminimais pristatome asmenis, kurių poelgis įvertintas Lietuvos Valstybės apdovanojimu – Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.

Praėjus daugiau nei šešiasdešimčiai metų po karo, savo gelbėtojus ir jų palikuonis, tebegyvenančius Telšių ir Plungės rajonuose, 2004-ųjų rugsėjį aplankė buvęs telšiškis, nuo 1972-ųjų gyvenantis Izraelyje, Jehošua Šochotas. Tai buvo jaudinantys susitikimai, lydimi prisiminimų iš tolimos praeities apie visą Šochotų šeimos slapstymosi kelią nuo karo pradžios iki pabaigos, kurių metu Jehošua tikslino kaimų ir miestelių pavadinimus, savo gelbėtojų biografinius duomenis, o sugrįžęs parašė išsamius prisiminimus ir kreipėsi į muziejų, prašydamas pristatyti Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiaus apdovanojimui visus jį gelbėjusius žmones, be kurių pagalbos nebūtų pavykę išgyventi jam – Jehošua Šochotui, jo motinai Reizl Šochotienei ir broliui Chaimui.

Per šią ceremoniją apdovanoti šie Šochotų šeimos gelbėtojai: Domicėlė Pagojutė, Budzinskų ir Vagnorių šeimų nariai

 

Domicėlė PAGOJUTĖ

 domicele ir sochotai

  Domicėlė Pagojutė su savo auklėtiniais Jehošua (vežimėlyje) ir Chaimu Kleboniškyje prie Kauno, 1934 m.

 Domicėlė Pagojutė ir Šochotų šeima prieš karą gyveno Telšiuose. Domicėlė dirbo aukle Šochotų šeimoje. Ši paprasta, religinga moteris labai mylėjo vaikus – prie jos vaikai prisirišdavo visam gyvenimui. Savo globotinių ji nepaliko ir prasidėjus karui. Tik Domicėlės dėka visi Šochotų šeimos nariai buvo aprūpinti maistu, kol buvo įkalinti Telšių gete. Domicėlė suvaidino lemiamą vaidmenį Chaimo ir Jehošua Šochoto bei telšiškės, taip pat savo buvusios auklėtinės, garsaus Telšių fotografo Chaimo Kaplanskio anūkės Rachel Taic išsigelbėjime. Visiems savo globotiniams Domicėlė padėdavo surasti slapstymosi vietas pas pažįstamus ūkininkus, slaugydavo susirgus, o kai nebebūdavo kur eiti, visi sugrįždavo pas Domicėlę. Jehošua Šochoto žodžiais tariant: Pati būdama labai religinga, Domicėlė Pagojutė vienodai padėjo krikštytiems ir nekrikštytiems, ji gelbėjo žūstančiuosius, padėjo kenčiantiems nepriklausomai nuo to kokiai religijai ir tautybei jie priklausė. Domicėlė gelbėjo Žmones. Seniai nebėra mūsų tarpe Domicėlės, tačiau jos prisiminimas šventai puoselėjamas Jehošua Šochoto šeimoje, o šiandien garbingą Lietuvos Valstybės apdovanojimą  Žūvančiųjų gelbėjimo kryžių už Domicėlę atsiėmė jos brolio Juliaus Pagojaus dukra – Joana Stasinauskienė (Pagojutė).

 domiceles apdovanojimas

Domicėlės Pagojutės apdovanojimą priima Domicėlės brolio dukra Joana Stasinauskienė - Pagojutė (viduryje)

reizl sochotiene

Reizl Šochotienė su sūnumis – Jehošua (kairėje) ir Chaimu (dešinėje). Maskva, 1960 m. Chaimas Šochotas su Reizl Šochotienės seserimi Lėja 1945 m. apleido Lietuvą, turėdami tikslą pasiekti Palestiną. Motinai su vyresniuoju sūnumi ir abiems broliams buvo lemta susitikti tiktai po 15 metų, kai Chaimas Šochotas su turistų grupe trumpam atvyko į Maskvą. Galutinai  Šochotų šeima susijungė jau Izraelyje tiktai 1972 metais  

Kad išgelbėtų vieną žmogų, šiuo atveju Jehošua Šochotą, reikėjo daugelio žmonių pastangų. Ir štai Domicėlė Pagojutė susitaria su pažįstamais ūkininkais Budzinskais, gyvenusiais Telšių rajone, Degučių kaime.

Antanas BUDZINSKAS

Benigna BUDZINSKIENĖ

Stefanija BUDZINSKAITĖ 

Benigna BUDZINSKAITĖ

Aloyzas BUDZINSKAS

Genovaitė BUDŽINSKYTĖ

budzinskaites apdovanojimas 

  Stefanija Budzinskaitė (dešinėje) priima Žūvančiųjų  gelbėjimo kryžių.

 budzinsku seima

 Budzinskų šeima. Priekyje sėdi Antanas ir Benigna Budzinskai. Prieškarinė nuotrauka

Antanas Budzinskas, jo žmona Benigna ir keturi jų vaikai – dukros - Stefanija, Benigna, Genutė bei sūnus Aloyzas karo metais gyveno savo ūkyje Degučių (dabar Vilkų) kaime, Telšių rajone. Jų ūkis buvo prie pat didelio miško. Šią šeimą per savo auklę Domicėlę Pagojutę dar prieš karą pažinojo Šochotai. Okupacijos metais Jehošua šioje šeimoje pabuvoje du kartus – 1942-ųjų ir 1943-ųjų metų pabaigoje. Visi Budzinskų šeimos nariai padėjo Jehošua kuo galėdami. Kai 1943-iais metais į šiuos kraštus vokiečiai atvežė, ir pas kai kuriuos kaimynus priverstinai apgyvendino ukrainiečių šeimas, teko imtis atsargumo priemonių. Jehošua ištisas dienas praleisdavo miške, tik nakvoti sugrįždavo pas Budzinskus. Maistą į mišką jam nešiojo Budzinskų dukra Benigna, o vieną ankstų rytą Stefanija Budzinskaitė pasikinkė arklį ir, dar neprašvitus, tamsiais miško keliais išvežė Jehošua į kitą vietą, pas kitus žmones – Anicetą ir Feliksą Čiuželius, su kuriais jau iš anksto buvo susitarę Budzinskai. Nenutrūko Šochotų ir Budzinskų šeimų ryšiai ir po karo, jie bendravo, kol buvo gyva Chaimo ir Jehošua motina Reizl Šochotienė, o šį rudenį Stefaniją ir Genovaitę Budzinskaites, gyvenančias Žemaičių Kalvarijoje aplankė jų mylimas Stasiukas – Jehošua Šochotas.

 

Stanislava VAGNORIENĖ

Povilas VAGNORIUS

Stasė KEPALIENĖ (Vagnoriutė)

 vagnoriu apdovanojimas

Juozapas Vagnorius priima savo tėvų Povilo ir Stanislavos Vagnorių apdovanojimą (kairėje) ir Stasė Kepalienė -Vagnoriutė priima savo apdovanojimą

 

Povilo ir Stanislavos Vagnorių šeima gyveno Telšių rajone Žilvičių kaime. Vagnoriai  turėjo didelį ūkį, daug gyvulių, be šeimos narių ūkyje dirbo ir pora samdinių. 1942-1943-jų žiemą į šią šeimą pakliuvęs 10-metis  Jehošua Šochotas prisimena:

Kadangi aš buvau bendraamžis su Vagnorių vaikais, tai mes labai greitai susidraugavome, jaučiausi ne svetimu, bet šeimos nariu, broliu. Skirtumas tarp mūsų buvo tik tas, kad Vagnorių vaikai žiemą, pavasarį ir rudenį lankė kaimo mokyklą, o aš likdavau namie. Vagnorių vaikų - Staselės ir Juozuko pagalba išmokau skaityti lietuviškai. Pagrindinis mano užsiėmimas Vagnorių šeimoje buvo piemenavimas. Vasarą, kai Vagnorių vaikai mokyklos nelankė, ganydavome gyvulius kartu, bet pavasarį ir rudenį – ganydavau vienas. Vagnorių šeimoje man buvo labai gerai, skaitau, kad tai buvo mano nelegalaus gyvenimo aukso dienos. Tam buvo dar viena priežastis. Visai netoli nuo Vagnorių – Gaurilavičiaus šeimoje buvo mano motina. Jinai dažnai mane lankydavo.

Už tėvelius Povilą ir Stanislavą Vagnorius apdovanojimą atsiėmė jų sūnus Juozas Vagnorius, apdovanota ir vyresnioji duktė Stasė Vagnoriutė (dabar Kepalienė). 

Vagnorių šeimoje Jehošua Šochotas prabuvo iki 1943-jų rudens. Kai  pasidarė nesaugu, Stanislava Vagnorienė perdavė Jehošua Budzinskų šeimai – taip Budzinskų šeimoje Jehošua atsirado antrąjį kartą.

Icchokui Merui ir Janinai Meraitei (Jonina Meras-Gersh) prašant, per šią ceremoniją Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais apdovanoti:

Michalina Legantienė,  Bronislava, Juozas ir Petras Dainauskai, Zosė Sankienė ir jos dukra Teresė Toliušienė (Sankutė), Petronėlė Urbelienė-Unikauskienė ir Adomas Urbelis.

Šių dienų sulaukė viena Icchoko ir Janinos gelbėtoja – Teresė Toliušienė (Sankutė). Teresė gyvena Skaudvilėje.

Icchoko Mero ir jo sesers Janinos gelbėtojus pristatome cituodami ištraukas iš jų pačių liudijimų:

Michalina LEGANTIENĖ

legantienes apdovan 

Michalinos Legantienės apdovanojimą priima Antanina Sasnauskienė su anūke

 legantiene

Michalina Legantienė

 meras

Icchokas Meras prie savo knygų lentynos. Holonas 2004 m. Fridos Meras fotografija, iš asmeninio I.Mero archyvo

Icchokas Meras:

Kelmės ir aplinkinių miestelių bei bažnytkaimių žydus šaudė Kelmės dvaro žvyrduobėj du kartus: didžiąją daugumą - liepos 29 d., o likusius - rugpiūčio 22 d.

1941 m. liepos 28-tą mus atvarė iš stovyklų į didžiulę Kelmės dvaro daržinę, iš kurios kitą dieną grupėmis po keliasdešimt žmonių varė į žvyrduobę, esančią maždaug už pusės kilometro, ir ten šaudė. Tą dieną sušaudė motiną, o sesuo Janina ir aš su keliolika kitų mažamečių vaikų, kažkodėl sugrąžintų į daržinę, likome gyvi ir vėliau buvome uždaryti vienoj dvaro rūmų kamaroj.

Kai mus uždarė toj kamaroj, po kelių valandų prie Kelmės dvaro rūmų susirinko grupelė lietuvių moterų, jų tarpe ir Michalina Legantienė, ir pradėjo prašy­ti baltaraiščius, o paskui ir Kelmės viršaitį,  kad atiduotų joms žydų vaikus.

Ant rytojaus, kai ginkluotas baltaraištis-sargybinis trumpam pasitraukė nuo durų, moterys pagriebė dalį vaikų ir nusivedė namo.  Mane su seserim nusivedė Michalina.

Likusius kelis vaikus, kurių niekas nepaėmė, baltaraiščiai sušaudė per antrąsias Kelmės žydų masines žudynes 1941 m. rugpjūčio 22 d.

Taip Michalina Legantienė pirmą kartą – išvogdama mus iš dvaro kamaros, antrą kartą - išvesdama į kaimą prieš antrą šaudymą, – išgelbėjo iš tikros mirties mane ir seserį Janiną, ir trečią kartą – mane, užstodama savo kūnu nuo savo vyro peilio - vėl išgelbėjo, tik gero noro ir gailesčio vedina, nieko už tai neprašydama ir nieko negaudama, nieko daugiau ir nenorėdama, tik kad likčiau gyvas.

Petronėlė URBELIENĖ-UNIKAUSKIENĖ

Adomas URBELIS

Zosė SANKIENĖ

Teresė TOLIUŠIENĖ

 urbelienes apd

Petronėlės Urbelienės-Unikauskienės ir Adomo Urbelio apdovanojimą atsiima Ona Bajorynienė

 

 

sankutes apdov

 Teresė Toliušienė-Sankutė priima apdovanojimą už save ir savo motiną Zofiją Sankienę

urbeliene 

Petronėlė Urbelienė-Unikauskienė

 urbeliene su augintiniais

Petronėlė Urbelienė-Unikauskienė (dešinėje) su savo augintine Onute ir nežinoma moterimi prie savo namelio Kelmėje, Kalnų 14, kur per karą slapstėsi Janina ir Icchokas

meraite

Jonina Meras-Gersh (Meraitė-Geršienė)

Jonina Meras-Gersh (Meraitė-Geršienė):

Michalina Legantienė parsivedė mus į savo mažą kambarėlį Kalnų g-vėje 14. Tą kambarėlį ji nuomavo, pas Petronėlę Urbelienę. Michalinos prašymu mane priglaudė pas save Petronėlė Urbelienė ir jos vyras Adomas Urbelis. Tačiau valdžiai tapo žinoma, kur mes slapstomės, ir po kelių dienų mus išvežė į Mošės Gelmano ūkį Laukodemės kaime (apie 3 klm. nuo Kelmės). Šis ūkis taip pat buvo paverstas lageriu-getu. Prieš mus išvežant, Urbelienė ir Legantienė patarė mums pabėgti iš lagerio ir sugrįžti vėl pas jas. Po kiek laiko mums su broliu pavyko pabėgti. Vieną ankstų rytą mes sugrįžome į Kelmę. Mes ėjome be kelių ir be takų, slėpdamiesi krūmuose, daržuose ir sudegusių namų griuvėsiuose, bijodami, kad kas nors mūsų nepastebėtų. Aš grįžau pas Urbelius, o mano brolis - pas Legantienę.Tačiau valdžiai ir vėl tapo žinoma, kur mes slapstomės, ir dieną prieš antrąsias ir galutines Kelmės žydų masines žudynes atėjo pas Urbelienę ir Legantienę seniūnas Lopata ir liepė mus nuvesti į Kelmės dvaro daržinę. Į tą pačią didžiulę daržinę, kurioje jau kartą buvome uždaryti, dar kartu su mama, liepos 28 d., t.y. vieną dieną prieš pirmąsias masines Kelmės žydų žudynes. Daržinė tą dieną buvo sausakimša mirčiai pasmerktų žydų - moterų ir vaikų. Dabar, gavus seniūno nurodymą mus nuvesti į tą pačią daržinę, mūsų globėjos ir mes - vaikai labai sunerimome, bijodami, kad ir vėl ruošiamos dar vienos masinės žydų žudynės. Slapstytis Kelmėje, kad ir miestelio pakraštyje, jau tapo labai pavojinga. Todėl Urbelienė ir Legantienė mus išvedė ant rytojaus anksti rytą iš Kelmės į kaimą, tikėdamosios rasti kaimiečius, kurie sutiks mus paslėpti. Tačiau pažįstami kaimiečiai atsisakė mus priimti.

Tada Urbelienė ir Legantienė pradėjo stabdyti pravažiuojančių nepažįstamų kaimiečių vežimus, klausdamos: “Ponia, ar nereikia piemenukų?” Visi kaimiečiai atsakydavo klausimu: ”Ar žydukai?” Ir gavę atsakymą: “Žydukai”, sakydavo: “Nereikia”. Pagaliau pravažiuodamos sustojo turtinga ūkininkė Sankienė ir jos duktė Teresė. Sankienė nesiryžo mus paimti, tada prabilo jos dukra Teresėlė. „Mama, paimk tuos vaikus... Paimk tuos vaikus...“, ir jos motina pasakė „Gerai, važiuojam.“

Tą dieną, t.y. 1941 m. rugpiūčio 22 d., vyko antrosios ir galutinės Kelmės žydų masinės žudynės. Kelmės žydus baltaraiščiai sušaudė žvyrduobėje, esančioje maždaug už pusės kilometro nuo Kelmės dvaro rūmų.

sankiene

Zofija Sankienė

Urbeliai gyveno Kelmės pakraštyje ir vedė kaimišką gyvenimo būdą. Urbelienė triūsdavo savo mažame ūkelyje nuo ryto iki nakties. Ilgus mėnesius aš bijodavau išeiti į lauką ir net pasižiūrėti pro langą. Vėliau - apsirengusi kaimiškais drabužiais ir apsiraišiojusi skaromis, kad manęs nepažintų, aš taip pat pradėjau dirbti Urbelių ūkelyje, norėdama jiems padėti, - bet ir visą laiką slėpdamasi nuo svetimų akių. Pamačiusi artėjant prie namų bet kokį žmogų, uniformuotą ar civilį, - bėgdavau slėptis į bulvių rūsį. Vienas rūsys buvo po namo gonkomis, kitas - darže. Ilgas valandas praleisdavau bulvių rūsiuose.

 Urbelienė slėpė mane ir globojo per visą vokiečių okupacijos metą, tai yra iki 1944 m. spalio mėnesio pradžios. Ji jautė žmogišką pareigą išgelbėti mane nuo mirties. Ji gerai žinojo, kad gelbėdama mane ji rizikuoja savo laisve ir gyvybe.

Taip pat elgėsi ir jos vyras Adomas Urbelis.

Bronislava DAINAUSKIENĖ

Juozas DAINAUSKAS

Petras DAINAUSKAS

dainausku apd 

Apdovanojimus priima Petro Dainausko žmona Stasė Dainauskienė ir dukra Regina Razminienė

 dainauskiene

Bronislava Dainauskienė

 dainausku gimine

  Dainauskų giminė. Priekyje sėdi Juozas ir Bronislava Dainauskai. Stovi – antras iš kairės Petras Dainauskas

 

Icchokas Meras:

Juozas Dainauskas mane išgelbėjo parsivedęs į savo namus iš gatvės.

Bet kas mane visą laiką gelbėjo, slėpdama nuo svetimų akių, maudydama, kad niekas nematytų, valgydindama kąsneliu daugiau, negu savo nuosavus vaikus, ir priglausdama prie širdies ar mielu žodžiu pakalbindavusi dažniau nei savuosius, vesdama greitom į mišką, jei iš tolo pamatydavo artėjančius nepažįstamus, buvo Bronislava Dainauskienė, kuri visaip stengėsi ne tik išgelbėti mano gyvybę, bet ir sušildyti prarasta motiniška šiluma, ir gydė mane be daktarų, pas kuriuos eiti negalima buvo, ir be vaistų, kurių negalima buvo gauti, tik žolelėm, arbatėlėm ir širdies šiluma.

Bronislavos Dainauskienės pirmuoju ir pagrindiniu pagalbininku mane saugant ir slapstant buvo jų vyresnysis sūnus Petras Dainauskas.

Greta manęs, jei būdavau namuose, visada būdavo arba Bronislava arba Petras, kad, bėdai artėjant, galėtų mane gelbėti.

Kartais nė į kelią dairytis nereikėjo, žiūrint ar kas ateina, ne kartą atbėgdavo koks Dainauskų draugas ir perspėdavo, kad ūkvedis ateis teirautis apie žyduką, ar kad baltaraiščiai ar policininkai ateis ieškoti, nes pašnibždėjo jiems kažkas.

Tada Petras griebdavo mane, užsimesdavo ant pečių ir bėgte į pušyną, kurį gerai pažinojo ir turėjo kelias vieteles man paruošęs, nes reikėjo jų ir vasarą ir žiemą, ir pavasarį ir rudenį.

Slapsčiausi Dainauskų namuose iki 1944 m. spalio 6 d., kada  Kelmę, pralaužusi frontą, užėmė Raudonoji armija, gyvenau kiek ir po karo, iki 1946 metų.

 Juozas Dainauskas, Bronislava Dainauskienė ir jų sūnus Petras Dainauskas išgelbėjo mane, rizikuodami savo laisve ir gyvybe.

Ignacij BOGDANOVIČ

Regina BOGDANOVIČ

bagdonaviciu apd

Feliksas Bogdanovičius priima apdovanojimą už tėvus Reginą ir Ignacijų Bogdanovičius

 bagdonaviciai

 

Ignacijus ir Regina Bogdanovičiai su sūneliu Vladislavu. Rakšonių kaimas 1942 m.

Pas Reginą ir Ignacijų Bogdanovičius, gyvenusius Rakšonių kaime, Siužonių apylinkėje (Vilniaus raj.) kaimynai Senkevičiai 1943 metais atvedė, iki tol pas juos gyvenusią ir besislapsčiusią Engelčinų šeimą. Šioje šeimoje buvo 4 žmonės – tėvas Vulfas Engelčinas, motina – Chana Etė Engelčinienė ir du berniukai – 12 metų Isaakas ir 6,5 metų Mozesas.        

Ignacijus Bogdanovičius kartu su kaimynu Adamu Senkevičiumi šalia Skindariškių kaimo įrengė Engelčinams slėptuvę, labai gerai ją užmaskavo, ant viršaus pasodino beržus. Šioje slėptuvėje Engelčinų šeima praleido daug laiko. Kai tik iškildavo mažiausias pavojus, sprukdavo į slėptuvę. Taip jie prabuvo pas Bogdanovičius 1,5 metų ir laimingai sulaikė karo pabaigos. Apdovanojimą už tėvus atsiėmė sūnus Feliksas Bogdanovičius.

Juozas GUDAS

Ona GUDIENĖ

Petras GUDAS

Apolinaras GUDAS

 gudu apd

Apolinaras Gudas priima savo ir tėvų Onos ir Juozo Gudų apdovanojimus.

gudai 

Ona ir Juozas Gudai.

Juozo ir Onos Gudų šeima karo metais gyveno Milikonių kaime, netoli Vilijampolės žydų geto ir Demokratų gatvės. Netoliese praėjo kelias, kuriuo žydus varydavo į IX fortą. Gudai girdėjo šaudymus ir klyksmus, baisėjosi teroru ir labai gailėjo nelaimingųjų geto gyventojų. Gudų namai tapo tarsi pereinamuoju punktu. Jie negalėdavo ilgai laikyti besislapstančiųjų, gyvenant šalia geto tai buvo per daug pavojinga, tačiau gana dažnai pas juos būdavo apie 10 žmonių. Šeima buvo neturtinga, joje augo penki savi vaikai, tačiau visi dalindavosi paskutiniu duonos kąsniu dažnai su visai nepažįstamais žmonėmis. Vyresnieji sūnūs Petras ir Apolinaras Gudai padėdavo  pervežti besislapstančius į saugias vietas.  Šioje šeimoje sulaukė karo pabaigos Kauno geto pogrindininkė Ida Šaterienė. Čia ji surado prieglobstį sunkiausią savo gyvenimo valandą, pabėgusi iš varomos į geležinkelio stotį geto kalinių kolonos 1944-ųjų vasarą, likviduojant Kauno getą.

Idos Šaterienės žodžiais tariant: „Senasis Gudas žinojo, kas jo laukia, jei pas jį surastų žydą, bet tyroje jo širdyje nebuvo vietos baimei.“

Emilija KIRVELIENĖ

Ona JANONIENĖ

Jonas JANONIS

Vera LELIENĖ (Janonytė)

 janoniu apdov

Prezidentas Valdas Adamkus apdovanoja Joną Janonį.

 keilsonaite

  Anusia Keilsonaitė 1946 m.

 ona zvironaite

Ona Janonienė-Žvironaitė

 janoniene

Vera Lelienė (Janonytė) apie 1945 m

emilija zvironaite

Sėdi priekyje: Emilija Kirvelienė (Žvironaitė), dešinėje jos sūnus Dobilas Kirvelis, kairėje prof. Antano Žvirono sūnus Ringis, stovi – prof. Antanas Žvironas (kairėje) ir Jonas Kirvelis (dešinėje).

1943 m. į Onos Janonienės ūkį Norvaišių kaime, Užpalių valsčiuje (Utenos raj.) vyresnioji dukra Veronika Janonytė (Lelienė) atvežė Anusią Keilsonaitę.

Iš 2004-ųjų metų Anusios Keilsonaitės laiško muziejui: “Kiek gyvenimo vietų pakeičiau – nesuskaičiuosi. Ir tik Norvaišiuose pasijaučiau kaip namie. Manimi rūpinosi Ona Janonienė ir visi jos vaikai: Vera, Genutė ir Jonas. Emilę Kirvelienę aš taip pat labai mylėjau.“

Visi Žvironų-Janonių šeimos nariai, kur jie begyventų – mokytoja Veronika Žvironaitė – Kaune, jos brolis Vilniaus universiteto profesorius, fizikas  Antanas Žvironas ir Emilija Kirvelienė (Žvironaitė) su savo vyru Jonu Kirveliu – Vilniuje, dar viena sesuo – Ona Janonienė (Žvironaitė) su savo vaikais Norvaišių kaime, šalia Užpalių – šios šeimos nariai neliko abejingi žydų tragedijai, visus vienijo humanizmo idėjos ir globa tais, kurie staiga tapo beteisiais, ujamais ir žudomais Lietuvos piliečiais.

Anusia Keilsonaitė sulaukė karo pabaigos Janonių šeimoje Norvaišių kaime. Visi Anusios artimieji žuvo.

Po karo Anusia Keilsonaitė išvyko gyventi į Maskvą, kur ir gyvena iki šiol.

Petronėlė LASTIENĖ

Veronika ŽVIRONAITĖ

 lastienes apd

 Dalia Augulytė priima Petronėlės Lastienės apdovanojimą

 

Tamara Lazerson kartu su tėvais ir broliu Viktoru buvo įkalinti Kauno gete. 1944-ųjų sausį į Gumos fabriko, kuriame dirbo Tamara, kontorą atėjo dantų gydytoja Bronė Pajedaitė, išsikvietė Tamarą ir paklausė, ar ji nenorinti pabėgti iš geto ir pasislėpti pas savo buvusią istorijos mokytoją Petronėlę Lastienę. Tamara atsakė teigiamai. Jai pavyko pabėgti 1944 metų balandžio 7-tą. Tą dieną ji atėjo pas Petronėlę Lastienę, kuri gyveno Donelaičio 14a, Kaune. Čia ji buvo labai šiltai sutikta, tuojau pat gavo fiktyvų gimimo liudijimą Elenos Savickaitės vardu. Kurį laiką pagyvenusi pas Petronėlę Lastienę, vėliau persikėlė pas kitą savo mokytoją – Veroniką Žvironaitę. Veronika Žvironaitė buvo neištekėjusi, gyveno savo brolio Kazimiero bute Tulpių gatvėje, Kaune. Brolio bute ji turėjo vieną didelį kambarį, kuriuo ir dalijosi su besislapstančia Tamara Lazersonaite. Tamaros žodžiais tariant – ši moteris buvo nepaprastai jautrios sielos žmogus, spinduliavusi meilę ir šilumą. Prasidėjus jų bute kratoms, Tamara Lazerson buvo išsiųsta pas Petronėlės Lastienės seserį Verą Effertienę į Pakamačių dvarą Pasvalio rajone, kur laimingai sulaukė karo pabaigos.

 lastiene

Petronėlė Lastienė 1925 m.

 veronika zvironaite

Veronika Žvironaitė 1932 m.

Tamara Lazersonaitė susirašinėjo su visomis savo gelbėtojomis iki pat jų mirties. Jai prašant,  2000 metais Petronėlei Lastienei, Veronikai Žvironaitei ir Bronei Pajedaitei buvo suteikti Pasaulio Tautų Teisuolių vardai.

Ištrauka iš Tamaros Lazerson-Rostovsky prisiminimų Не говорите мне, мои спасители

Vladas LEVULIS

Fulgentas LEVULIS

Teofilis ŽARNAUSKAS

Marė ŽARNAUSKIENĖ

Janina VIKTARAVIČIENĖ

 levuliu apd

Fulgentas Levulis priima savo ir tėvo Vlado Levulio apdovanojimus

 fulgentas levulis

Fulgentas Levulis

 rutkauskaite

Janina Rutkauskaitė-Viktaravičienė su anūku Gediminu Jankausku Prezidento Rūmuose po apdovanojimo ceremonijos

 zarnauskiene

Marija Žarnauskienė 1977 m.

fridkauskaite

Fridkauskaitė-Kurliandčik su dukrele. Vilnius, 1947 m.

Iš Kauno geto pabėga buvę Lazdijų rajono gyventojai Liza, Sara ir Bencionas Fridkauskai. Kadangi prieš karą gyveno Kapčiamiestyje, tai nusprendžia ieškoti pagalbos pas pažįstamus ūkininkus. Kas padės? Kas priglaus? Pirmieji pagalbos ranką ištiesia Teofilis ir Marė Žarnauskai. Jie įrengia bunkerį šalia virtuvės, kur Fridkauskai praleidža žiemą, o pavasarį iškasa bunkerį miške. Maistą jiems nešioja Janė Rutkauskaitė – tai per šią ceremoniją apdovanota, jau garbingo amžiaus sulaukusi – Janina Viktaravičienė. Deja, net dviems Fridkauskų gelbėtojams Teofiliui Žarnauskui ir Vladui Levuliui likimas buvo negailestingas. Abu jie žuvo per pokario neramumus nuo banditų rankos. Už žuvusius tėvus šiandien apdovanojimus atsiėmė jų sūnūs Antanas Žarnauskas ir Fulgentas Levulis. O su išgelbėtąja Liza Fridkauskaite Kurliandčik,  gyvenančia Izraelyje,  teisininkas Fulgentas Levulis susirašinėja ir dabar.

Petras MACIJAUSKAS

Liudvika MACIJAUSKAITĖ

Robertas MACIJAUSKAS

Zenonas MACIJAUSKAS

macijausku apd

 Evaldas Macijauskas (kairėje) ir Algirdas Macijauskas (dešinėje) priima apdovanojimus už Petrą, Liudviką, Robertą ir Zenoną Macijauskus. 

 macijausku seima

Petras Macijauskas (dešinėje) su savo vaikais ir išgelbėtais žmonėmis:  Dovydas Levinas (kairėje) ir berniukas priekyje – Leo Rozentalis. Pokarinė fotografija.

Kauno geto kalinys, prieš karą Šolom –Aleichem gimnazijos mokytojas Šmuelis Rozentalis dirbo brigadoje, aptarnaujančioje Sargėnų plytinę. Gete vis atkakliau sklindant kalboms apie numatomą vaikų likvidavimo akciją, Š.Rozentalis nutarė išgabenti savo mažametį sūnų Leo iš geto. Jis paprašė valstietį Petrą Macijauską, gyvenusį Rožių kaime, netoli IX forto priglausti berniuką.  Petras Macijauskas nedvejodamas sutiko ir įrengė saugią slėptuvę. Mažuoju Leo rūpinosi ne tik Petras Macijauskas, berniuką globojo visa šeima: dukros Violeta, Liudvika, sūnūs Zenonas ir Robertas. Be Leo Rozentalio pas Petrą Macijauskją rado prieglobstį dar keturi žydai. Kažkam įskundus, sodyboje kratą padarė gestapas, bet nieko nerado. Netrukus kratą pakartojo vietinė policija. Petras Macijauskas buvo suimtas, bet ir kankinamas, visus kaltinimus neigė. Galiausiai, policija jį paleido. Atskirai klausinėjami vaikai taip pat paslapties neišdavė. Visos Macijauskų šeimos pastangomis slapstomi žmonės 1944-ųjų rugpjūčio pirmą dieną sulaukė išvadavimo.  

Leonas MACKEVIČIUS

mackevicius

Leonas Mackevičius. Kaunas. 1955 m

saferyte 

Miriam Šaferytė-Zaborskienė. 1948 m.

Karo metu Leonas Mackevičius, dirbdamas fabriko Guma vyr. inžinieriumi, nebodamas pavojų, kiek įmanydamas padėdavo fabrike dirbusiems geto kaliniams žydams, kurie sudarė gerą pusę fabriko darbuotojų. Ginkluota vokiečų sargyba kasdien juos atvarydavo į darbą iš Vilijampolės geto. Geto kaliniams prašant, Leonas Mackevičius suorganizavo 3-jų  žydų vaikų gelbėjimą, pats jame aktyviai dalyvavo. Taip buvo išgelbėta 13-metė Marina Landaitė (vėliau Rosickienė) ir dar du vaikai. Leonas Mackevičius padėjo pabėgti už fabriko vartų Miriam Zaborskienei, dabar gyvenančiai Kaune. 

Po karo Leonas Mackevičius tapo technikos mokslų daktaru, ilgą laiką dirbo „Inkaro“ fabriko direktoriumi.

Marija PAŠKEVIČ

Elžbieta Sofija TOMAŠEVSKAJA

paskevic 

  Marija Paškevič. Šalčininkai.

 paskevic seima

 Šalčininkuose kartu su Marijos Paškevič  šeima išgelbėtieji Jurijus Abramovičius (su akordeonu), šalia jo – Jurijaus motina Tamara Abramovič.

 dubrovina

Mira Dubrovina su vaikais  Eugenijumi ir Irina Šalčininkuose 1950 m.

Nuo 1940 metų gydytojų Josifo ir Miros Dubrovinų šeima kartu su savo vaikais – 1935 metais gimusiu Jevgenijumi ir 1940 gimusia Irina gyveno Vilniuje. Pora savaičių prieš karo pradžią, iš Rusijos į svečius pas Dubrovinus atvažiavo Miros Dubrovinos sesuo Tavita Abramovič su dviem savo vaikais: 1929 m. gim. Marku ir 1936 m. gim. Jurijumi.

Prasidėjus karui, pačią pirmą karo dieną Josifas Dubrovinas moteris su vaikais įsodino į traukinį, važiavusį Minsko link. Pats Josifas Dubrovinas liko dirbti karo ligoninėje (jis žuvo 1942 metais).

Traukinį su bėgliais vokiečiai sustabdė Baltarusijoje, ties Voronovu. Visi atsidūrė miške. Mira Dubrovina nusprendė grįžti į Vilnių: susirado vežiką su arkliu, tačiau ties Šalčininkais vežimas sulūžo ir čia, šalikelėje sėdinčius bėglius, užkalbino pro šalį ėjusi moteris. Ji paaiškino, kad grįžti į Vilnių jiems negalima, ten jau prasidėjo žydų gaudynės ir pasiūlė savo pagalbą. Tai buvo Šalčininkų gyventoja Marija Paškevič. Sutemus ji sugrįžo su  savo dukra Elžbieta Paškevič (vėliau Tomaševskaja) ir visus bėglius – dvi moteris ir keturis vaikus parsivedė pas save namo. Savo namuose moterys įrengė slaptą kambarį su dviem išėjimais.

Pavojui iškilus, visi slėpdavosi kiemo rūsyje, pragyvendavo jame po kelias paras,  naktimis besislapstantiems maistą nešiodavo Elžbieta Tomaševskaja. Taip ir sulaukė karo pabaigos. Dvi tikinčios moterys, rizikuodamos savo gyvybe, išgelbėjo dvi moteris ir keturius vaikus. 2000-iais metais Marijai Paškevič ir Elžbietai Tomaševskajai suteikti Pasaulio Tautų Teisuolio vardai.

Felicija RONDOMANSKIENĖ

Andrius RONDOMANSKIS

Andrius RONDOMANSKIS (sūnus)

Vytautas RONDOMANSKIS

 v. radomanskio apd

Aleksandra Rondomanskienė priima velionio vyro Vytauto Rondomanskio apdovanojimą.

 radomanskiu apd

Andrius Rondomanskis (sūnus) priimė savo ir savo tėvų Felicijos ir Andriaus Rondomanskių apdovanojimus

 radomanskis

Andrius Rondomanskis. Kaunas 1938 m.

 radomanskiene

Felicija Rondomanskienė. Kaunas 1932 m.

 radomanskiu seima

Kaimynų Baronų ir Rondomanskių šeimos prieškaryje. Stovi Danielius Baronas, Andrius Rondomanskis (tėvas), sėdi Vytautas Rondomanskis ir Dina Baronaitė (dešinėje)

1941 m. rugpjūčio mėnesį įsteigtame Kauno gete buvo įkalinta dantų gydytoja Beilė Baronienė su dukra Dina. Jos ir buvusios kaimynės Felicijos Rondomanskienės pastangomis pavyko nustatyti abipusį ryšį. Beilė Baronienė nuolat rasdavo būdų pasišalinti iš geto ir pasiekti Feliciją Rondomanskienę Savanorių prospekte. Tik su jų žinia bėgliai buvo aprūpinami maistu, drabužiais, nakvyne, fiktyviais asmens dokumentais ir prieglobsčiu pas patikimus žmones. Šioje rizikingoje veikloje aktyviai ir pasiaukojančiai dalyvavo visa Rondomanskių šeima. Nežinia kam įskundus, Felicija ir Andrius Rondomanskiai buvo tardomi gestape, bet jų kaltė nebuvo įrodyta.

1944 m. liepos mėn., baiminantis geto likvidavimo ir frontui artėjant prie Kauno, Beilei Baronienei su dukra pavyko pabėgti iš geto. Joms buvo įrengta slaptavietė Rondomanskių šeimos vasarvietėje Stabaunyčios km. prie Babtų. Ten prie jų prisijungė ir Dinos būsimasis vyras Steinbergas. Išvijus hitlerinę kariuomenę, jiems visiems pavyko emigruoti į Izraelį. 

Jonas STAŠAITIS

 stasaitis

Jonas Stašaitis, jo šeimos nariai ir išgelbėtasis Izaokas Glikas po apdovanojimo ceremonijos.

1941-ais m. Jonas Stašaitis gyveno Vytėnuose. 1942-1943-ais metais Kauno kunigų seminarijoje studijavo filosofiją. 1942-ųjų metų vasarą saleziečių vienuolyno Vytėnuose valdytojas kunigas Antanas Skeltys paprašė Joną Stašaitį pabūti krikšto tėvu vienam ikimokyklinio amžiaus žydukui. Tai buvo Izaokas Glikas, kilęs iš Kudirkos Naumiesčio, kurį kunigas Antanas Skeltys pakrikštijo Antano vardu, o metrikuose įrašė pavardę Žemaitis. Toliau savo krikštasūniu pasirūpino Jonas Stašaitis. Kadangi vienuolyne berniuką buvo laikyti nesaugu, vaikas buvo per mažas, Jonas Stašaitis 1943-ųjų metų vasarą nuvežė berniuką pas savo tėvus Juozą ir Agnietę Stašaičius, gyvenusius Patolupio kaime, Šimkaičių valsčiuje, Raseinių apskrityje. Kaimynams buvo sakoma, kad visišką našlaitį vienuolynas paprašė paauginti iki mokyklinio amžiaus. Berniukas labai gražiai, be akcento kalbėjo lietuviškai ir niekam nekilo jokių įtarimų. Visa Stašaičių šeima žinojo, kokios tautybės yra berniukas ir kas gręsia išryškėjus tiesai, tačiau globojo jį visą okupacijos laiką. Tik praūžus frontui, pas Stašaičius Izaoką Gliką susirado jo motina, kuri visą karą slapstėsi pas kitus dorus ūkininkus.

Antanas ŠALKAUSKAS

Aleksandra ŠALKAUSKIENĖ

Jonas ŠALKAUSKAS

Juozapas ŠALKAUSKIS

Pranas ŠALKAUSKAS

 salkausku apd

Jonas Šalkauskas priima savo ir brolio Prano Šalkausko apdovanojimus.

Nuo pat karo pradžios Antanas Šalkauskas ir visa jo šeima – žmona Aleksandra,  sūnūs – Jonas, Juozas ir Pranas nepaliko nelaimėje žydų. Daug žmonių pas juos pabuvojo, vieni ateidavo, kiti išeidavo, visi rasdavo prieglobstį ir šiltus namus. Iš Idos Krubelnikaitės Marcus 2004 m. laiško muziejui:

  1941-1942 m. gyvenau pas Antaną Šalkauską. Neturiu žodžių išreikšti jų gerumui man ir daugeliui mano tautiečių tais pavojingais laikais. Žinau, kad daug žydų gavo prieglobstį toje šeimoje. Šalkauskai išreikalavo gimimo metrikus ir išrūpino man pasą mirusios Antano Šalkausko dukros Genės vardu. Kaip Genė Šalkauskaitė gyvenau iki 1957 m., baigiau mokslus, ir turiu mokytojos diplomą. Jie stengėsi mane lepinti, nors anais laikais tai buvo nelengva... Jie neprašė jokio atlyginimo, ir net nedavė padėti laukų darbuose.

Būčiau laiminga, jei galėtumėt apdovanoti šiuos žmones „Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi“, jie padėjo slapstytis man ir daugeliui žydų, kurių pavardes jau užmiršau.

 salkausku seima

Šalkauskų šeima. Sėdi Aleksandra ir Antanas Šalkauskai su anūkais, stovi – Jonas Šalkauskas ir jo žmona Jadvyga.

salkauskai laukuose

Iš kairės Pranas, Juozas, Jonas Šalkauskai savo laukuose Sokių kaime, Kelmės rajone. Pokarinė nuotrauka.

Natalija VYŠNIAUSKIENĖ

Algirdas VYŠNIAUSKAS

Aldona Natalija BALNIUVIENĖ (Vyšniauskaitė)

 vysniausku apd

Leonas Lilas, Aldona Balniuvienė ir Irena Taraškevičienė priima Vyšniauskų apdovanojimus.

 vysniauskiene

              Natalija Vyšniauskienė

 vysniauskas

Algirdas Vyšniauskas

Karo metais Natalija Vyšniauskienė gyveno Kaune, Marvelės gatvėje.

Šioje šeimoje buvo trys vaikai:  Algirdas, Kazimieras ir Aldona, kuriais rūpinosi motina. Nuo karo pradžios visi šeimos nariai įsijungė į pagalbą žydams – keisdavo jų drabužius į miltus, kruopas, riebalus ir nešdavo žydams.

Liudija Miriam Šaferytė-Zaborskienė, išgelbėtojo Chaimo Velerio giminaitė, gerai pažinojusi gelbėtojų Vyšniauskų šeimą:

<...> Kadangi suaugusiems žmonėms į getą ateiti buvo neįmanoma Natalija pasinaudojo savo vaikais – Algiu ir Aldona <...>

Sūnus Algis  užsidėdavo geltoną žvaigždę, ir taip įeidavo į getą, įnešdamas malkas ir maistą Velerio šeimai. O ryte su brigada išeidavo į miestą. Taip tęsėsi per visą geto buvimo laiką.

Dukra Aldona užsidėjusi pačiūžas atveždavo Veleriui maistą į aerodromą, padėjo geto pogrindinei organizacijai įvykdyti įvairius pavedimus, nežiūrint savo amžiaus ji buvo drąsi mergaitė. Ji ir Marvelės brigados alkanus kalinius pamaitindavo karšta sriuba, nežiūrėdama pažįstami ar ne.

Natalija Vyšniauskienė dažniausiai važinėdavo į kaimus maisto <...>

Iš Algirdo Vyšniausko 1991 m. lapkričio 5 d. prisiminimų:

<...>  kad galėtume padėti žydams ir patys kaip nors prasimaitinti, teko nuolat palaikyti ryšius su Chaimo Velerio rekomenduotais Kauno gete gyvenančiais žydais. Aš pats, turėdamas valtelę, perkeldavau žydus per Nemuną į Vilijampolę su maisto produktų krepšeliais ir kuprinėmis. Maisto jie gaudavo mainais iš vietinių gyventojų už savo dar neatimtus daiktus. Minėti žydai tuo metu dirbo Marvelės žvyro karjere.

Mano motina, taip pat ir aš su seserimi Aldona pakaitomis gautus iš žydų daiktus veždavome garlaiviu iki Šakių raj. Ilguvos ir Plokščių miestelių aplinkinių kaimų pas pasiturinčius ūkininkus ir keisdavome į maisto produktus.

Vokiečiai, pamatę kas dedasi Kauno prieplaukoje, pradėjo atiminėti maisto produktus, bet kadangi aš žinodavau, kada motina turi sugrįžti, laukdavau prie Kauno prieplaukos ir garlaiviui dar nespėjus prisišvartuoti prie kranto visi ryšuliai su maisto produktais jau atsidurdavo pas mane valtelėje, o aš sau lyg tai žvejodamas pasiekdavau namus. Iki prieplaukos plaukti tapo rizikinga, motina bei kiti žmonės pradėjo išlipinėti Lampėdžiuose, o vokiečiams nujautus ir tai, pradėjome išlipinėti Kačerginėje. Bet prieš srovę pakrauta  valtele buvo nelengva pasiekti Marvelę. Sekantį kartą jau aš pririšdavau valtelę prie garlaivio ir sėkmingai pasiekdavau krantą su visomis gėrybėmis.

Mūsų šeimos ryšiai su Kauno geto pavergtaisiais kaskart stiprėjo, nors tai ir buvo rizikinga.

Aš pats, o kartais ir su draugu kaimynu Simu Kuru pradėjome perplaukę Nemuną ir Nerį lankytis su maisto produktais Vilijampolės gete, o iš ten pargabendavome net siuvamųjų mašinų. Ir dabar galėčiau parodyti tą vietą, kur įlįsdavau pro tvorą į getą ir nueidavau pas pažįstamus žydus. Tai dažniausiai darydavau sutemus.

Jie man prikabindavo šešiakampes Dovydo žvaigždes – geltonus lopinius – ir vaikščiodavau su reikalais po getą kaip jo gyventojas. Teko į ten įvažiuoti ir pasikinkius arklį. Vežime būdavo malkos, o po jomis – maisto produktai. Į getą nuvežiau ir per spygliuotą tvorą perdaviau Ickei Starkui vokišką „Parabellum“ tipo ginklą. Tai buvo Linkuvos gatvėje, netoli didžiųjų įėjimo į getą vartų. Kiek vėliau sužinojau, kad I. Starkus liko gyvas ir pasiekė Ameriką.

Po didžiosios tragedijos Kauno gete pasilikę žydai 1944 metais buvo gabenami traukiniu į mirties fabrikus. Leiba Levas su žmona (du mažamečiai jų vaikai buvo atimti vokiečių ir sunaikinti) ir dar viena jauna žydaitė (pavardės ir vardo neprisimenu, vadindavome „mažike“, nes buvo neaukšto ūgio) pabėgo iš traukinio ir atėjo pas mus į Marvelę, nes jie žinojo, kad pas mus slapstosi Chaimas Veleris ir kad mes išsaugosime ir jiems gyvybes. Ir taip jie visi liko gyvi. <...>

Aldona Vysniauskaite

Aldona Vyšniauskaitė-Balniuvienė

Vysniausku seima

Vyšniauskų šeima.

Dėkojame Jehošua Šochotui, Icchokui Merui, Joninai Meras-Gersh (Meraitei-Geršienei), Anusei Keilsonaitei, Tamarai Lazerson-Rostovsky,  Miriam Zaborskienei, Idai Krubelnikaitei-Marcus, Jevgenijui Dubrovinui, Lizai Kurliandčik, Izaokui Glikui, kurių liudijimų ir prisiminimų dėka kilnių žmonių vardai ir darbai neliko užmiršti.

Parengė Danutė Selčinskaja,

Fotografijas atrinko Daiva Osipovaitė

Fotografas Paulius Račiūnas

 

Informacija atnaujinta: 12/6/2007
Informacija
2017.01.30

KAINORAŠTIS

***

 

Dėl ekskursijų ir edukacinių užsiėmimų muziejaus padaliniuose  prašome susisiekti iš anksto: tel.  tel. 8 663 53322,  
el. p. muziejus@jmuseum.lt

***
Tolerancijos centro darbo laikas:
pirmadienį – ketvirtadienį 10–18 val.,
penktadienį 10–16 val.,
šeštadienį nedirbame,
sekmadienį 10–16 val.

***

Holokausto ekspozicijos darbo laikas:
pirmadienį–ketvirtadienį 9–17 val.,
penktadienį 9–16
val.,
šeštadienį nedirbame,
sekmadienį 10–16
val.

Edukacinė programa Holokausto ekspozicijoje 
(Pamėnkalnio g. 12)

Programa skirta 7–12 klasėms
Edukacinės programos
kaina
1,00 € mokiniui
Informacija ir rezervavimas:
tel. (8 5) 212 7083,

el. paštas
jewishmuseum@jmuseum.lt

 ***

Panerių memorialas:
Nuo spalio iki gegužės mėn. muziejus atidaromas pagal pageidavimą
Pirmadienį nedirbame,

antradienį–sekmadienį 9–17 val.

***

Jei norite užsakyti ekskursiją Panerių memoriale,
susisiekite tel. +370 699 90 384 arba elektroniniu paštu mantas.siksnianas@jmuseum.lt
likus bent dienai iki planuojamos ekskursijos

***
Kviečiame aplankyti nuolatines ekspozicijas Tolerancijos centre:

Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa

Žydų gyvenimas Lietuvoje

Dingęs pasaulis

 Sunaikinto litvakiškojo pasaulio ženklai
Gerardo Bagdonavičiaus kūryboje

***

VVGŽM bibliotekos darbo laikas:
I – 11-15 val.
III – 11-15 val.
V – 11 – 15 val.
II ir IV skaitytojai neaptarnaujami.
Tel. (8 5) 261 3128,
+370 652 70179

***

DU PROCENTUS PAJAMŲ MOKESČIO SKIRKITE MUZIEJUI
Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejui ir taip paremkite jo veiklą.
Daugiau informacijos

 


 

 


 

 

© Penki Kontinentai 2006. Visos teisės saugomos.