0
Jūsų krepšelis tuščias.
Krepšelis atnaujintas
Nėra galimybes įsigyti nurodyto produkto kiekio.

Pasiteirauti dėl didesnio kiekio

Paieška

Vilniaus Gaono Žydų Istorijos Muziejus
Vilna Gaon Museum of Jewish History

0

Gidų akreditavimo tvarkos aprašas

 
Šiuo metu gidų akreditavimo muziejus nevykdo.
 

  

PATVIRTINTA
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus
direktoriaus
2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-43

 

VALSTYBINIO VILNIAUS GAONO ŽYDŲ MUZIEJAUS
GIDŲ AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
1. Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus (toliau – Muziejus) gidų akreditavimo tvarka nustato gidų, nesančių Muziejaus darbuotojais, akreditavimo ir jų profesinį pasirengimą patvirtinančių leidimų išdavimo procedūrą Muziejuje.

2. Gidų profesinį pasirengimą vesti ekskursijas Muziejuje patvirtinantis leidimas (toliau – Leidimas) išduodamas asmenims, turintiems Lietuvos valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos išduotus kvalifikacinius gido pažymėjimus ir atestuotiems Muziejuje. Leidimas suteikia ir patvirtina teisę vesti ekskursijas Muziejaus ekspozicijose.
 
II. AKREDITAVIMO TVARKA
3. Gidus akredituoja ir Leidimus išduoda Gidų akreditavimo komisija (toliau – Komisija), sudaryta ir patvirtinta Muziejaus direktoriaus įsakymu.
4. Akreditavimo komisija sudaroma ne mažiau kaip iš 5 Muziejaus specialistų (komisijos narių), įskaitant komisijos pirmininką.
5.Akreditavimo komisijos pirmininkas skiria Akreditavimo komisijos sekretorių. Akreditavimo komisijos sekretorius tvarko asmenų, norinčių gauti Leidimą, dokumentus, pildo Leidimų žurnalą, teikia su akreditavimu susijusią informaciją. Akreditavimo komisijos sekretoriumi gali būti vienas iš komisijos narių.
6. Mokymai akreditacijai rengiami, kai gaunami ne mažiau kaip 7 prašymai gauti Leidimą, tačiau ne dažniau kaip 2 kartus per metus, tikslią datą iš anksto paskelbiant muziejaus svetainėje.
7. Mokymai yra mokama paslauga, kaip yra nurodyta Muziejaus patvirtintų mokamų paslaugų sąraše.
8. Asmuo, norintis gauti Leidimą, pateikia prašymą el. paštu muziejus@jmuseum.lt ir sumoka nustatyto dydžio mokestį, kuris negrąžinamas.
9. Iki nurodytos mokymų datos gavus mažiau nei 7 prašymus, Muziejus turi teisę keisti numatytą mokymų datą, apie tai informuojant gidus jų prašymuose nurodytais kontaktais.
10. Atvykęs į akreditaciją asmuo Akreditavimo komisijos sekretoriui pateikia asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, Lietuvos valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos
išduoto kvalifikacinio gido pažymėjimo kopiją ir dvi dokumentines nuotraukas (matmenys 3 x 2 cm).
11. Asmuo, norintis gauti Leidimą, privalo:
11.1. būti susipažinęs su Muziejaus ekspozicijomis, pasiruošęs laikyti testą ir pravesti parodomąją ekskursiją Akreditavimo komisijai.
11.2. būti susipažinęs su šia gidų akreditavimo tvarka, kitais aktualiais Muziejaus vidaus dokumentais.
12. Muziejus pagal galimybes sudaro sąlygas gidams, besirengiantiems akreditacijai (pateikusiems prašymą Muziejui ir sumokėjusiems mokestį už gidų akreditavimą), gilinti žinias bei pasirengti ekspozicijų pristatymui: leidžia tris kartus nemokamai aplankyti Muziejų, pateikia informaciją, leidžia naudotis bibliotekoje esančia literatūra, konsultuoja iškilusiais klausimais.
13. Mokymų metu akreditacijos siekiantys gidai išklauso Muziejaus darbuotojų ir judaikos specialistų vedamas mokamąsias paskaitas-ekskursijas, susipažįsta su Muziejaus lankymo taisyklėmis. Muziejus gidams gali suteikti elektroninės informacinės medžiagos apie Muziejaus ekspozicijas, atsako į gidams iškilusius klausimus.
14. Mokymai baigiami įskaita-testu, kurio laikas nustatomas atskiru Akreditavimo komisijos ir gidų susitarimu. Įskaitą-testą priima Akreditavimo komisija. Įskaita vertinama įskaityta/neįskaityta. Komisijos sprendimas – suteikti akreditaciją ar ne – įforminamas protokolu su Komisijos narių parašais.
15. Vertinime dalyvauja ne mažiau kaip 3 komisijos nariai. Kai akredituojamojo žinios įvertinamos neigiamai, Akreditavimo komisija paskiria kitą akreditavimo datą, bet ne anksčiau kaip po 1 mėnesio. Pakartotinai akreditavime asmuo gali dalyvauti ne daugiau kaip du kartus.
16. Akreditavimo rezultatai pranešami akredituojamajam per 5 darbo dienas.
 
III. LEIDIMŲ IŠDAVIMAS IR GALIOJIMAS
17. Leidimas, pasirašytas akreditavimo Komisijos pirmininko, išduodamas per 14 darbo dienų nuo atestavimo rezultatų pranešimo.
18. Leidimai registruojami leidimų žurnale. Leidimą gaunantis asmuo pasirašo patvirtindamas Leidimo gavimą.
19. Leidimas išduodamas vieneriems metams. Pasibaigus jo galiojimo laikui, išduodamas naujas Leidimas, gidui sumokant nustatytą Leidimo atnaujinimo mokestį, kuris yra nurodytas Muziejaus patvirtintų mokamų paslaugų sąraše.
20. Išduotas Leidimas yra vardinis, su asmens nuotrauka ir negali būti perduodamas kitiems asmenims.
21. Akreditavimo komisijos nariai turi teisę bet kuriuo metu patikrinti, kaip vedamos ekskursijos. Tikrinant ekskursijas, atsižvelgiama į pateikiamos informacijos tikslumą, bendravimo įgūdžius, žinių lygį.
22. Nustačius, jog ekskursijos vedamos netinkamai, arba jei nustatomi grubūs gido profesinės etikos ir/arba bendros Muziejaus tvarkos pažeidimai, jeigu nesilaikoma rašytinių ir/arba žodinių Muziejaus atstovų nurodymų, Akreditavimo komisija turi teisę vienašališkai pripažinti gido leidimą negaliojančiu.
23. Apie leidimo galiojimo nutraukimą Akreditavimo komisijos sekretorius praneša raštu leidimo turėtojui per 7 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo ir įrašo leidimo galiojimo sustabdymo datą į leidimų žurnalą. Gidas turi teisę dar kartą teikti prašymą akreditacijai, tačiau ne anksčiau kaip praėjus 6 mėnesiams nuo leidimo pripažinimo negaliojančiu.
24. Pripažinus leidimą negaliojančiu, už leidimo išdavimą sumokėti mokesčiai, pateikti dokumentai, nuotraukos ir kt. negrąžinami.
25. Pametus ar kitaip praradus galiojantį leidimą, privaloma nedelsiant informuoti Muziejų. Tokiu atveju, naujas leidimas išduodamas gidui pateikus prašymą bei sumokėjus nustatytą administravimo mokestį, kuris yra nurodytas Muziejaus patvirtintų mokamų paslaugų sąraše.
 
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
26. Gidas, gavęs Muziejaus Leidimą, turi teisę nemokamai lankytis ekspozicijose, konsultuotis iškilusiais klausimais su Muziejaus specialistais, teikti savo pasiūlymus ir pastebėjimus, galinčius pagerinti Muziejaus lankytojų aptarnavimą.
27. Gidų akreditavimo tvarka skelbiama Muziejaus interneto svetainėje www.jmuseum.lt.
28. Ši tvarka įsigalioja nuo jos priėmimo dienos.
 

 
 
smart foreash
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti prisijungusius vartotojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
Sutinku Išvalyti slapukus ir išeiti