Neįgaliems  Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus
Valstybės biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ „Registrų centras“
Įstaigos kodas 190757374
Naugarduko g. 10/2, LT 01309, Vilnius
Tel: (85) 231 2357
Faks: (85) 231 2358
El. paštas: muziejus@jmuseum.lt
A. s. : LT347044060001122261, AB SEB bankas
Nėra PVM mokėtojas
APIE MUZIEJŲ
DOKUMENTAI
KONTAKTAI :::
STRUKTŪROS SCHEMA
KONTAKTAI
DIREKTORIUS
SKYRIAI
PATALPŲ NUOMA
ISTORINIAI TYRIMAI
EKSPOZICIJOS
VEIKIANČIOS PARODOS
VIRTUALIOS PARODOS
KILNOJAMOS PARODOS
ŽYDŲ GELBĖTOJŲ CEREMONIJOS
EDUKACIJA
LEIDINIAI
Publikacijos internete
ĮVYKIŲ ARCHYVAS
NUORODOS
PARAMA
MUZIEJUS SOCIALINIUOSE TINKLUOSE
MŪSŲ PARTNERIAI
Pasaulio Tautų Teisuolių apdovanojimo ceremonija LR Vyriausybės rūmuose

Izraelio valstybė siekia tinkamai įvertinti žmones, Antrojo pasaulinio karo metais gelbėjusius žydus nuo nacių genocido. Pasaulio Tautų Teisuolių vardai įrašomi Garbės sienoje, esančioje Teisuolių sode Jad Vašem muziejaus teritorijoje. Informacija apie žydų gelbėtojus, pripažintus Jad Vašem Pasaulio Tautų Teisuoliais, skelbiama Holokausto kankinių ir didvyrių muziejaus Jad Vašem tinklalapyje www.yadvashem.org

Pagal  2015 m. sausio 1-os dienos duomenys 877 Lietuvos piliečiai pripažinti Pasaulio Tautų Teisuoliais Jad Vašem.

2015 balandžio 16-ąją LR Vyriausybės rūmuose vyko žydų gelbėtojų, 2014 metais pripažintų memorialiniame institute Jad Vašem Pasaulio Tautų Teisuoliais, apdovanojimo ceremonija.

 

„Šiandien žemai lenkiamės Lietuvos žmonėms, kurie rizikuodami savo ir artimųjų gyvybe, gelbėjo žydus nuo budelio rankos. Šie drąsuoliai jautė pareigą savo gyvenimu skelbti, kad net ir mirties akivaizdoje žmogus turi išlikti žmogumi“, – kalbėjo LR Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius

 

„Teisuoliai iš mirties vadavo draugą, kaimyną ar visai nepažįstamą žmogų, vaiką ir senelį.  Tai žmonės, kurie pasmerktiesiems grąžino viltį ir esminę žmogaus teisę gyventi, džiaugtis, mylėti. Nepaprastai džiaugiuosi, jog šiandien pagerbėme Pasaulio Tautų Teisuolius“, – sakė premjeras.

Izraelio valstybės Ambasadorius Amiras Maimonas pabrėžė Teisuolių didvyriškumą bei pasišventimą neišduoti savo moralinių vertybių. Kreipdamasis į Teisuolių artimuosius jis teigė: „Tomis tamsiomis dienomis buvote saulės spindulys. Žmoniškumo blyksnis. Tose vietose, kur buvo uždaromos širdys, Jūs atidarydavote langus. Laikotarpiu, kuriame dominavo diktatoriškas žiaurumas bei visuomenės bejėgiškumas, Jūs  ištiesdavote ranką praradusiems viltį. Savo sprendimais ir veiksmais Jūs saugojote žydų gyvybes tuo laiku ir toje vietoje, kur žydo gyvybė neturėjo jokios vertės“.

 

Izraelio valstybės Ambasadorius Amiras Maimonas. Pasaulio Tautų Teisuolių apdovanojimo ceremonija, 2015 balandžio 16 d.

Ambasadorius įteikė Pasaulio Tautų Teisuolių medalius, kuriuose įrašyti žodžiai Išgelbėjęs vieną gyvybę, gelbėja visą pasaulį 6-ioms žydų gelbėtojų šeimoms. Deja, nei vienas iš dešimties apdovanotųjų Teisuolių nesulaukė šių dienų. Apdovanojimus priėmė jų artimieji.

 

Per šią ceremoniją apdovanotų Pasaulio Tautų Teisuolių istorijas rasite čia

 

Pasaulio Tautų Teisuolių medaliais ir garbės raštais buvo apdovanoti:

JUOZAS BALUTIS (1908–1971), ADOLFAS BALIUTIS (1900–1977), ONA BALIUTIENĖ (1914–1999), išgelbėję Alytaus miesto tarybos nario, advokato Mendelio Bokšickio dukrą Lilę Bokšickáitę-Winterfeld,  pabėgusią iš Vilniaus geto

Juozo Balučio, Adolfo ir Onos Baliučių apdovanojimus priėmė dukros Daiva Poderskienė, Irma Balutytė ir Nijolė Rakauskienė su anūkais ir proanūkiais

 

JONAS GREIČIUS (1903–1985) ir MARIJONA GREIČIUVIENĖ (1907–2004),

išgelbėjo Sarą Kantor, kurią 1944-ųjų pavasarį į savo namus Barkūnų kaime Jurbarko pakraštyje iš Kauno parsivežė Jurbarko gimnazijos direktorius Jonas Greičius ir su žmona Marijona globojo per visą karą.

 

Marijonos ir Rimanto Greičių apdovanojimus priėmė sūnus  Rimantas Greičius su anūkais ir proanūkiais

 

 

STASĖ JAGUTIENĖ (1913–1983) ir JUZEFA PETRAUSKIENĖ (1871–1963),

išgelbėjo iš Kauno geto išneštą gydytojo Fridmano mažametę dukrytę Ilidą Fridmanaitę, kurią į savo namus Kelmučių vienkiemyje Joniškio rajone, 1944-ųjų pavasarį iš Kauno parsivežė Stasė Jagutienė ir su savo motina Juzefa globojo iki karo pabaigos.

 

Audronė Stanislava Andrijauskienė priima savo motinos Stasės Jagutienės ir senelės

Juzefos Petrauskienės apdovanojimą iš Izraelio Ambasadoriaus rankų

 

ANASTAZIJA VASILIAUSKIENĖ (1905–1976)

išgelbėjo Kauno geto pasipriešinimo organizacijos nario Jakovo Levy sūnų Ilją, per visą karą palaikė ryšius su geto pasipriešinimo organizacijos nariais ir ieškojo prieglobsčio persekiojamiems žmonėms.

 

Anastazijos Vasiliauskienės apdovanojimą priėmė dukra Dalia Kazlauskienė, dukterėčia Elena Veliulė ir jos vyras Raimundas Veliulis

 

 

MATILDA ZUBRIENĖ (1897–1970) ir ANTANAS ZUBRYS (1883–1951).

Matilda ir Antanas Zubriai išgelbėjo kaunietės gydytojos Frumos Gurvičienės dukrą Etą. Gydytojos Matildos Zubrienės dėka buvo išgelbėtos ir Saros Šulgaser-Palčinskienės bei jos naujagimės dukters Violetos gyvybės.

 

 

Izraelio Ambasadorius Amiras Maimonas įteikia Aldonai Bogdanienei jos tėvų  – Matildos ir Antano Zubrių apdovanojimą

 

„Šie orūs žmonės nusipelnė atminimo, o Lietuvos visuomenė, ypač jaunimas, mokiniai, studentai turi žinoti, kad Lietuva turi, ką prisiminti. Nors Holokausto atmintis atveria neginčijamus istorinius randus, atskleidžia milžinišką griaunamąją neapykantos jėgą, tačiau Teisuolių atminimas lieka mums tobulu žmogiškumo etalonu. Jis primena žydišką Tikkun Olam koncepciją, kuri teigia, jog net dūžtantį į šipulius Pasaulį žmogus sugeba ir turi jausti pareigą sutaisyti“ – savo kalboje sveikindama Teisuolius, sakė Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky.

 

Kalba Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky

 

 

Muziejaus direktorius Markas Zingeris džiaugdamasis Izraelio memorialinio instituto Jad Vašem Teisuolių departamento ir Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Gelbėtojų skyriaus sėkmingu bendradarbiavimu pasveikino naujai apdovanotų Teisuolių artimuosius, pavadindamas Teisuolius – naujai aptiktomis praeities kelrodės žvaigždėmis. „Tokie minėjimai kaip šis vyksta praėjus, deja, daugeliui metų nuo tų dramatiškų įvykių. Tad juos prisiminti įmanoma tik epizodiškai. Jei atvirai, Holokaustą – deginantį raktažodį į barbarybės epochą – pasaulio visuomenė prisimena, deja, gelbėtojus mename nebent epizodiškai, o norėtųsi, kad jų pavyzdžiu remtųsi oficialios edukacijos programos.

 

Žinoma, gelbėtojai, kad ir ko jie būtų griebęsi, negalėjo sustabdyti genocido, išžudžiusio ištisus šimtų Lietuvos miestų ir miestelių kvartalus. Ir bėgant metams jų vis sunkiau rasti. Kad Pasaulio Tautų Teisuolių sąraše atsirastų pavardė, reikia daugelio metų kruopštaus, nuoseklaus darbo“.

 Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus direktorius rašytojas Markas Zingeris

 

Per ceremoniją skambėjo jaudinančios, turinčios savo unikalią istoriją, dainos – Hannos Senesh, žydų parašiutininkės, kurią Antrojo pasaulinio karo metais sugavo ir nužudė naciai dainą „Kelionė į Caesarea“ atliko solistė Lina Dambrauskaitė, o Hannos Haitin-Weinstein dainą, apie  žmones, gelbėjusius  žydų vaikus, parašytą Šiaulių gete, atliko  Lietuvos operos tenoras Rafailas Karpis. Dainininkams akomponavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius, pianistas Artūras Anusauskas.

   
 Daininkė Lina Dambrauskaitė  Operos solistas Rafailas Karpis
   
 
Prof. Artūras Anušauskas  


Ceremonijos akcentu, ypač pradžiuginusiu garbingus svečius ir gelbėtojų artimuosius, tapo Vilniaus „Saulėtekio“ vidurinės mokyklos pirmų-ketvirtų klasių moksleivių pasirodymas. Mažieji dainininkai labai nuotaikingai, linksmai sudainavo keletą dainų hebrajų kalba ir sulaukė karštų aplodismentų, publikos susižavėjimo šūksnių bei ceremonijos organizatorių padėkų.   
Ceremonijos rengėjai ir vedantieji – Izraelio Ambasados Lietuvoje darbuotojai Jehuda Gidron ir Liana Jagniatinskytė
   

                                                                                                                 

Ceremonijos rengėjai ir vedantieji – Izraelio Ambasados Lietuvoje darbuotojai Jehuda Gidron ir Liana Jagniatinskytė parengė trumpus dokumentinius video siužetus apie kiekvieną iš apdovanotų Teisuolių, su jų artimųjų pasakojimais. Šis darbas buvo atliktas su Pilietinės visuomenės instituto parama.

https://lt-lt.facebook.com/IsraelinLithuania

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/izraelio-valstybes-ambasada-apdovanojo-pasaulio-tautu-teisuolius-56-497431

 

Informaciją apie per šią ceremoniją apdovanotus Pasaulio Tautų Teisuolius parengė
Danutė Selčinskaja, nuotraukos Pauliaus Račiūno.


   
Informacija atnaujinta: 5/28/2015
Informacija
2017.01.30

KAINORAŠTIS

***

 

Dėl ekskursijų ir edukacinių užsiėmimų muziejaus padaliniuose  prašome susisiekti iš anksto: tel.  tel. 8 663 53322,  
el. p. muziejus@jmuseum.lt

***
Tolerancijos centro darbo laikas:
pirmadienį – ketvirtadienį 10–18 val.,
penktadienį 10–16 val.,
šeštadienį nedirbame,
sekmadienį 10–16 val.

***

Holokausto ekspozicijos darbo laikas:
pirmadienį–ketvirtadienį 9–17 val.,
penktadienį 9–16
val.,
šeštadienį nedirbame,
sekmadienį 10–16
val.

Edukacinė programa Holokausto ekspozicijoje 
(Pamėnkalnio g. 12)

Programa skirta 7–12 klasėms
Edukacinės programos
kaina
1,00 € mokiniui
Informacija ir rezervavimas:
tel. (8 5) 212 7083,

el. paštas
jewishmuseum@jmuseum.lt

 ***

Panerių memorialas:
Nuo spalio iki gegužės mėn. muziejus atidaromas pagal pageidavimą
Pirmadienį nedirbame,

antradienį–sekmadienį 9–17 val.

***

Jei norite užsakyti ekskursiją Panerių memoriale,
susisiekite tel. +370 699 90 384 arba elektroniniu paštu mantas.siksnianas@jmuseum.lt
likus bent dienai iki planuojamos ekskursijos

***
Kviečiame aplankyti nuolatines ekspozicijas Tolerancijos centre:

Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa

Žydų gyvenimas Lietuvoje

Dingęs pasaulis

 Sunaikinto litvakiškojo pasaulio ženklai
Gerardo Bagdonavičiaus kūryboje

***

VVGŽM bibliotekos darbo laikas:
I – 11-15 val.
III – 11-15 val.
V – 11 – 15 val.
II ir IV skaitytojai neaptarnaujami.
Tel. (8 5) 261 3128,
+370 652 70179

***

DU PROCENTUS PAJAMŲ MOKESČIO SKIRKITE MUZIEJUI
Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejui ir taip paremkite jo veiklą.
Daugiau informacijos

 


 

 


 

 

© Penki Kontinentai 2006. Visos teisės saugomos.