Neįgaliems  Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus
Įstaigos kodas 190757374
Naugarduko g. 10/2, LT 01309, Vilnius
Tel: (85) 231 2357
Faks: (85) 231 2358
El. paštas: muziejus@jmuseum.lt
MISIJA
EKSPOZICINIAI PADALINIAI
KONTAKTAI
SKYRIAI
INFORMACIJA
EKSPOZICIJOS
PARODOS
EDUKACIJA
LEIDINIAI
ĮVYKIŲ ARCHYVAS
MUZIEJUS PASAULYJE
PASAULIS MUZIEJUJE
SKELBIMAI
NUORODOS
MUZIEJAUS FINANSAVIMAS

VALSTYBINIAME VILNIAUS GAONO ŽYDŲ MUZIEJUJE

Šiuo metu  Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centre vyksta:

 


 

   
   
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė 2014 m. rugsėjo 15 d. dekretu Nr. 1K-78 Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais apdovanojo 51 asmenį, iš kurių 3 sulaukė šių dienų, o kiti, deja, apdovanoti jau po mirties.

Žūvančiųjų gelbėjimo kryžių įteikimo ceremonija, į kurią atvyko žydų gelbėtojų artimieji iš Lietuvos, JAV, Australijos, Prancūzijos ir svečiai iš Izraelio įvyko LR Prezidento rūmuose rugsėjo 19 d. Remdamiesi autentiškais išsigelbėjusių žmonių liudijimais, pristatome asmenis, kurių kilnus poelgis įvertintas Lietuvos valstybės apdovanojimu – Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
Apdovanojimo ceremonijos bukletas „Gyvenimą dovanojusios širdys“

 
 


VALSTYBINIS VILNIAUS GAONO ŽYDŲ MUZIEJUS PRATURTINA LITVAKŲ TAPYBOS KOLEKCIJĄ

2 0 1 4  m.  r u g s ė j o  1 5  d.,  V i l n i u s.  Gražus Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus bendradarbiavimas su Lietuvos išeivijos dailės fondu ir Lewben Art Foundation, prasidėjęs organizuojant litvakų tapybos ir skulptūros parodą „Prancūzijos spalvos ir formos“, tęsiasi: muziejaus fondai praturtės dar trimis L‘Ecole de Paris atstovo Maxo Bando (1900–1974) tapybos darbais. Lietuvos išeivijos dailės fondas muziejui dovanoja šiuos dailininko kūrinius: „Natiurmortas su vaisiais“, „Mokinys“ ir „George Tobias portretas“.

1900 m. Naumiestyje, Šakių rajone, gimęs Maxas Bandas sulaukė tarptautinio pripažinimo Paryžiuje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur nutapė netgi prezidento Franklino D. Roosevelto portretą. M. Bandas 1920–1923 m. studijavo tapybą Berlyne, o nuo 1930 m. gyveno ir kūrė Paryžiuje. Dailininkas glaudėsi La Ruche („Avilys“) dirbtuvėse. Čia savo karjerą pradėjo ir kiti pasaulinį pripažinimą pelnę litvakai: Marcas Chagallas, Pinchus Krémègne‘is, Michelis Kikoïne‘as, Neemija Arbit Blatas, Jacques‘as Lipchitzas, Emmanuelis Mané-Katzas ir kt. M. Bandas surengė personalines parodas Berlyne, Paryžiuje, Niujorke, Amsterdame, Kaune. Antrojo pasaulinio karo metais persikėlė į JAV. Mirė 1974 m. gruodžio mėn. 18 d., Holivude. M. Bandas visą gyvenimą liko ištikimas melancholiškai melsvai – žalsvai paletei: skaudi asmeninė patirtis (dailininkas anksti neteko tėvų) atsispindėjo ir M. Bando darbuose, kupinuose melancholiško prancūziškojo ekspresionizmo, elegiškų nuotaikų.

Pasak Lietuvos išeivijos dailės fondo direktorės Ugnės Bužinskaitės, Lietuvos išeivijos dailininko Maxo Bando paveikslai prieš kelerius metus Lietuvos išeivijos dailės fondo buvo grąžinti į Tėvynę: „Vilniaus Gaono žydų muziejui dovanodami šio vieno išraiškingiausių litvakų dailininko kūrinius viliamės, jog greta kitų litvakų dailininkų kūrinių jie bus dar įdėmiau ir visapusiškiau atskleisti muziejaus kolekcijoje. Papildydami kolekciją tikimės, jog visuomenė galės su šiais M. Bando kūriniais susipažinti ir netolimoje ateityje Vilniaus Gaono žydų muziejaus ketinamo steigti Litvakų kultūros ir meno centro ekspozicijoje“.

Šiuo metu M. Bando ir kitų žymių litvakų kūriniai yra eksponuojami VVGŽM Tolerancijos centre (Naugarduko g. 10/2, Vilnius, www.jmuseum.lt) veikiančioje parodoje „Prancūzijos spalvos ir formos“. Paskutinė parodos eksponavimo diena – rugsėjo 28-oji, sekmadienis.

Parodos kuratorės: Ieva Šadzevičienė, Ugnė Bužinskaitė.
Parodos organizatoriai: Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, Lewben Art Foundation, Lietuvos išeivijos dailės fondas.
Partneris - Prancūzų institutas Lietuvoje.
Rėmėjai: Lewben Group, Enercom Capital, artnews.lt.

Daugiau informacijos: Ieva Šadzevičienė, VVGŽM Tolerancijos centro vadovė, el. paštas: ieva.sadzeviciene@jmuseum.lt, tel. +370 5 262 9666

 

 


  


 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija kartu su Valstybiniu Vilniaus Gaono žydų muziejumi vykdo Panerių memorialo Holokausto ir visoms nacizmo aukoms atminti kompleksinio sutvarkymo idėjos projekto atvirą projekto konkursą. Tiekėjų parengti projektai galėjo būti teikiami iki 2014 m. rugpjūčio 20 d. 13.00 val.

2014 m. rugpjūčio 20 d. 13 val. dalyvaujant komisijai įvyko konkurso pirmo voko atplėšimas. Konkursui pasiūlyta 16 projektų, kurie bus eksponuojami VVGŽM Tolerancijos centre nuo rugpjūčio 25 d.

Projektus, pateiktus anonimiškai, vertins projekto konkurso vertinimo komisija. Viešas konkurso rezultatų aptarimas vyks po rugsėjo 23 d., tikslesnė informacija bus skelbiama vėliau.

Panerių memorialas sušaudytų aukų skaičiumi yra didžiausia Holokausto vieta Lietuvoje, plačiai žinoma tarptautiniu mastu. Panerių miške be žydų tautybės piliečių taip pat nužudyti Lietuvos vietinės rinktinės, Armijos Krajovos kariai, įvairių tautybių Raudonosios armijos karo belaisviai, antinacinio pasipriešinimo dalyviai ir kitos nacių okupacinio režimo aukos.

Panerių memorialo, skirto Holokausto ir visoms nacizmo aukoms atminti kompleksinio sutvarkymo koncepcijos paskirtis – nustatyti Panerių memorialo sutvarkymo ir pritaikymo lankymui principus, maksimaliai išsaugant išlikusius autentiškus bei minimaliai atkuriant sunaikintus šios žudynių vietos elementus ir, siekiant įamžinti čia nužudytų aukų atminimą, numatyti priemones, skirtas ateitiems kartoms išsaugoti istorinę atmintį apie Holokaustą Paneriuose.

 PANERIAI: ŠEŠIOLIKA IDĖJŲ MEMORIALO REKONSTRUKCIJAI

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus pateikia visuomenei šešiolika architektūrinių idėjų, mums atsiųstų iš Lietuvos ir kitų šalių, paskelbus tarptautinį konkursą Panerių memorialo rekonstrukcijai.

Panerių memorialas, kaip žinoma, žymi didžiausią nacizmo „mirties fabriką“ Lietuvoje. Pokariu čia buvo ekshumuoti tūkstančių žmonių palaikai, apdegę ir sudarkyti. Čia nacių ir jų talkininkų buvo žudomi vaikai su jų motinomis, seneliai, atsitiktiniai civiliai (čia rastos lėlės, šukos ir pan.). Nauji rekonstrukcijos projektai, į kuriuos įtraukti ir esami Panerių memorialo pastatai, skirti pažymėti didžiausią nacių okupacinio režimo nusikaltimų vietovę Lietuvoje ir pagerbti tūkstančių civilių žmonių, kurie nebuvo panaudoti vergiškam darbui, o tiesiog tapo barbariškų žudynių aukomis, atminimą. Iš čia buvo neįmanoma ištrūkti – sėkmingai baigėsi tik vienas didvyriškas lavonų degintojų komandos narių pabėgimas (apie kurį pasakojama dabartiniame Panerių muziejuje).

Panerių memorialas reikšmingas ir Lietuvai, ir visam civilizuotam pasauliui. Viena, čia faktiškai baigė savo istorinį kelią kultūros reiškinys, istorikų vadinamas „Lietuvos Jeruzale“. Turimais duomenimis, iš viso čia buvo išžudyta apie šimtas tūkstančių gyventojų, kurių dauguma buvo žydų kilmės, taip pat buvo kovotojų su nacizmu, įkaitų, karo belaisvių, kitų nacių režimo aukų.

Antra, tai viena didžiausių nacių nusikaltimų, vadinamų Holocaust by bullets (Holokaustas tiesiogiai žudant), vietų į Rytus nuo Nemuno ir Būgo, šalia kitos vietovės, vadinamos Babij Jar, Ukrainoje.

Suvokiant, kad ugdyti humanistines vertybes šiuolaikinėje Europoje ir visame pasaulyje yra ypač svarbu, kad Panerių memorialinis kompleksas turi palikti lankytojui, kad ir iš kur jis būtų atvykęs, neišdildomą įspūdį, taip pat siekiant šviesti jaunąją kartą dabar ir ateityje, o Panerius paversti svarbiu visos Europos edukacinio turizmo centru, LR Kultūros ministerija ir VVGŽM paskelbė tarptautinį konkursą architektūrinei idėjai, kuri perkurtų morališkai pasenusį memorialą, atsižvelgiant į šios vietovės autentiškus akcentus.

Siūlome pateiktus projektus visuomenės dėmesiui.

Markas Zingeris
VVGŽM direktorius,
Panerių memorialo Holokausto ir visoms nacizmo aukoms atminti
kompleksinio sutvarkymo idėjos projekto konkurso vertinimo komisijos pirmininkas

 
2014 m. vasario mėn. 25 d. įvyko Panerių memorialo Holokausto ir visoms nacizmo aukoms atminti
kompleksinio sutvarkymo idėjos projektų viešųjų pirkimų komisijos pirmasis posėdis.

Daugiau apie komisijos sudėtį


Artimiausiu metu jūs galėsite pamatyti tokias parodas ir renginius muziejaus Tolerancijos centre:


 
Informacija atnaujinta: 10/1/2014
Informacija
2014.09.18

***

Panerių memorialo Holokausto ir visoms nacizmo aukoms atminti
kompleksinio sutvarkymo idėjos projekto pirkimo ATVIRO PROJEKTO KONKURSO SĄLYGOS

***

Kviečiame į nuolatines ekspozicijas Tolerancijos centre:

 

Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa

 

Žydų gyvenimas Lietuvoje

 

Dingęs pasaulis

 

Sunaikinto litvakiškojo pasaulio ženklai
Gerardo Bagdonavičiaus kūryboje

 

***

 

Norintiems užsisakyti ekskursiją iš anksto skambinkite tel. (8 5) 262 9666 (Tolerancijos centras),
tel. (8 5) 212 7083 (Holokausto ekspozicija) arba

el.p
. muziejus@jmuseum.lt

 

***


Dėl edukacinės programos VVGŽM maloniai prašome kreiptis
mob. 8 616 55 123,
el.p. muziejus@jmuseum.lt

 

***


Tolerancijos centro darbo laikas:

pirmadienį–ketvirtadienį 10–18,
penktadienį 10–16,
šeštadienį nedirbame,
sekmadienį 10–16

 

***

 

Holokausto ekspozicijos darbo laikas:

pirmadienį–ketvirtadienį 9–17,
penktadienį 9–16,
šeštadienį nedirbame,
sekmadienį 10–16

 

***

 

Panerių memorialas:

pirmadienį–nedirbame,
antradienį–sekmadienį 9–17

 

***

 

Norintiems užsisakyti ekskursiją Panerių memoriale
skambinkite tel.
+370 662 89 575

arba rašykite el. p.
zigmas.knope@gmail.com


 

© Penki Kontinentai 2006. Visos teisės saugomos.